НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Съдържание

ТОМ 25
Алтернативен линк

ИЗГРЕВЪТ Том XXV СъдържаниеПосвещение на Духа на Живота 3

Част 1.  БЪЛГАРИЯ И УЧИТЕЛЯ ПРЕЗ БАЛКАНСКАТА И ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА 5

А.  ПОГРОМЪТ НА БЪЛГАРИЯ (1912-1914 г. Публикации на Софрони Ников 6

I. Оправдание на милитаризма 7
София, Военно книгоизд. на Гужгулов и Котев, 1912, с. 20-25 .

II. Балканската война 9
София, печ. С. М. Стайков,1913. 30 с.

III. Глас към Русия 27
София, печ. С. М. Стайков, 1913. 30 с.

IV. Виновен ли е царят за погрома? 43
София, печ. Искра, 1914. 32 с.

V. Историческо значение на погрома 61
София, печ. Искра, 1914. 32 с.

VI. Трябва ли да се боим за бъдещето?  78
София, печ. Искра, 1914. 32 с.


Б. ЕПОПЕЯТА НА БЪЛГАРСКАТА ВОЕННА МОЩ (1912-1919 г.) 94

I. На война с войника / авт. Минчо Сотиров 95

1. Освободителната война (1912-191 3 г.) 95
2. Европейската война (1914-191 9 г.) 152

II. Епопеята на Бдинци през Великата война (1915-1918 г.) 169

1. Трети пехотен бдински полк във великата освободителна война (1915-1918 г.) / [авт. и състав.] Александър Петков Игнатиев .... 170

1.1   Мобилизация и съсредоточение край границата 171
1.2   Война със Сърбия 172
1.3   Връшка чука 176
1.4   5-и, 6-и и 7-октомврий на Връшка чука: Балада 180
1.5   В крива ливад а 182
1.6   В Беласица 182
1.7   В долината на Струма 183
1.8   В окопът: Стихотворение 189
1.9   Висотата 1248 189
1.10  На Бдинци : Стихотворение / Н. Т. Попов 197
1.11  На героите Бдинци : Стихотворения / Т. И. Бъчваро в 198
1.12  Галичица 198
1.13  Братин дол - Търново 201
1.14  Дойди си, дойди! 205
1.15  Списък на офицерите от 3-и пехотен Бдински полк през войните 1915-191 8 г. 206

2. С Бдинци в боя през 1915-1918 г.: книга 1 / Петър Кръстев 211

2.1 В поход 212
2.2 Обявяване на война 214
2.3 Първо кръщаване в огъня 215
2.4 В нощен марш към "Връшка чука" 217
2.5 Нощната атака на к. 472 - на 18 срещу 19 октомврий 1915 г. 223
2.6 Атаката при Болевац-2 0 и 21.X.1915 г. Вероломството на сърбите 226
2.7 Лов на коне 231
2.8 Кота 1248 233
2.9 51-и пехотен полк на "Перистери" 234
2.10  В сенките на скалите 240

3. С Бдинци в боя през 1915-1918 г.: книга 2 / Петър Кръстев 244

3.1 "София или смърт" 1912 г. 244
3.2 Боевете за кота 1248 - от 10-18 март 1917 г. 245
3.3 "Сарай" - в огън 251
3.4 "Фуражировка" 1916 г. 252
3.5 "Бриян" - нападнат, 1917 г. 255
3.6 При езерото Тахино. Подвиг 257
3.7 В пазвите на мъглата 258
3.8 Мечката в капана 262
3.9 Лов на мечки 263
3.10  Безстрашният подофицер [Флоро Гуголов] - 16.III.1917 г. 265
3.11  Две денонощия под снеговете - 27 и 28 март 1918 г. 266
3.12  Във вражеския лазарет 268
3.13  На "Томорос" - март 1917 г. 269
3.14  Знамето е спасено 271
3.15  Една нощ - от многото такива в позиционната борба, 1916 г. 275

III. Беседи по отечестволюбие / Лазар Михайлов Котев 277
Любов към отчеството (със стихотворения от Ив. Вазов, Килифаров, Ст. Ватралски)

В. УЧИТЕЛЯТ ДЪНОВ ЗА ВОЙНИТЕ 1912-1913 г. и 1914-1918 г. 286

1. УЧИТЕЛЯ Т ЗА ВОЙНИТЕ - Балканската война (1912-1913 г.) и Първата световна война или Европейската война (1914-1918 г.) 287

1.1 Войните и вярата 287
СПАСЕНИЕТО : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 25 февруарий, 1917 г. София. - В: Все що е писано. София, 1942,  с. 54-55.
1.2 Мравунякът на Господа и войните  287
ПО ПРЕДАНИЕ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 2 май, 1920 г. София. - В: Ще управлява всички народи. София,
1948, с. 100-103.
1.3 Войните на Балканския полуостров 289
МЕРИЛО ЗА ПРАВИЛНО РАЗБИРАНЕ : [Съборна беседа от Учителя, държана на] 20 август [1920 г.], втори ден - петък, 7 ч. сутринта [В. Търново]. - В: Беседи, обяснения и упътвания от Учителя държани на учениците и слушателите на Бялото Братство на събора през лятото на 1920 г. в гр. В. Търново, 19-24 август. София, 1920, с. 43.
1.4 Войните и човекът като образ и подобие на Бога. 290
КОЙТО ДОЙД Е ПРИ МЕН : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 16 март, 1924 г. София. - В: Който дойде при мен. София, 1950, с. 9-10, 10.
1.5 Войните и човечеството 290
ЧУХА, ЧЕ ИДЕ ИСУС : 10 [неделна] беседа от Учителя, държана на 3 ноемврий, 1929 г. София - Изгрев. - В: Крадецът и пастирът : [Беседи, XII серия] т. 1. София, 1937, с. 218-219.

