Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Преводи - Beinsa.eu | Контакти | Дарение
Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие,   Изход,   Левит,   Числа,   Второзаконие,   Исус Навиев,   Съдии,   Рут,   1 Царе,   2 Царе,   3 Царе,   4 Царе,   1 Летописи,   2 Летописи,   Ездра ,   Неемия,   Естир,   Йов,   Псалми,   Притчи,   Еклесиаст,   Песен на песните,   Исая,   Еремия,   Плач Еремиев,   Езекил,   Данаил,   Осия,   Иоил ,   Амос,   Авдий,   Йон,   Михей,   НаумАвакум,   Софоний,   Агей,   Захария,   Малахия ,  

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей,   Марко,   Лука,   Йоан,   Деяния,   Римляни,   1 Коринтяни,   2 Коринтяни,   Галатяни,   Ефесяни,   Филипяни,   Колосяни,   1 Солунци ,   2 Солунци,   1 Тимотей,   2 Тимотей,   Тит,   Филимон,   Евреи,   Яков,   1 Петрово,   2 Петрово,   1 Йоаново,   2 Йоаново,   3 Йоаново,   Юда,   Откровение,  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

Песен на песните 1
1. Соломоновата песен на песните.
2. Нека ме целуне с целувките на устата си, Защото любовта ти е по-желателна от виното.
3. Твоите масла са благоуханни; Името ти е ароматно като излеяно масло; Затова те обичат девиците.
4. Привлечи ме; ние ще тичаме след тебе. Царят ме въведе във вътрешните си стаи; Ще се радваме и ще се {В изданието от 1940 г. "се" липсва.} веселим за тебе, Ще спомняме твоята любов повече от виното; С право те обичат!
5. Черна съм, но хубава, ерусалимски дъщери, Като кидарските шатри, като Соломоновите завеси.
6. Не ме гледайте, че съм почерняла, Понеже слънцето ме е припърлило. Синовете на майка ми, като се разгневиха на мене, Поставиха ме пазачка на лозята; Но своето лозе не опазих.
7. Кажи ми ти, кого люби душата ми, Где пасеш стадото си, где го успокояваш на пладне; Че защо да съм като една, която се скита Край стадата на твоите другари?
8. Ако ти не знаеш, хубавице между жените, Излез по дирите на стадата И паси яретата си при шатрите на овчарите.
9. Уподобих те, любезна моя, На конете от Фараоновите колесници.
10. Красиви са твоите бузи с плетенки, И шията ти с огърлици.
11. Ще ти направим златни плетеници Със сребърни копчета.
12. Докато царят седи на трапезата си, Нардът ми издава благоуханието си.
13. Възлюбеният ми е за мене като китка от смирна, Която лежи между гърдите ми.
14. Възлюбленият ми е за мене като кипрова китка В лозята на Енгади.
15. Ето, хубава си, любезна моя, ето, хубава си; Очите ти са като на гълъбите.
16. Ето, хубав си, любезни ми, да! приятен си; И постелката ни е зеленината.
17. Гредите на къщите ни са кедрови, Дъските ни са кипарисови.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА: