Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
I школна година (1922)
II школна година (1922–1923)
III школна година (1923 - 1924)
IV школна година (1924 - 1925)
V школна година (1925 - 1926)
VI школна година (1926 - 1927)
VII школна година (1927 - 1928)
VIII школна година (1928 - 1929)
IX школна година (1929 - 1930)
X школна година (1930 - 1931)
XI школна година (1931 - 1932)
XII школна година (1932 - 1933)
XIII школна година (1933 - 1934)
XIV школна година (1934 - 1935)
XV школна година (1935 - 1936)
XVI школна година (1936 - 1937)
XVII школна година (1937 - 1938)
XVIII школна година (1938 - 1939)
XIX школна година (1939 - 1940)
XX школна година (1940 - 1941)
XXI школна година (1941 - 1942)
XXII школна година (1942 - 1943)
XXIII школна година (1943 - 1944)


Теми, давани за писане в Общия окултен клас
352 броя теми

Заглавията на дадените теми за писане. Заглавие на лекцията, от която е извадена темата Темата, която е четена или обсъждана, в предна беседа. Дата на изнасяне на лекцията, от която е извадена темата Град
I школна година (1922)НАГОРЕ
Трите живота 24.2.1922г.София
Трите методи на природата 2.3.1922г.София
1. Кой е най-добрият ум?Четирите правила 9.3.1922г.София
2. Да се извадят важните мисли от написаните теми „Кой е най-добрият ум?“ и да се направи едно общо определение, кой е най-добрият ум. (Учителя избира 7 братя и 7 сестри, които да работят по тази задача).Първото задължение на учениците 16.3.1922г.София
3. Предназначението на човешкия езикТри разряда ученици 30.3.1922г.София
4. Предназначението на сегашните пет чувства, напътствиеОтрицателни и положителни черти на ученика 3. Предназначението на човешкия език4.4.1922г.София
5. Предназначението на водатаПриродни методи 4. Предназначението на сегашните пет чувства, напътствие13.4.1922г.София
Предназначението на музиката 20.4.1922г.София
6. Написване на едно изречение от себе сиОкултни правила 5. Предназначението на водата27.4.1922г.София
7. За младия момък и десетте господари. 
8. За десетте цигулари. 
9. За човека, който казва по една възкресяваща дума.
Символически, окултни правила и мерки 2.5.1922г.София
10. Най-обичната дума или най-обичното изречение.Мястото на човека в природата 11.5.1922г.София
11. Най-големият личен недостатъкНеобятната любов 10. Най-обичната дума или най-обичното изречение.18.5.1922г.София
12. Да се напише това, което всеки ученик иска от УчителяПо пътя 11. Най-големият личен недостатък26.5.1922г.Витоша
Изгрев и залез 2.6.1922г.София
Окултна хигиена / Природна хигиена 8.6.1922г.София
13. Влиянието на музиката в ЖивотаМисъл и действие 15.6.1922г.София
14. Ползата от планинските върховеВлиянието на музиката 13. Влиянието на музиката в Живота22.6.1922г.София
15. Историята на житното зърно напътствиеМечешкият капан! 14. Ползата от планинските върхове29.6.1922г.София
16. Защо създаде Бог човека напътствие 
17. Коя е отличителната черта на ученика 
18. Какво представлява физическия свят  
19. Какво представлява Астралния свят 
20. Какво представлява Менталния свят напътствие
Трите основни закона: Любов, Мъдрост и Истина 15. Историята на житното зърно напътствие7.7.1922г.София
Простите и сложни движение в природата 16. Защо създаде Бог човека13.7.1922г.Чамкория
21. Най-добрият метод за възпитание на волятаЖивите сили в природата 20.7.1922г.Чамкория
Развитие на съзнанието 21. Най-добрият метод за възпитание на волята 
18. Какво представлява физическия свят
27.7.1922г.Чамкория
Превръщане на енергиите 4.8.1922г.София
ООК, II школна година (1922–1923)НАГОРЕ
Правила за Окултната школа 1.10.1922г.Русе
1. Защо плачат малките деца.Положителни и отрицателни сили в природата 6.10.1922г.София
Практическо приложение на музиката 12.10.1922г.София
Влияние на музиката, пеенето и движенията 15.10.1922г.София
Окултна музика 22.10.1922г.София
2. Човешката воля – разлика между воля и своеволие.Влиянието на електричеството 29.10.1922г.София
Никаква лъжа 5.11.1922г.София
Музика и пеене,средство за постигане на Божественото 12.11.1922г.София
Музика и пеене – средство за тониране 19.11.1922г.София
Практическо приложение на окултната музика 26.11.1922г.София
3. Предназначението на космите.Окултна музика 3.12.1922г.София
4. Предназначението на ръката и десетте пръста.Значение на гласните при окултното пеене 3. Предназначението на космите.10.12.1922г.София
5. Пробуждане на Божественото съзнание в човешката душа.Музиката – средство за концентриране 4. Предназначението на ръката и десетте пръста.17.12.1922г.София
6. Ползата от цветята.Окултна медицина 4. Предназначението на ръката и десетте пръста.
5. Пробуждане на Божественото съзнание в човешката душа.
24.12.1922г.София
7. Разлика между човека и животните. 
8. Разлика между ума и сърцето.
Правилният растеж на Ученика 5. Пробуждане на Божественото съзнание в човешката душа.2.1.1923г.София
9. Целта и предназначението на окултния ученик.Значение на ръцете и пръстите 6. Ползата от цветята.
7. Разлика между човека и животните.
7.1.1923г.София
Тъмното петно в съзнанието 8. Разлика между ума и сърцето.
9. Целта и предназначението на окултния ученик.
21.1.1923г.София
10. Смисълът на раждането и на прераждането.Малките случаи 9. Целта и предназначението на окултния ученик.5.2.1923г.София
Съмнение и воля 10. Смисълът на раждането и на прераждането.11.2.1923г.София
11. Предназначението на човешкия нос.Двете течения – огнената вълна и вълната на Любовта 10. Смисълът на раждането и на прераждането.19.2.1923г.София
Качества на ума, сърцето и волята 11. Предназначението на човешкия нос.25.2.1923г.София
12. Влияние на планетите върху човека.
13. Произход на музиката. 
14. Първата съзнателна мисъл, която се е явила в човешкия живот.
Произход на правите мисли 11. Предназначението на човешкия нос.8.3.1923г.София
Влияние на планетите 12. Влияние на планетите върху човека.12.3.1923г.София
15. Произходът на мисълта.Смисълът на противоречието 13. Произход на музиката.19.3.1923г.София
Точността 12. Влияние на планетите върху човека.
14. Първата съзнателна мисъл, която се е явила в човешкия живот.
8.4.1923г.София
16. Произход на религиите.Окултна медицина 13. Произход на музиката. 
15. Произходът на мисълта.
15.4.1923г.София
Правилни отношения 14. Първата съзнателна мисъл, която се е явила в човешкия живот. 
16. Произход на религиите.
22.4.1923г.София
17. Отношенията на Светлината и тъмнината. 
18. Старост и младост или Отличителните черти на младостта и на старостта.
Работа на окултните сили 15. Произходът на мисълта.29.4.1923г.София
Правилно разпределение на енергиите 16. Произход на религиите.
17. Отношенията на Светлината и тъмнината.
13.5.1923г.София
19. Ползата от предметното обучение.Закон за контрастите 17. Отношенията на Светлината и тъмнината. 
18. Старост и младост или Отличителните черти на младостта и на старостта.
20.5.1923г.София
20. Разлика между Добро и Правда.
21. Задачата на ученика във Всемирната Бяла школа.
Вяра и съмнение 19. Ползата от предметното обучение.
18. Старост и младост или Отличителните черти на младостта и на старостта.
17.6.1923г.София
22. Предназначението на братя и сестри.Божественото и човешкото 19. Ползата от предметното обучение.  
Закон за контрастите
20. Разлика между Добро и Правда.
28.6.1923г.София
Проява на разумните сили в природата 21. Задачата на ученика във Всемирната Бяла школа.1.7.1923г.София
23. Отношения между въздуха и водата.Упътване 20. Разлика между Добро и Правда.  
22. Предназначението на братя и сестри.
8.7.1923г.София
Абсолютното малко и абсолютното велико 12.7.1923г.София
Ученикът трябва да разбира 12.7.1923г.София
III школна година (1923 - 1924)НАГОРЕ
Високият идеал 11.9.1923г.София
1. Воля и безволиеРазумност в природата 18.10.1923г.София
2. Разликата между левия и десния пътСтремежите на ума и сърцето 21. Задачата на ученика във Всемирната Бяла школа. II-ра школна година 
22. Предназначението на братя и сестри. II-ра школна година 
1. Воля и безволие
24.10.1923г.София
3. Киселите и сладките храниНай-добрият начин за разсъждение 23. Отношения между въздуха и водата. II-ра школна година 
2. Разликата между левия и десния път
31.10.1923г.София
Божественото съвършенство 1. Воля и безволие 
3. Киселите и сладките храни
7.11.1923г.София
4. Отличителни черти на целомъдрието и благоразумиоетоИзлишък и недоимък в живота 2. Разликата между левия и десния път14.11.1923г.София
5. Разлика между гордост и тщеславиеСиловите линии в природата 3. Киселите и сладките храни 
4. Отличителни черти на целомъдрието и благоразумиоето
21.11.1923г.София
6. Отличителните качества на мъжа и женатаВолята Божия! 4. Отличителни черти на целомъдрието и благоразумиоето 
5. Разлика между гордост и тщеславие
28.11.1923г.София
7. Отличителните черти на растениятаСвобода, знание и мир 5. Разлика между гордост и тщеславие 
6. Отличителните качества на мъжа и жената
5.12.1923г.София
8. Качества на знаниетоОкултната музика в живота 7. Отличителните черти на растенията19.12.1923г.София
9. Единство на обичтаШколата и развитието на ученика 8. Качества на знанието26.12.1923г.София
10.Произход на лечебните растенияЕдинство на обичта 8. Качества на знанието 
9. Единство на обичта
2.1.1924г.София
11. Най-малката добродетелМъртвите и живите линии 9. Единство на обичта 
10.Произход на лечебните растения
8.1.1924г.София
12. Произход на усмивкатаПриливи и отливи 10.Произход на лечебните растения 
11. Най-малката добродетел
16.1.1924г.София
13. Разлика между Дух и материяЗакон за късите и дългите линии 11. Най-малката добродетел 
12. Произход на усмивката
23.1.1924г.София
14. Най-щастливият ден в годинатаНай-щастливият ден 6.2.1924г.София
15. Отличителните черти на търпениетоТрите състояния у човека 14. Най-щастливият ден в годината13.2.1924г.София
16. Най-важният стих от Евангелието на Йоан
17. Кой е най-важният въпрос в живота?
