НАЧАЛО

Новости в сайта | Преводи - Beinsa.eu | Контакти
Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ПРИДОБИВАНЕ НА ЩАСТИЕ: 31. лекция от Учителя, държана на 30 май 1928 г.,София - Изгрев.

- В: Добри и лоши условия: Лекции на Общия окултен клас на учениците ТОМ 20
Алтернативен линк

145. Коя е причината за земетресението? След големите земетресения в България през 1928 г. Учителят се спира подробно и обяснява. Ето защо включвам Неговото обяснение.


ПРИДОБИВАНЕ НА ЩАСТИЕ: 31. лекция от Учителя, държана на 30 май 1928 г.,София - Изгрев. -

В: Добри и лоши условия: Лекции на Общия окултен клас на учениците от Всемирното Бяло Братство, VII година (1927-1928 г.), том III. София, 1937, стр. 115-117.«Мислите на човека проникват в междумолекулното пространство на мозъчната нервна система, а чувствата - в междуатомното пространство на симпатичната нервна система. В това именно се заключава разликата между мислите и чувствата на човека. Ако човек подпуши някоя своя мисъл, т.е. не й даде възможност да се реализира, тя ще предизвика взрив в мозъчната нервна система. Ако пък подпуши някое свое чувство, то ще предизвика взрив в симпатичната нервна система. Ето защо, за да се запази човек от разрушителното действие на силите, които се крият в междуатомните и между молекулните пространства на нервната му система, окултната наука казва: Не противодей-ствувай на своите добри чувства и желания! Не противодействувай на своите възвишени мисли! Природата не търпи никакви противодействия. Който не я слуша, тя ще го разтърси. Същото научно обяснение се прилага и при земетресенията. Земетресенията се дължат на напрежението, което изпитват силите на Земята в междумолекулните й пространства. Това напрежение предизвиква разширяване на тия пространства, което се изпитва от нас като земетресения. Напрежението върху силите на природата не е нищо друго освен козми-ческа енергия, която иде от хората, от всички живи същества на Земята. Живите същества са врати, проводници на енергии. През човека, като през най-висша форма, минават най-висши енергии.

Следователно материята живее и съществува поради козмическия човек. Ако той умре, т.е. престане да живее на Земята, и Земята ще умре - няма повече да съществува. Ние сме дошли на Земята, за да може тя да живее. Значи недиференцираната материя приема живота, който минава през хората. Когато казваме, че човек е причина за земетресенията, подразбираме онези човешки мисли, които са в състояние да подпушат междумолекулната енергия на Земята.»

146. Министър-председателят на Англия Чембърлейн отива при Хитлер на 15 септември 1938 г. На 25 септември 1938 г. е втората им среща. На 28 и 29 септември 1938 г. се сключва Мюнхенското споразумение и се отстъпва Судетската област, населена с немци, от Чехословакия на Германия. Чембърлейн се завръща в Лондон и при слизането от самолета развява подписания договор и го размахва, че е спечелил мир. Всички така го приемат. Но когато на 15 март 1939 г. Германия окупира Чехословакия, всички вече упрекват Чембърлейн, че е извършил предателство. Но с този ход се забавя войната с цяла една година. Божественото съзнание обхваща всичко и се грижи за общността на Доброто и за обединение на идеите, които носят Доброто и Благото на всички народи. Това се подразбира под тези думи на Учителя.

147. «Б. Б.» е Бялото Братство. Словото на Бялото Братство се дава от Великия Учител Беинса Дуно. Знанието от това Слово е предназначено за учениците на това Братство. А ученик е онзи, който чрез изучаване на Словото на Учителя създава връзка вътрешна между себе си и Словото, между себе си и Невидимия свят, между себе си и Бога. И тогава разбира, че неговото съществуване като човек се състои в това да служи на Бога, на семейството си, на народа си, а това означава разумно съществувание на земята.

148. Всеки народ представлява един уд - един орган на всечеловечес-кия организъм. Всеки народ обработва отделни черти на човечеството. Според Учителя Дънов, то българският народ представлява черният дроб на човечеството. А това е най-важният орган, в който се обработва всичко, което приема човек като храна, като мисли, като чувства, като постъпки. И когато се приключи човешката еволюция на земята, тези, които са били човеци, ще напуснат човешката си форма и ще приемат друга форма - не материална, а духовна. Техните тела ще бъдат направени от лъчиста светлина и енергия и за тях преграда няма да има на небето и на земята, защото са вече ангели небесни.

(Вж. №27 на стр. 718 от настоящия том. Следва сканирана съответната страница от дневника на Любомир Лулчев.)

Публикувано изображение

149. Според Учителя Дънов западната цивилизация е на върха на своята техническа мощ, но това е върхът на постиженията на старата култура. Новата култура започва с отваряне на мозъчните центрове на мозъците на най-под-готвените човеци и осъществяване на връзката между физическия и духовния свят. Тази връзка ще бъде видима, осезаема и реална. Тази връзка означава пробуждане на човешкото съзнание и достъп за общение с Невидимия свят, който е затворен за днешния човек, за неговите очи, неговите уши и съзнание.

150. «Шиканирам» означава изкуствено създаване на пречки, мъчнотии в някоя работа или учреждение, като се идва дори до преследване със създаване на препятствия. Идва от френския глагол
«chicaner». А военните са се разделили на русофили и русофоби. А русофобите са се разделили от своя страна на германофили и англофили. И всички тези групировки воюват една срещу друга. На това се дължат три преврата, които са осъществени от военните: на 9 юни 1923 г., на 19 май 1934 г. и на 9 септември 1944 г.

151. «Всички сега - и Мусолини, и Хитлер - работят за Бога» - из разговор с Учителя на 8 март 1939 г. Според плана на Небето Хитлер е приставът на Бога, който трябва да санкционира Англия заради несправедливия Версайски договор от 1919 г., когато Германия се отрязва с територии с немско население, с колонии и с контрибуции. И той е трябвало да воюва с Англия, а не да тръгне на изток. Но Хитлер го подпъгват да се разширява на изток. Така той на 15 април 1939 г. напада Чехословакия. На 1 септември 1939 г. Германия напада Полша и така започва Втората световна война. Божият план е описан в «Изгревът», том I, стр. 447-449. А за ролята на Английската империя вж. на стр. 443-446, 446-447. И тогава това изказване на Учителя ще ви се изясни.

152. Кои са вътрешните причини, които ги карат да се заблуждават и да се страхуват от комунисти, анархисти, вегетарианци и въздържатели? Учителят е дошел, отворил е Своята Школа и всички власти в България са срещу Него. Борбата е в Невидимия свят, но тя преминава и във властта, тя се проектира в тях. Учителят споменава, че днешните управници са най-големите врагове на този народ. А защо? Защото силите на тъмнината работят в тях и освен това са облечени във власт да изпълняват заповедите на тъмнината, която разрушава този народ.

153. По време на Мюнхенската конференция на 28 и 29 септември 1938 г., а това е точно 6 месеца след този разговор, то западните сили - Франция, Англия - с подписания договор и връщане на областта Судет, населена с немци, правят опит да се коригират от договора във Версай от 1919 г. Това е първият сполучлив опит. Но после всичко се проваля и събитията тръгват по друг път, напълно неочакван за всички.

154. През месец януари 1939 г. цар Борис заминава за Италия на сватбата на сестрата на царица Йоана и след два месеца се завръща в София - на 30 февруари 1939 г. Това е дълго отсъствие в Италия и затова Лулчев се обръща към него, че е станал «синьор» - на италиански това означава «господин».

155. Книжката «Големият брат» е издадена през 1939 г. и съдържа 39 страници. В нея има две беседи от Учителя Дънов:

а) «Големият брат» - държана на 31 декември 1938 г. срещу 1 януари 1939 г. в 12 часа вечерта.

б) «Малкият брат» - беседа в 10 часа сутринта на 1 януари 1939 г., озаглавена и като «Епохална година».

Тази книжка съдържа пророчествата за 1939 г. от Учителя, като се сбъдва всичко. Но цар Борис изобщо не я е чел, понеже не може да чете и възприема Словото на Учителя. Това е признание на царя пред Лулчев, който от своя страна няколко пъти го споделя със стенографката Елена Андреева и то е описано в «Изгревът», том IX.

Книгата «Живот за Цялото» е преведена на френски от белгийката Маркова, оженена за българин и живяла десетилетия в България, със заглавие «La Vie pour tous>. Тя е съставена от откъси от Словото на Учителя, отпечатвани като първи статии на сп. «Житно зърно», които са подредени от Георги Радев, така, както е съставил «Учителят говори». Той също участвува в превода на книгата на френски. Вж. «Изгревът», том XVIII, стр. 807 и 811.

156. Бабалъкът е тъстът, баща на жена му царица Йоана. Това е кралят на Италия Виктор-Емануил III, а жена му - кралица Елена, е дъщеря на черногорския крал Никита.

157. Цар Борис е заявявал, че България е рай в сравнение с Италия. Същото нееднократно заявява и царица Йоана - че тук се ражда всичко, което може да расте под небето. А по тяхно време на земята живее и Царят на Духът, но те не можаха да познаят времето, в което живяха. А този Цар на Духът и Цар на Славата бе Великият Учител - Беинса Дуно.

158. Изчезването на Австрия става с нейното присъединяване към Германия («аншлус») на 11 -12 март 1938 г. и това е заличаване на спомена за Австро-Унгарската империя и възмездие за голямото унижение, което претърпява Фердинанд по време на Първата световна война от Франц-Йосиф.

