НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

25. ПРАВИЛА ЗА ЖИВОТА

Паша Теодорова ТОМ 13
Алтернативен линк

25. ПРАВИЛА ЗА ЖИВОТА


Никога не излизай вън от границите на възможното.


Не искай за себе си, нито за другите това, което не знаеш дали ще е полезно или вредно.


Не настоявай за това, което веднъж ти е отказано, от где знаеш, може би в него се крие твоето добро.


Никога и никъде не упорствувай против истината.


Никога и никъде не се колебай в добродетелта. От човек двуличен се пази.


От твърдоглав, упорит, горделив и тщеславен стой настрана.


Първите си впечатления, първите съвети на твоя ангел хранител пази.


Това, което ти кажеш за другите, дръж го за истинско мерило.


От първия глас на съвестта си не се дели.


Не принуждавай душата си в това, което й е в началото противно.


Не работи против собствената природа на твоя дух, защото ще пострадаш.


Вълк овца да направиш, не се труди, защото е вън от границите на твоята възможност.


Овца в устата на вълк не давай.


Не изменявай убежденията си за хубавия изглед на нещата, защото в тях се крие змийска отрова.


Когато ти говори някой за Любов, питай го какво иска - дали кожуха ти или душата ти. Ако се оправдава, помни, че и двете ще се завлечат.


Правило в живота си дръж, че всеки, който се старае да се оправдава, е виноват, защото правият в сърцето си няма нужда от подобна защита.


Всеки, който се маже знай, че иска да те подкопае, а всеки, който се показва, че е повече от това, което виждаш, знай че иска да те възсяда.


Всеки, който се дига повече от тебе, знай, че мисли да те управлява.


На превзет човек съвети не давай.


На хитър услуга не прави, а на зъл - дума не казвай. Знай, че качествата на нещата винаги си остават такива, каквите са си.


Зло в добро не можеш да го преобърнеш, но може да го заместиш, затова в борбата си с него не мисли, че ще го унищожиш, защото е невъзможно.


Свободен ако искаш да си, в добродетелта стой, тя ще ти е щит неразрушим, в нейната крепост винаги ще си защитен.


София, 2 февруари 1917година, 12 и половина ч.с.


Забележка на редактора: Дадено от Учителя на Паша Теодорова.


*


Нищо не отлагай!


В чужди работи не се бъркай!


На хорските думи внимание не обръщай!


Работете доброволно каквото ви попадне. Не избирайте работите си, не определяйте положението си! Не се връзвайте. Бъдете свободни, както Бог ви е направил.


Робството е от човека, свободата - от Бога. Леността е от човека, работата - от Бога.


Всеки ден извършвай по едно добро дело, всеки ден казвай някому по една блага дума!


Къщата без човека, човекът без душата и душата без Господа. - Благостта е противовес на това.


Щом си послушен, ще бъдеш мъдър.


Щом си внимателен, ще си и разсъдлив.


Търпението е активната страна на човека. То показва, че човек работи.


Един християнин трябва да се подвизава, за да изпълни главно три заповеди:

1. Да освети името Божие. - То значи: така да живее, щото да не дава причина да се хули името Божие.

2. Да доведе Неговото Царство. - То значи: да има такъв ред и порядък в себе си, щото всеки, който види, да поревне.

3. Да изпълни Неговата воля. - То значи: Да работи с Бога заедно, да бъде всякога послушен на Бога.


Онзи, който гладува за Бога, даже горчивите неща му са сладки.


За да ходи човек из добър път, не трябва да дава лоши обещания, защото ще го спънат.


Пазете се от духа на фарисейщината.


Не тъжете, когато Господ е с вас.


Не се трудете да примирявате Истината със света и с църквата.


Когато ви викат да направите едно добре , не го отлагайте, но го направете начаса.


Доброто се възвещава от род в род, а всяка погрешка се изкупува чрез покаяние.


Непостижимите желания са подобни на безплодни дървета.


Силата на живота е в неговото приношение.