Обектът на съзнанието 14. Най-щастливият ден в годината 
15. Отличителните черти на търпението
20.2.1924г.София
Истинско и относително знание 15. Отличителните черти на търпението 
16. Най-важният стих от Евангелието на Йоан
27.2.1924г.София
18. Най-късият път между скръбта и радосттаДвете граници 5.3.1924г.София
Без съмнение, без подозрение и без докачение 12.3.1924г.София
Познай себе си 19.3.1924г.София
Добрите и лошите мисли 26.3.1924г.София
19. Качествата на новия човекРазумното сърце 2.4.1924г.София
Тъчете мислите си! 19. Качествата на новия човек9.4.1924г.София
20. Аз и Отец едно смеЛюбов към Бога 19. Качествата на новия човек16.4.1924г.София
21. Службата на търпението и самообладаниетоТочилото и ножът 20. Аз и Отец едно сме23.4.1924г.София
22. Как познах, че имам ум?
23. Защо човек е недоволен?
Добрите и лошите 21. Службата на търпението и самообладанието30.4.1924г.София
24. Защо човекът има уста?Страхът 22. Как познах, че имам ум?7.5.1924г.София
25. Лошо ли е човек да бъде недоволен?Четирите проекции 20. Аз и Отец едно сме 
23. Защо човек е недоволен?
14.5.1924г.София
26. Истинският начин за примирениеСъзнателната монада 21. Службата на търпението и самообладанието 
25. Лошо ли е човек да бъде недоволен?
28.5.1924г.София
27. За кого грее Слънцето?Право ходене 26. Истинският начин за примирение 
22. Как познах, че имам ум?
4.6.1924г.София
28. Кой е бил първият поет?Добро и зло 27. За кого грее Слънцето?11.6.1924г.София
Малкото приложение 26. Истинският начин за примирение 
27. За кого грее Слънцето? 
28. Кой е бил първият поет?
18.6.1924г.София
Разумният живот 28. Кой е бил първият поет?16.7.1924г.София
Молитвата 23.7.1924г.София
Разумният и неразумният слуга 3.9.1924г.София
Важността на числата 10.9.1924г.София
IV школна година (1924 - 1925)НАГОРЕ
Абсолютна справедливост 15.10.1924г.София
1. Отличителните черти на физическия и духовния човекДобрата постъпка 22.10.1924г.София
2. Най-силното чувство в човешката душаТемпераментите 1. Отличителните черти на физическия и духовния човек29.10.1924г.София
3. Съзнанието в насекомитеВръзки в геометрическите форми 2. Най-силното чувство в човешката душа5.11.1924г.София
4. Да се извадят основните мисли от първата школна лекция на третата годишнина.Забравените неща 3. Съзнанието в насекомите12.11.1924г.София
Несъизмеримите неща 4. Да се извадят основните мисли от първата школна лекция на третата годишнина.19.11.1924г.София
5. Разлика между събиране и изважданеПелените на живота. Радости и скърби 26.11.1924г.София
6. Разлика между деление и умножениеЗакон на равенство 5. Разлика между събиране и изваждане3.12.1924г.София
7. Коя мисъл е най-важна за всеки едного от тази беседаНеразбраното 6. Разлика между деление и умножение10.12.1924г.София
Хармонична деятелност 7. Коя мисъл е най-важна за всеки едного от тази беседа17.12.1924г.София
Както природата пише 24.12.1924г.София
8. Отличителните качества на Божията и човешката любовМалката радост 31.12.1924г.София
9. Отличителните черти на волята, сърцето и умаПроекции 8. Отличителните качества на Божията и човешката любов7.1.1925г.София
10. Отличителните черти на силата и на материятаПоложителни и отрицателни състояния на живота 8. Отличителните качества на Божията и човешката любов
9. Отличителните черти на волята, сърцето и ума
14.1.1925г.София
11. Най-силният слогЗначение на изслушването 10. Отличителните черти на силата и на материята21.1.1925г.София
Правилно пение 28.1.1925г.София
12. От какво зависи дължината на човешкия живот?Отворената и затворената чаша 3. Съзнанието в насекомите
9. Отличителните черти на волята, сърцето и ума
4.2.1925г.София
13. Разлика между будизма и християнствотоПродължаване на живота 10. Отличителните черти на силата и на материята
11. Най-силният слог
12. От какво зависи дължината на човешкия живот?
11.2.1925г.София
14. Отличителните органически и морални качества на бялата и жълтата раса
15. Разлика между кражбата и лъжата
Причини за противоречия 18.2.1925г.София
Отличителните черти на човешката интелигентност 13. Разлика между будизма и християнството 
14. Отличителните органически и морални качества на бялата и жълтата раса
25.2.1925г.София
Истинско служене 15. Разлика между кражбата и лъжата4.3.1925г.София
16. Всеки да напише по едно писмо на един от учениците от провинцията.Равностранният триъгълник 15. Разлика между кражбата и лъжата11.3.1925г.София
Фазите на живота 18.3.1925г.София
17. Най-важната мисъл в една от книгите на Библията.Придатъците на разумния живот 25.3.1925г.София
Израз 17. Най-важната мисъл в една от книгите на Библията.1.4.1925г.София
Отмерените прояви 8.4.1925г.София
18. Най-добрите качества на добрия ученик
19. Отношенията на планетите
Закон на съотношения 17. Най-важната мисъл в една от книгите на Библията.15.4.1925г.София
20. Най-великата добродетел от тези, които не знаетеУспоредните линии 18. Най-добрите качества на добрия ученик17.6.1925г.София
21. Най-малката незнайна добродетелНай-малкото чувство 18. Най-добрите качества на добрия ученик
20. Най-великата добродетел от тези, които не знаете
24.6.1925г.София
22. Да се напише стихотворение от думите: Любов, светлина, живот, топлина за човешката душа.Земята се върти. Стремеж на душата 20. Най-великата добродетел от тези, които не знаете
21. Най-малката незнайна добродетел
1.7.1925г.София
Теория и практика 22. Да се напише стихотворение от думите: Любов, светлина, живот, топлина за човешката душа.8.7.1925г.София
23. Да се опише един разговор между доброто и злото.
24. Колко духовни пороци има човек
Силовите линии на доброто и злото 22. Да се напише стихотворение от думите: Любов, светлина, живот, топлина за човешката душа.15.7.1925г.София
Несъвместими отношения 21. Най-малката незнайна добродетел
23. Да се опише един разговор между доброто и злото.
22.7.1925г.София
Съвместими отношения 29.7.1925г.София
25. Разликата между физическите и духовните чувства
26. Защо духат ветровете
Разумни наблюдения 5.8.1925г.София
Малкото добро и малкото зло 25. Разликата между физическите и духовните чувства12.8.1925г.София
V школна година (1925 - 1926)НАГОРЕ
1. Най-красивият орган на човешкото тялоКозативни сили
(втори вариант)
25. Разликата между физическите и духовните чувства (IV школна година)
26. Защо духат ветровете (IV школна година)
18.11.1925г.София
2. Качества на красотатаПрави и криви линии 1. Най-красивият орган на човешкото тяло25.11.1925г.София
3. Първата стъпка в живота
4. На какво трябва да се радва човек
Аумен 1. Най-красивият орган на човешкото тяло 
2. Качества на красотата
2.12.1925г.София
Служене на Бога и на себе си 2. Качества на красотата
3. Първата стъпка в живота
9.12.1925г.София
Перпендикулярът на живота 4. На какво трябва да се радва човек16.12.1925г.София
5. Любима темаТри вида служене 3. Първата стъпка в живота
4. На какво трябва да се радва човек
23.12.1925г.София
Голяма радост и малка скръб 5. Любима тема30.12.1925г.София
Разковничето 6.1.1926г.София
6. Добри и лоши последствия от сиромашията и богатствотоКаквото става 5. Любима тема13.1.1926г.София
7. Разлика между въздържание и самообладаниеЧетирите действия 6. Добри и лоши последствия от сиромашията и богатството20.1.1926г.София
8. Отличителните черти на четирите годишни временаВъншни влияния 6. Добри и лоши последствия от сиромашията и богатството
7. Разлика между въздържание и самообладание
27.1.1926г.София
9. Най-малкото и най-голямото числоНашето място 8. Отличителните черти на четирите годишни времена3.2.1926г.София
10. Качества на най-малкото и на най-голямото число
11. Колко клетки има човешкият организъм
Светлина на мисълта 9. Най-малкото и най-голямото число10.2.1926г.София
Веригите на съмнението 7. Разлика между въздържание и самообладание
8. Отличителните черти на четирите годишни времена
10. Качества на най-малкото и на най-голямото число
17.2.1926г.София
12. Най-силната дума в българския езикОбмяна 24.2.1926г.София
13. Най-старото дърво в светаПриродни изрази 10. Качества на най-малкото и на най-голямото число
12. Най-силната дума в българския език
3.3.1926г.София
14. Произход на сините и на черните очиЖивите закони на добродетелите 11. Колко клетки има човешкият организъм
12. Най-силната дума в българския език
13. Най-старото дърво в света
10.3.1926г.София
15. Области, в които живеят хората със сините и с черните очиРедът на числата 14. Произход на сините и на черните очи17.3.1926г.София
16. Произход на расите и на цветовете в тяхМозъчни наслоявания 13. Най-старото дърво в света
14. Произход на сините и на черните очи
15. Области, в които живеят хората със сините и с черните очи
24.3.1926г.София
17. Защо човек трябва да се учиКръг и елипса 16. Произход на расите и на цветовете в тях31.3.1926г.София
18. Да се обичаме и защо трябва да се обичамеТри вида съзнание 17. Защо човек трябва да се учи7.4.1926г.София
Божествената съкровищница 14.4.1926г.