А Чехословакия бива разцепена още на Мюнхенската конференция на 28-29 септември 1938 г., когато се отнема Судетската област, а след 2 дни Словакия се обявява за автономна държава. Този разговор е на 8 март 1939 г., а след 7 дни - на 15 март 1939 г., Германия окупира Чехословакия.

159. Цар Борис установява, че онези посланици и пълномощни министри, които се изпращат на Запад, са «боклук хора» и излагат страната и народа и царя, които представляват.

160. Павел Карагеоргиевич - братовчед на убития през 1934 г. крал Александър. Принц, регент на Югославия - 1934-1941 г. На 28 февруари 1939 г., връщайки се от Италия, цар Борис III се среща с Павел за разговори. По родство те са далечни братовчеди чрез майка му - кралицата-майка Мария, която е дъщеря на румънската кралица Мария, която е внучка на кралица Виктория Английска и на принца-съпруг Алфред Сакс-Кобург-Гота, който е брат на дядото на цар Фердинанд. Последното държавно посещение на цар Борис III в Югославия е през 1934 г. при цар Александър, който е убит през същата година.

А този Балкански пакт е сключен в началото на 1934 г. между Турция, Гърция, Румъния, Югославия и е насочен срещу България. Княз Павел информирал цар Борис за разискванията на последната сесия на този пакт в Синая, Румъния. Княз Павел е женен за гъркиня по династия, на име Олга. Тя била млада, красива и амбициозна жена, която е искала да замести царицата-майка и се намесвала в политиката му. А гърците по това време са върли врагове на България.

Княз Павел е отстранен като регент на малолетния крал Петър II от извършения преврат на 27 март 1941 г.

161. Цинцар Маркович е министър на външните работи на Югославия през 1939 г. Той е бил пълномощен министър на Югославия в София от 1934 г. Той е бил женен за гъркиня от Корфу, която активно се намесвала в политиката и изобщо не е говорела на сръбски на дипломатическите приеми в София. Тя е провеждала прогерманска политика. Двете гъркини в Белград: едната -като княгиня Олга, а другата - жена на министъра на външните работи, така объркват политиката на държавата, че отначало я довеждат до съюзница на Германия, а след два дни се прави преврат с противоположна политика, която довежда до намесата на Германия и Югославия е окупирана и победена. Изцяло това се дължи на двете гъркини.

162. Неофит, митрополит Видински, заместник-председател на Светия Синод (1930-1944 г.), един от най-върлите противници на Учителя Дънов. През 1922 г. публикува книжката «Към напредък или към пропаст? Раздорите и религиозните секти в кой път тласкат народа ни», в която остро напада Учителя Петър Дънов. През 1939-1945 г. се обявява за защита на евреите у нас и това го спасява, за да не бъде съден след 1944 г.

163. Павел Груев - началник на кабинета на цар Борис III. Той е бил коректен, дискретен, но по-късно е изместен от новодошлите царски съветници и е бил пратен в девета глуха линия.

164. Петър Костов е един от съветниците на цар Борис III.

165. Милан Стоядинович - министър на финансите през 1922-1926 г., 1934-1935 г. и министър-председател на Югославия през 1935-1939 г. Когато през 1915 г. сръбската войска е разбита, тя се оттегля през Албания и чрез флота на Съглашението се прехвърля на остров Корфу. Тук той се оженва за красива руса гъркиня, дъщеря на богат грък. Той бива изпратен от Никола Пашич, големия сръбски държавник, да следва в Париж. А Никола Пашич е по произход българин от Зайчар и е мразел много българите в своята външна политика. Гъркинята от остров Корфу става интимна приятелка на княгиня Олга, също гъркиня и жена на княз Павел. По-късно уличната мълва донася, че Стоядино-вич и Олга имали интимна връзка, заради което княз Павел се чудел как да отстрани Стоядинович и чакал удобен момент.

По-късно жената на Цинцар Маркович, също гъркиня, изключително властолюбива, убеждава княгиня Олга, че трябва да прекъсне връзката си със Сто-ядинович и той да бъде отстранен от властта. Така тя подготвя пътя на мъжа си към властта. Стоядинович е свален от власт. За министър-председател княз Павел слага «циганския цар» от гр. Ниш Драгиша Цветкович, който е водил прогерманска политика.

166. Миран Кристя, изпратен от румънското правителство за разговори с цар Борис, след сесията на Балканския пакт в Синай. На 9 февруари 1939 г. са се навършили 5 години от създаването на този пакт, който гарантира границите от Версайския договор. «Ревизията означава война» - е говорил външният министър на Румъния Титулеску. България може да влезе в Балканския пакт (антанта), ако й се върнат от Тракия границите от 1913 г., да се върне Добуджа, Босилеградско и Царибродско, както и излаз на Егея на Бяло море.

167. Под лоялност цар Борис разбира, че в настоящия момент трябва да бъдат неутрални, което задоволява всички съседи. Този разговор е на 8 март 1939 г., а само след една седмица - на 15 март 1939 г., Германия окупира Чехословакия, като на 14 март 1939 г. с помощта на Хитлер Словакия се отцепва и става автономна.

168. Навремето основният впряг на колата е от крави и волове. На впряговете се слага ярем, а от двете страни - по едно здраво дърво, което да не им позволява да се отскубнат от ярема. Това се казва жегло. «Слага се жеглото» -значи вратът е обхванат в ярема и няма къде да върви, освен само напред и да тегли колата. А като се каже, че някой «тегли отсега на жегли», това означава, че кравата иска да счупи жеглото и да се изскубне от ярема и да не кара колата. Означава, че това е човек, който напуска онези, с които кара една и съща кола и една и съща политика.

169. Според Учителя Дънов предназначението на Англия е да сближи народите, като разнася по света Библията и християнството. Но тя на корабите отпред е носела Библията, а отстрани на бордовете и отзад са били оръдията и с тях създава колониалната Британска империя.

А Хитлер е съдебният пристав, който е трябвало да приведе в действие решението на Божия съд Англия да освободи колониите и да върне териториите на Германия и България. Но той почва да се отклонява от решението на съда и тръгва да воюва на изток. Разговорът с Учителя е на 17 март 1939 г. На 15 март 1939 г. се изпраща от Хитлер ултиматум на Румъния за пълен контрол на износа и индустрията им да работи за Германия. Така че Хитлер започва да греши, като тръгва да воюва на изток.

170. Вместо да се работи за сближаване на европейските народи, Англия се стреми да отдели Италия от Германия. А това ще доведе до сближаване и съединяване на Германия и Русия, което ще доведе до големи последици. И това става на 23 август 1939 г. с подписите на Рибентроп и Молотов, с което се разделя Полша между Германия и СССР и се узаконяват тези територии. Това е пакт за ненападение.

171. През 1938 г. излиза от печат книгата «Учителят говори», съставител Георги Радев, излиза и «Живот за Цялото», също подготвена от него. Това е Слово на Учителя Дънов. Те са преведени съответно на френски: « Le Maître parle » и « La Vie pour tous ». Щом цар Борис не може да чете и да възприема Словото на Учителя на български и на френски, едва ли ще го възприемат и англичани. Вж. също бел. №155.

172. Независимостта на Чехословакия е била гарантирана с пакт за ненападение и взаимна помощ с Франция и Русия. Но на Мюнхенската конференция на 28 и 29 септември 1938 г. Франция и Англия отстъпват пред Германия и Италия, разкъсват Чехословакия и предават Судетската облает, населена с германци, на Германия. Така се спасява мирът и войната се отлага за една година.

173. В Англия се зачева идеята за комунизма. После тя го препраща в Европа, където се ражда като незаконен син на английската монархия. После се изпраща като идеология и система в Русия след Октомврийската революция в Русия през 1917 г. Там се отглежда, възраства, възмъжава и става опасен за онези, които са го заченали и родили. Това е становището на Учителя Петър Дънов. За да се справи със своя незаконен син, който, ако дойде до бреговете на Англия, ще иска правото си да влезе на острова и правото си на наследство, то Англия със своята политика създава Тристранния пакт между Германия, Италия и Япония. Целта е пактът да бъде насочен към незаконородения син, който в момента управлява СССР. Ако бяха се изпълнили 14-те точки на президента Уилсън, то нямаше да има несправедлив мир. Тези точки са публикувани в «Изгревът», том XV, стр. 640-642, 642-644, а снимка №144 е на Уилсън. А статията «Болшевизмът като идейно движение» вж. на стр. 644-648.

174. От 1917 г. до 1939 г. е страдала Русия от техния болшевизъм, изпратен като незаконородено дете, да се отглежда от нея. Но сега е техен ред да страдат от този болшевизъм, който ще им се върне. Началото е конференцията в Техеран от 28 ноември 1943 г. до 1 декември 1943 г. между Сталин, Чърчил и Рузвелт, на която започва разделянето на Европа. По-късно продължава с Ялтенската конференция на полуостров Крим от 4 до 11 февруари 1945 г. И този незаконороден син - болшевизмът, по-късно идва и след Ялтенската конференция през 1945 г. между САЩ, Англия и СССР той получава за наследство цяла Източна Европа: България, Румъния, Унгария, Чехословакия, Полша, Източна Германия, и я владееше до 1989 г., когато на 9 ноември падна Берлинската стена и Германия се обедини. Ние бяхме свидетели на царуването на незаконородения принц на Англия.