2.   УЧИТЕЛЯТ ЗА БЪЛГАРИЯ И ВОЙНИТЕ 291

2.1 Мисли за България 291
ЯКОВ И ИСАВ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 8 април, 1917 г. София. - В: Все що е писано. София, 1942, с. 72-73.
2.2 България и войните 292
ЗАТОВА СЕ РОДИХ : 1 [неделна] беседа от Учителя, държана на 10 октомври, 1926 г. в гр. София : [Сила и живот] IX серия. София, 1929, с. 16-17.
2.3 Религиозни течения в България и пророчество за идващо изпитание (1926-1937 г.) 293
ТАЗИ ПРИТЧА : 12 [неделна] беседа от Учителя, държана на 26 декемврий, 1926'г. в гр. София : [Сила и живот] IX серия. София, 1929, с. 21-24.

3.   УЧИТЕЛЯТ ЗА ВОЙНИТЕ, ЗАПЛАТАТА И ХЛЯБА 295

3.1 Войните и хляба 295
РАДВАЙТЕ СЕ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 15 април - Велик-ден, 1917 г. София. - В: Все що е писано. София, 1942, с. 84-85.
3.2 Заплатата от Общоевропейската война (1914-1918 г.) 296
ДА НАЕМЕ РАБОТНИЦИ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 10 ноемврий, 1918 г. София. - В: Дали може. София, 1942, с. 350-353.
3.3 Хлябът да се дава даром в България 297
ХЛЯБЪТ И ЖИВАТА ЕНЕРГИЯ; : [Неделна] беседа държана от Учителя на 22 май, 1921 г. София - В: Новият човек : Неделни беседи 13 март 1921 г. - 2 октомврий 1921 г. София,  ИК Жануа'98, 2002, с. 207-209.
3.4 Героите от войната 1914-1918 г. и парите 299
ОНЕЗИ ДНИ ЩЕ СЕ СЪКРАТЯТ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 25 май, 1924 г. София. - В: Който дойде при мен. София, 1950, с. 180, 180-181, 185.
3.5  Европейската война и християнството 300
САМ С УМА СИ : [14 неделна] беседа от Учителя, държана на 9 януарий, 1927 г. в гр. София. - В: Влизане : [Сила и живот] IX серия, [т. 2]. София, 1930, с. 41-42.

4.   УЧИТЕЛЯТ ЗА ВОЙНАТА 1914-1918 г. 301
(Първата световна война или Европейската война)

4.1 Христовото учение и войната 1914-1918 г. 301
В КЪЩИ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 1 септемврий, 1918 г. София. - В: Дали може. София. 1942, с. 177-179.
4.2 Войната 1914-1918 г. и Божествената война 302
В МОЕ ИМЕ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 29 септемврий, 1918 г. София. - В: Дали може. София, 1942, с. 242-243. 245. 250-251, 252. 253.
4.3  Страданията и Божието благословение 306
ДА СЕ РОДИ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 6 октомврий, 1918 г. София. - В: Дали може. София, 1942, с. 272.
4.4  Призвани на война 307
ПРИЗВАНИТЕ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 3 ноемврий, 1918 г. София. - В: Дали може. София, 1942. с. 342.
4.5  Платете своята дан на Господа 307
КАТО ЧУХА : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 17 ноемврий, 1918 г. София. - В: Дали може. София, 1942, с. 371-373.
4.6  Борбата между арахангел Михаил и змея 309
ЩЕ УПРАВЛЯВА ВСИЧКИ НАРОДИ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 7 март, 1920 г. София. - В: Ще управлява всички народи. София, 1948, с. 4-6, 14-15, 16-21.
4.7  Войната между християнските народи 315
БРАТЯ И СЕСТРИ НА ХРИСТА : [Неделна] беседа държана на 19.Х.1921 г. в София. - В: Сила и живот : IV серия : Беседи държани от Дънов по стенографски бележки. София, 1922, с. 12-13.
4.8 Първата световна война 315
АКО ПРЕБЪДЕТЕ В МЕНЕ ... : [Неделна] беседа държана на 18.VI.1922 г. в София. - В: Сила и живот : V серия : Беседи държани от Дънов ло стенографски бележки. София, 1922, с. 424-426.
4.9   Войната и интересите на българския народ 316
ЖИВИЯ Т ГОСПОД : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 1 октомври, 1922 г., гр. Русе. - В: Живият Господ. София, 1922, с. 11-13, 19-20.
4.10 Всеобщата война 1914-1918 г. 318
БЪДЕТЕ РАЗУМНИ: [Неделна] беседа [от Учителя], държана на 16.IX.1923 г. - В: Двата природни метода: Беседи; [Сила и живот] VI серия. [София, 1924], с. 19-20.
4.11 Законите на обществото, войната и промените в живата природа 319
ДОПРЕНИЯ Т ВЪГЛЕН: [Неделна] беседа [от Учителя], държана на 20. I. 1924 г. - В: Двата природни метода: Беседи: [Сила и живот] VI серия. [София, 1924], е. 342-343, 344, 345.

5. УЧИТЕЛЯТ ЗА МИРА И СЪГЛАШЕНИЕТО СЛЕД ВОЙНАТА 1914-1918 г. 320

5.1 Мирът след войната 1914-1918 г. 320
В ИСТИЯ ЧАС : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 14 юлий, 1918 г. София. - В: Дали може. София, 1942, с. 50-51, 57-60.
5.2 Мирът иде! 323
ПОГЛЕДНА ПЕТРА : [Неделна] беседа от Учителя, държана  на 18 август, 1918 г. София. - В: Дали може. София, 1942, с. 146-147.
5.3 Предложения за мир  324   
ДВАМАТА БРАТЯ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 22 септемврий, 1918 г. София. - В: Дали може. София, 1942, с. 235-236.
5.4 Войните и мирът 325
МОЛИХ СЕ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 18 април, 1920 г. София. - В: Ще управлява всички народи. София, 1948, с. 83, 84, 87.
5.5 Съглашението и войната от 1914-1918 г. 328
В РОВА НА ЛЪВОВЕТЕ : [Неделна] беседа държана от Учителя на 24 април 1921  г., Връбница, София. - Новият човек: Неделни беседи 13 март 1921 г. - 2 октомврий 1921 г. София, ИК Жануа'98, 2002, с. 143, 144-145.

6.  УЧИТЕЛЯТ ЗА ВОЙНИТЕ И СЪДБАТА НА БЪЛГАРИТЕ 329

6.1 Българите и войните 329
ДА ГО ПОСРЕЩНАТ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 8 септемврий, 1918 г. София. - В: Дали може.
София, 1942, с. 191.
6.2 Българският народ - един от слугите на Господа 330
НЕ МОЖЕ ДА СЕ УКРИЕ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 15 септемврий, 1918 г. София. - В: Дали може. София, 1942, с. 216-217.
6.3 Войните и съдбата на българите 330
A3 СЪМ ОНЗИ ЧОВЕК : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 28 септемврий, 1919 г. София. - В: Да възлюбиш Господа. София, 1946, с. 145-147, 148, 149-150, 154-156.
6.4 Българският народ и войните 334
ТОЙ ГИ ИЗПИТА : [Неделна] беседа [от Учителя], държана на 16. XII. 1923 г. - В: Двата природни метода : Беседи : [Сила и живот] VI серия. [София, 1924], с. 221-222.
6.5 Българите, които си пречат един на друг 335
БРАТ ТИ СИ ДОЙД Е : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 23 март, 1924 г. София. - В: Който дойде при мен.
София, 1950, с. 32.
6.6 Войните, българите и Божия закон 336
НАПРАЗНО МЕ ПОЧИТАТ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 11 май, 1924 г. София. - В: Който дойде при мен. София, 1950, с. 155-156.
6.7 Българите и войните 337
КОЙТО СЕ УЧИ : 7 [неделна] беседа, държана от Учителя, на
30 ноемврий, 1924 г. : [Сила и живот, VII серия]. Русе, [1924], с. 27-30.
6.8 Българите не са свободни 338
ТЕ СВИДЕТЕЛСТВУВАТ : 11 [неделна] беседа от Учителя, държана на 19 декември 1926 г. в гр. София:  [Сила и живот] IX серия. София, 1929, с. 9-11.
6.9 Изправянето на българите  339
САМ С УМА СИ : [14 неделна] беседа от Учителя, държана на 9 януарий 1927 г. в гр. София. - В: Влизане: [Сила и живот] IX серия, [т. 2]. София, 1930, с. 52.

6.10  Войните на българите и Сатурн  339   
ПО-ДРАГОЦЕНЕН : 31 [неделна] беседа, от Учителя, държана на 15 април, 1928 г. София - Изгрев. - В: Синове на възкресението : Беседи: [Сила и живот] X серия, т. 3. София, 1934, с. 230-231.
6.11 Българите и бялата раса 340
ДРУГАТА СЪБОТА : 17 неделна беседа от Учителя, държана на 26 май, 1929 г. София - Изгрев. - В: Голямото благо: Беседи: [Сила и живот] XII серия, т. 3. София, 1936, с. 29-32.

7.   УЧИТЕЛЯТ ЗА БЪЛГАРИЯ СЛЕД ВОЙНИТЕ 342

7.1 България след войната 1914-1918 г. 342
И РЕЧЕ БАЩА МУ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 15 декемврий, 1918 г. София. - В: Дали може. София, 1942, с. 416-417.
7.2 Любовта прави съединението, а съединението прави силата 343
НЕИЗВЕСТНОТО : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 29 декемврий, 1918 г. София. - В: Дали може. София, 1942, с. 421-422, 427-428.
7.3 Напускането на Солунския фронт от българите и голямото плодородие 344
ПРАВИЯТ ПЪТ : [Съборна] беседа от Учителя, държана на 20 август 1919 г, сряда, в 4½ часа след пладне. - В: Беседи, обяснения и упътвания от Учителя дадени на учениците от Всемирното Бяло братство при срещата им в гр. Търново през лятото 1919 г. София, [1919], с. 59-60.

8.  УЧИТЕЛЯТ ЗА СЕБЕ СИ, ВОЙНИТЕ И ЗАКОНА НА ЛЮБОВТА 345

8.1 Учителят за себе си и за войните 345
ОТИДЕ СЛЕД НЕГО : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 11 април, 1920 г. София. - В: Ще управлява всички народи. София, 1948, с. 58-59, 59, 62-66, 67.
8.2 Учителят за себе си и за закона на любовта 349
ВЪЗКРЕСЕНИЕТО НА ЛЮБОВТА: [Неделна] беседа държана от Учителя на 1 май 1921 г., Велик-ден, София. - В: Новият човек: Неделни беседи 13 март 1921 г. - 2 октомврий 1921 г. София, ИК Жануа'98. 2002, с. 172, 174, 175.
8.3 Българската държава и закона на Любовта 350
МОЙСЕЙ И ХРИСТОС: 5 [неделна] беседа, от Учителя, държана на 7 ноември, 1926 г. в гр. София: [Сила и живот] IX серия. София,1929, с. 25-29.
8.4 Българският народ и закона на Любовта 352
КАК ТИ СЕ ОТВОРИХА ОЧИТЕ?: 7 [неделна] беседа от Учителя, държана на 21 ноември, 1926 г. в гр. София: [Сила и живот]
IX серия. София, 1929, с. 22-26, 27-28.
8.5 Войната 1914-1918 г. и закона на Любовта 355
ДЕРЗАЙ ДЪЩ Е : 22 [неделна] беседа, от Учителя, държана на 5 февруарий, 1928 г. София - Изгрев. - В: Синове на възкресението : Беседи: [Сила и живот] X серия, т. 3. София, 1934, с. 33-34.
8.6 Падналата раса и войната 1914-1918 г. 356
ЩЕ МЕ ВИДИТЕ : 12 [неделна] беседа от Учителя, държана на 16 ноемврий, 1930 г. София - Изгрев. - В: Условия за растене. София, 1949, с. 201.

