НАЧАЛО

Новости в сайта | Преводи - Beinsa.eu | Контакти
Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Снимки и бележки към снимките в „Изгревът" том XXII

ТОМ 22
Алтернативен линк

Снимки и бележки към снимките в „Изгревът" том 22Публикувано изображение
СНИМКА № 1. Петър Дънов в с. Хотанца,24 ноември 1887 г.
Петър Дънов е основен учител в село Хотанца, Русенско. Заснет е в гр. Русе във фотоателието на Francois Bauer, като е изписано на гърба на снимката старото име на гр. Русе, а именно Русчук.На обратната страна на снимката Петър Дънов собственоръчно е написал:
„В знак на искрена братска любов подарявам за спомен ликът си на Мария П. Стамова. Помнете ме в Исуса Ваш искрено любящ брат." Подпис П.К. Дънов, Русе, ноември 24.1987 г. Хотанца. „Блажени онези души, които живеят в небесна любов."

Публикувано изображение
СНИМКА № 2. Петър Дънов в  САЩ, 1891 г.
Петър Дънов изпраща снимка до рождената си сестра Мария. На гърба на снимката е отбелязано: П.К. Дънов - Dreu Seminary Madison. nov. 16.1891 год. Отдолу е написал: „До моята любезна сестра Мария П. Стамова от П. К. Дънов - ноември 15.1891 год.

Публикувано изображение
СНИМКА № 3. Петър Дънов и Величко Граблашев в САЩ
Петър Дънов вляво и Величко Граблашев заснет в библиотеката на университета. Петър Дънов държи Библия в скута си, а Величко държи портрет с дясната си ръка. Зад тях е библиотека с големи подвързани книги, което показва, че това не може да бъде частен дом, както и окаченото знаме на САЩ.

Публикувано изображение
СНИМКА № 4. Петър Дънов, около 1904 г.

Публикувано изображение
СНИМКА № 5. Петър Дънов с приятели, около 1907 г.
Снимката е направена в дома на Гина и Петко Гумнерови на ул. „Опълченска" № 66 около 1907 год.Седнали отляво: 1. Величко Граблашев, 2. Петко Гумнеров, 3. Петър Дънов, 4
Прави: 5. Мария Граблашева, 6. дъщерята на Гръблашеви, 7. Гина Гумнерова, 8.,9 Децата са на Величко Граблашев. Той е имал две дъщери и двама сина.

Публикувано изображение
СНИМКА № 6. Величко Граблашев като млад. Отзад на снимката е написано: 27.VIII.1917 г. Любезна в Господа сестрице. Подарявам ти ликът си, за спомен на благата ти душа. Помни и не ме забравяй. Твой брат в Господа. Величко. Адресирано е до Юрданка Димова в гр. Варна

Публикувано изображение
СНИМКА № 7. Д-р Георги Миркович

Публикувано изображение
СНИМКА № 8. Пеню Киров

Публикувано изображение
СНИМКА № 9. Тодор Стоименов

Публикувано изображение
СНИМКА №10. Пеню Киров и Тодор Стоименов. На гърба на снимката е написано с почерка на Пеню Киров: „Подаряваме за спомен на любезния духовен брат и приятел Петко Ив. Гумнеров." София, 9 май 1915 год. Следват подписите на Пеню Киров и Тодор Стоименов

Публикувано изображение
СНИМКА №11. Мария Казакова с осиновената си дъщеря, 2.X.1905 г.