175. Според Учителя Дънов Бялата ложа, която има проекция в Невидимия свят и на земята, намира своите служители. Черната ложа също я има в Невидимия свят, както и долу, на земята, със своите слуги. За уравновесяване на силите, то в Черната ложа на 10 души има един представител на Бялата ложа. И в Бялата Ложа, на 10 нейни членове има един от Черната ложа. Така че действията на двете ложи не са укрити. Но от Черната ложа са много хитри и умни. Те са представители на висши интелекти, които притежават знания и умения за разрушение, за управление, за насилие във всички области, като в тях имат свои представители.

176. Според Учителя Дънов войните сега се водят в духовния свят. Там са главните сражения, а тук, на земята, е само едно отражение, като хората са обсебени от тези войни горе и участвуват на земята като войници, подлъгани в името на някакви обещания. Пророчествата за тази епоха се намират в «Изгревът», том I, стр. 441-455, том III, стр. 308-318.

177. Учителят Дънов обяснява на Своите последователи, че щом чрез радиото може да се изпраща говор и музика на хиляди километри по вълните на етера, същото може да се прави и с мисълта на човека - чрез своите мисли и чрез мозъка като предавателна централа, човек може да препраща мисли на определена вълна за определен друг човек. Радиото е доказателство, че у човека може да се развие центърът на яснослушане, а телевизията е пример, че може да се предават образи и да се развие у човека - в мозъка му - център на ясновиждане.

178. «Вехтият на Дни видял» какво означава?

1) Пророк Данаил, в глава 7, стих 9, говори:

«Гледах, додето престоли се положиха и Вехтият на Дни седна, на когото облеклото беше бяло като сняг и косите на главата му като чиста вълна, престолът му огнени пламъци, колелата му огън палещ.»

2) В псалом 90, стих 2, се обяснява, че Вехтият с Дни е «От веки и до веки Ти си Бог.»

3) В псалом 104, стих 1-2, се обяснява защо облеклото е бяло:

«Благославяй, душе моя, Господа. Господи Боже мой, възвеличил си се

много. С чест и великолепие си облечен.

Ти, който се обличаш с виделина като с дреха.»

4) Пророк Данаил в глава 7, стих 13-14:

«Гледах в нощните видения и ето един като Син Человечески идеше с облаците небесни и стигна до «Вехтия с Дни» и го въведоха при него.

И даде се нему власт и слава и царуване, за да му служат всичките народи, племена, и езици: властта му е власт вечна, която няма да премине и царуването му, което няма да се развали.»

5) Пророк Данаил в глава 7, стих 22:

«Доде дойде «Вехтият с Дни» и даде се съдът на светите на Вишнаго; и времето стигна, и светите взеха царството.»

179.1) Това се отнася за съня на вавилонския цар Навуходоносор. Вж. Данаил, гл. 2, ст. 31-36.

В книгата Учителят. София, 1946, стр. 414:

«Този Разумен Център ръководи градежа на новата култура. Всички благородни подтици, идеи, вдъхновения в човечеството идат от Него. Напреднали Светли Същества от висшите йерархии са близко до земята и работят за новата култура.

Всички повдигнати и благородни души от всички раси и епохи, които са работили за повдигането на човечеството, и днес продължават да работят.

Мойсей, Буда, Хермес, всички пророци, както и Христос, Учителят на учителите, които са работили някога, и днес работят.

В книгата на пророк Данаил е казано (гл. 2) [ст. 31-36]:

Цар Навуходоносор сънува следния сън: вижда един голям човек, чиято глава била от злато, гърдите и мишците му - от сребро, коремът и бедрата - от мед, пищялите му - от желязо и нозете му - отчасти железни, отчасти глинени. Един камък ударил образа в нозете му, които били от желязо и глина, и ги съкрушил. Тогава желязото, глината, медта, среброто и златото се съкрушили купно и станали като прах, и вятърът ги дигнал и не се намерило за тях никое място. А камъкът, който ударил образа, станал планина голяма и изпълнил всичката земя.

Главата от злато, гърдите и мишците от сребро, коремът и бедрата от мед, пищялите от желязо - това са досегашните култури.* Нозете от желязо и глина - това е съвременната западноевропейска култура, разпространена днес по цялата земя. Тя е именно културата на желязото и глината - култура на железобетона.

Камъкът, който строшава нозете, направени от желязо и глина - това е подтикът за нова култура, който иде от Великия Разумен Център на природата. Този подтик, който иде от разумните сили на природата, след разрушението на днешните форми на живота, ще изгради новата култура, която ще изпълни цялата земя.»

_______________________________________
* Главата от злато е Вавилон (асирийците) от 677 г. преди Христа до 538 г. преди Христа; гърдите и мишците от сребро е Медия и Персия от 538 г. пр.Хр. до 333 г. сл.Хр.; коремът и бедрата от мед е Гърция от 331 г. пр.Хр. до 161 г. пр.Хр.; коленете и нозете от желязо и кал - това е Рим от 161 г. пр.Хр. до 483 г, сл.Хр. Това са етапи исторически, духовни, през които е минало предишното човечество. Сегашното човечество трябва да премине през същите етапи. Това се отнася и до всяка една днешна създадена държава. Историята на Израил е история на днешното човечество. То се изгражда по същите духовни закони, (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)179.2). А за IV рог, че това е Римската империя, вж. Данаил, гл. 7, ст. 8. Данаил има видения за четири животни, като зверове. Четвъртото имало 10 рога, от които 3 паднали, а четвъртият излязъл измежду тях и имал очи и уста, които говорели наголемо (надуто) (ст. 20). Четвъртото животно е четвъртото царство - Римското царство, което от 10 рога се разпада на 10 царства (ст. 24) между 351 г. и 476 г. след Христа. А този малък рог с очи и уши става голям и това е Римският папа, когато Римският епископ е провъзгласен за папа през 538 г. след Христа чрез декрета на Юстиниан I, византийски император (527-565 г.).

179.3) Вж. Данаил, гл. 8, ст. 21-22. Данаил има видения и вижда козел (ярец) с един рог, който се счупва и излизат 4 рога. Козелът е Гърция на Александър Македонски. Тя се разпада на 4 царства: Египет, Сирия, Трако-Македония (Гърция) и Рим.

(Вж. илюстрациите на стр. 925-927, сканирани от книгата: Библейски четения по настоящата истина. Издание на Международното трактатно дружество, Хамбург, 1901. Печатница на Б. Н. Малджиев, Русе)

Публикувано изображение


Публикувано изображение


Публикувано изображение
Илюстрация кьм Данаил, глава 7. На най-долната фигура: Четири царства: 1. Египет; 2. Сирия; 3. Трако-Македония (Гърция); 4. Рим.180. В края на месец март 1939 г. българска делегация начело с министър-председателя Кьосеиванов пристига в Анкара за разговори с турското правителство. Поставя се въпросът за връщането на Южна Добруджа от Румъния, която я е получила с подписания Букурещки мирен договор на 28 юли 1913 г. след разгрома на България в Междусъюзническата война от 1913 г. От Бълга-рия е отцепена територия от 7525 кв. км. Предлага се на България да влезе в Балканската антанта. В замяна България иска връщането на Южна Добруджа. Заявява се, че ако българите предприемат военни действия за връщането на Южна Добруджа, то балканските съседи ще започнат военни действия срещу нея. Ето защо Учителят съветва да не се бърза. А какво е било настроението по това време, се вижда от стенограмата на процеса на Народния съд срещу Любомир Лулчев:
Заседание на Народния съд от 25 декември 1944 г.*:- ... Прескачам някои работи и дохождам до преговорите в Крайова. В тези преговори нещо, което е характерно, е начинът, по който е процедирано между министрите. Обикновено двама министри, Филов и Попов - това съм отбелязал, това говоря, защото може би е неизвестно, - когато са процедирали, са казвали, че са делегати на царя. Идват при мене министри, които ми казват: «Ние не знаем нищо. Не сме говорили по това.»

- Кой министър?

- Мене ми се струва, че беше Багрянов. По-точно е казано в дневника, да не сбъркам. Казва: «Ние не знаем какво става. Уж сме министри, пък не знаем какво става. Уж заседаваме, ние, министрите, не знаем какво става. Филов и Попов вършат всичко, каквото искат.» Мисля, че царят ми каза, че Филов и Попов при един несполучлив ход на работите са поискали да се мобилизира една дивизия или да се нахвърли върху Добруджа и да се влезе насила. Аз се ужасих, защото бяхме говорили това да става с мир. Царят каза: «Да, но тези хора са се забравили и не знаят какво искат.» Това се осуети от телеграмите, които се бяха получили, защото царят го посъветвали да се отнесат до респективните столици на Англия и Франция, да запитат евентуално какво ще бъде тяхното становище. Те отговорили. Царят ми каза: «Те останаха като мокри кокошки от отговорите и взеха правия път.» На 10 септември, когато вече е свършено с Добруджа, се получи писмото от английския крал за Добруджа, с което сърадва българския цар, че е могло с мир да се постигне нещо хубаво. Аз помолих тогава царя да използува това, че с мир е постигнат един резултат, и да помоли английския крап по същия начин - чрез мир, да се постигне добруване на народите, защото една война - това значи социална разруха на цяла Европа. В това време вече иде и натискът на германците да влезем в пакта.

____________________
* Народният съд срещу Любомир Христов Лулчев, 59-годишен, неосъждан, последовател на Бялото братство, таен съветник на цар Борис III: Документи. София: Астрала, 1996, стр. 40—41. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев.)