Ако искаме да побеждаваме страха, гнева, страстта и духовната гордост, трябва гнева да преобръщаме в деятелност, страха - в благоразумие, страстта - във воля, а духовната гордост - в проява на живота, т.е. да живеем както подобава, да намерим истинския смисъл в живота или да я превърнем в стремеж.


Хубавите мисли привличат и добрата храна за нас от пространството.


Флуидите изтичат от ръцете и краката. Ако искате да се запазите от флуидите на някого, кръстосвайте краката си или метнете десния над левия и сключете ръцете си.


Когато даваш обещание, не го казвай никъде, защото щом си го казал, 99 % може да не го изпълниш.


Животът е в послушанието.


На умни хора акъл не давай.


На силни - мост не ставай.


За хляб не се продавай.


Изхвърлете грижите от вашите сърца, защото те са, които ви спъват в познание на Божествената Мъдрост. Те са мрачни облаци, които винаги държат небето мрачно за вас и не можете да виждате. Никога не се обезсърчавайте, защото няма в Отца нищо невъзможно. Щом ви се дава живота, съградете храма, не го осквернявайте с грехове.

Изгубените ослици ще ви се намерят.


Ако човек слуша какво говори света и низшите духове, никога няма да влезе в Царството Божие.


За да се вразуми един човек, небето прилага три начина: наказание, мъчнотия и препятствие.


Не бива да одумваме хората, защото като одумваме тях, одумваме техния създател.


Истина и живот трябва да дойде в света, да приготвят човека, преди да дойде господаря в него да живее.


Турете вашите нужди на последен план, защото закон е: Ако желаете на другите и то повече, най-напред вас ще удовлетворят. Затова не искай само за себе си, но искай за хората, защото онова, което бъде изпратено тям, ще дойде чрез тебе.


Ако искате да познаете Бога, трябва предварително да Го обичате.


Когато човек огорчава някого, не е важно толкова за човека, но е важно, че се огорчава онзи възвишен дух, който го ръководи; и когато говориш добре за някой човек, помагаш на ръководителя му.


Не е външният изглед на нещата, на който хората трябва да обръщат внимание, а е вътрешното съдържание.


Обикновеният живот и работата на коня не трябва да се смесва с вашия вътрешен живот. Конят не трябва да господарува на човека. Иначе, това е единствената причина, която спъва хората. Юздите на тоя кон ние трябва да държим. Това е желанието на Бога за нас. Не бива да даваме коня си под кирия, защото някой ще го осакати.


Никога във вашия ум да се не заражда мисълта, че Бог не ме обича, че не се грижи за мен, че не Го познавам. Това е светотатство, грях. Ако Бог ви не обича, нямаше да ви прати на земята да работите. Ако казвате, че Бог не се грижи за вас, то значи, че Той не е всемъдър, всъщност Той ви е написал на дланта си и всякога сте пред очите Му. Като любите Бога, Той ще ви се открие, ще Го познаете.


Не бързайте да бъдете учители, преди вие да се научите, защото тези, които научите, ще се върнат и ще ви бият.


Ако искате да имате сила в света, най-напред станете господари на себе си и не бързайте да подчинявате хората на себе си. Ако станете господари на себе си, мнозина ще ви последват.


На богатите трябва милосърдие, а на бедните - търпение.


Ако вие имахте всичките потребности, нямаше да дойдете на земята.


Не роптайте от условията, при които живеете.


Когато ни предизвикват, трябва да мълчим.


Трябва да знаете, че вие не можете да предадете на хората онова, което вие нямате в себе си.


Един човек, който не люби своята душа, другите не могат да го любят. Затова аз бих ви казал: да обичате душата си с всичкото си сърце.


Когато някой праведник греши, Господ го оставя на лошите духове, за да го поупражняват в пътя, в който е поставен.


По видимому нещата са заплатени, но всъщност не са заплатени.


Лошото се заражда най-напред в сърцето, после в ума и най-после се реализира във волята.


Не бързайте да си давате съвет, да се учите, защото винаги ще се раздразнявате един друг.


Стойте спокойни, даже и когато ви дялат. Да не мърдате, защото тогава архитектът работи, та ако мърдате, повече ще страдате. Архитектът знае как и колко пъти да сложи чука си.