Публикувано изображение
СНИМКА №12. Гина Гумнерова на събора в гр. Търново. Съборни дни в гр. Велико Търново. Учителят Дънов е поставил задача на групи от 10 човека като се качвали в Горницата на вилата в лозето, правили са молитви пред живата Пентаграма и след това същата група е слизала долу и се снимала за спомен.Има около 20 такива снимки,на които днес никой не може да разчете участниците в тези групи. Това трябваше да го направи поколението от времето на Школата, но те бяха отклонени в различни посоки, защото никой не слушаше Учителят, а си правеха своеволия.
Пример. Оригиналите на тези снимки изчезнаха от Никола Нанков, който ги съхраняваше.
На първия ред е Тодор Попов от гр. Ямбол. Виж спомените му в „Изгревът" томХ, стр. 698-700, както и снимки № 126.
На втория ред отляво първата е Райна Стефанова, а втората до нея е Гина Гумнерова, съпруга на Петко Гумнеров, които са хазяите на Петър Дънов от ул. „Опълченска" № 66. Гина е облечена в светла рокля и с дантелена бяла яка. Другите лица от снимката са непознати за мен. Жалко, но е факт. За задачата от 10 човека виж в „Изгревът" том II, стр. 232-235; „Изгревът" том V, стр. 376-381. А за хазайката на Петър Дънов виж в „Изгревът" том V, стр. 482- 483.

Публикувано изображение
СНИМКА № 13. Учителят с приятели в гр. Русе Седнали отляво надясно: 1. Никола Ватев, 2. Учителят, 3. Петко Епитропов Прави. 4. Георги Димитров, 5. Васил Константинов, 6. Тодор Ковачев, 7. Георги Константинов, 8. Йордан Новаков

Публикувано изображение
СНИМКА № 14. Учителят със съмишленици от гр. Русе
Седнали на земята: 1. Блага, 2. София Попова /старата Попова/, 3. Николина Балтова, 4. СофкаЯвашева Седнали на столове: 5. Никола Ватев, 6. Учителят, 7. Петко Епитропов
Прави. 8. Кунка Ковачева, 9. Петранка Чернева, 10. Стою Марков, 11. Георги Димитров, 12. Паша Теодорова /застанали пред 10 - Стою и пред 11 Георги/ 13. Стефка Новакова, съпруга на Йордан Новаков, 14. Васил Константинов, 15. Тодор Ковачев, 16. Йордан Новаков,17. Георги Константинов, 18. Анастасия Янакиева, 19. Лина Димитрова, 20. Атанас Рогев

Публикувано изображение
СНИМКА № 15. Петимата братя Маркови от гр. Русе Отляво: 1. Симеон Марков, 2. Рашко Марков, 3. Колю Марков, 4. Стою Марков, 5. Йордан Марков

Публикувано изображение
СНИМКА № 16. Никола Ватев от гр.Русе

Публикувано изображение
СНИМКА № 55. Емануил Манолов, Петко Епитропов, Люба Иванова

Публикувано изображение
СНИМКА № 17. Петко Епитропов и жена му Мариам

Публикувано изображение
СНИМКА № 56. Веселина Козарева в братска група в гр. Попово
Веселина Радоева Козарева е родена на 7 април 1886 г. в гр. Разград от баща Радой Тодоров Козарев и майка Димитрина Стоянова. Удостоверението за рождението е издадено въз основа на семеен регистър от 1920 г. от гр. Попово. Според Пеню Ганев е имало братски кръжок в гр. Попово. Виж „Изгревът" том XVI, стр. 27-28 под № 18.През 1922 г. групата си е направила обща снимка. В средата е Веселина Козарева, а най-отдясно седнал е Пеню Ганев. Отзад на снимката е написано 1922 г. Велик момент. Отпред на стената отляво с тебешир са написани буквите: Н.Л.К.Пр. Б. Л. /Няма любов като проявената Божия Любов/, а вдясно са написани С. Пр. Б. Л. Е. Л. /Само проявената Божия Любов е Любов/. На стр. 28 от том XVI на „Изгревът" Пеню съобщава имената на групата, но снимката днес няма кой да я разчете. Отдолу на снимката е написано 1922 г. Бяло Братство-Попово.

Публикувано изображение
СНИМКА № 29. Учителят, Весела Несторова, Кръстю Христов на Изгрева

Публикувано изображение
СНИМКА № 57. Веселина (Веса) Козарева в село Мърчаево 1. Търса Лозанова, 2. Геро Митев,
3. Весела Козарева, 4. Радка Герова, 5. Варда Коцева. Момчето е внуче на някого.