181. Според Версайския договор от 1919 г. Чехословакия като новообразувана държава получава Судетската област, населена с немци. Германската партия в Судет отначало иска само автономия, но да се устрои съгласно конституцията на Райха. По-късно Хитлер настоява за присъединяване към Германия. Това става след Мюнхенската конференция на 28-29 септември 1938 г. А на 15 март 1939 г. Чехословакия е окупирана от Германия.

182. Фердинанд I Сакс-Кобург-Готски е роден на 26 февруари 1861 г. във Виена. Баща му - принц Август Сакс-Кобург-Гота, е от виден германски владетелски род, австрийски генерал. Майка му - княгиня Клементина, е дъщеря на френския крал Луи-Филип Орлеански. След абдикацията на княз Александър I Батенберг българската делегация търси княз за българския престол. Намират в едно кабаре с певици Фердинанд, който по това време е поручик в австро-унгарската армия. Той се съгласява и така се изпълнява пророчеството на майка му, че синът й ще бъде много важен цар и ще играе много голяма роля и ще бъде при нозете на най-великия Цар на Царете в света. И това пророчество се сбъдва. През юни - на 25 юни 1887 г. Ш-то Велико народно събрание го одобрява за княз. През 1893 г. !У-то Велико народно събрание прави промени в конституцията на чл. 38, като улеснява неговата женитба за католичка и открива възможност за създаване на династия. Той се оженва за княгиня Мария-Луиза Бурбон-Пармска, която е дъщеря на Пармския дук и на принцеса Мария Пиа Бурбонска, принцеса на двете Сицилии, родна дъщеря на френския крал Карл X, от френската кралска династия на Бурбоните. По този начин чрез Фердинанд идват тук да воюват помежду си големите кралски фамилии и да разрешават кармата си в българския народ. Присъствието на Фердинанд в България отначало до края му е служело за разрушение. Където се е появявал, всичко е разрушавал след себе си. След него се разрушават няколко империи: Австро-Унгарската, Германската, Руската и Османската. А след абдикацията си през 1919 г. той е в Европа и носи със себе си силите, които тикат Европа към нова война и разрушения. Затова Учителят говори, че той е свършил своята мисия.

А най-голямото предателство към България започва през 1911 г., когато под негово давление се променя чл. 17 от Търновската конституция, с което поучава право да води преговори и да сключва тайни договори с други държави без знанието на Народното събрание. И това довежда България до двете национални катастрофи през 1913 г. и 1918 г.


183. Англия въоръжава Япония с модерна морска флотилия и през избухналата Руско-японска война през 1904-1905 г. Русия бива смазана и унижена. През нощта на 27 януари 1904 г. японците нападат пристанището Порт Артур, което е руска морска база на Жълто море в Далечния изток на Квантунския полуостров. Гарнизонът е обсаден 5 месеца. Царското правителство, вместо да изпраща влакови композиции с оръжие, боеприпаси и храна на обсадените, им изпраща вагони с икони, за да се молят чрез тях. Това възмущава всички военни и Русия става за смях пред света. Руският император, за да помогне на обсадения гарнизон, прехвърля целия Балтийски военен флот по море, който заобикаля Африканския континент и по Тихия океан се насочва към Порт Артур, за да помогне на обсадените, флотът не е допуснат от англичаните да преминат през Суецкия канал да съкратят разстоянието, за да загубят повече време. При остров Цусима на 14-15 май 1905 г. Балтийският флот е разгромен и потопен от японците. Япония получава Квантунския полуостров с Порт Артур и южната част на остров Сахалин. Японците превземат Корея и стъпват на китайска земя. Зада изплати военните си задължения, Русия сключва държавни заеми след Портсмътския мирен договор между Русия и Япония на 28 август 1905 г. в Портсмът, САЩ. По това време е руската революция от 1905-1907 г., това е времето на въстаналия броненосец «Потьомкин», когато през есента на 1905 г. пристигат от него 13-15 моряци в България и оттук заминават за Женева. И така навремето Англия повдига Япония, а сега Япония е враг на Англия. Така на 27 септември 1940 г. се сключва Тристранният пакт между Германия, Италия и Япония, назоваван за по-кратко «Оста Рим-Берлин-Токио».

184. Съгласно Англо-френско-руската спогодба от 19 февруари 1916 г. на Русия се отстъпва владеенето на Цариград и Проливите и на известна част от Източна Тракия. Този таен договор е публикуван официално от в. «Правда», в брой от януари 1918 г. На конференцията в Лозана след войната руска делегация застъпва същото становище. А на 21 ноември 1914 г. между руския император Николай II и френския посланик Палеолог е постигнато споразумение, при което Русия иска: турците да напуснат Европа, Цариград да стане неутрален град под международно управление и линията Енос-Мидия да бъде границата между България и Русия. А това означава Русия да вземе част от Източна Тракия.

През 1917 г. идват две революции в Русия - февруарската и Октомврийската на 25 октомври/7 ноември 1917 г., царизмът пада и идват болшевиките на власт. Така че Руската империя се разрушава и това се допуска от Провидението, за да не може Русия да иска изпълнението на договора и да се настани в Източна Тракия и в Цариград.

185. Фердинанд по време на Балканската война с Турция от 1912-1913 г. си поръчва златна каляска и с три впряга бели коне по три броя - общо 9 коня. С нея иска да влезе в Цариград като победител. Това негово желание го изяжда отвътре и той довежда България до Междусъюзническата война и до Първата национална катастрофа. Изразът «да нямаш граница със силен» означава, че Провидението не допуска до България силен съсед като Русия, за да не я погълне. Другите съседи я изрязват с територия, като я оставят малка, но жива. Това е планът на Небето, понеже Учителят е в България.

186. Надя е дъщерята на генерал-адютанта на цар Фердинанд, Алекси Стоянов, и при Борис III е придворна дама заедно със сестра си Вяра. Надя знае няколко западни езика, за което е била назначена за секретарка на дворцовата канцелария, а след това - за лична секретарка на цар Борис. С нея царят разговарял само на френски език.

187. Борис е синът на генерал Алекси Стоянов и брат на Надя.

188. Учителят Дънов упреква цар Борис пред Лулчев, че той още нищо не е направил за Бялото Братство, а търси помощ чрез Лулчев. Бялото Братство се преследва от полицията, от църквата, обществеността, журналистите. Забраняват се съборите им в Търново и в София. Единственото, което е искал Учителят, е да се въведе Паневритмията в училищата. Този опит започва, но се проваля. За него вж. в «Изгревът», том I, стр. 494-507.

189. На 17 май 1913 г. в Лондон се сключва мирен договор, с който се слага край на Балканската война. На 19 май 1913 г. Сърбия и Гърция подписват таен военен договор, насочен срещу България. На 16 юни 1913 г. Фердинанд дава заповед за настъпление на българската армия срещу Сърбия и Гърция. На 27 юни Румъния обявява война на България, като на 28 юни румънските войски навлизат в Добруджа. На 30 юни 1913 г. турската армия преминава граничната линия Мидия-Енос и заграбва Източна Тракия. На 10 юли 1913 г. румънските войски навлизат в Софийското поле, като стигат до София. И там биват спрени от един западен посланик.

На 18 юли 1913 г. започват преговори за мир. На 28 юли е сключен Букурещкият мирен договор, според който Сърбия завзема Вардарска Македония, Гърция - Южна и Югоизточна Македония, Румъния взима Южна Добруджа, а Турция - Източна Тракия с Одрин.

Учителят Дънов споменава, че румънците са изпълнили Волята Божия да умиротворят бесовете на Фердинанд, като дойдат до София без всякаква съпротива. Това е била нейната мисия, но не е трябвало да взима Южна Добруджа.

190. Учителят Дънов споменава, че Германия е обещала да помогне на България да си върне Южна Добруджа. Този разговор е на 20 март 1939 г. А това е Волята Божия. И тя трябва да се изпълни. Но Германия си взима предварително хонорара, като първо на 28-29 септември 1938 г. взима Судетската облает от Чехословакия, а на 15 март 1939 г. окупира Чехословакия. Ето това е хонорарът, който взима предварително. Но тя изпълнява обещанието си, като на 27 юни 1940 г. Хитлер уведомява министър-председателя Филов и външния министър Попов, че е упражнен натиск срещу Румъния и на 7 септември 1940 г. в Крайова е подписан договор за връщане на Южна Добруджа на България.

191. Като се споменава за Божиите закони, трябва да се знае, че събитията в света се управляват от един висш Разумен свят, който е невидим за човешките очи и уши. И те действуват много бърже, като въздават възмездие и възстановяват Божията Правда. А целта с отварянето на Втората световна война е да се затрудни работата на Школата, която е открил Великият Учител на земята. Не само да се затрудни, но и да се спре. Тази война се води в духовния свят и има своята проекция на земята. А като актьори в тази кървава драма са привлечени европейските народи.

192. Планът от Невидимия свят към големите държави е чрез злото да ги прекарат през страдания и да им се пробуди съзнанието за доброто. Иначе ще изчезнат. И те изчезват. Ето как. Германия губи войната от 1939-1945 г. и на 9 май 1945 г. капитулира. Франция след 1945 г. губи своите колонии и се прибира на континента след 10 години. Англия като империя губи колониите си в Далечния изток - Австралия, Индия, Цейлон. Русия, която през това време е СССР и която е една от победителките, получава кредит от Учителя, но не си изпълнява обещанието пред Бялото Братство и точно след 45 години СССР се разпада като империя. Големите империи изчезнаха. Останаха само САЩ, но за тях ще се спрем, когато му дойде времето и мястото.

193. На 28-29 септември 1938 г. на Мюнхенската конференция Германия получава Судетската област, населена с германци, заради лошото им третиране от Чехословакия. Според Учителя това е било Божествено решение, за да се запази мирът в Европа. Но на 15 март 1939 г. Германия напада и окупира Чехословакия. Това е грешка на германците, дължи се на тъмната фаза, през която е преминавала Европа.

194. Фердинанд има грандомански идеи в себе си, вложени в него от майка му, която е искала да му се намери в Европа велико царство и да бъде още по-велик цар. Стамболов го измъква от едно нощно кабаре и го прави княз на България. След време Стамболов се изповядва, че единственият му грях пред България е това, че е довел Фердинанд за княз. За него най-важното е било да направи велики дела, за да бъде най-великият цар в света.

Фердинанд е бил определен от съдбата да бъде най-лошият гений в Европа. Той е бил проводник на разрушителните сили на Европа. Където е стъпил и отишел, никой не е прокопсал. Не прокопса България чрез Първата и Втората национални катастрофи. След абдикацията му през 1918 г. той заминава в Австрия и после -в Германия. Той е причината за развитието там на разрушителните идеи, които носи в себе си.

195. Според Учителя Божият план е бил такъв, че се изпращат румънските войски да навлязат в България и да усмирят духовете, които са обсебили Фердинанд и приближените му и да турят ред. Когато румънските войски са пред София, тогава Фердинанд се опомня. Но правят грешка, че взимат Добруджа, за което бяха разцепени от Хитлер. На 28 юни 1940 г. Румъния отстъпва Бесарабия и Буковина на СССР. На Унгария се връща Трансилвания. А на 20, 23 и 24 септември 1940 г. към Тристранния пакт се присъединяват Унгария, Румъния и Словашко. И накрая румънските войски са изпратени да воюват срещу СССР, след като Хитлер напада СССР на 22 юни 1941 г.

196. На 20 април 1939 г., по случай 50-годишнината на Хитлер, бива поканен председателят на Народното събрание Стойчо Мошанов начело на българска делегация в Берлин. На срещата на Мошанов с външния министър на Германия фон Рибентроп за първи път се поставя въпросът за връщането на Добруджа. На 12 май 1939 г. е публикувана англо-турска декларация за помощ. След доклада на Мошанов за посещението в Берлин, цар Борис е изразил отрицателното си мнение срещу Хитлер, че е разрушил Мюнхенското споразумение, понеже той също е взел участие в подготовката на тази конференция. През месец май 1939 г. в София се отбива помощник-комисарят на външните работи на СССР. Натискът идва от всички страни.

197. Генерал Петър Ганчев, адютант на цар Фердинанд.

198. Според обещанието, дадено на католическия папа Лъв XIII, децата, родени от брака на Фердинанд и Мария-Луиза, ще бъдат католици. Борис е кръстен по католическия обред за католик, но за да се подобрят политическите отношения с Русия, то Борис се кръщава втори път в черквата «Св. Крал» («Св. Неделя») от личния пратеник на Николай II - граф Кутузов, и си остава с името Борис, княз Търновски. А двете му сестри и брат му остават католици. При женитбата си на 25 октомври 1930 г. в Асизи, Италия, в църквата «Св. Фран-циск», съгласно канон 1557 на католическата църква, цар Борис дава писмено обещание пред папа Пий XI, че родените му деца ще бъдат католици. На 31 октомври 1930 г. в храм-паметника «Св. Александър Невски» се прави втора сватба - по православния обред, и на царицата се дава името Йоана вместо Джована.

199. Непрекъснато Фердинанд настоява да се върне в България. Но синът му Борис не го иска. И всички не го искат. Искат го онези, които искат да се възбудят в България безредици от идеите на Фердинанд. Затова решават да му дадат някоя задача, за да я свърши и по този начин да го заангажират, за да не стои празен.

200. На 15 март 1939 г. министър-председателят заминава за Анкара. На 17-19 март се провеждат преговори, при което се иска връщането на Южна Добруджа от Румъния, за да се върнат от Югославия заграбените земи от Ца-рибродско и Босилеградско, а от Гърция се иска излаз на Бяло море при Егея. Но на 18 март 1939 г. английският посланик в Анкара се явява на преговорите и ги спира. По-късно Турция съобщава, че ако България остане неутрална, няма да се намеси Балканският пакт срещу нея.

201. Царица Йоана не е можела да търпи княгиня Евдокия, сестрата на Борис III. Накрая я принуждава да напусне двореца, както и брат й принц Кирил. Евдокия си прави къща на мястото, отпуснато от генерал Алекси Стоянов близо до Изгрева.

202. Идеята за вегетарианство се поддържа от толстоистите - последователи на Лев Толстой в България, които са наброявали хиляди хора. После последователите на Учителя също са вегетарианци и въздържатели. Към тази група спадат и привържениците на международния език Есперанто. В София е имало немалко вегетариански ресторанти, дори по комунистическо време, от 1945 г. до 1990 г., беше оставен да действува един. В големите градове е имало вегетариански гостилници. Но журналистите, обществеността, църквата са ги приемали като гнезда на сектанти и са ги атакували непрекъснато чрез вестниците. Те не са имали никаква печалба от вегетарианските ресторанти, защото приготвянето на храната е трудоемко, трябват много пресни зеленчуци и ястията са евтини. Почти всички вегетариански ресторанти са били на загуба. Работили са заради идеята.

203. «Щуро мечище». Навремето са хващали малки мечета, продупчва-ли са им носа, поставяли са халка, а в нея са слагали синджир и са започвали да обучават мечето. После то пораства, става мечка, мечкарят свири на гъдулка и мечката играе разни хора и прави някои заучени неща. Щом се засвири мелодията, то мечката знае какво да прави, как да играе. Но когато мечката се разсърди, тя се отскубне от ръцете на мечкаря, върви, тича и всичко, което е наоколо, преобръща, троши, а всички бягат от нея. Гъдулката вече не я управлява, защото вече е станала на «щуро мечище». Ето това означава този израз на царя. Има и други изрази: «Мечката играе наред», «Мечка дате гази», «Гладна мечка хоро не играе».

204. Борис Стоянов е син на генерал-адютанта на Фердинанд, Алекси Стоянов. Той е използван от княгиня Евдокия и от царя за куриер.

205. Учителят съветва да бъдат резервирани, защото се предлага на България да влезе в Балканския пакт и тогава ще се водят преговори. Но България поставя условия да й се върнат земите. Всичко е в застой - изчакват се да се развият и други събития, за да се разреши въпросът за Добруджа.

206. Българите са тъкали платното си на дървен стан. На кросното се намират нишките за тъкането. Като се изтъче платното, то тогава се рита кросното. И оттук идва изразът, който означава, че човек си е свършил работата: «Изтъка си платното и си ритна кросното.» Това прави Италия, когато, без да предупреди Германия, на 7 април 1939 г. окупира Албания.

207. «Шило в торба не стои.» Рано или късно шилото ще продупчи торбата и ще излезе наяве. Това представлява политиката на Фердинанд. Защо в Хитлеровите похвати има фердинандовщина? Защото това са идеи, похвати, методи на Фердинанд, който ги предава на Хитлер. Самото му присъствие в Германия създава център, от който излизат тези похвати.

208. На 17 май 1913 г. в Лондон е сключен Лондонският мирен договор между България, Сърбия, Гърция и Черна гора и Турция. Турция отстъпва всички земи, намиращи се на запад от линията Мидия-Енос. Мидия е на брега на Черно море, а Енос е на брега Бяло море. По този начин България излиза на брега на Бяло море. Това е било според плана на Невидимия свят според Учителя Дънов. Но по време на войната Германия и Австро-Унгария поддържат Турция поради стратегически интереси, а от друга страна подтикват България да превземе Цариград. Така Фердинанд отхвърля предложението за мир от 29 октомври 1912 г. и скрива от всички за това предложение. На следващия ден Провидението изпраща холера на българската войска и я прави небоеспособ-на. Фердинанд нарежда щурмуването на Чаталджа на 4 ноември 1912 г., но безуспешно. Заболели са над 32 000 души от холера, като над 2000 са умрели от епидемията. Това става по време на Междусъюзническата война, започната по вина на Фердинанд на 16 юни 1913 г. На 30 юни 1913 г. турската армия преминава граничната линия Мидия-Енос и превзема Одрин без бой. И тя запазва завладените територии с Букурещкия мирен договор от 28 юли 1913 г. и ги узаконява с Цариградския договор от 16 септември 1913 г. между България и Турция и така се откъсва Източна Тракия от България. На България е бил даден излаз излаз на Бяло море от устието на р. Места и р. Марица с едно пристанище - Дедеагач. След Втората национална катастрофа и подписания мирен договор в предградието на Париж Ньойи на 27 ноември 1919 г., България е изтикана от Бяло море. А с договорите, подписани в Севър на 10 август 1920 г. и в Лозана на 24 юли 1923 г. Западна Тракия окончателно преминава към Гърция. Ето това е значението на думите на Учителя Дънов, че България е загубила най-хубавото нещо, което Невидимият свят й дава. И то заради Фердинанд, защото е заслепен от Австро-Унгария, още от времето, когато е бил младши офицер в австрийската армия.

209. Чехословакия прави грешка, че не дава автономия на Судетската област, населена с немци, през 1938 г. и повдигането на националистически чувства за присъединяване към Германия е последица от това. Чехословакия се разпада на Чехия и Словакия, като Словакия получава независимост начело с кардинал Тисо. Но това е последица от конференцията в Мюнхен на 28-29 септември 1938 г., когато от Чехословакия се откъсва Судет и се предава на Германия. Според Учителя Дънов Чехия прави грешка, че не отстъпва през 1938 г. Но не обяснява в какво, защото тя получават ултиматум, който се изпълнява на 14 март 1939 г., когато е окупирана от Германия.

