Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Преводи - Beinsa.eu | Контакти | Дарение
Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие,   Изход,   Левит,   Числа,   Второзаконие,   Исус Навиев,   Съдии,   Рут,   1 Царе,   2 Царе,   3 Царе,   4 Царе,   1 Летописи,   2 Летописи,   Ездра ,   Неемия,   Естир,   Йов,   Псалми,   Притчи,   Еклесиаст,   Песен на песните,   Исая,   Еремия,   Плач Еремиев,   Езекил,   Данаил,   Осия,   Иоил ,   Амос,   Авдий,   Йон,   Михей,   НаумАвакум,   Софоний,   Агей,   Захария,   Малахия ,  

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей,   Марко,   Лука,   Йоан,   Деяния,   Римляни,   1 Коринтяни,   2 Коринтяни,   Галатяни,   Ефесяни,   Филипяни,   Колосяни,   1 Солунци ,   2 Солунци,   1 Тимотей,   2 Тимотей,   Тит,   Филимон,   Евреи,   Яков,   1 Петрово,   2 Петрово,   1 Йоаново,   2 Йоаново,   3 Йоаново,   Юда,   Откровение,  

1,

Филимон 1
1. Павел, затворник за Христа Исуса и брат Тимотей, до нашия любезен съработник Филимон
2. и до сестра Апфия и до нашия сподвижник Архип и до твоята домашна църква:
3. Благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец и Господа Исуса Христа.
4. Винаги благодаря на моя Бог, когато те споменавам в молитвите си,
5. като слушам за твоята любов и за вярата, която имаш към Господа Исуса, и която показваш към всичките светии.
6. Молитствувам щото това общение в твоята вяра да действува така, та да познаят те всичкото добро, което е в нас, за слава на Христа.
7. Защото съм имал голяма радост и утеха поради твоята любов, понеже сърцата на светиите се освежаваха чрез тебе, брате.
8. Затова, ако и да имам право с голямо дръзновение в Христа да ти заповядам това, което подобава,
9. пак, заради любовта, предпочитам да те моля. Аз прочее, който съм Павел старец, а сега и затворник за Христа Исуса,
10. ти се моля за моето чадо Онисима {Значи: Полезен.}, когото родих в оковите си,
    ● Освободеният роб, НБ
11. който беше някога безполезен на тебе, а сега полезен и на тебе и на мене;
12. когото ти пращам назад лично, сиреч, самото ми сърце,
13. Аз бих обичал да го задържа при себе си, да ми слугува вместо тебе, като съм в окови за благовестието;
14. но без да зная твоето мнение не искам да сторя нищо, за да не бъде твоята добрина като от принуждение, но самоволна.
15. Защото може би за това той да се е отлъчил от тебе за малко време, за да го имаш за винаги,
16. не вече като слуга, но повече от слуга, като брат, особено възлюбен на мене, а колко повече на тебе, и по плът и в Господа!
17. И тъй, ако ме считаш за съдружник, приеми него като мене.
18. И ако те е в нещо онеправдал, или ти дължи нещо, мини това на моя сметка;
19. аз, Павел, пиша това с ръката си: Аз ще платя, - да ти не кажа, че ти ми дължиш и сам себе си.
20. Да! брате, нека имам тая печалба от тебе в Господа; освежавай сърцето ми в Христа.
21. Уверен в твоята послушност; аз ти пиша и зная, че ще сториш и повече, отколкото ти казвам.
22. А между това приготви ми стая, понеже се надявам, че ще ви бъда подарен чрез молитвите ви.
23. Поздравяват те Епафрас, който е затворен с мене заради Христа Исуса,
24. също и моите съработници, Марко, Аристарх, Димас и Лука.
25. Благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с духа на всички ви. Амин.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Четирите качества , УС