Публикувано изображение
СНИМКА № 30. Олга Славчева, Кръстю Христов, гърба на Учителя, Люба Аламанчева

Публикувано изображение
СНИМКА № 31. Лиляна - Цветана Табакова

Публикувано изображение
СНИМКА № 32. Боян Боев и Учителят

Публикувано изображение
СНИМКА № 33. Боян Боев, Учителят и Янка, която по баща е Янка Симеонова Шопова, а по мъж Панайот Грънчарова впоследствие. Тя е от гр. Ямбол. Виж „Изгревът" том X, стр. 689-691.

Публикувано изображение
СНИМКА № 34. Весела Несторова и Боян Боев, 1938 г., пред Салона на Изгрева

Публикувано изображение
СНИМКА № 35. Мария Тодорова и Борис Николов пред бараката на Мария

Публикувано изображение
СНИМКА № 36. Борис Николов и Мария Тодорова пред бараката на Борис

Публикувано изображение
СНИМКА № 37. Станка Янчева и Мария Тодорова пред малкия дом на ул. „Симеоновско шосе" №14. За Станка виж „Изгревът" том V, стр. 199-202. Пред къщата имаше бунар и с ръчна помпа се изкарва вода за поливане на градината. На плочите е легнало кучето Бианка, за него виж „Изгревът" том V, стр. 189-191.

Публикувано изображение
СНИМКА № 38. Мария Тодорова c дъщерята на Васко Искренов - Стела


Публикувано изображение
СНИМКА № 39. Петър и Марин Камбурови - Айтос, 10 юли 1966 г.

Публикувано изображение
СНИМКА № 40. Петър и Марин Камбурови в Айтос

Публикувано изображение
СНИМКА № 41. Стефан Камбуров със семейството си в гр. Казанлък, 3 октомври 1941 год.
Седнали. 1. д-р Стефан Камбуров, 2. Баба Екатерина - жена му Прави отляво: 3. Марин Камбуров,
4. Зефирка - жена му, 5. Косю Камбуров, 6. Петър Камбуров, 7. Таня Камбурова, 8. Кирил Икономов - мъж на Таня. Отпред са внуците на дядо Стефан.

Публикувано изображение
СНИМКА № 42. Петър Камбуров с кавала, баща му Стефан с цигулката и жена му Екатерина, гр. Казанлък, 1939 г.

Публикувано изображение
СНИМКА № 43. Савка Керемедчиева, Бертоли, Учителят, Милка Аламанчева, Рила, 1939 г.

Публикувано изображение
СНИМКА № 18. Димитър Звездински и Борис Димитров пред салона на Изгрева

Публикувано изображение
СНИМКА № 19. Димитър Звездински пред Учителя на Рила

Публикувано изображение
СНИМКА № 20 а,б.  Георги Йорданов на Изгрева

Публикувано изображение
СНИМКА № 21 а,б. Юрданка Жекова

Публикувано изображение
СНИМКА № 22 а,б. Юрданка Жекова и Стойна Христова


Публикувано изображение
СНИМКА № 24 а,б. Д-р Иван Жеков

Публикувано изображение
СНИМКА № 25. Юрданка и Иван Жеков с Борис Дряновски и жена му Мария

Публикувано изображение
СНИМКА № 26. Д-р Иван Жеков с младежта на Изгрева .Долу първи ред: 1. д-р Иван Жеков, 2. Мариола Калпакчиева. 3. Стефан Дойнов / Тената/, 4. Иван Недков - брат на Полито.
Стоящи: 5. Гради Минчев, 6. Татяна Георгиева, 7. Руженка Кисьова, 8. Мара Славова,9. Лиляна на Игнат Котаров - съпруга

Публикувано изображение
СНИМКА № 27.
а. Старата София Попова
б. Старата София Попова на Изгрева заобиколени от приятелки:
1. Милка Аламанчева, 2. София Попова, 3. Савка Керемедчиева, 4. Юрданка Жекова