9. УЧИТЕЛЯТ ЗА УБИЙСТВОТО, НАСИЛИЕТО И ВОЙНИТЕ 357

9.1 Опит за убийство на Учителя Дънов и войната 1914-1918 г. . 357
В РОВА НА ЛЪВОВЕТЕ : [Неделна] беседа държана от Учителя на 24 април 1921 г., Връбница, София. - В: Новият човек: Неделни беседи 13 март 1921 г. - 2 октомврий 1921 г. София, ИК Жануа'98, 2002, с. 153-156, 158-162, 163-164.
9.2 Войните и насилието 361
ДА НАСЛЕДИ : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 19 ноември, 1922 г., София, - В: Живият Господ. София, 1922, с. 124-125.
9.3 Европейските народ и и насилието 362
ТОЙ ГИ ИЗПИТА: [Неделна] беседа [от Учителя], държана на 16. IX. 1923 г. - В: Двата природни метода: Беседи : [Сила и живот] VI серия. [София, 1924], с. 210.
9.4 Войниците, който поддържат доброто в света 363
НАПРАЗНО МЕ ПОЧИТАТ: [Неделна] беседа от Учителя, държана на 11 май. 1924 г. София. - В: Който дойде при мен. София, 1950, с. 142-143.
9.5 Изтребление на българи от българи - още една причина за страданията ни 364
ЗА СЪДБА ДОЙДОХ: 1  [неделна] беседа държана от Учителя на 22.IV.1928 г. София: [Сила и живот, XI серия]. София, 1928, с. 6-8.
9.6 Бесилките и мощната мисъл на българите 365
КОГА РАЖДА: 8 [неделна] беседа от Учителя, държана на 10 юний, 1928 г. в гр. София : [Сила и живот] XI серия. София, 1929, с. 28-30.
9.7 Причината за неуспеха на българите - принасяне в жертва на великите си хора 366
ГОЛЯМОТО БЛАГО: 16 неделна беседа от Учителя, държана на 19 май, 1929 г. София - Изгрев. - В: Голямото благо: Беседи: [Сила и живот] XII серия, т. 3. София, 1936, с. 16-18.

10. УЧИТЕЛЯТ ЗА ДУХОВЕНСТВОТО И ВЪТРЕШНИЯ ГЛАС 367

10.1 Духовенството и предстоящата война 367
ЩЕ БЪДЕТЕ СВОБОДНИ: [Неделна] беседа от Учителя, държана на 11 февруари 1923 г. - В: Поучаваше ги. София, 1949, с. 94, 94-95, 95.
10.2 Офицерът и вътрешния глас, който го спасява 368
ИМАМ ЯСТИЕ: 2 [неделна] беседа от Учителя, държана на 7 септемврий, 1930 г. София - Изгрев. - В: Условия за растене. София, 1949, с. 32.

11. УЧИТЕЛЯТ ЗА НОВОТО УЧЕНИЕ И ВОЙНИТЕ 369

11.1 България и новото учение 369
ДОБРОТО ВИНО : [Неделна] беседа от Учителя, държана на 4 август, 1918 г. София. - В: Дали може. София, 1942, с. 119-120.
11.2 Новото учението и войните 370
ЗАПАЛЕНА СВЕЩ: [Неделна] беседа от Учителя, държана на 9 май, 1920 г. София. - В: Ще управлява всички народи. София, 1948, с. 110, 111, 113-114, 115.
11.3 Волята на Бога за България - да не страдат хората, да не воюват 371
ЕДНО СТАДО: [14 неделна] беседа от Учителя, държана на 23 януарий, 1928 г. в гр. София. - В: Влизане: [Сила и живот] IX серия, [т. 2]. София, 1930, с. 80-81.

12. УЧИТЕЛЯТ ЗА НОВАТА КУЛТУРА, НОВАТА ЕПОХА И БЪЛГАРИТЕ 373
12.1 Новата култура и новата епоха 373
СЕЯТЕЛЯТ: [Неделна] беседа държана от Учителя на 27 март 1921 г. София. - В: Новият човек : Неделни беседи
13 март 1921 г. - 2 октомврий 1921 г. София, ИК Жануа'98,
2002, с. 56-58, 59, 68-70.
12.2 Новата епоха и българите 375
ЛЮБОВ - НОСИТЕЛКА НА ВЕЧНИЯ ЖИВОТ: [Неделна] беседа държана от Учителя на 10 април 1921 г. София. - В: Новият човек: Неделни беседи 13 март 1921 г. - 2 октомврий 1921 г.
София, ИК Жануа'98, 2002, с. 105-107, 108-109, 110-114, 114-115.
12.3 Изпитът в рова на лъвовете - задължителен за новата епоха 379
В РОВА НА ЛЪВОВЕТЕ: [Неделна] беседа държана от Учителя на 24 април 1921 г., Връбница, София. - В: Новият човек: Неделни беседи 13 март 1921 г. - 2 октомврий 1921 г.
София, ИК Жануа'98, 2002, с. 149-152.
12.4 Новата култура - култура на идеите 381
ГЛАС В ПУСТИНЯТА: 10 [неделна] беседа, от Учителя, държана на 12 декември, 1926 г. в гр. София: [Сила и живот] IX серия. София, 1929, с. 26-29, 30.
12.5 Бялото Братство, България и Божията любов 383
НИКОДИМ : 20 [неделна] беседа от Учителя, държана на 22 януари 1928 г. София-Изгрев. - В: Ни мъж, ни жена: Беседи: [Сила и живот] X серия, т. 2. София, 1933, с. 217-218.
12.6 Спасението на българина е в неговия ум 384
ДО КРАЙ: 23 [неделна] беседа, от Учителя, държана на 12 февруарий, 1928 г. София - Изгрев. - В: Синове на ъзкресението: Беседи: [Сила и живот] X серия, т. 3. София, 1934, с. 55-56.
12.7 Свободата, държавата и Божиите закони 385
ИЗНОВО: 23 [неделна] беседа, от Учителя, държана на 4 март,1928 г. София - Изгрев. - В: Синове на възкресението: Беседи: [Сила и живот] X серия, т. 3. София, 1934, с. 100-101, 104-106.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА. Състав. Е. Ангелова-Пенкова 387

Част 2. БЯЛОТО БРАТСТВО И РОДЪТ НА МИНЧО СОТИРОВ 389

Г.  МОЛИТВАТА: БЕСЕДА ОТ УЧИТЕЛЯ И ИСТОРИЯ НА БЯЛОТО БРАТСТВО В ГР.  БУРГАС.
Спомени и публикации на Минчо Сотиров 390

1.   Молитват а : записки на беседа, държана от Учителя на 8 февр. 1920 г., София 391