Здравословни условия 28.4.1926г.София
Условия за обикновения и за разумния човек 5.5.1926г.София
19. Свободна темаЦеломъдрие и великодушие Предполага се, че това е тема дадена в непечатаната лекция "Божествената съкровищница"12.5.1926г.София
Методи и пътища на идейния свят 17. Защо човек трябва да се учи
18. Да се обичаме и защо трябва да се обичаме
19.5.1926г.София
Пътят на желанията 26.5.1926г.София
С чия воля? 19. Свободна тема2.6.1926г.София
Усилване на вярата 9.6.1926г.София
Оглашен, вярващ, ученик 16.6.1926г.София
Среда и условия 23.6.1926г.София
Специалният закон 7.7.1926г.София
Право мисли 14.7.1926г.София
VI школна година (1926 - 1927)НАГОРЕ
1. Най-мощното в човека.Отношение на простите истини към човека 22.9.1926г.София
2. Защо Истината е глава на Словото?.Стремеж към съвършенство 1. Най-мощното в човека.29.9.1926г.София
Двата полюса 1. Най-мощното в човека.
2. Защо Истината е глава на Словото?.
6.10.1926г.София
3. Свободна тема.Свободно движение 2. Защо Истината е глава на Словото?.13.10.1926г.София
4. Произход на златото.Най-голямото веселие и най-малката радост 3. Свободна тема.20.10.1926г.София
5. Най-хубавото в живота – три куплета в поетическа (лирическа) форма.Устойчиви съединения 4. Произход на златото.27.10.1926г.София
6. Писмен текст върху цветовете на дъгата.Човешкият дух 3.11.1926г.София
7. Детско и старческо съзнание.Доброто сърце 6. Писмен текст върху цветовете на дъгата.10.11.1926г.София
Устой на съзнанието 7. Детско и старческо съзнание.17.11.1926г.София
8. Свободна тема.Любов – колективност 24.11.1926г.София
9. Горене без дим
10. Отличителни качества на напредналия ученик.
Говор и пение 8. Свободна тема.1.12.1926г.София
11. Отличителните черти на съвременната култура
12. Какви качества се изискват от човека, за да придобива знания?.
Последната постъпка 9. Горене без дим
10. Отличителни качества на напредналия ученик.
8.12.1926г.София
Неразрешеното 10. Отличителни качества на напредналия ученик.15.12.1926г.София
Обективен и субективен ум 10. Отличителни качества на напредналия ученик.22.12.1926г.София
Проява на музиката в съзнанието 28.12.1926г.София
Право разбиране 11. Отличителните черти на съвременната култура5.1.1927г.София
13. Предназначението на всяка разумна душа, която живее в света.Предназначение 12.1.1927г.София
Което оправя 13. Предназначението на всяка разумна душа, която живее в света.26.1.1927г.София
14. Да се нарисува нещо по желание.Стари и нови възгледи 13. Предназначението на всяка разумна душа, която живее в света.2.2.1927г.София
Свещеният олтар 14. Да се нарисува нещо по желание.9.2.1927г.София
15. Великата задача на човешкия живот.Великата задача на човека 16.2.1927г.София
Природните звукове 15. Великата задача на човешкия живот.23.2.1927г.София
16. Колко думи са изговорени в продължение на 3 часа и колко от тях са съществителни,Възможни постижения 2.3.1927г.София
17. Колко от изговорените за 3 ч. думи се отнасят към физическия, колко към духовния и колко към Божествения свят.Силните течения 16. Колко думи са изговорени в продължение на 3 часа и колко от тях са съществителни,9.3.1927г.София
Спасителни положения 16.3.1927г.София
18. Защо съм недоволен?.Малкият повод 23.3.1927г.София
19. Свободна тема.Съпротивление, напор и стремеж 18. Защо съм недоволен?.30.3.1927г.София
Начeртаният план 19. Свободна тема.6.4.1927г.София
Една стъпка 13.4.1927г.София
Посоки и възможности 19. Свободна тема.20.4.1927г.София
Забравената дума 27.4.1927г.София
Принципи на нещата 4.5.1927г.София
20. Да се направи резюме на изслушаната беседа, като се извадят всички нови идеи и всички контрастни положения.Четирите кръга 11.5.1927г.София
Общи упътвания 18.5.1927г.София
Постъпки 20. Да се направи резюме на изслушаната беседа, като се извадят всички нови идеи и всички контрастни положения.25.5.1927г.София
21. Най-лесният въпрос в живота.Съзвучно движение 1.6.1927г.София
22. Категории на лесните въпроси.Основни мисли 21. Най-лесният въпрос в живота.8.6.1927г.София
23. Отличителните черти на Соломон, Сократ и Толстой.Връзка на съзнанието 15.6.1927г.София
24. Защо Бог ни е пратил на Земята и каква работа ни е дал?.Отличителни черти 23. Отличителните черти на Соломон, Сократ и Толстой.22.6.1927г.София
Класическата книга на Любовта 24. Защо Бог ни е пратил на Земята и каква работа ни е дал?.29.6.1927г.София
В живота 21. Най-лесният въпрос в живота.
24. Защо Бог ни е пратил на Земята и каква работа ни е дал?
6.7.1927г.София
Равни страни 13.7.1927г.София
Работа на природата 20.7.1927г.София
VII школна година (1927 - 1928)НАГОРЕ
Великото и красивото 25.8.1927г.София
Малките резултати 31.8.1927г.София
Космически възприятия 9.11.1927г.София
1. Какво чувство или какъв метод трябва да се употреби срещу завистта?Превръщане на киселините 16.11.1927г.София
2. Разлика между математическите вероятности и душевните способности.Свещ, която не гасне 23.11.1927г.София
Вероятности и възможности 2. Разлика между математическите вероятности и душевните способности.30.11.1927г.София
3. Време и вечност.Вечно обновяване 2. Разлика между математическите вероятности и душевните способности.7.12.1927г.София
4. Причини за движението.Време и вечност 3. Време и вечност.14.12.1927г.София
Благото на човека 4. Причини за движението.21.12.1927г.София
Кръгове на съзнанието 28.12.1927г.София
5. Отличителните черти на човека и животните.Форми на съзнанието 4.1.1928г.София
Нови възгледи и методи 5. Отличителните черти на човека и животните.11.1.1928г.София
6. Придобивки от знанието.Малки и големи придобивки
(втори вариант)
5. Отличителните черти на човека и животните.18.1.1928г.София
7. Най-голямата скръб в света.Равнодействие на силите 6. Придобивки от знанието.25.1.1928г.София
8. Цяр за най-голямата скръб.Състояния на материята 7. Най-голямата скръб в света.2.2.1928г.София
Озлобяване, мъка, скръб 8. Цяр за най-голямата скръб.9.2.1928г.София
Къси и дълги линии 7. Най-голямата скръб в света.
8. Цяр за най-голямата скръб.
15.2.1928г.София
Възкресение 22.2.1928г.София
9. Книгата, която е упражнила най-голямо влияние в детството ми.
10. Защо човек живее.
Първата причина 29.2.1928г.София
Двете точки 9. Книгата, която е упражнила най-голямо влияние в детството ми.7.3.1928г.София
Живата наука 10. Защо човек живее.14.3.1928г.София
Сфинксът. Начало и край на нещата 21.3.1928г.София
11. Службата на уравненията.Полюси на съзнанието 10. Защо човек живее.28.3.1928г.София
12. Отношение между корените на растенията и краката на животните.Служба на уравненията
(втори вариант)
11. Службата на уравненията.4.4.1928г.София
Възпитание на удовете / Самовъзпитание на удовете
(втори вариант)
11. Службата на уравненията.
12. Отношение между корените на растенията и краката на животните.
11.4.1928г.София
Доброта и разумност 18.4.1928г.София
Ще бъдат предупредени 25.4.1928г.София
13. Отношение между Добро и зло.Добри и лоши условия 12. Отношение между корените на растенията и краката на животните.2.5.1928г.София
Създаване на нови органи 13. Отношение между Добро и зло.9.5.1928г.София
Разумни отношения 16.5.1928г.София
Плащане и прощаване 23.5.1928г.София
Придобиване на щастие 13. Отношение между Добро и зло.30.5.1928г.София
Божествена светлина 6.6.1928г.София
Задна стража 20.6.1928г.София
Елипса и парабола 27.6.1928г.София
Началото на добродетелта 4.7.1928г.София
Единство и общност 18.7.1928г.Мусала
14. Разлика между духовна и естествена свобода.Единство на съзнанието 25.7.1928г.София
Правилно хранене 1.8.1928г.София
VIII школна година (1928 - 1929)НАГОРЕ
Ключът на живота 22.8.1928г.София
Ограничаване и освобождаване 29.8.1928г.София
Планински върхове 5.9.1928г.София
Много знания 12.9.1928г.София
Разумни наредби 19.9.1928г.София
Акустика на съзнанието 26.9.1928г.София
Без прегради 3.10.1928г.София
Какво са разбрали 10.10.1928г.София
Възприемане и предаване 17.10.1928г.София
Връзки на сърцето и на ума 24.10.1928г.София
Накъде 31.10.1928г.София
Дадено по нещо 7.11.1928г.София
Смени в природата 14.11.1928г.София
Постоянни и непостоянни величини 21.11.1928г.София
Насока на живота 28.11.1928г.София
Смени на състоянията 5.12.1928г.София
Разбиране на живота 12.12.1928г.София
Израз на живота 19.12.1928г.София
Направление на истинския живот 26.12.1928г.София
Вторият ден 2.1.1929г.София
Закон за възможности – закон на опуленс 9.1.1929г.София
1. Произход на паразититеСамоопределение на съзнанието 16.1.1929г.София
2. Отношение между мир и радостЛичност, общество и свят 23.1.1929г.София
Знайно и незнайно 2. Отношение между мир и радост30.1.1929г.София
Двете съзнания 6.2.1929г.София
3. Най-малката форма в Природата.Силни и слаби желания 2. Отношение между мир и радост13.2.1929г.София
Форми в природата / Истинската реалност
(втори вариант)
3. Най-малката форма в Природата.20.2.1929г.София
Отношение между числа / Елементарни отношения на числата 27.2.1929г.София
Първата буква 6.3.1929г.София
Правилни изводи 13.3.1929г.София
Непреривно движение 20.3.1929г.София
Втръсване 27.3.1929г.София
Противоположни процеси 3.4.1929г.София
Спорни въпроси 10.4.1929г.София
Трудни задачи 17.4.1929г.София
Постижения на богатия и на сиромаха 24.4.1929г.София
Пътят на слабия и на силния / Двата свещени пътя 1.5.1929г.София
Аксиома на живота / Една аксиома 8.5.1929г.София
Абсолютна реалност 16.5.1929г.София
4. Първият подтик на живота.Битие и откровение 22.5.1929г.София
5. Защо трябва да живее човек?Определени движения / Любовният поглед 29.5.1929г.София
6. Може ли човек да живее без страдания?Верни положения
(втори вариант)
5. Защо трябва да живее човек?5.6.1929г.София
Стари навици 6. Може ли човек да живее без страдания?12.6.1929г.София
Естествени връзки 19.6.1929г.София
Външните линии на красотата 26.6.1929г.София
Двата стълба 3.7.1929г.София
Господар и слуга 10.7.1929г.Мусала
Закон на отношения 24.7.1929г.София
Постоянни и преходни неща. Козметика 31.7.1929г.София
Промени в света 7.8.1929г.София
Пробният камък 14.8.1929г.София
Абсолютна чистота 21.8.1929г.Рила
IX школна година (1929 - 1930)НАГОРЕ
Естествен ред на нещата 28.8.1929г.София
Правилни връзки 4.9.1929г.София
1. Произход на непостоянството.Вън и вътре в тялото 11.9.1929г.София
Проявеният живот 18.9.1929г.София
Разумни методи 1. Произход на непостоянството.25.9.1929г.София
Динамическа сила на мисълта 3.10.1929г.София
Новото в живота 9.10.1929г.София
2. Качества на милосърдието;
3. Причини за обществената криза;
4. Качества на благоденствието.
Закон за благоприличие 16.10.1929г.София
Център на живота 23.10.1929г.София
Източници на живота 2. Качества на милосърдието;
3. Причини за обществената криза;
30.10.1929г.София
5. Признаци на физическото и психическото вкисване.Вкисване 6.11.1929г.София
Два центъра 2. Качества на милосърдието;
5. Признаци на физическото и психическото вкисване.
13.11.1929г.София
6. Смени в Природата.Паралелизъм в природата 20.11.1929г.София
Ново разбиране 6. Смени в Природата.27.11.1929г.София
Което става 4.12.1929г.София
Обхода и проява 6. Смени в Природата.11.12.1929г.София
Наука за езика 18.12.1929г.София
Степени на съзнанието 25.12.1929г.София
Личност и душа 1.1.1930г.София
7. Отличителната черта на ученика;
8. Отличителните черти на умрелия и на живия човек.
Проява на Любовта / Чувството на любовта 8.1.1930г.София
Двамата бакали / Светли и тъмни действия
(втори вариант)
7. Отличителната черта на ученика;15.1.1930г.София
Опитната школа 22.1.1930г.София
Махалото 29.1.1930г.София
Новите веяния 5.2.1930г.София
9. Разлика между смъртта и живота.Съчетание на числата
(втори вариант)
8. Отличителните черти на умрелия и на живия човек.12.2.1930г.София
Новото в живота
(втори вариант)
9. Разлика между смъртта и живота.19.2.1930г.София
Доброто значение 26.2.1930г.София
Термометъра на човека / Човешкият термометър 5.3.1930г.София
Идейната обич 12.3.1930г.София
10.Тема ще имате „Моята представа за Бога".Правилни форми 19.3.1930г.София
Съзнателният живот 26.3.1930г.София
Права мисъл / Чиста мисъл
(втори вариант)
10. Каква представа имам за Бога.2.4.1930г.София
Значение на числата / Разбиране на числата 9.4.1930г.София
Хваление 16.4.1930г.София
Доброто оръжие 23.4.1930г.София
Положително знание 30.4.1930г.София
Претръпване и претъпяване 7.5.1930г.София
Добрият ден 14.5.1930г.София
Стойност на нещата / Постоянна цена 21.5.1930г.София
11. Всеки да извади от беседите, които досега е чел, десет важни мисли.Правилно разбиране / Правилно разбиране на живота 28.5.1930г.София
12. Първата буква и първата дума на Божествения език.Точност 4.6.1930г.София
Двата принципа
(втори вариант)
12. Първата буква и първата дума на Божествения език.11.6.1930г.София
Абсолютна вяра / Абсолютно доверие 18.6.1930г.София
Закон и принцип 25.6.1930г.София
Морални правила / Правилно ядене - правилно служене 2.7.1930г.София
13. Влияние на водата и на въздуха върху живите организми.Форма и съдържание 9.7.1930г.София
Проява, връзка и причина
(втори вариант)
13. Влияние на водата и на въздуха върху живите организми.16.7.1930г.София
Интуиция / Интуицията - Божественото чувство 23.7.1930г.7-теезера
Скришната стаичка 30.7.1930г.7-теезера
Задължително право /Правата на Душата и на Духа 6.8.1930г.7-теезера
Начало и край 13.8.1930г.7-теезера
X школна година (1930 - 1931)НАГОРЕ
Божият глас 26.8.1930г.София
Две категории хора 1.9.1930г.София
Отличителна черта 10.9.1930г.София
1. Силата на общите идеиОбщи и специфични идеи 17.9.1930г.София
Съзнание, точка и права линия 1. Силата на общите идеи24.9.1930г.София
2. Ползата от скърбите и страданиятаПрава мисъл 1.10.1930г.София
3. При какви условия се явяват скърбите и страданията?Вътрешни прояви 2. Ползата от скърбите и страданията8.10.1930г.София
4. Път за добиване на истинско щастиеОпределено време и място 3. При какви условия се явяват скърбите и страданията?15.10.1930г.София
Един и същ 22.10.1930г.София
Правилно разрешаване 29.10.1930г.София
5. Специфичното на добрия и на лошия животЧетирите полета 3. При какви условия се явяват скърбите и страданията?5.11.1930г.София
6. Произход на злотоПравилно отношение към числата 5. Специфичното на добрия и на лошия живот12.11.1930г.София
7. Най-силното чувство на физическия живот и най-силното чувство в духовния животОснова на живота 6. Произход на злото19.11.1930г.София
8. Най-високият връх в човешкия животТочка на равновесие 7. Най-силното чувство на физическия живот и най-силното чувство в духовния живот26.11.1930г.София
9. Най-силната мисъл, която някога ви е направила впечатлениеПросветено съзнание 8. Най-високият връх в човешкия живот3.12.1930г.София
Разумни отношения 9. Най-силната мисъл, която някога ви е направила впечатление10.12.1930г.София
Умствени прояви 8. Най-високият връх в човешкия живот17.12.1930г.София
Единица време 24.12.1930г.София
Условия и възможности 31.12.1930г.София
10. Произход на човешкия мозъкНовата епоха 7.1.1931г.София
Гредите на живота 10. Произход на човешкия мозък14.1.1931г.София
Дишането на човека и на животните 21.1.1931г.София
Прояви на човешкото съзнание 28.1.1931г.София
11. Разлика между доброто и злото.
12. Кое е по-добро за човека – да обича или да го обичат?
Светлият образ 10. Произход на човешкия мозък3.2.1931г.София
13. Разлика между вяра и безвериеИзраз на Божествените идеи 11. Разлика между доброто и злото.
12. Кое е по-добро за човека – да обича или да го обичат?