210. Още през 1915 г. Англия и Франция са гарантирали на Русия териториалното владеене на Босфора, на Цариград и западните брегове на Дарданелите с уговорка за подялба от тях на азиатските владения на Турция. На 19 февруари 1916 г. се сключва договор между Англия, Франция и Русия, с което се отстъпва владеенето на Цариград и проливите на Русия. За да се освободи от този договор, Англия насочва усилията си за разрушаване на Руската империя. В началото на 1915 г. Англия и Франция се опитват да превземат Дарданелите, но след големи загуби изтеглят своя флот и се насочват към десант на Галиполския полуостров, но биват отблъснати. След този неуспех те решават да разрешат на Русия да превземе Цариград. Английската политика е насочена срещу Русия. Това се вижда и от преговорите в Лозана през 1922-1923 г.

211. Учителят Дънов дава едно разрешение, което е дадено, когато английският крал Едуард VIII на 7 септември 1936 г. посещава България и му е предадено да се върнат колониите на Германия, за да се отпуши германският котел, който може да гръмне. Вж. «Изгревът», том I, стр. 446-447. Трябва да се отворят колониите на колониалните страни Англия, Франция и Италия и да се образува съюз на освободените и съединени народи. Тази идея работи вече чрез ООН и чрез образувалия се днес Европейски съюз с обща валута и общи граници. Едуард VIII не послушва Учителя Дънов. Той се занимава с мисис Сим-псън, която още не е разведена с мъжа си, а Едуард вече живее с нея, и това подкопава трона му. Той е коронясан на 12 май 1936 г., а на 10 декември с писмо до депутатите на Камарата на общините се отказва от престола. На освободения престол се въздига брат му като Джордж VI.

212. Доброто и Злото като сили съществуват първо в духовния свят, а после се проектират на физическия свят. Те са проектирани в минералите, растенията, животните, хората. Като пример може да се види, че в едно дърво съжителствуват злото и доброто. Злото е в корените на дървото, доброто е в клоните, а плодът на дървото е представител на новата култура на земята, която трябва да дойде. Тези сили се уравновесяват в растителния свят, така също в животните и в човешкия свят. Те са скачени съдове - щом едното се увеличава, и другото се увеличава. В сегашната епоха доброто е слуга на злото. Но в другата епоха, която иде, злото ще бъде слуга на доброто. То ще присъс-твува, защото то не може да изчезне от земята.

213. Вж. бел. №203.

214. Спас Ганев е министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството в правителствата на Кьосеиванов от 1935 г. до 1939 г. Тогава в страната се строят много пътища и обществени сгради и това довежда до злоупотребата с държавни средства от Ганев, На 23 октомври 1939 г. е съставен новият кабинет на Кьосеиванов и вече Спас Ганев го няма. На 24 октомври 1939 г. на заседание на новия Министерски съвет се прокарва решението на цар Борис 11 за разпускането на 24-ото ОНС и насрочването на нови избори.

215. По силата на чл. 136 от Конституцията царят разпуска 24-ото Обикновено народно събрание. Предхождащ е конфликтът между Стойчо Мошанов като председател на 24-ото Обикновено народно събрание и министър-председателя Кьосеиванов, който казал на царя: «Или той, или аз.» Мошанов на своя глава посещава на 28 юли 1939 г. Париж и Лондон, без одобрението на царя и министър-председателя. Народното събрание се готви да гласува недоверие на правителството. Но на 19 октомври правителството изпреварва и си подава само оставката. На 24 октомври 1939 г. царят формира ново правителство с Кьосеиванов и се освобождава от всички министри. Царят се освобождава и от депутатите, като в същия ден с указ разпуска 24-ото ОНС и насрочва нови избори.

216. В новото правителство на Кьосеиванов на 14 ноември 1938 г. Иван Багрянов е назначен за министър на земеделието и държавните имоти до 23 октомври 1939 г. Такъв е и в следващото правителство от 23 октомври до 15 февруари 1940 г. и от 15 февруари 1940 г. до 15 февруари 1941 г., когато е сменен и на негово място поставят проф. Богдан Филов. Иван Багрянов е земеделец. А Стоил Стефанов е също земеделец, бил е секретар на Александър Стамболийски и е бил хвърлен в затвора от цар Борис.

217. Спас Ганев е отстранен, като в новия кабинет на Кьосеиванов на 23 октомври 1939 г. го няма. Той си отива заедно с провинилите се министри по официален път - чрез смяна на кабинета, а не чрез бламиране. На 29 март 1939 г. е внесен законопроект от Ганев в парламента, но този законопроект е критикуван и правителството го изтегля, за да не бъде бламирано и сменено.

218. В Европа вече воюват. Натискът срещу България е много голям, за да се определи на коя страна да застане. В страната има сили, които са за Англия, дори за Германия, а комунистите са за СССР. А семейството на цар Борис III го разпъва на четвърта страна. Затова виси на косъм. Положението е много сериозно.

219. Христо Калфов - роден на 16 октомври 1883 г. в гр. Калофер. През 1903 г. завършва военно училище. 1907-1911 г. - специализант във Военната академия в Торино. През 1913 г. е в свитата на цар Фердинанд. От 1914 г. до 1917 г. е военен учител на княз Борис. От 1918 г. до 1922 г. е адютант на цар Борис. Калфов е един от организаторите на преврата на 9 юни 1923 г. Министър на външните работи в правителствата на Александър Цанков от 1923 г. до 1926 г. Секретар на Демократическия сговор. 1923-1934 г. - народен представител в XXI—XXIII ОНС. От 1932 г. е член на Централното бюро на «Народно социално движение» на проф. Ап. Цанков. От 1941 г. до 1944 г. е председател на 25-ото Обикновено народно събрание.

220. Димитър Генчев - вж. бел. №21. Понеже е поддържал връзки с Александър Стамболийски, като е бил куриер между него и царя, то Военният съюз след преврата на 9 юни 1934 г. настоява да бъде освободен от двореца. През периода 1935-1938 г. царят го използува за политически задачи. Той е много добре запознат с кухнята на земеделските водачи и е бил много остър срещу онези, които играят на политическото въже, какъвто е Иван Багрянов. Те са военни, свикнали са на заповеди и на изпълнение и не могат да търпят хора, непостоянни в своите обещания.

221. Сирку Станчев е военен, приближен на цар Борис, изпълняващ политически поръчки. Той също вижда двойната игра на Багрянов и реагира остро пред царя. Целият конфликт между Багрянов и царското семейство започва от времето, когато Фердинанд отказва да даде дъщеря си Евдокия да се омъжи за Багрянов. Тя остава стара мома. В нощта на 19 май 1934 г. по време на преврата той се добира до двореца, за да подкрепи царя.

222. Това пророчество на Лулчев се изпълнява. От 1938 г. до 1941 г. е министър на земеделието и държавните имоти в правителствата на Кьосеива-нов и Богдан Филов. От 1 юни 1944 г. до 2 септември 1944 г. министър-председател на България е Иван Багрянов. Обявява, че ще пази неутралитет, а от друга страна нарежда на армията да атакува и унищожи комунистическите партизани, променя военно-наказателния закон да действува и срещу гражданите. Опитва се да измами СССР, като съобщава, че ще скъса с Германия, а след 3 дни - на 22 август 1944 г., външният министър Драганов съобщава, че няма да се сменя външнополитическият курс на цар Борис III. Така че той слуша само себе си, демагогствува в страната и във външната политика. Накрая е уличен в лъжата от всички.

223. Донка Проданова е слугинята на семейството на генерал-адютант Алекси Стоянов. А Надя е дъщерята на Алекси Стоянов и тя е секретарка на канцеларията на цар Борис. За Донка вж. в «Изгревът», том XIX, снимка №45.

224. Александър Белев е шеф на Комисарството по еврейските въпроси.

225. На 8 октомври 1938 г. началник-щабът на армията Йордан Пеев бива убит заедно с придружаващия го началник на Картографския институт майор Стоянов. Убиецът Стоил Киров според някои е бил застрелян също на място, за да се прикрие заговорът. Като причина се смята, че Пеев е установил, че новозакупените от Италия самолети са негодни за бойни действия. И това е станало чрез генерал Луков и принц Кирил. И тази причина изтъкват македонските кръгове. Друга версия е, че е бил застрелян от македонците, понеже като добруджанец е искал първо да се освободи Южна Добруджа, а след това - Македония. А убиецът е бил от организацията на Ванче Михайлов - ВМРО. Цар Борис нарежда блокада на София от войската. Арестувани са стотици хора - и след това интернирани.

226. Учителят Дънов обяснява, че когато идеите са общочовешки, когато са свалени от един висок идеен свят, те имат по-голям обем, за да се видят и усвоят. А да се реализират - трябва с по-голяма скорост и бързина да стане това, защото се загубва времето, предназначено за това реализиране. Този окултен закон е приложен във вътрешната политика. Но цар Борис не приема това, а се занимава с дребни ограничени възгледи и пада надолу и всичко, което му е казано, го проваля предварително. И изобщо не може да се дойде до изпълнение. Това е отговорът на всички въпроси защо не е станало това, което им е казал Учителят.