2.  Кратка история за живота на Верската общност Бяло Братство - клон Бургас, централа София 406

3.  Кратка биография за живота на брат Минчо Сотиров Господинов 414

4.  Публикации на Минчо Сотиров 416

4.1. Духовна беседа. И Виделина, VIII (1910), кн. 6-7, с. 146-149 416
4.2. Времето е дошло, умни бъдете! // Живот , I, № 5, 19 апр. 1929, с. 3 418
4.3. Въпроси и отговори. // Живот, I, № 6, 26 апр. 1929, с. 4 418
4.4. Схващания за живота. // Живот, I, № 9, 17 май 1929, с. 4 419
4.5. Събуди се. // Живот , I, № 11, 1 юни 1929, с. 3 420
4.6. Обезсолено и пресолено - Гордост и смирение. // Живот, I, № 13, 14 юни 1929, с. 4 421
4.7. Господари и слуги. // Живот, I, № 14, 21 юни 1929, с. 4 421
4.8. Три фактора в живота. II Живот, I, № 16, 5 юли 1929, с. 4 422

Д. СПОМЕНИ НА СЕМЕЙСТВО ГРОЗДАНОВИ 424

I. Спомени на Лалка Грозданова : Разговор с д-р Вергилий Кръстев (магнетофонен запис, 1987 година) 425

II.  Писма от Учителя до Райна Сотирова Грозданова 438

1. Писмо от 23 май 1918 година

2. Писмо от 7 октомври 1918 година

III. Спомени на Димитър Сотиров Грозданов 442
Разговор на д-р Вергилий Кръстев с Митко и съпругата му, сестра му Лалка Грозданова - по мъж д-р Тюлева (магнетофонен запис, 1987 г.)

IV. Биографични данни за поручик Цветан Грозданов 453

1. Преговор 453
Статия и стихотворение посветени на българските  офицери през Балканската война 1912-191 3 г.; Кратки биографични данни за  поручик Цветан  Грозданов // Котев, Лазар Михайлов. Биографиите на загиналите български офицери през Балканската Освободителна война 1912-1913 г.

2. Посвещение : Стихотворение / поручик Килифаро в 454

3. Поручик Цветан Грозданов
(от 38 полк, починал на 11 ноември 1912 г.) 455

Е. СПОМЕНИ НА ИВАН П. БОЙЧЕВ 456
Дългогодишен ръководител на Бургаското Братство, Спомени и опитности преди Първата световна война, а също така и след нея

Ж.  СПОМЕНИ НА КРАЛЮ КРАЛЕВ 468
Разговор на д-р Вергилий Кръстев с Кралю Кралев и дъщеря му - Милка Кралева в гр, Своге (магнетофонен запис, 1980-1981 година)

3.   СПОМЕНИ И БЕЛЕЖКИ НА ДИМИТЪР МИНЧОВ СОТИРОВ 491

I. Спомени на Димитър Сотиров в пътя на Бялото Братство 492
Разговор на д-р Вергилий Кръстев с Димитър Сотиров и сестра му Мария (магнетофонен запис, 1993 г.)
II. Коментар и бележки на Димитър Сотиров за "Изгревът..." т. I 561
Разговор на д-р Вергилий Кръстев с Димитър Сотиров (касетофонен запис, 27.08.1993 г„ 13.10.1993 г„ 22.11.1993 г.)

И. БЕЛЕЖКИ ОТ РАЗГОВОРИ И СРЕЩИ С УЧИТЕЛЯ (1910-1927 г.). Записал Минчо Сотиров 613

1.   Бележки от 18.11.1910 г. 614

2.   Бележки от 14.01.1912 г. 615

3.   Бележки от 01.1915 г. 615

3.1. В дома на Стойчев-31.01.191 5 г. 619
3.2.   В дома на Петко Ив. Гумнеров, София  620

4. Бележки от 23.01.1915 г. 621

5.   Бележки от 02.06.1920 г„ Сливен 622

6.   Бележки от 12.06.1920 г„ Бургас 623

6.1.   Мнението за болшевизма 624
6.2.   Шестата раса 625

7.   Бележки от 13.06.1920 г., Бургас 625

8.   Бележки от 11.08.1920 г., Сливен 628

8.1.   Разговор на Куш Бунар - Сините камъни 628
8.2.   Разговор на Петровден 628

9. Бележки от 11.08.1924 г. 637

10. Бележки от 31.08-02.09.1924 г. - братска среща на ръководителите 643

11. Бележки от 19-25.04.1927 г. - братска среща на ръководителите 645

11.1. За бъдещето 647
11.2. За екскурзиите 648
11.3. Разговор за събитията 649
11.4. По въпроса за женитбата 650

Й. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ МЕЖДУ УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ, МИНЧО СОТИРОВ, СЪИДЕЙНИЦИ И КОЛЕГИ (1911-1930 г.). Писма, картички, телеграми и бележки 652