Публикувано изображение
СНИМКА № 28. Асен Арнаудов, Учителят, Кръстю Христов на Изгрева

Публикувано изображение
СНИМКА № 23. Юрданка Жекова носи камъни за строежа на „Спиралата".
Носене на камъни за строеж на „Спиралата". Рила 18 август 1938 год.
Отляво: 1. Гешева, 2. Марияна от Латвия, 3. Юрданка Жекова Отзад се вижда кухнята с покрив покрит от плочи донесени от V езеро. Вдясно е склада за хранителни продукти.


Публикувано изображение
СНИМКА № 44. Елена Сотирова, Димитър Сотиров, Мария Златева и Минчо Сотиров на Рила, 1938 г.

Публикувано изображение
СНИМКА № 45 а,б. Неделчо Попов с Учителя.

Публикувано изображение
СНИМКА № 46. Ангел Вълков с Учителя на Витоша, 1943 г.

Публикувано изображение
СНИМКА № 47. Стоянка Драгнева

Публикувано изображение
СНИМКА № 48. Боян Боев, Учителят, Мария Граблашева

Публикувано изображение
СНИМКА № 49. Христо Христов - бояджията и Панталей Карапетров


Публикувано изображение
СНИМКА № 50. Стоянка Илиева с Учителя пред извора „Ръцете", Рила, 1939 г


Публикувано изображение
СНИМКА № 51.
51 а. Стоянка Илиева
51 б. Илия Узунов

Публикувано изображение
СНИМКА № 52. Славчо Печеников /Славянски/, 25 август 1932 г.

Публикувано изображение
СНИМКА № 53. Васил Карагеоргиев - Вуйчото, с бъчвата за вода, 26.V.1940 г.

Публикувано изображение
СНИМКА № 58. а) Драга, б) Люба, в) Цвета, г) Надя Михайлови

Публикувано изображение
СНИМКА № 59.
59 а. Дядо Ради /Ради Танчев/
59 б. Дядо Ради /Ради Танчев/, Юрданка и Иван Жекови

Публикувано изображение
СНИМКА № 60. Мария Златева, в средата, с приятели 1. Амелия Надзор, 2. Неделчо Попов, 3. Мария Златева, 4. Димитър Сотиров - бъдещ съпруг на Мария Златева, 5. Стойна Христова

Публикувано изображение
СНИМКА № 61. Мария Златева - права, седнали Таня и Кирил Икономови

Публикувано изображение
СНИМКА № 62. Мария Златева Златева, c шапката, с приятели на Рила 1. Кирил Стоянов /Кирчо лъвчето/, 2. Мария Златева, 3. Таня Икономова, 4. Кирил Икономов, 5. Мечева, 6. Списаревска

Публикувано изображение
СНИМКА № 63. Стефана, Екатерина и Димитър Грива

Публикувано изображение
СНИМКА № 64. Георги Тахчиев и Димитър Грива на Рила

Публикувано изображение
СНИМКА № 65. Галилей Величков и Николай Шиваров на Рила

Публикувано изображение
СНИМКА № 66.
66 а. Галилей Величков свири на събор на Изгрева
66 б. Галилей Величков свири на събор на Изгрева

Публикувано изображение
СНИМКА № 67. Кирчо Стоянов /Лъвчето/ целува ръка на Учителя след завършване на Паневритмия. Обикновено застават един след друг и чакат реда си. Вляво чака Гърнева, зад нея се вижда Мария, майката на Гради Минчев

Публикувано изображение
СНИМКА № 68 а,б. Катя Зяпкова като девица на Рила и като вдовица в село Мърчаево

Публикувано изображение
СНИМКА № 69. Начо Петров и Тодор Стоименов на Рила при второто езеро Прави. 1. Начо Петров, 2. Тодор Стоименов
Седнали. 3. Кръстина - съпруга на Начо, 4. Марийка с белия шал е сродница на Тодор Стоименов.