227. Правителствените среди непрекъснато ограничават дейността на Учителя Дънов и Неговите последователи. Търсят и най-малкия повод да правят скандали и да изнасят във вестниците и да настройват народа срещу «дъ-новистите». Защо щяха да имат Добруджа по-рано? Защото политическите събития в света се управляват от един разумен свят, който се управлява от Все-мировия Учител. Но това никой не приема тогава, че дори и сега, през 2004 г., когато се пишат тия бележки.

228. Каквото му се казва чрез Лулчев, който понякога преиначава думите на Учителя, а понякога е точен, то цар Борис нищо не изпълнява, а прави точно обратното. Тогава Учителят казва, че и без него може да се оправят нещата, но ще стане по-лошо за хората. И това точно става. Страната преминава през невероятни страдания и накрая Учителят пуска руснаците в България да управляват 45 години - от 1944 г. до 1989 г.

229. Учителят Дънов съветва Лулчев да изслуша цар Борис, защото духовете говорят чрез него и имат лоши мисли. А той да се въздържа. И да гледа за кого работи цар Борис - за Бога или срещу Бога. Но никога не е работил за народа си, а сега се стреми да запази династията си.

230. Учителят е подкрепял цар Борис, за да направи нещо. Но нищо не е направил. Вместо да изпълнява волята на Бога, която се дава чрез Учителя, той ходи и се моли на Англия и Германия. А не знае, че съдбата на света се създава и направлява от София. И от Учителя. Това не се е приемало тогава, не се приема и сега. И това се струпва на главата на българите. Досега българите не приемат Учителя и ще си понасят последствията.

231. Учителят Дънов казва, че в Невидимия свят гледат на нещата, събитията отвсякъде и едновременно. Затова на цар Борис трябва да се дават две неща, две перспективи, два вида, за да се доведе до умозаключението, че реалността е едно и се обединява в едно. И тогава ще отпаднат различията. Лулчев приема това, но цар Борис III е смес от Кобурги и Бурбони и те не приемат това. Неговият череп е друг, чуждоземен, а не български, и той няма орган да възприема тези идеи от Учителя.

232. Троеличието на Бога се дава от Божествения Дух, Христовия Дух и Господния Дух. Това е, което Учителят казва, че Бог си има във всеки свят лице. Това е дадено в «Изгревът», том XIX, в «Хороскопът на Учителят Беинса Дуно и човекът Петър Дънов», стр. 907-928.

233. Въпросът за едноизмерното пространство между две точки и една линия. Въпросът за двуизмерното пространство - за да се прекара една плоскост, трябват 4 точки. При нея има разширение. Въпросът за триизмерното пространство се говори, когато тази плоскост може да се движи.

Най-добре това е изразено в това, че идеята в Божествения свят е точка, в духовния свят е кръг. И за да слезе тази идея от духовния свят в умовете на хората, то този кръг трябва да се разчупи и дъгата на кръга слиза надолу като линия в умствения свят, в чувствения свят и в действения свят, като се пречупва от средата, през която преминава. Това са три перпендикуляра, за които тук се говори. Те се съединяват в триъгълник, където АВ са мислите, АС са чувствата, ВС е волята, т.е. действията. Този триъгълник е човешката личност, съставена от мисли, чувства и действия. Сборът на ъглите от този триъгълник е 180°. Кръгът, който се разчупва и който слиза като дъга в трите човешки свята, има 360°. Къде тогава отиват останалите 180°? Те не изчезват. Те представляват духовната матрица, която съществува в духовния свят и която не изчезва никога. Такава е силата на една идея.

234. Андро Лулчев е рожден брат на Любомир Лулчев, доброволец във войните 1912-1913 г., 1914-1918 г. Ранен е няколко пъти, с 9 рани в тялото, ходел е с две патерици. Журналист, депутат в Народното събрание. Убит от противниците си.

Евдокия, княгиня българска, е рождена сестра на цар Борис. Тя френо-логически прилича на рода на баща си. Имала е изключителни качества на политик, била е отначало съветник на брат си, но след конфликти с италианка-та царица Йоана напуска двореца. Построява си вила близо до квартал Изгрев и там царят е правел някои от срещите си с Лулчев.

235. Багрянов е много обещавал, но нищо не е изпълнявал, което накрая отива към обикновена демагогия, с която работи навсякъде. Веднъж е с царя, на следващия ден е в опозиция, а онези, които са го заобикаляли, го поддържат, за да бъдат облагодетелствувани с държавни поръчки и субсидии в областта на земеделието. България тогава е земеделска страна и изнася земеделски продукти и животни - говеда, овце, кожа, вълна и платове.

236. Йозеф Паул Гьобелс - министър на просветата и пропагандата в Германия от 1933 г. до 1945 г. Той е идеологът на нацистката партия.

237. На 3 март 1878 г. в Сан Стефано е сключен историческият договор между Русия и победена Турция, с което се оформят границите на България. От 1 юни до 1 юли 1878 г. в Берлин се е състояла конференция и се подписва т.нар. Берлински договор, с който България се разделя на две: Княжество България под суверенитета на султана, задължено с данък към султана, и Източна Румелия, под политическата и административна власт на султана. Това разделяне става в Берлин с помощта на германския канцлер Бисмарк. А разделянето се осъществява от Англия и Австро-Унгария.

238. Германия насилствено присъединява към себе си Австрия на 12 март 1938 г. Това е т.нар. аншлус. Хитлер е по произход австриец. Така окончателно остатъкът от Австро-Унгарската империя е подчинена на Германия.

239. Въпреки двете войни от 1912-1913 г. и 1914-1918 г. и стотиците хиляди убити мъже, то възпроизводството на българското население е изумително. Всяко едно семейство ражда обикновено към 8-10 деца, като половината остават живи. Останалите умират от болести. Не е населението, което тормози вътрешния живот, а самата държавна система. Селяните произвеждат. Между тях и пазара има «прекупвачи на зелено», които закупуват селскостопанските продукти на безценица и ги препродават на по-високи цени. Дори ги задържат и ги продават през пролетта, за по-големи печалби.

240. От една страна германците превеждат пари чрез ген. Ганчев, адютант на Фердинанд, за да плащат на германофилите. Англичаните действуват по други канали. Комунистите получават пари от СССР. От друга страна, всички искат връщането на Южна Добруджа, връщането на Македония и Тракия. И вътрешният натиск е по-голям от външния натиск от Англия, Германия и СССР. И не се знае накрая народът накъде ще тръгне - към Добруджа или към Македония.

241. Това е резултат от искането на германския император Вилхелм II пред Фердинанд да превземе Цариград. А те са забравили, че лично бяха разрешили на Русия да превземе Цариград. За справка вж. бел. № 184, №185, №210.

242. Григор Василев - роден през 1883 г. в с. Радово, Пернишко. През 1900-1904 г. учи право в София и Женева. Член на БРСДП - широки социалисти. 1913-1923 г. - деец на Демократическата партия. 1923-1931 г. - член на Демократическия сговор. 1930-1931 г. - министър на земеделието и на държавните имоти в правителството на А. Ляпчев. 1931-1932 г. - главен редактор на сп. «Българска земя». 1933-1937 г. - редактор на в. «Българска земя».

243. След абдикацията му на 3 октомври 1918 г., на Фердинанд I му е осигурена държавна издръжка.

244. Богдан Филов - роден през 1883 г. в гр. Стара Загора. 1901-1906 г. завършва филология и археология в Германия. 1907-1909 г. специализира археология на Запад. 1914-1944 г. - редовен професор по археология в Софийския университет. 1937-1944 г. - председател на Българската академия на науките (БАН). 1938-1940 г. - министър на народното просвещение в правителството на Кьосеиванов. 1940-1942 г. - министър-председател и министър на народното просвещение. На 1 март 1941 г. подписва Тристранния пакт за присъединяване на България към Германия. 1942-1943 г. - министър-председател. 1943-1944 г. - регент на малолетния цар Симеон II.

245. Теофана Савова - вж. бел. №129.

246. Вж. бел. №155.

247. Лулчев е имал дарбата да вижда причините на болестите и неведнъж му ги е казвал. Можел е да лекува - имал е силата за това. Имал е знанията да предлага природосъобразни средства и лечение с билки. Имал е голям успех и са търсели неговата помощ не само последователи на Учителя, но и външни лица.

248. На 29 март 1939 г. Спас Ганев внася законопроект в Народното събрание, но този законопроект бива разкритикуван от всички и изтеглен. Решено е Ганев да бъде сменен в подходящото време. Багрянов в същото време заминава в чифлика си, за да гостува на жена си, за да не го упрекват, че има връзка със смяната на Ганев. А и царят иска точно това, да не би да се смята, че ще се правят пазарлъци.

249. Антон Ганев е генерал от трудовите войски и е предлаган за министър на пътищата и на благоустройството.

250. «Закръпката» е смяна на Спас Ганев, но на негово място не се назначава титуляр, а на 12 април до 23 октомври 1939 г. се назначава временно управляващ от Владимир Аврамов, който от 1938 г. до 1939 г. е министър на железниците и пощите. И чак от 23 октомври 1939 г. е назначен титуляр - инж. Димитър Василев.

251. Стоил е Стоил Стефанов, виден земеделец. Вж. бел. №51 и №67. Недялко Атанасов е земеделец. Вж. бел. №38.

252. Папазов е индустриалец от Габрово.

253. Петко Стайнов - роден през 1890 г. в гр. Казанлък. През 1911~г. завършва право в Париж. През 1912 г. специализира право в Лайпциг. 19231946 г. - народен представител. 1930-1931 г. - министър на железниците в правителството на Ляпчев. 1934-1935 г. - пълномощен министър в Париж. 19441946 г. - министър на външните работи и изповеданията в правителството на Кимон Георгиев. От 1948 г. до 1972 г. завежда секция по държавно право в БАН.