1.   Писмо от Учителя до капитан Минчо Сотиров - 24.05.1911  г., Бургас 653
2.   Пощенска картичка от Учителя до капитан  Минчо Сотиров - 1912 г., Созопол / 653
3.   Телеграма от Минчо Сотиров до Петър Дънов, София 653
4.   Пощенска картичка от Учителя до капитан  Минчо Сотиров - 27.03.1912 г. Созопол 656
5.   Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 08.04.1912 г., неделя, Созопол 656
6.   Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 12/14.08.1912 г., Созопол .. 657
7.   Разписки за изпратени телеграми от Минчо Сотиров до Учителя и дядо Петър Тихчев - 29.06.1912, Созопол и Разписка  за получен от П. Тихчев препоръчан предмет (портрет) - 05.07.1912 г., Созопол 657
8.   Писмо от Минчо Сотиров до Учителя ("Призван от Бога по професия военен"...) 658
9.   Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 29.12.  1912 г., с. Подима ... 658
10. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 28.02.1913 г., с. Подима .... 661
11. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 16.03.1913 г., с. Подима .... 663
12. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 11/14.04.1913  г., с. Подима 664
13. Плик от писмо на Учителя до Минчо Сотиров - 14.01.1913 г.,София 665
14. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 14.01.1913 г., София 665
15. Писмо от Петко Гумнеров до Минчо Сотиров - 10.06.1913 г., София 665
16. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 10.06.1913 г., София 667
17. Писмо от Петко Гумнеров до Минчо Сотиров - 21.07.1913 г., София 668
18. Телеграма от Минчо Сотиров и Д. Македонски до Петър Дънов - 29.06.1913 г. 668
19. Телеграма от Минчо Сотиров до Петър Дънов - 25.12.1913 г. 669
20. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 13.06.1914 г., петък, Бургас 669
21. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 27.07.1914 г., Бургас 669
22. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 05.08.1914 г., Бургас 670
23. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - покана за събора,  1914 г, Търново 671
24. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 10.08.1914 г., неделя, Бургас 671
25. Телеграма от Ковачев до Учителя - 25.12.1914 г., Стара Загора .... 674
26. Пощенска картичка от Учителя до Минчо Сотиров - 22,03.1915 г., София 674
27. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 22.03.1915 г., Бургас 674
28. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 9.05.1915 г., Бургас 675
29. Писмо от Петко Гумнеров до Минчо Сотиров - 15.04.1915 п, София ,
30. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 11.05.1915 г., понеделник, Бургас
31. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 10.09.1915 г., четвъртък, Бургас
32. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 22.04.1916 г., събота, Бургас
33. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 23.04.1916 г., Възкресение Христово, Бургас
34. Обяд с приятели на 8/21.05.1916 г., Бургас
35. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 29.05.1916 г.,  Бургас
36. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 1.06.1916 г., София
37. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 27.06.1916 г., вторник, Бургас 685
38. Телеграма от Минчо Сотиров до Учителя - 28.09.1916 г., четвъртък, Бургас 686
39. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 28.09.1916 г,, четвъртък, Бургас
40. Пощенска картичка от Учителя до Минчо Сотиров - 29.09.1916 г., София
41. Пощенска картичка от Учителя до Минчо Сотиров - 10.10.1916 г., София
42. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров — 11.10.1916 г., София
43. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 28.10.1916 г., събота, Бургас
44. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 29.10.1916 г, неделя, Бургас
45. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 3.11.1916 г., Бургас
46. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 26.11.1916 г., неделя, източно от Серес, 4 км по шосето за Неврокопол
47. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 6.12.1916 г., сряда, София
48. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 27.12.1916 г., София
49. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 3.01.1917 г., София
50. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 24.01.1917 г., кота 1248
51. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 22.01.1917 г., София
52. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 6.02.1917 г., вторник, София
53. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 22.02.1917 г.
54. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 24.02.1917 г., кота 1248 ....
55. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 2.03.1917 г., София
56. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя
57. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 14.03.1917 г., кота 1248
58. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров
59. Телеграма от Пеню Киров до Учителя - 15.04.1917 г., Бургас
60. Бележка от Минчо Сотиров за Учителя - 16.05.1917 г., сряда, София
61. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 28.05.1917 г., понеделник, Бургас
62. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 30.05.1917 г., Бургас 704
63. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 10.07.1917 г., София 705
64. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 23.07.1917 г., София 706
65. Писмо от Минчо Сотиров до Стефан Нейков -19.08.191 7 г., неделя, Вардище 706
66. Писмо от Минчо Сотиров до Димчев - 20.08.1917 г., понеделник .. 707
67. Писмо от Учителя до всички приятели - 26.08.1917 г., Варна 709
68. Писмо от Учителя до всички приятели - 26.08.1917 г., Варна 711
69. Писмо от Учителя до всички приятели - 2.09.1917 г., Варна 712
70. Наредба от Учителя 713
71. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 28.09.1917 г., петък, Варна 714
72. Писмо от Учителя до Петко Гумнеров - 28.10.1917 г. 719
73. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 12.12.1917 г. 719
74. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 14.12.1917 г., Варна 720
75. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 7.02.1918 г., сряда, Варна . 721
76. Писмо от Учителя до Петко Гумнеров - 24.02.1918 г. 721
77. Телеграма от Майеров до подполковник Минчо Сотиров  - 4.03.1918 г„  Прилеп 722
78. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 9/22.03.1918 г., Вардище ... 722
79. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 1.04.1918 г., Варна 724
80. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 26.05.1918 г., Братин дол-Червена стена, Вардище 724
81. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 30.05.1918 г,, четвъртък, Вардище 725
82. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 7.06.1918 г., Варна 725
83. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 26.06.1918 г., София 726
84. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 1.07.1918 г., понеделник, Вардище 726
85. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 1.07.1918 г., София 727
86. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 6.07.1918 г., Вардище 727
87. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 10.08.1918 г., София 727
88. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 12.09.1918 г., София 728
89. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 22.09.1918 г., Вардище ..... 728
90. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 3.05.1919 г., София 729
91. Писмо от Петко Гумнеров, Д. Македонски, Теодосий (Тодор Стоименов),   Райна Грозданова до Минчо Сотиров - 3.05.1919 г.  730
92. Телеграма от Минчо Сотиров до Учителя (В. Търново) - 3.08.1919 г., неделя, Ямбол 731
93. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя (В. Търново) - 10.09.1919 г., сряда, Бургас, ул. "цар Симеон" № 37 732
94. Разписка за препоръчано писмо от Минчо Сотиров до Георги Куртев (Айтос)-9.09.191 9 г., Бургас 732
95. Разписка за препоръчано писмо от Минчо Сотиров до Учителя (В. Търново) - 11.09.1919 г., Бургас 733
96. Разписка за препоръчано писмо от Минчо Сотиров до Учителя (В. Търново) - 16.09.1919 г., Бургас 733
97.  Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 22.10.1919 г., сряда, Бургас 733
98.  Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 27.10.1919 г., София 734
99.  Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 29.11.1919 г, София 734
100. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 14.11.1919 г. 735
101. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 1.03.1920 г,, Ямбол и Разписка за препоръчано писмо № 1612 735
102. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 7.03.1920 г. 736
103. Наряд за 9/22.03.1920 г., понеделник - за Бургаския кръжок 737
104. Телеграма от Минчо Сотиров до Учителя - 9/22.03.1920 г., понеделник, Бургас 737
105. Телеграма от Минчо Сотиров до Учителя - 6.08.1920 г,, Кезачач . 737
106. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 11/24.11.1920 г., Бургас ... 738
107. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 4.12.1920 г., събота,Бургас 738
108. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 9.12.1920 г., Варна 738
109. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 12.12.1920 г, Бургас 739
110. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 21.12.1920 п, Шумен 739
111. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 9.03.1921  г., Бургас и Разписка за препоръчано писмо № 9028 / 9.03.1921 740
112. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 8.05.1921  г,, събота,Бургас 740
113. Телеграма от Минчо Сотиров до Учителя - октомври 1921  г. 741
114. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 24.10.1921 г., София 741
115. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 23.12.1921  г., събота,Бургас '. 742
116. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - април 1922 г., Великден, Бургас 742
117. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 9.05.1922 г., понеделник, Бургас 743
118. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 10/23.11.1922 г., четвъртък, Бургас 743
119. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 14.01.1923 г, София 744
120. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 31.01.1923 г., София 744
121. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 11.05.1923 г., София 745
122. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 25.06.1923 г., София 745
123. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 28.06.1923 г., Бургас 745
124. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 30.07.1923 г., събота, Бургас 746
125. Телеграма от Учителя до Минчо Сотиров - 1.01.1924 г., София .. 747
126. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 5.01.1924 г., събота, Бургас 747
127. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 9.01.1924 г., събота, Бургас и Разписка за препоръчано писмо № 855 748
128. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 12.01.1924 г., София 748
129. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 9/22.03.1924 г., събота, Бургас 749
130. Телеграма от Минчо Сотиров до Учителя - 9.03.1924 г., събота, Бургас 749
131. Телеграма от Минчо Сотиров до Учителя - 14/27.04.1924 г. 749
132. Писмо от Учителя до всички приятели - 15.04.1924 г., София 750
133. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 2.10.1924 п, четвъртък,Бургас 750
134. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 8.12.1924 г., София 751
135. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 23.12.1924 г, вторник,София 752
136. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 26.01.1925 г,  понеделник, Бургас 752
137. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 26.02.1925 г., четвъртък, Бургас 752
138. Телеграма от Минчо Сотиров до Учителя - 22.03.1925 г., неделя, Бургас 757
139. Писмо от Учителя до учениците на В. Б. Бр. - 31.03.1925 г.,вторник, София 757
140. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 6.06.1925 г., Бургас и Разписка за подаден препоръчан предмет № 1016 758
141. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 22.10.1926 г., петък, Бургас 758
142. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 28.03.1927 г., Бургас 759
143. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 15.05.1927 г., неделя, Бургас 759
144. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 12.06.1927 г., неделя, Бургас 760
145. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 26.07.1927 г., вторник, Бургас 761
146. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 29.07.1927 г., петък, Бургас и Разписка за подаден препоръчан предмет № 11021 762
147. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 27.07/9.08.1927 г.,  Бургас  764
148. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 4.09.1927 г., неделя, Сливен 764
149. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 9/22.10.1927 г., събота, Бургас 765
150. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 15.11.1927 г., вторник, Бургас и Разписка за подаден препоръчан предмет № 8063 765
151. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 24.11.1927 г., четвъртък, Бургас 766
152. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 28.11.1927 п, понеделник, Бургас 767
153. Писмо от Минчо Сотиров до Гина Гумнерова - 28.11.1927 г., понеделник, Бургас 768
154. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 6.12.1927 г., София 768
155. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 8.12.1927 г. 769
156. Разписка за подаден препоръчан предмет № 24033 / 20.02.1928,Бургас  772
157. Телеграма от Минчо Сотиров до Учителя - 22.03.1928 г., четвъртък, Бургас 773
158. Писмо от Учителя до учениците - 16.08.1928 г., София 773
159. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 23.09.1928 г., Бургас 774
160. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 18.03.1929 г., Бургас 774
161. Писмо от Минчо Сотиров до Мара Хаджипетрова - 27.10.1929 г., Бургас 774
162. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 29.11.1929 г., Бургас 775
163. Писмо от Учителя до Минчо Сотиров - 4.12.1929 п, София 776
164. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 20.04.1930 г., Възкресение,  Бургас 777
165. Писмо от Минчо Сотиров до Учителя - 25.09.1930 г., Бургас 778