Публикувано изображение
СНИМКА № 70. Милка, Цветана, Люба Аламанчеви с майка им Сийка.
Снимка а: 1. Милка Аламандчева, 2. Сийка - майката на Милка, 3. Юрданка Жекова
Снимка б: 1. Цветана Аламанчева, 2. Люба Аламанчева, 3 ,4

Публикувано изображение
СНИМКА № 71.
71 а. Ирина Кисьова
71 б. Ирина Кисьова

Публикувано изображение
СНИМКА № 72.
72 а. Йорданка Кисьова с майка си Ирина
72 б. Руженка Кисьова с майка си Ирина

Публикувано изображение
СНИМКА № 73. Димитър Стоянов с приятели на Рила 1. Димитри Стоянов, 2. Димитрина Захариева - права, 3. Виола Йорданова - седнала със светлата рокля, 4. Васил Харизанов,

Публикувано изображение
СНИМКА № 74. Димитринка Захариева, Димитри Стоянов и Виола Йорданова

Публикувано изображение
СНИМКА № 75. Недялка, Мариола и Райна Калпакчиеви

Публикувано изображение
СНИМКА № 76. Боян Златарев с веслата в лодката, която е построил сам. Виж „Изгревът" том VII, стр. 158-160
1. Мариета Бертоли, 2. Анина Бертоли, 3. Лиляна Младенова - тя е дъщеря на Илия Младенов, който е водил разговора си с Учителя в нейно присъствие, че руснаците ще забият червеното знаме над Райхстага. Виж „Изгревът" том VII, стр. 43, снимки №1.2,3,61. 4. Мария Младенова държи в ръката си дъщеря си Анжела, 5. Домашната прислужница на Мария Младенова, която е взета за да се грижи за Анжела. Държи китарата, която е на Мария и може да свири на нея, както и дъщеря и Лиляна,
6. Боян Златарев с веслата, 7. Драган Петков - (виж „Изгревът" том VII, стр. 157-167).

Публикувано изображение
СНИМКА № 77.
77 а. Методи Шивачев
77 а. Ричка Георгиева Маринова

Публикувано изображение
СНИМКА № 78. Христо Митев Белчев - отсреща на салоните, 1972 г.
Отсреща е Христо Митев Белчев, който пося с една кофа жито цяла нива към пет декара.Бяхме на салоните - Рила 1972 г., когато там дойде и се представи на Борис Николов така: „Аз съм човекът, който пося с една кофа жито цяла нива от пет декара." Сложиха го на видно място на масата. Отдясно е Димитър Грива, до него е Борис Николов. За тази случка виж „Изгревът" том III, стр. 88-89. Учителят му е дал и друга задача с житото. Виж „Изгревът" том II, стр. 370, № 81.


Публикувано изображение
СНИМКА № 79.
79. а) Мария Минчева - майката,
б, г) Гради и в) Атанас Минчеви - синове


Публикувано изображение
СНИМКА № 80.
80 а. Бандерски
80 б. Лалка Кръстева
80 в. Георги Сотиров
80 г. Красимира Аркадиева


Публикувано изображение
СНИМКА № 81.
81 а. Райка Маркова
81 б. Райка Маркова и Елена Симеонова

Публикувано изображение
СНИМКА № 82. Райка Маркова, Светозар и Елена Няголови и Захари Василев

Публикувано изображение
СНИМКА № 83.
83 а. Мария Шопова
83 б. Стефан Шопов
83 в. Мария Шопова и Стефан Шопов


Публикувано изображение
СНИМКА № 84. Мария Шопова и Светозар Няголов

Публикувано изображение
СНИМКА № 85.
85 а. Ангел Керемидчиев
85 в. Филка Керемидчиева
85 в. Ангел Керемидчиев
85 г. Филка Керемидчиева

Публикувано изображение
СНИМКА № 86 а,б, в, г. Пенка Дякова

Публикувано изображение
СНИМКА № 87.
87 а. Георги Христов
87 б. Стоянка Христова
87 в. Радостина
87 г. Румяна

Публикувано изображение
СНИМКА № 88. Радостина, Стоянка, Георги и Румяна Христови

Публикувано изображение
СНИМКА № 89.
89 а. Естирка Иванова
89 б. Елена Стефанова

Публикувано изображение
СНИМКА № 90 а,б,в,г. Христо Христов от Айтос

Публикувано изображение
СНИМКА № 91.
91 а. Петър Христов и майка му Варда
91 б. Петър Христов

Публикувано изображение
СНИМКА № 92. Симеон Стоянов Костов от с. Мърчаево

Публикувано изображение
СНИМКА № 93. Симеон Стоянов Костов с приятели в с. Мърчаево, септември 1931 г.
Седнали: 1. Петър Киров, 2. Весела Козарева, 3. Грозда на Сергей Визягин жена му, 4. Владо Николов Визягин - руснак, застанал прав. Сергей и Владо са братя избягали белогвардейци от Русия след революцията 1918-1922 г., 5. Симеон Костов,6. Елена Хаджи Григорова, 7. Ваца Симеонова - е съпруга на Симеон. Отпред са децата на Симеон, на Сергей, 8. Правият вдясно е Пеню Ганев, който ги е заснел с фотоапарата си.

Публикувано изображение
СНИМКА № 94. Велин Стефанов и жена му Дежа

Публикувано изображение
СНИМКА № 95. Темелко Стефанов и жена му Софиянка

Публикувано изображение
СНИМКА № 96. Косена - дъщерята на Темелко

Публикувано изображение
СНИМКА № 97. Темелко Стефанов със семейството си в с. Мърчаево
1. Темелко Стефанов, 2. Косена - дъщеря му, 3. Софиянка - жен а му, 4. Дежа / Надежда/- съпруга на Велин, 5. Велин - син на Темелко, 6. Отпред е главата на Тодорка - дъщеря на Темелко.

Публикувано изображение
СНИМКА № 98. Темелко Стефанов със семейството си в село Мърчаево
1. Косена - дъщеря на Темелко, 2. Темелко, 3. Велин - син на Темелко, 4. Дежа / Надежда/ - съпруга на Велин, 5. Софиянка - жена на Темелко, 6 Отпред Тодорка - дъщеря на Темелко.

Публикувано изображение
СНИМКА № 99. Темелко Стефанов със семейството си в с. Мърчаево пред къщата си, наредени по стъпалата 1. Булката Дежа /Надежда/ с бебето си Петър, родено на 9.IX. 1944 г., 2. Велин - съпруг на Дежа, 3. Косена - дъщеря на Темелко, 4 , 5. Тодорка - дъщеря на Темелко, 6. Софиянка - жена на Темелко, 7. Темелко.

Публикувано изображение
СНИМКА № 100.
100 а. Велин Темелков Стефанов
100 б. Надежда Темелкова Лозанова
100 в. Петър Велинов - син
100 г. Димитър Велинов - син

Публикувано изображение
СНИМКА № 101.
101 а. Петър Стоянов, кмет в с. Мърчаево до 1945 г.
101 б. Петър Стоянов, кмет в с. Мърчаево до 1945 г.

Публикувано изображение
СНИМКА № 102. Весела Несторова и Владо Николов /руснака/ пред „Изворът на Доброто" в с. Мърчаево

Публикувано изображение
СНИМКА № 103. Последните съвременници от времето на Школата на Учителя Дънов, заснети в дома на Стойчо Драгнев 1. Тодор Симеонов, 2. Елена Андреева, 3. Стоянка Драгнева, 4. Николай Калерс от Рига - Латвия, дошъл за пръв път след 1945 г. в София, 5. Стойчо Драгнев, брат на Колю Драгнев, 6. Пеню Ганев, 6. Кирчо - Лъвчето, 8. Светозар Няголов, 9. Пенка Драгнева - жена на Стойчо Драгнев

Публикувано изображение
СНИМКА № 104. Поздрав от Светозар Няголов. До нови срещи в следващите ни прераждания на Земята!