11.2.1931г.София
Зенитът на живота 13. Разлика между вяра и безверие18.2.1931г.София
14. Причини за несполуките в животаПричини за несполуки 25.2.1931г.София
15. Причини за сиромашиятаПослушание 4.3.1931г.София
Реалности и сенки 15. Причини за сиромашията11.3.1931г.София
16. Защо хората носят пари в джобовете си?Закон на числата 18.3.1931г.София
Основна мисъл 25.3.1931г.София
Смяна на силите 1.4.1931г.София
Събиране и изваждане 8.4.1931г.София
Специфична работа 15.4.1931г.София
17. Най-важната работа, която човек започва сутринВъзстановяване 22.4.1931г.София
Хикс, игрек и зет 29.4.1931г.София
Правата посока 6.5.1931г.София
Свещеният трепет 13.5.1931г.София
18. Причини за щастиетоМузикални прояви 20.5.1931г.София
Разбрани неща 27.5.1931г.София
Съществено и несъществено 3.6.1931г.София
Свобода на съзнанието 10.6.1931г.София
Музикален живот 17.6.1931г.София
Осмисляне на живота 24.6.1931г.София
XI школна година (1931 - 1932)НАГОРЕ
Събуждане / Събуди се 30.9.1931г.София
1. Най-големият страх и най-голямата обич.Оставената торба 7.10.1931г.София
2. Произход на въшката.Проводници на Любовта / Пътищата на живота. (Кой може да обича.) Проводници на Любовта – светлина, звук и въздух 14.10.1931г.София
Разбраната скърб / Разбраните скърби 21.10.1931г.София
Предназначението на носа / Предназначението на носа - служба и функция 28.10.1931г.София
Правилният тон 4.11.1931г.София
Двоен дял / Полюси на доброто и злото 11.11.1931г.София
Материални прояви на жвота / Животът като математически действия 18.11.1931г.София
3. Предназначението на християнството. 
4. Предназначението на сегашния живот.
Разтоварване на съзнанието 25.11.1931г.София
5. Защо плачат малките деца.Непреодолимо желание
(втори вариант)
3. Предназначението на християнството.9.12.1931г.София
6. Защо въздишат хората.Правилен живот 16.12.1931г.София
7. Отличителните качества на светлината и на тъмнината.Сила, живот и здраве 23.12.1931г.София
Истинско познаване 30.12.1931г.София
Граници в живота 6.1.1932г.София
Законът и Любовта / Противоположности на живота 13.1.1932г.София
8. Главният стремеж на човека.Раждане и растене 20.1.1932г.София
Двете отверстия
(втори вариант)
8. Главният стремеж на човека.27.1.1932г.София
Двете лица на реалността / Лица на реалността 3.2.1932г.София
Любовта на безсмъртието / Любов на безсмъртието 10.2.1932г.София
9. Кога се е родило невежеството.Доброто разположение 17.2.1932г.София
Трите начала / Трите пътя
(втори вариант)
9. Кога се е родило невежеството.24.2.1932г.София
10. Всеки да направи опит да се нарисува сам.Физическият и Божествения живот 2.3.1932г.София
Ми бемол и фа диез / "Ми бемол" и "фа диез"
(втори вариант)
10. Всеки да направи опит да се нарисува сам.9.3.1932г.София
Начало на Мъдростта / Две състояния 16.3.1932г.София
Възпитание на волята 30.3.1932г.София
11. Отличителни черти на птицата.Входни врати 6.4.1932г.София
12. Отличителни черти на омразата и Любовта.Законът на вярата и Любовта 13.4.1932г.София
Динамика на живота / Динамическият живот 20.4.1932г.София
Трите принципа / Трите типа 27.4.1932г.София
Кръг, елипса и хипербола 4.5.1932г.София
Слаби и силни положения 11.5.1932г.София
Законът на частите и законът на цялото 18.5.1932г.София
Любов, обич и почит / Почит към себе си, любов към Бога, обич към ближния 1.6.1932г.София
13. Храненето като природен процес.Знание и прилагане 8.6.1932г.София
Философия и наука 15.6.1932г.София
Малкото добро. (Живият порядък) 22.6.1932г.София
14. Отношение между светлината, мисълта и живота.Той е в нас и ние в Него / Отец ми живее 29.6.1932г.София
Деца на Бога 6.7.1932г.София
Изключителни условия 7.9.1932г.София
Любов към Бога / Обичай Бога 14.9.1932г.София
XII школна година (1932 - 1933)НАГОРЕ
Новата мисъл / Обикновени и необикновени прояви на природата 21.9.1932г.София
1. Предназначението на светлината.Разумните сили / Разумните сили в природата 28.9.1932г.София
По този път 5.10.1932г.София
2. Съществена разлика между физическия и духовния живот. 
3. Най-малката истина, с която човек трябва да започне.
Малката истина 12.10.1932г.София
4. Да се направи резюме на първата беседа от Пътят на ученика.Правилно отношение 19.10.1932г.София
Вътрешните сили / Вътрешни сили в човека 26.10.1932г.София
Любов към Бога / Люби Бога 2.11.1932г.София
5. Какво се постига чрез личната опитност.Божественото дърво / Всякога услужвай 9.11.1932г.София
6. Произход на невежеството.Здрава мисъл 16.11.1932г.София
7. Кои са положителни типове?Три типа хора / Трите типа хора - положителен, отрицателен и неутрален
(втори вариант)
6. Произход на невежеството.23.11.1932г.София
Новата канализация
(втори вариант)
7. Кои са положителни типове?30.11.1932г.София
Изпити на ученика 7.12.1932г.София
Една похвала 14.12.1932г.София
Внушение и вдъхновение 21.12.1932г.София
8. Отношение между твърдата почва, водата, въздуха и светлината. 
9. Най-сладкото ядене.
Вътрешни опити 28.12.1932г.София
10. Качества на разумния човек.Работа на природата 4.1.1933г.София
Две правила 10. Качества на разумния човек.11.1.1933г.София
Влияние на музиката 18.1.1933г.София
Новата песен 25.1.1933г.София
Значение на удовете 1.2.1933г.София
Честното ухо 8.2.1933г.София
Ухото 15.2.1933г.София
11. Всеки да нарисува по един нос – своя, или на друг човек.Отношение към природата / Съотношение с природата 22.2.1933г.София
Човешкият нос / За човешкия нос 1.3.1933г.София
Принципи, закони, сили и форми
(втори вариант)
11. Всеки да нарисува по един нос – своя, или на друг човек.8.3.1933г.София
Устата 15.3.1933г.София
Развити и недоразвити 22.3.1933г.София
Общи положения / Устата - продължение 29.3.1933г.София
Окото 5.4.1933г.София
Полза от знанието / Ползата от знанието 12.4.1933г.София
Слушайте разумното 19.4.1933г.София
Трите посоки 26.4.1933г.София
12. Защо човек живее.Прави разсъждения / Човешката уста 3.5.1933г.София
13. Защо човек мисли, чувства и действа.Живите линии 10.5.1933г.София
14. Защо човек обича богатството, а презира сиромашията.Въждаления на душата / Въжделенията на човешката душа 17.5.1933г.София
Добрата постъпка 24.5.1933г.София
Обходата / Обхода 31.5.1933г.София
Законът на ограничението и законът на свободата 7.6.1933г.София
15. Опаките действия на човешката воляВлияние на материята / Влиянието на твърдата почва, течните вещества, въздухообразните и светлината 14.6.1933г.София
Организиране на вътрешния човек 21.6.1933г.София
Свещената област на живота 28.6.1933г.София
Непреривност в процесите / Разните положения на ревността 5.7.1933г.София
Красивите линии в природата 12.7.1933г.София
16. Разлика между Добро и Правда.Отношение към нещата / Съответствие на нещата 19.7.1933г.София
Основа на знанието
(втори вариант)
17. Разлика между Добро и Правда.26.7.1933г.София
Новите положения. Мислова централа / Новите положения на живота. Мисловата централа 2.8.1933г.София
Работа и почивка / Почивка 9.8.1933г.София
XIII школна година (1933 - 1934)НАГОРЕ
Вечният порядък. Най-силното у човека 27.9.1933г.София
Трите първични принципа. Елементи в живота 4.10.1933г.София
Живот в общото съзнание 11.10.1933г.София
Ангелите на светлината. Новите възгледи 18.10.1933г.София
Елементарни, съзвучащи и съграждащи мисли 25.10.1933г.София
Човешките и Божествените порядки в живота 1.11.1933г.София
1. Полза от изучаване на четните и нечетните числа.Слушане отвътре. Какво да направиш 8.11.1933г.София
Най-малката любов 1. Полза от изучаване на четните и нечетните числа.15.11.1933г.София
Търпелив и добър човек 22.11.1933г.София
2. Правата мисъл.Придобивките на деня 29.11.1933г.София
Единният живот. Обичай общия живот! 6.12.1933г.София
3. Резюме на първа лекция от първа година на ООК – Трите живота.Пътят към свободата 13.12.1933г.София
Въздухът и мисълта – нови начини за хранене 20.12.1933г.София
Постигни реалността 27.12.1933г.София
Новото направление в живота 3.1.1934г.София
Едно писмо 10.1.1934г.София
4. Ако аз съм проповедник, как ще държа първата си проповед, за да обърна някого?Силата на подсъзнанието и свръхсъзнанието 17.1.1934г.София
Най-малкият опит 24.1.1934г.София
Съществените правила 31.1.1934г.София
Дружене, слушане и следване 7.2.1934г.София
5. Защо Бог създаде човека най-после, а не го създаде най-първо?Не я ограничавай! 14.2.1934г.София
Опитай! 21.2.1934г.София
Ключ за постижения 28.2.1934г.София
Даване – вземане. Скъпоценният камък 7.3.1934г.София
6. Колко тежи доброто.Развитие на заложбите 14.3.1934г.София
Мистичната чаша. Хигиена на душата 6. Колко тежи доброто.21.3.1934г.София