К. ИСТОРИЯ НА БЯЛОТО БРАТСТВО В ДАТИ, ДОКУМЕНТ И И ПИСМА . Материал и о т лични я архив на МИНЧО СОТИРОВ 779

1.   Списък на членовете на Веригата през 1914 г. и наряди 780
2.   Списък на членовете на Веригата до 1922 г. по време на съборите в гр. Търново 785
3.   Списък на братята и сестрите от гр. Бургас по реда на повикването им на Търновските събори 787
4. Възход към Светлината - 27.06.1920 г., гр. Бургас. Законоположение на Бялото Братство 788
5.   Списък на беседи, държани от Учителя в гр. Бургас през 1914, 1915, 1920 г. (непубликувани и досега) 791
6.   Обръщение към братята и сестрите в Господа от Минчо Сотиров по случай 9/22.03.1923 г., Бургас 804
7.   Пълномощно от Управителния съвет на Общество Бяло Братство - Русе на името на Минчо Сотиров да представлява Общество Бяло Братство - Бургас за разпореждане с имотите на Братството - 1.05.1923 г„ Русе 805
8.   На кое място ще се яви Шестата раса : 10 тема, зададена с Беседите, обясненията и упътванията от Учителя през лятото
1921  г., с. 200. Написана от Минчо Сотиров - 28.07/10.08.1923 г., петък, Бургас 806
9.   Напътствие за психични упражнения с обливане, изпълнявани след сутрешните гимнастически упражнения - 17.02.1924 г.,
неделя, 3 ч. сл.пл., Бургас 809
10. Писмо от Учителя до учениците на В.Б.Б. (Всемирното Бяло Братство) - 30.03.1925 г., София 810
11. Молитва, дадена от Учителя - 11.05.1930 г., Бургас 810
12. «Ако някой не ви обича, обикнете го вие ...» : Беседа на Учителя, държана на 8.05.1932 г. 811
13. Писмо-уведомление до братята ръководители в провинцията от Управителния съвет на Общество Бяло Братство - Русе относно разпорежданията с материалните приноси - 22.09.1935 г. 819
14. Напътствие за провеждане на молитвени събирания. Свободни общи, групови и единични молитви в 5 и 18 часа 6.10.1937 г 820
15. Молитва за България - 26.05.1943 г., Бургас 822
16. Молитва за мир 822
17. Скрижалите на Минчо Сотиров - напътствия от Учителя. Бележки на Вергилий Кръстев 823
18. Писмо от Братския съвет, София до Пенка д-р Станчева за фонд "Даровити младежи" - 25.12.1945 г., София 824
19. Писмо от Братския съвет, София до Пенка д-р Станчева за братята, които ще подписват официалната кореспонденция - 5.03.1946 г., София 824
20. Писмо от Братския съвет, София до Пенка д-р Станчева за бележка при нощуване в стаите за гости на "Изгрева" 3.09.1946 г   Бургaс 825
21. Заявление от членове на Управителния съвет на Верско общество Бяло Братство, Бургас относно иск към салона на братството - 25.05.1950 , Бургас, 826
22. Писмо от Боян Боев до Минчо Сотиров - 24.01.1952 г., София 827
23. Писмо от Боян Боев до Минчо Сотиров - 24.07.1953 г., София 828
24. Кратка биография за живота на брат Минчо Сотиров Господинов 828
25. Родословие на Минчо Сотиров 830
26. Домочадие на Минчо Сотиров 830
27. Минчо Сотиров (9.10.1875, Сливен - 10.11.1954 г., с. Тополица, Айтоско) 833
28. Александра Сотирова (26.03.1880, Сливен - 8.12.1924, Бургас) 834
29. Съобщение по случай 40 дни от заминаването на Минчо Сотиров - 11.12.1954 г., с. Тополица 835
30. Списък на членовете на Бялото Братство в гр. Бургас, направен по искане на Градския народен съвет Бургас - 30.12.1954, Бургас .... 835
31. Молба на членове на Верска общност Бяло Братство, Бургас до МВР-Бургас за връщане на иззета книжнина - 6.01.1958 г.,
Бургас 837
32. Решение на Братския съвет на Верска общност Бяло Братство за откриване на влогова сметка на обществото - Протокол № 3 от 14.11.1956 г„ Бургас 838
33. Писмо от Боян Боев до Иван П. Бойчев - 24.10.1957 г., София 838
34. Минчо Сотиров в архивите на МВР. Протокол от разпит - 27.01.1959 г., гара Ц. Церковски, Поляновградско (архив МВР, II следствено дело № 4790, том 1, с. 10-11.) 839
35. Окръжно писмо на Верска общност Бяло Братство, Централен братски съвет, София - 3.01.1963 г., София 840

Л. ОБРАЗЪ Т НА УЧИТЕЛЯ . Спомен и и размисл и на един артилерийски офицер.  Тодор Божков 843

1.   Кой е нашият Учител -20.11.196 8 г., София 844
2.   Последен, незабравим и вечен! - 7.12.1968 г., София 845
3.   Добруджа   847
4.   Брат Минчо Сотиров 849
5.   Моят окултен приятел 850
6.   Избраният народ 851
7.   Случаят с един пистолет 852
8.   Генералите 853
9.   Десант в Сицилия 855
10. Майка ти не е болна 857
11. Начо Петров 857
12. Ела и виж 859
13. Солун   862
14. Отгоре надолу 864
15. Щастливо завръщане 865
16. Битката при Сталинград 867
17. България да не воюва със Съветския съюз 869
18. Някои случаи с Учителя 870
19. Спомени с Учителя от 1939 г. 874
20. Евреите 878
21. След пет години 879
22. Сълзите 881
23. Изкупление 882
24. Слепи и глухи 884
25. Светкавичната война на Хитлер 885
26. Хитлер обявява война на Съветския съюз 890
27. Спомени от нашето пребиваване в Македония 893
28. Охридското езеро 894
29. Най-голямото добро   896
30. "Чада, още малко съм с вас" (Йоан 13:33) 897
31. Съдбоносното сладко 900
32. Много и различни случаи с Учителя 901
33. Страданието 904
34. Прощаване 905
35. Някои мисли от Учителя 906
36. Нито малки, нито маловажни 908
37. Беше съдбоносно и непоправимо 912
38. "Чем хуже, больше лучше" 913
39. Беше като сън 914
40. Томорос 917
41. За погребението на Учителя 918
42. Учителят в живота, съдбата и историята на българския народ 919
43. Ден на раздяла и на скръб 921
44. Една опитност 923
45. Две Германии 925
46. Боян Боев 927
47. Даде ми знак 928
48. Борис III, цар на българите 929
49. Проверка на един важен въпрос 933
50. Еднакво виновни 933
51. Георги Димитров и Тито 934
52. Сталин 935
53. Хелзинки 937
54. Една справка 938
55. Град Елхово 939
56. Случая с командира на дивизията 940
57. На Рила 940
58. Беше като приказка 942
59. Двата лъва 942
60. Необикновеното предупреждение 943

"Изгревът" в интернет 945

Няколко заключителни думи / Вергилий Кръстев 947

Забелязани грешки в "Изгревът", том XXIV 947

Съдържание 948


ИЗГРЕВЪТ
на Бялото Братство пее и свири, учи и живе Том XXVСъставител и редактор
д-р Вергилий Кръстев


Компютърен набор Полина  Петкова от гр. Видин Димана  Пенкова
Ефросина Ангелова-Пенкова


Сътрудник
Марийка  Марашлиева


Коректура
Ефросина Ангелова-Пенкова


Предпечатна подготовка
Буряна Пенкова Ефросина  Ангелова-Пенкова Вихър  Пенков

Компютърна обработка илюстративния  и  снимков  материал
Вихър Ангелов Пенков


издател: ЕТ "Житен клас", София, 2011 http://www.izgrevat.com
печатница: СД Симолини, София тираж: 1000 екз., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


НАГОРЕ