Публикувано изображение
СНИМКА № 129. Рила Седемте рилски езера - Езерото Близнакът"

Публикувано изображение
СНИМКА № 130. Пред входа на Агарта при езерото „Близнаците", с Учителя

Публикувано изображение
СНИМКА № 131. Пред входа на Агарта при езерото „Близнаците" с Учителя, 21 август 1939 г.

Публикувано изображение
СНИМКА № 132. Пред входа на Агарта при езерото „Близнаците" с Учителя, месец юли 1937 г.

Публикувано изображение
СНИМКА № 113. Паневритмия от I езеро - „Махарзи - Голямата почивка", Учителят е в средата с бяла шапка и бяло палто, август 1936 г.

Публикувано изображение
СНИМКА № 114. Паневритмия на I езеро - „Махарзи"

Публикувано изображение
СНИМКА № 115. Паневритмия на II езеро - „Елбур - Бог е силният", август 1939 г.

Публикувано изображение
СНИМКА № 116. Паневритмия на II езеро - „Елбур". Учителят играе в средата на кръга.

Публикувано изображение
СНИМКА № 117. Паневритмия на III езеро - „Балдер-Дару - Онзи, който дава благата", август 1939 г

Публикувано изображение
СНИМКА № 118. Паневритмия на III езеро - „Балдер-Дару". Учителят играе в средата на кръга, август 1939 г,

Публикувано изображение
СНИМКА № 141. Пред входа на Аргарта на Витоша, Бивакът „Ел Шадай" с Учителя до склата в дясно

Публикувано изображение
СНИМКА № 142. Пред входа на Агарта на Витоша, Бивакът „Ел Шадай" с Учителя до скалата в дясно

Публикувано изображение
СНИМКА № 139. Пред входа на Агарта при езерото „Сърцето" с Учителя, 5 август 1931 год.
Екскурзия с Учителя на 5 август 1931 г. Учителят е седнал на скалата наподобяваща отдалече главата на лъв при езерото „Сърцето".1. Димитър Цеков, 2. Стоянка Илиева, 3. Йордан Савов, 4. Елена X. Григорова, 5. Учителят, 6. Савка Керемедчиева, 7. Теофана Савова, 8. Мара Савова ,9. Наталия Чакова, 10. Иван Кисьов, 11. Крум Няголов, 12. Буча Бехар, 13. Петра Шелингозова.

Публикувано изображение
СНИМКА № 140. Пред входа на Агарта при езерото „Сърцето". Мария Златева свири на цигулка при главата на лъва, август 1932 год.

Публикувано изображение
СНИМКА № 137. Пред входа на Агарта при езерото „Бъбрекът" с Учителя, 21 август 1939 год.

Публикувано изображение
СНИМКА № 138. Езерото „Сърцето" в дясно долу се вижда скала, отблизо наподобява главата на лъв

Публикувано изображение
СНИМКА № 135. Пред входа на Агарта при езерото „Бъбрекът" с Учителя, 21 август 1939 год.
(Датата на снимката е сбъркана - същата снимка в други томове на Изгрева е 21 август. На 30 август Учителя е вече в София)

Публикувано изображение
СНИМКА № 136. Пред входа на Агарта при езерото „Бъбрекът" с Учителя, юли 1937 год

Публикувано изображение
СНИМКА № 133. Езерото „Махабур" - Бъбрекът. В лявата част до скалите на езерото е входа на Агарта

Публикувано изображение
СНИМКА № 134. Екскурзия с Учителя на 5 август 1931 г. седнали при Бъбрека до входа на Агарта отсреща в скалите.Седящи. 1. Йордан Савов, 2. Стоянка Илиева, 3. Учителят, 4. Иван Кисьов, 5. Елена Хаджи Григорова, 6. Наталия Чакова, 7. Теофана Савова с шапката, 8. Савка Керемедчиева, 9. Мария Савова Прави. 10. Димитър Цеков, 11. Буча Бехар, 12. Петра Шелингозова, 13. Крум Няголов

Публикувано изображение
СНИМКА № 120. Паневритмия над „Езерото на Чистотата", август 1939 г

Публикувано изображение
СНИМКА № 119. Паневритмия над „Езерото на Чистотата" с Учителя, август 1939 г.