Пътят на щастието. Единственият подтик 28.3.1934г.София
Условията за растеж 4.4.1934г.София
Идването на Господа 11.4.1934г.София
Възвишеното в човека 18.4.1934г.София
Сигурният пазител 25.4.1934г.София
Път за постижение 2.5.1934г.София
Що е човек 9.5.1934г.София
Божественият филтър 16.5.1934г.София
Пред шестата врата 23.5.1934г.София
Послушание 30.5.1934г.София
Неразрешените задачи 6.6.1934г.София
Двете линии 13.6.1934г.София
Правият път 20.6.1934г.София
Дишането и вътрешният живот 27.6.1934г.София
7. Любовно писмо.Самовъзпитание 4.7.1934г.София
Взимане и даване. Първият и последният 11.7.1934г.София
Вътрешни състояния и външни условия 7. Любовно писмо.18.7.1934г.София
Великото изкуство 25.7.1934г.София
Търпение, чистота и приложение 22.8.1934г.София
На своето место 29.8.1934г.София
Изпит на ученика 5.9.1934г.София
Връзка с Бога 12.9.1934г.София
Трите положения 19.9.1934г.Казанлък
XIV школна година (1934 - 1935)НАГОРЕ
Ако говоря 26.9.1934г.Русе
1. Истинският метод за обичане;Милосърдие, смирение и молитва 3.10.1934г.София
2. Новият начин на мислене;Стар и нов порядък / По нов начин 1. Истинският метод за обичане;10.10.1934г.София
Богат и сиромах 2. Новият начин на мислене;17.10.1934г.София
Добри проводници 24.10.1934г.София
Най-високият връх 31.10.1934г.София
3. Пътят на Христа;Самоотричане 7.11.1934г.София
4. Моето собствено пеене;Механическо и органическо пеене 14.11.1934г.София
5. Отличителните черти на здравето и на болестта;Действието на музиката 21.11.1934г.София
Принципи и условия. Връх и долина 5. Отличителните черти на здравето и на болестта;28.11.1934г.София
Веселие и радост 5.12.1934г.София
Най-съвършеният идеал. Песента на малката тревица 12.12.1934г.София
Законът на свободата 19.12.1934г.София
Проводници / Където и да отидем 2.1.1935г.София
6. Отличителните черти на умния човек;Ново раждане 9.1.1935г.София
Божествената справедливост 16.1.1935г.София
Новият опит 6. Отличителните черти на умния човек;23.1.1935г.София
7. Едно любовно писмо;В нова окраска. Богатството на деня 30.1.1935г.София
8. Как се справям със съмнението;Естественото положение на човешката душа 7. Едно любовно писмо;6.2.1935г.София
9. Питате ме дали ви обичам;Здравословното положение на човешката душа 8. Как се справям със съмнението;13.2.1935г.София
Изпитите на ученика 8. Как се справям със съмнението;20.2.1935г.София
Развитие на справедливостта 27.2.1935г.София
Законът на помагането 6.3.1935г.София
Най-добрият плод 13.3.1935г.София
Трите правила. Път за освобождение 20.3.1935г.София
Божественият подтик 27.3.1935г.София
Първото стъпало на Любовта 3.4.1935г.София
Двете силни точки 10.4.1935г.София
10. Свободният живот;Най-голямото изкуство 17.4.1935г.София
Предпоставките на музиката 10. Свободният живот;24.4.1935г.София
Киселина, основа, сол 1.5.1935г.София
11. Старият дядо.Трите геометрични фигури 8.5.1935г.София
Последният изпит 15.5.1935г.София
Общи погрешки и общи добродетели 29.5.1935г.София
Правилното пеене 5.6.1935г.София
Прав и крив път 11. Старият дядо.12.6.1935г.София
Комплексни понятия 19.6.1935г.София
Филмът на живота 3.7.1935г.София
Мисъл, сила и любов 10.7.1935г.София
Колко е по-добър Господ 17.7.1935г.София
Стар и нов порядък 24.7.1935г.София
Проводници 18.9.1935г.София
XV школна година (1935 - 1936)НАГОРЕ
1. Службата на петте сетива.Новото верую 25.9.1935г.София
2. Отличителните черти на тесните и широките пътища.Новото учение 2.10.1935г.София
3. Най-добрият метод, по който Учителя може да ни говори.Новият начин 9.10.1935г.София
4. Най-добрият метод за работа.Самопознание и самовъзпитание 16.10.1935г.София
Безкрайните неща 4. Най-добрият метод за работа.23.10.1935г.София
5. Влиянието на светлината и тъмнината върху човека.Единият лев 30.10.1935г.София
6. Последствията от големите и малките спънки.Срещата на Любовта 5. Влиянието на светлината и тъмнината върху човека.6.11.1935г.София
Тайната на даването 13.11.1935г.София
Опити 6. Последствията от големите и малките спънки.20.11.1935г.София
7. Обратно-пропорционалнидействияКъм извора 27.11.1935г.София
Изпълнение, осветяване (не е намерен ръкопис ) 4.12.1935г.София
Трите връзки 11.12.1935г.София
8. Предназначението на ума и сърцетоДобре е 18.12.1935г.София
Естественият език – музикалният език 8. Предназначението на ума и сърцето25.12.1935г.София
Като добрия син 1.1.1936г.София
Трите плода 8.1.1936г.София
9. Предназначението на човешките ръцеЕдно ви трябва 15.1.1936г.София
10. Коя е отличителната черта на любовта?
11. И разкая се Господ, че направи човека
Петте врати
(втори вариант)
9. Предназначението на човешките ръце22.1.1936г.София
12. Как се превръща желязото на злато
13. Как се превръща живота в смърт
Три категории храни. Първото обещание / Три категории храни 29.1.1936г.София
Работете с доброто 12. Как се превръща желязото на злато5.2.1936г.София
14. Как ще развиете тема върху думата обич?Тониране 12.2.1936г.София
15. Пътят на един слуга или Пътят на ученика.Лесният и мъчният път 19.2.1936г.София
16. Отличителните черти на човека.Тялото на Любовта 15. Пътят на един слуга или Пътят на ученика.26.2.1936г.София
Служене и прислужване 16. Отличителните черти на човека.4.3.1936г.София
17. Да се напише едно обидно писмо, без да се обиди онзи, който ще го чете и до когото се отнасяСегашният момент 11.3.1936г.София
Радиации 17. Да се напише едно обидно писмо, без да се обиди онзи, който ще го чете и до когото се отнася18.3.1936г.София
Трите устоя 25.3.1936г.София
Действието на музиката 1.4.1936г.София
Божественото огледало 8.4.1936г.София
Мекота 15.4.1936г.София
Пречистване на мисълта 22.4.1936г.София
Основната мярка 29.4.1936г.София
Тайни и откровения 6.5.1936г.София
Вяра безгранична и любов безгранична 1.7.1936г.София
Ученичество 8.7.1936г.София
18. Ползата от човешките въздишкиНавреме 2.9.1936г.София
Новото събиране 18. Ползата от човешките въздишки9.9.1936г.София
Личното и безличното 16.9.1936г.София
XVI школна година (1936 - 1937)НАГОРЕ
Запалена свещ 23.9.1936г.София
1. Службата на храносмилането.Противоречията в природата 30.9.1936г.София
Път, истина и живот 1. Службата на храносмилането.7.10.1936г.София
Усет, влечение, чувство, стремеж 14.10.1936г.София
Изяснения 21.10.1936г.София
Трите картини. 6.1.1937г.София
Мелодия и хармония. Кръг – елипса, парабола – хипербола 13.1.1937г.София
Съработници на Бога 20.1.1937г.София
2. Какво може да постигне човек в един живот.Свещеното правило 27.1.1937г.София
Царството на Духа 2. Какво може да постигне човек в един живот.3.2.1937г.София
Музикална забава 10.2.1937г.София
Обичай и познавай! Добър и учен! 17.2.1937г.София
Не ограничавай Божественото 24.2.1937г.София
Път за освобождение 3.3.1937г.София
Мислене и чувствувание 10.3.1937г.София
3. Причини за погрешките.Плосък и объл говор 17.3.1937г.София
Гласни и съгласни – радости и скърби 3. Причини за погрешките.24.3.1937г.София
4. Ползата от огъня.Малката топлина и малката светлина 31.3.1937г.София
Четирите струни 4. Ползата от огъня.7.4.1937г.София
Път към новото 14.4.1937г.София
5. Разлика между богатство, здраве и мисъл.Възможности в живота 21.4.1937г.София
Умни, здрави и богати 5. Разлика между богатство, здраве и мисъл.28.4.1937г.София
Разумният музикален живот 5.5.1937г.София
6. Силни и слаби мисли.Свободният човек 12.5.1937г.София
Цялото и частите 19.5.1937г.София
7. Свободна тема.Първата песен 26.5.1937г.София
Правилно приемане 7. Свободна тема.2.6.1937г.София
8. Защо аз живея.Отношение на нещата 9.6.1937г.София
Пътят на музиката 8. Защо аз живея.16.6.1937г.София
Временно и постоянно 8. Защо аз живея.23.6.1937г.София
9. Разлика между дишане и храносмилане.Всичко е създадено за добро 30.6.1937г.София
Божествено ръководство 9. Разлика между дишане и храносмилане.7.7.1937г.София
Ценности и възможности 21.7.1937г.7-теезера
Реалното и идеалното 28.7.1937г.7-теезера
Нашето предназначение / Предназначението на човека 4.8.1937г.7-теезера
Път и възможности / Пътят и възможностите 4.8.1937г.7-теезера
Естественият живот 25.8.1937г.София
10. Свойствата на правите и на кривите линии.Не нарушавайте свободата 1.9.1937г.София
Трите основни неща 10. Свойствата на правите и на кривите линии.8.9.1937г.София
11. Ползата от чесъна и лукаКамъчето под езика 10. Свойствата на правите и на кривите линии.15.9.1937г.София
XVII школна година (1937 - 1938)НАГОРЕ
Вечно подмладяване / Закон за вечна младост 22.9.1937г.София
1. Органическа връзка между растенията и човека.
2. Защо спя?