Ако Господ ви люби, радвайте се на това, защото сте във връзка с великия свят на духовете и тогава ще сте благодарни, че и на земята ви е добре.


Вие трябва да се пазите, да не се сближавате много един до други, защото вземете например, щом две дървета се сближат много, изсъхват. За да вървят, трябва да съществува известна дистанция помежду им.


Спрямо човеците, всякога трябва да даваш толкова, колкото взимаш.


Няма желание, няма мисъл у вас, която да не се осъществи, само че всяка на своето време, не бива да бързате, да изваждате вложеното в банката в аванс.


Не се насилвайте, защото с насилие и мъчение работа не се върши.


Гледайте да запазите това, което ви е дадено, защото ако излеете чашата си, никой не ви е крив.


Дойде ли ви една добра мисъл, не я пренебрегвайте, изпълнете я веднага, тя ще ви подигне.


Ако вие разрушавате това, което Господ е създал, другите ще ви разрушат повече. Ако вие не любите вашия живот, как очаквате другите да го любят?


Между източника и душата никога не трябва да се образува борба.


От човешко гледище, живейте в бъдещето, а от чисто Божествено гледище живейте в настоящето!


Когато слушате, че става кражба, злоупотребление, мълчете си, защото духовете са, които се оплакват.


Ако запитате: Какво е нашето предназначение? - Когато правят операция някому, вие да държите ръцете и краката, за да му направят операцията благополучно.


На нивата орало, на лозето - мотика, а на жетвата - сърп.


В който час те намери господаря ти и те кара на работа, не се отказвай.


Когато дойде някоя мисъл да те разстрои, когато се обезсърчите, кажете следния пропуск: „Господи, ти си казал, че там, дето са двама или трима събрани в твое име, там съм и аз." Ще видите как Господ ще влезе във вас, и ще ви научи да работите.


Ако търсите опитност и знание, вземете положението на слугата и грешника, ако искате да намерите любовта, вземете положението на дете, което има вяра към баща си и майка си; ако искате да имате вяра, проявете любовта си към другите.


Победата е в търпението.


Духът в знание, душата - в любов, а тялото - в красота.


Не се хвалете, че сте обърнали този-онзи.


Не си заповядвайте един на друг!


Не сравнявай себе си със себе си, т.е. не сравнявай сегашните си пориви и стремления с миналите си пререждания.


Не давайте никога от капитала си, т.е. от майката. Давайте от лихвата. Тези, които умират, отиват в чистилището; тези, които заминават - в рая, а тези, които са бракувани, чакат прераждане.


Никога не оставяйте първата си стъпка, докато Господ не ви отвори нова.


Грехът е сила в природата, която демагнетизирва атомите.


Здравето отговаря на тялото, щастието - на душата, блаженството - на духа.


Не отделяйте духовния свят от физическия, защото всичко е духовно.


Не се старайте да се представяте пред хората добри, защото именно те ще ви поставят на изпит и ще ви лапнат.Голям е рискът и изпитанието на този, който се опита да лапне и унищожи един добър човек.


Не се съединявайте с хора, които имат отрицателни мисли, а се съединявайте с хора, които имат положителни мисли.


Когато се приближвате към хората, не трябва да бъдете активни, а трябва да се поставяте, както земята към слънцето.


Пазете се от лошите мисли, защото ако този, комуто ги изпращате, въздъхне към Господа, тия мисли ще се върнат към вас и ще бъдете наказани.


Веднъж благословен, човек не трябва да допуща други духове да довършват работата на Господа, който е дал по-рано своето благословение.


Не давайте ухо на шепненията на лукавия, защото в тия шепнения се крие отровата на злото.


Не искайте от Господа това, което е противно на Неговото естество. Не Го изкушавайте в безразсъдности.


Где е Бог? - Не ти е необходимо да знаеш, где е Бог, а само трябва да се стремиш към Него. Вие търсите Господа на небето, но Той не е там; когато пъшкате и страдате, Той е във вас.


Забележка на редактора: Тези правила са дадени от Учителя на Паша, която собственоръчно с почерка си ги е написала., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


НАГОРЕ