Публикувано изображение
СНИМКА № 54. Владимир Балючев поднася бяла порцеланова чиния на обяд на масичката на Учителя. Отляво е д-р Михаил Стоицев, а отдясно е дядо Благо - Стоян Русев. Седнали са на скована дълга пейка. На колената са си сложили бели кърпи, за да не се изцапат при ползването с лъжиците.

Публикувано изображение
СНИМКА № 105. Изглед на лагера на Рила от запад, 23 юли 1939 г. В далечината се вижда общ обяд

Публикувано изображение
СНИМКА № 106. Изглед на лагера на Рила от юг. Кухнята със склада и палатките, юли 1939 г.

Публикувано изображение
СНИМКА № 107. Изглед на лагера на Рила от юг. Средата на лагера с палатките, юли 1939 г.

Публикувано изображение
СНИМКА № 108. Изглед на лагера на Рила от юг, от другият бряг на езерото, август 1939 г.

Публикувано изображение
СНИМКА № 109. Изглед на лагера на Рила от юг. Пътеката за молитвения връх с палатките, август 1939 г.

Публикувано изображение
СНИМКА № 110. Изглед на лагера от юг. фотографът Васко Искренов на тези снимки, август 1939 г.

Публикувано изображение
СНИМКА № 111. Изглед на лагера от изток. Най-отдясно е фотографът Пеню Ганев

Публикувано изображение
СНИМКА № 112. Изглед на лагера от изток. Учителят е седнал на мястото, където е била палатката му.


Публикувано изображение
Пресечната точка на Атлантида 75 градуса  западна дължина по меридиана и 30 градуса северна дължина по паралела (Виж "Кратка българска енциклопедия", том I, с.143-144)

Публикувано изображение
СНИМКА № 121. Пресечната точка на Атлантида - 75 градуса западна дължина по меридиана и 30 градуса северна ширина по паралела.Сарагосово море. „Атлас мира". Москва, 1972

Публикувано изображение
СНИМКА № 122. Пресечната точка на Атлантида - 75 градуса западна дължина по меридиана и 30 градуса северна ширина по паралела. Бермудският триъгълник. „Атлас мира". Москва, 1972

Публикувано изображение
СНИМКА № 123. Пресечната точка на Агарта - 75 градуса източна дължина по меридиана и 30 градуса северна ширина по паралела. Хималаите. „Атлас мира" . Москва, 1972

Публикувано изображение
СНИМКА № 124. Пресечната точка на Агарта - 75 градуса източна дължина по меридиана и 30 градуса северна ширина по паралела. До Бхатинда в края на северната част на пустинята Tap. „Атлас мира". Москва, 1972

Публикувано изображение
СНИМКА № 125. Схема на Симпатикус и парасимпатикус на вегетативната нервна система. Виж точка N 46 (1, 2, 3)

Публикувано изображение
СНИМКА № 126. Нерви и сплетения на органите от гръдната кухина. Виж точка N 46 (1, 2)

Публикувано изображение
СНИМКА № 127. Нерви и сплетения на органите на коремната и тазова област. Виж точка N 46 (3, 4), N 47 (А, Б)

Публикувано изображение
СНИМКА № 128. Слънчевият възел.Виж точка N 47

Публикувано изображение
СНИМКА № 143. Пред входа на Агарта на Витоша, Бивакът „Ел Шадай" с Учителя

Публикувано изображение
СНИМКА № 144. Вратата на Агарта в Хималаите - 75 градуса източна дължина по меридиана и 30 градуса северна ширина по паралела, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


НАГОРЕ