Ценностите в живота 6.10.1937г.София
Пътят на човешкото развитие 13.10.1937г.София
3. Право и безправиеМястото на възвишеното и обикновеното в живота 27.10.1937г.София
Право и безправие 3. Право и безправие3.11.1937г.София
4. Защо сме пратени на Земята.Малките опити 10.11.1937г.София
Естественият път 17.11.1937г.София
Аз ще оздравея 24.11.1937г.София
Музикално утро. Седемте принципа 1.12.1937г.София
Недоизказаното 8.12.1937г.София
5. Ползата от краката.Добрият брат и добрият баща 15.12.1937г.София
Ползата от краката 5. Ползата от краката.22.12.1937г.София
6. (Какво бихте желали да имате през новата година?) Какво желая за 1938 година.Пред радостите и зад страданията 29.12.1937г.София
Съзвучие 6. (Какво бихте желали да имате през новата година?) Какво желая за 1938 година.5.1.1938г.София
7. Ползата и вредата от ветроветеЧетиритях точки 12.1.1938г.София
Ден без стълкновение 19.1.1938г.София
8. Туй което не се изкривява, върху туй, което не се огъва.Обичай и освобождавай 26.1.1938г.София
Ще идеш и ще се възродиш 2.2.1938г.София
9. Отличителните черти на човека.Страдание и учение 9.2.1938г.София
10. Придобивки от богатството и от сиромашията.Божественият глас 16.2.1938г.София
Богатство и сиромашия 10. Придобивки от богатството и от сиромашията.23.2.1938г.София
Лечебното действие на музиката 2.3.1938г.София
11. Ползата от добрата храна.
12. Добрият живот
Божието дихание 9.3.1938г.София
О, любов неизказана! Музикално упражнение 16.3.1938г.София
13. От какво зависи силата на речта.Музикалният живот на душата 23.3.1938г.София
Един момент 13. От какво зависи силата на речта.30.3.1938г.София
14. Произходът на житното зърноЕднократен, многократен и непреривни процеси 6.4.1938г.София
Беззаветна благодарност 20.4.1938г.София
Божественият импулс 27.4.1938г.София
15. На какво да разчита човек най-много.Музикална любов 4.5.1938г.София
Учат и страдат 15. На какво да разчита човек най-много.11.5.1938г.София
Доброта, разумност, любов 18.5.1938г.София
16. Правият и кривият път.Правият и кривият път 25.5.1938г.София
17. Коя е най-късата и коя е най-дългата линия?Великото благо на живота 17. Отношение на правите и кривите линии.(не е ясно кога е дадена? Възможно е в темата "Учат и страдат" или това е друго заглавие на "Правият и кривият път".)1.6.1938г.София
18. Основи на здраветоДобрият живот 22.6.1938г.София
Основа на здравето 29.6.1938г.София
Светлина, топлина, доброта 6.7.1938г.София
19. Отличителните черти на човека.Кибритени клечки 31.8.1938г.София
20. Ценности на Природата
21. Ценност. Развиване на ценността
Ценност и посока 7.9.1938г.София
22. Взаимни отношения между въздуха и водата
23. Отношението между водорода, кислорода, въглерода и азота
24. Защо вълкът е станал месоядец?
Четирите елемента 14.9.1938г.София
По закон и по любов 23. Взаимни отношения между въздуха и водата
  24. Отношението между водорода, кислорода, въглерода и азота
25. Защо вълкът е станал месоядец?
21.9.1938г.София
XVIII школна година (1938 - 1939)НАГОРЕ
Закони на Любовта 28.9.1938г.София
1.Как трябва дасе живее?Славата Божия, царството Божие и волята Божия 12.10.1938г.София
Посещение на Бога 1.Как трябва дасе живее?19.10.1938г.София
Естествените връзки 26.10.1938г.София
2. Най-голямата и най-малката добродетелБожественият подтик 2.11.1938г.София
Да станем едно 2. Най-голямата и най-малката добродетел9.11.1938г.София
Добри и лоши хора 16.11.1938г.София
Разумният път в живота 23.11.1938г.София
3. Свободна тема.Новата религия 30.11.1938г.София
Спокойно сърдце 3. Свободна тема.7.12.1938г.София
Път и постижение 14.12.1938г.София
4. Малки възможности и големи условия.Обич и преценка 21.12.1938г.София
Физически, духовни и умствени нужди 28.12.1938г.София
Здравословното състояние на човешката душа 4.1.1939г.София
Правилно разбиране 11.1.1939г.София
Най-малкото и най-голямото 18.1.1939г.София
Увеличете светлината и топлината 25.1.1939г.София
Постъпвайте съвършено! 1.2.1939г.София
Надежда, вяра и любов 8.2.1939г.София
Правилни схващания и правилен живот 15.2.1939г.София
5. Какво зная аз?Най-умни, най-чисти и най-силни 22.2.1939г.София
Силата на мисълта 5. Какво зная аз?8.3.1939г.София
Самовъзпитание 15.3.1939г.София
6. Силни и слаби думи.Божествената мярка 22.3.1939г.София
Качествата на ученика 6. Силни и слаби думи.29.3.1939г.София
Господари на външния и вътрешния живот 5.4.1939г.София
Съобразителност и разумност 12.4.1939г.София
7. От какво зависи щастието на човека?Големите блага 19.4.1939г.София
Симфония на щастието 6. От какво зависи щастието на човека?26.4.1939г.София
8. Да се проучи червения, синия и белия цвят.Иде и иди 3.5.1939г.София
Слушане и чуване. Музикални упражнения 10.5.1939г.София
9. Различие между слабия и силнияМузикалния тон на живота 17.5.1939г.София
Музикална задача 8. Различие между слабия и силния24.5.1939г.София
Музика на мислите, чувствата и постъпките 31.5.1939г.София
Изкуството на ангелите 7.6.1939г.София
Езикът на седемте тона 14.6.1939г.София
Нагоре и напред 21.6.1939г.София
10. Какво е разбирал Христос като е казал: „Аз съм Пътят“. Какво е разбирал под думата „Път“?Най-лесното изкуство 28.6.1939г.София
Дрехата на Любовта 9. Какво е разбирал Христос като е казал: „Аз съм Пътят“. Какво е разбирал под думата „Път“?5.7.1939г.София
11. Постиженията на вярата.Бог иска това 30.8.1939г.София
Организирана вяра 10. Постиженията на вярата.13.9.1939г.София
12. От какво зависи успехът?Бъдете служители 20.9.1939г.София
XIX школна година (1939 - 1940)НАГОРЕ
Единственото богатство 27.9.1939г.София
1.Службата на устатаКоето Той ви казва! 4.10.1939г.София
Към обетованата земя! Великата песен / Към обетованата земя
(втори вариант)
1.Службата на устата11.10.1939г.София
Малките Божествени подтици 18.10.1939г.София
2. Ползата от белия и черния цвятОценка на Божествената Любов / Оценяване на Божествената Любов 1.11.1939г.София
Правилно възприемане и правилно даване 2. Ползата от белия и черния цвят8.11.1939г.София
Към свобода! 15.11.1939г.София
Хубавата страна 22.11.1939г.София
3. Моята любима дума.Божествената топлина 29.11.1939г.София
Търсене на изгубената дума 3. Моята любима дума.6.12.1939г.София
4. Малкото, което не ни достига.Един опит 13.12.1939г.София
Дайте свобода! 4. Малкото, което не ни достига.20.12.1939г.София
Музикална задача 27.12.1939г.София
Вътрешният господар 3.1.1940г.София
Божествената усмивка 10.1.1940г.София
Налягане, напрежение, разумност 17.1.1940г.София
Две задачи 24.1.1940г.София
Трите връзки 31.1.1940г.София
Подмладяване 7.2.1940г.София
Обичайте – ценете! 14.2.1940г.София
Любов към себе си, любов към ближния си, любов към Бога 21.2.1940г.София
Минало и настояще 28.2.1940г.София
5. Отличителните черти на водата и въздухаСъвършенството 6.3.1940г.София
Наука за живота 5. Отличителните черти на водата и въздуха13.3.1940г.София
Името Божие, Царството Божие и Волята Божия 20.3.1940г.София
Трите закона 27.3.1940г.София
Влюбване и любов 3.4.1940г.София
Към съвършенство! 10.4.1940г.София
6. Малки загуби и малки придобивки.Отворената врата 17.4.1940г.София
Сгъстяване, разредяване и разширяване 6. Малки загуби и малки придобивки.24.4.1940г.София
7. Ползата от човешките косми.Божественият център 1.5.1940г.София
Постиженията на Любовта 7. Ползата от човешките косми.8.5.1940г.София
8. Преки и косвени отношения между сиромашията и богатството.Правилни процеси 15.5.1940г.София
Три вида любов 8. Преки и косвени отношения между сиромашията и богатството.22.5.1940г.София
Двата принципа 29.5.1940г.София
Двата закона 5.6.1940г.София
9. Сила и безсилие.Реални величини 12.6.1940г.София
Сила и безсилие 9. Сила и безсилие.19.6.1940г.София
10. Правият път, който не погрешава.Бъдете яки! 26.6.1940г.София
Най-добрите условия 10. Правият път, който не погрешава.3.7.1940г.София
Добри проводници 10.7.1940г.София
11. На какво се дължи промяната в човека, кой е този, който изменя.Пробуждане на космичното съзнание 17.7.1940г.София
Частите и цялото / Закон за частите и Цялото 24.7.1940г.Мусала
Източникът на радостта 31.7.1940г.София
Разбиране на природните закони 7.8.1940г.София
Трите Божествени подтици 21.8.1940г.София
12. Защо човек остарява?За дишането 11.9.1940г.София
За добро е 12. Защо човек остарява?18.9.1940г.София
XX школна година (1940 - 1941)НАГОРЕ
Сиромах и богат (непечатана) 20.9.1940г.
Всѣкий день по една добра мисъль / Всеки ден по една добра мисъл 25.9.1940г.София
Божественитѣ врата / Божествените врата 2.10.1940г.София
Една седмица в рая 9.10.1940г.София
1. Тема, върху която никой не е писал.Планетни влияния 16.10.1940г.София
По пѫтя на Любовьта / По пътя на Любовта
(втори вариант)
2. Тема, върху която никой не е писал.23.10.1940г.София
Дете, възрастенъ и старъ / Дете, възрастен и стар 30.10.1940г.София
2. Всеки да си избере по три думи, които съответствуват на неговия ум, на неговото сърце и на неговото тялоТри седмици 6.11.1940г.София
Усилвайте връзката 20.11.1940г.София
3. Свободна тема или от физическия свят, или от духовния, или от умствения свят.Животъ, сила, здраве / Живот, сила, здраве 4.12.1940г.София
4. Всеки да нарисува свободно една права линия, една плоскост и един куб на една книжка и да се подпише отдолу.Единствената свобода 11.12.1940г.София
Отворени и затворени фигури
(втори вариант)
5. Всеки да нарисува свободно една права линия, една плоскост и един куб на една книжка и да се подпише отдолу.18.12.1940г.София
5. Всеки да се опита да нарисува една ръка.Врата на доброто и на любовьта / Врата на Доброто и на Любовта 25.12.1940г.София
Съработници
(втори вариант)
6. Всеки да се опита да нарисува една ръка.1.1.1941г.София
Ще ви бѫде / Ще ви бъде 8.1.1941г.София
Тритѣ единици / Трите единици 15.1.1941г.София
Мощната сила 22.1.1941г.София
Законъ за обнова / Закон за обнова 29.1.1941г.София
Учение и служене 5.2.1941г.София
6. Ако бях милиардер, какво бих направил.
7. Правият и кривият път.
Правъ пѫть / Прав път 12.2.1941г.София
Слушайте съвета
(втори вариант)
7. Ако бях милиардер, какво бих направил.
8. Правият и кривият път.
19.2.1941г.София
Тритѣ връзки / Трите връзки 26.2.1941г.София
8. От какво произтичат противоречията в живота.Музикални тактове 12.3.1941г.София
Божествени закони
(втори вариант)
9. От какво произтичат противоречията в живота.19.3.1941г.София
Законътъ за Божествената хармония / Законът за Божествената хармония 26.3.1941г.София
9. Най-лесната работа в светаМузика и здраве 2.4.1941г.София
Не разваляйте пакта 9.4.1941г.София
Добре ще бѫде / Добре ще бъде 16.4.1941г.София
Самовъзпитание 23.4.1941г.София
Основенъ тонъ / Основен тон 30.4.1941г.София
Ще направимъ жилище / Ще направим жилище 7.5.1941г.София
10. Какво нещо е добрият живот.Приятно занимание 14.5.1941г.София
Правата посока 21.5.1941г.София
Две състояния 28.5.1941г.София
11. Защо човек се ражда млад и защо става стар.Качване и слизане 4.6.1941г.София
12. Да се напише тема която не се знае.Най-разумнитѣ отношения / Най-разумните отношения
(втори вариант)
12. Защо човек се ражда млад и защо става стар.11.6.1941г.София
13. Правият път.Три основни тона 18.6.1941г.София
Ново воюване
(втори вариант)
14. Правият път.25.6.1941г.София
14. Да се напише кратко писмо до приятел.Самообладание 2.7.1941г.София
Невидимитѣ погрѣшки / Невидимите погрешки 9.7.1941г.София
XXI школна година (1941 - 1942)НАГОРЕ
Буден ум и будно сърце Ползата от големите и малките извори1.10.1941г.София
Малкият подтик 8.10.1941г.София
Учение и обич 15.10.1941г.София
1. Защо човек умира?Положителна мисъл 22.10.1941г.София
Разумна почивка 1. Какво съм научил 
2. Защо човек умира?
29.10.1941г.София
2. Всеки да нарисува по една фигура, като си избере между четирите фигури: триъгълник, четириъгълник, петоъгълник и шестоъгълник.Да ценим живота 5.11.1941г.София
Музикални подтици 4. Всеки да нарисува по една фигура, като си избере между четирите фигури: триъгълник, четириъгълник, петоъгълник и шестоъгълник.12.11.1941г.София
Повече спокойствие 19.11.1941г.София
Любов и Обич 26.11.1941г.София
Две врати за освобождение 3.12.1941г.София
Нов живот на пеперуда 10.12.1941г.София
3. Какво мога да направяУмът и сърцето 17.12.1941г.София
Божии блага 5. Какво мога да направя24.12.1941г.София
4. Първото ми възпоменание.Едно, две, три 31.12.1941г.София
Добри певци 6. Първото ми възпоменание.7.1.1942г.София
5. Службата на човешкия език.За добро е 14.1.1942г.София
Млад, възрастен и стар 7. Службата на човешкия език.21.1.1942г.София
Здравословното състояние 28.1.1942г.София
6. Качествата на правата линия и плоскостта.Не пренебрегвайте благата 4.2.1942г.София
Музика и организиране 11.2.1942г.София
Изгрява слънцето 18.2.1942г.София
Нови насоки 25.2.1942г.София
Живот и пеене 4.3.1942г.София
Добра мисъл, добро чувство и здраве 11.3.1942г.София
Музика в живота 18.3.1942г.София
7. Всеки да нарисува по една картина, каквато иска.Музикална екскурзия 25.3.1942г.София
Живот и музика 9. Всеки да нарисува по една картина, каквато иска.1.4.1942г.София
Люби, обичай 8.4.1942г.София
8. Всеки да нарисува по една картина, каквато иска (2-ри път).Великата възможност 15.4.1942г.София
С любов 22.4.1942г.София
9. Всеки да нарисува по един крак.Светлина, топлина и сила 29.4.1942г.София
Три картини 11. Всеки да нарисува по един крак.6.5.1942г.София
10. Всеки да начертае една права линия от 5 см., един остър ъгъл от 30 градуса, един ъгъл от 90 и един от 180 градуса.Примирете се със себе си 13.5.1942г.София
Състояние и разположение 12. Всеки да начертаеедна права линия от 5 см., един остър ъгъл от 30 градуса, един ъгъл от 90 и един от 180 градуса.20.5.1942г.София
Координиране 27.5.1942г.София
11. Коя е най-малката добродетел според вас?Служене 3.6.1942г.София
Най-малкото добро 13. Коя е най-малката добродетел според вас?10.6.1942г.София
Чистотата 17.6.1942г.София
Линия на Любовта 8.7.1942г.София
Законът на Любовта 15.7.1942г.София
Заслужава да прави добро 22.7.1942г.София
Пътища на Любовта 29.7.1942г.София
Живи и мъртви закони 2.9.1942г.София
XXII школна година (1942 - 1943)НАГОРЕ
Факти, закони, принципи 23.9.1942г.София
Ден на почивка и ден на радост 30.9.1942г.София
Положителен живот 7.10.1942г.София
Пред лицето Божие 14.10.1942г.София
Основен тон 21.10.1942г.София
1. Кое е най-мекото в животаПерпендикулярът 28.10.1942г.София
2. Най-мекото и най-якото в света.Разумни отношения 4.11.1942г.София
Малкият опит 11.11.1942г.София
Правилно разбиране 18.11.1942г.София
Да благодарим 25.11.1942г.София
Песента на блудния син 2.12.1942г.София
Весели лица 9.12.1942г.София
Три неща 16.12.1942г.София
3. Да се напише една приказка за царевицата как се е сприятелила със свинятаНов поздрав 23.12.1942г.София
Два Божествени процеса 30.12.1942г.София
Нова епоха 6.1.1943г.София
Нова обхода 13.1.1943г.София
Вратата на Любовта 20.1.1943г.София
Красиви движения 27.1.1943г.София
Подмладяване 3.2.1943г.София
Път за всички 10.2.1943г.София
Три съзнания 17.2.1943г.София
Път за свобода 24.2.1943г.София
Човешка, ангелска и Божествена Любов 3.3.1943г.София
Новото верую 10.3.1943г.София
На място 17.3.1943г.София
Малките правила 24.3.1943г.София
Доброта, справедливост, красота, разумност 31.3.1943г.София
Първо и последно място 14.4.1943г.София
Правилата на Любовта 21.4.1943г.София
Трите метода 28.4.1943г.София
Добър, справедлив, красив и умен 5.5.1943г.София
Старата и новата команда 12.5.1943г.София
Възпитателен метод 19.5.1943г.София
Правилно мерене 26.5.1943г.София
Вяра и Любов 2.6.1943г.София
По новия път 9.6.1943г.София
Отворената врата на Любовта 16.6.1943г.София
Най-разумният акт 23.6.1943г.София
Любов и обич 30.6.1943г.София
ИОА 7.7.1943г.София
Най-важният потик 14.7.1943г.София
Онаследено и вложено 21.7.1943г.София
Основа за вечността 28.7.1943г.София
Добри слуги 4.8.1943г.София
Факти, закони, принципи / Мисли, чувства, постъпки и пеене 11.8.1943г.София
XXIII школна година (1943 - 1944)НАГОРЕ
Трите свещи 6.10.1943г.София
1. Всеки от да си избере по една от познатите песни и да я научи добре.Умен, добър и силен / Умни, добри и силни 13.10.1943г.София
Послушание 20.10.1943г.София
Средство за подобряване 27.10.1943г.София
2. Що е съвест, как бихте определили съвестния човек, или съзнателнияЕднакви отношения 3.11.1943г.София
Мажорни и минорни гами 10.11.1943г.София
Любов и безсмъртие / Смъртни и безмъртни 17.11.1943г.София
Ново разбиране 24.11.1943г.София
Малките величини / Малките работи 1.12.1943г.София
Благата в живота 8.12.1943г.София
Най-мъчната работа 15.12.1943г.София
Безопасното място / Посока на движение 22.12.1943г.София
Малкото добро 29.12.1943г.София
Родени от Бога 5.1.1944г.София
Най-добрите условия
(втори вариант)
3.7.1940г.София