254. Първан Драганов - роден през 1890 г. в гр. Лом. Завършва военно училище през 1909 г., 1910-1914 г. завършва военна академия в Германия.

1914-1918 г. - офицер от свитата на княз Борис III. 1920-1932 г. - флигел-адю-тант на цар Борис III. Пълномощен министър в Австрия - 1936-1938 г., в Германия - 1938-1942 г., Италия - 1942-1944 г. Министър на външните работи в правителството на Багрянов от 12 юни до 2 септември 1944 г. Осъден на смърт от Народния съд на 1-2 февруари 1945 г.

255. Митрополит Стефан - роден в с. Широка лъка, Смолянско. Завършва богословско училище в Самоков, духовна академия в Киев. Секретар на българската екзархия в Цариград - 1910-1915 г. Специализира в Швейцария философия и литература - 1915-1919 г. През 1921 г. е ръкоположен за епископ. През 1922 г. е избран за Софийски митрополит. От 21 януари 1945 г. до септември 1948 г. е Български екзарх. Има заслуга за вдигане на схизмата от 1872 г. върху Българската църква на 22 февруари 1945 г., наложена от Цариградската патриаршия.

256. За Димитър Генчев вж. бел. №21. Бива използван от цар Борис III за съветник, комуто е вярвал 100%, но след като е изобличен от Лулчев, накрая царят му е вярвал само 25%. С помощта на другите двама съветници - Лулчев и Севов, той е махнат. И най-интересното е, че онова, което е правел Генчев, сега започва да го прави Багрянов, макар че са двама различни политици. Защото силите на разрушението, които са били в Генчев, са едни и същи. Щом е махнат Генчев, те отиват в Багрянов. Сменят се личностите, но духовете не се сменят, те са едни и същи. Понеже Лулчев познава този окултен закон, затова иска да се върне Генчев, за да се запази другото гърне, което е Багрянов. А първото гърне, което поема помията, да си остане на поста. Това са окултни закони, които останалите около Лулчев не разбират. Дори и царят.

257. След абдикацията си на 3 октомври 1918 г., цар Фердинанд напуска България и се заселва в Германия. Със себе си носи онези разрушителни идеи, които доведоха България до Първата и Втората национални катастрофи. Тези идеи съзнателно или несъзнателно се поемат от Хитлер, понеже те витаят из въздуха. Първото, което Хитлер прави, е присъединяването на Австрия към Германия на 12 март 1938 г. - т.нар. аншлус. Това също е фердинандова работа. По този начин той си отмъщава на бившия австрийски император Франц-Йосиф за униженията, които е понасял от него. Така Австрия престава да съществува като самостоятелна държава. Втората фердинандова работа е подтикът му Хитлер да вземе Судетската област от Чехословакия, та дори и на 15 март 1939 г. да окупира Чехословакия. Целта му е всички бивши територии на Австро-Ун гаре ката империя на Франц-Йосиф да преминат към Германия. Това е неговото отмъщение - т.е. повече да няма следа от Австро-Унгарската империя.

258. Трябва да се изясни думата «пристав», която се е употребявала навремето. До 1900 г. пристав е слуга, измикярин, който изпълнява заповедите на чорбаджията. Сред 1900 г. пристав е началник на полицейски участък. А след 1920 г. пристав е съдия-изпълнител - онзи, който има съдебна власт да приведе в изпълнение решенията на съда. Хитлер е съдебен пристав. Той има задачата да приведе решенията на съда на Небето във връзка с несправедливия Версайски договор. Но той не изпълнява задачата си. Неговият главен път за изпълнение е Англия. Но го отклоняват на изток и към Русия. И това го погубва.

259. Германия е трябвало да бъде съдебният пристав на Небесния съд за Англия. Но западните страни я подкупват с Чехословакия. Първо на 28-29 септември в Мюнхен й отстъпват Судетската област, а после я насочват на изток, да окупира Чехословакия на 15 март 1939 г. По този начин Англия и Франция подкупват Германия с Чехословакия и отварят нейния път на изток. Насочват я на изток. И когато това става, Учителят Дънов няколко часа се е разхождал по поляната на Изгрева и е казвал на глас: «Умни са, умни са тия англичани. Не може да им се отрече. Насочиха войната на изток.» А през това време нито вестници, нито радио са споменавали за тези събития. След няколко дни вече вестниците пишат, че Судет е вече германски. И само толкоз.

260.1) На 17 май 1913 г. в Лондон се сключва мирен договор между България, Сърбия, Гърция и Черна гора от една страна и Турция от друга страна, с който Турция отстъпва всички земи на запад от линията Мидия-Енос на Балканския съюз. Мидия е на Черно море, а Енос - на Бяло море.

2) На 16 юни 1913 г. по заповед на Фердинанд българските войски нападат Сърбия и Гърция. На 27 юни 1913 г. Румъния обявява война на България, а на 30 юни Турция преминава линията Мидия-Енос и стига до Одрин. На 28 юли 1913 г. в Букурещ България сключва мирен договор, след като е капитулирала, с който е изрязана с територии. Даден е излаз на Бяло море (Егейско море) от устието на р. Марица до устието на р. Места с градовете Ксанти, Гюмюрджина, Дедеагач.

3) На 1/14 октомври 1915 г. е публикуван в Държавен вестник Манифестът за влизане на България във войната на страната на Централните сили (Германия, Австро-Унгария, Османската империя). Пробивът на Добро поле започва от 14-15 септември 1918 г. На 29 септември 1918 г. в Солун се сключва примирие, с което България капитулира. На 3 октомври 1918 г. Фердинанд абдикира. На 27 ноември 1919 г. в предградието на Париж Ньойи е подписан чрез диктат от победителите мирен договор с България.

4) Министър-председателят на Англия Лойд Джордж обвинява България в «империализъм и стремеж към хегемония». Това е официалното становище на Англия. Българската делегация е изолирана. И Англия не се застъпва за излаз на България на Бяло море. България загубва Западна Тракия. В член 48 от договора се предвижда излаз на България на Бяло море, което трябва да се определи допълнително и което не става. Англия се противопоставя, за да не позволи на славянска държава да стъпи на Бяло море. Целта е да не позволи българският народ да се обедини в рамките на Сан-Стефанския договор и да ограничи условията за работа на Великия Учител - Беинса Дуно. Вж. «Изгревът», том I, стр. 441-443, 443-446.

261. Числото 8000 е число на Кабалата. Ако се постави числото 8 в легнало положение, ще се получи знакът на ( + ) со (-) - плюс-минус безкрайност. Това число показва времето, когато човешката цивилизация се заселва на Земята и започва да се организира като такава. Това е епохата на Кали Юга. Сега е демаркационната линия на старата епоха и новата епоха. Земята излиза от 13-ата сфера. Вж. «Изгревът», том III, стр. 309-318.

262. Бог е, Който иде и ще оправи света. Той е в България. Вж. «Изгревът», том I, стр. 31-33, 39-42, 42-44, 487-491, 618-623; том XIX, стр. 907-933.

263. Вж. «Изгревът», том IV, стр. 3-41 - «Призвание към народа ми - български синове на семейството Славянско».

264. Учителят Дънов е против идването на цар Фердинанд. Той знае много добре, че където Фердинанд е отишел и стъпил с краката си, всичко разваля и всичко започва да гори около него. Не го иска никой в България, с изключение на някои военни, които го лъжат, че ще го докарат на власт, за да им дава пари за техните организации тук. Не го искат внуците му и синовете и дъщерите му. Оставят му да върши някои дипломатически ходове. Но неговото присъствие в Германия е пагубно - подпалва я със своите идеи за реванш. Вж. «Изгревът», том I, стр. 436-443.

265. Според Лондонския мирен договор от 17 май 1913 г. границата между Турция и България е линията Мидия-Енос. Мидия е на Черно море, а Енос -на Бяло море. Това е бил планът на Небето за България. Това е било Божественият план. Но враговете на този народ, чрез Фердинанд, на 16 юни 1913 г. обявяват настъпление на българските войски срещу Сърбия и Гърция. А Турция на 30 юни 1913 г. преминава линията Мидия-Енос, превзема Одрин и това положение остава и след сключения на 28 юли 1913 г. в Букурещ мирен договор. На 16 септември 1913 г. между България и Турция е сключен Цариградският договор, според който Турция си запазва Одринска Тракия. Според българско-сръб-ския договор от 1912 г. и Лондонския мирен договор от 1913 г., освен земите от Мидия-Енос, България има право на излаз на Бяло море с пристанище Кавала. След Междусъюзническата война от 1913 г. и Букурещкия мирен договор от 7 май 1918 г. Англия и Франция не са съгласни с отстъпването на Кавала на България. Но на 29 май 1915 г. Съглашението (Англия, Франция) представя колективна нота до българското правителство, че ако влезе във войната на тяхна страна, то ще получи Източна Тракия до Мидия-Енос, част от Западна Тракия, спорни и безспорни зони от Македония, Южна Добруджа. В нея териториалните компенсации се отлагат за следвоенния период. Германците ги убеждават, че това е временно и през лятото на 1915 г. германско-австрийските сили имат успехи на Източния фронт. Фердинанд отказва. И на 24 август / 6 септември 1915 г. България и Германия подписват договор за военни действия срещу Сърбия. На 14 октомври 1915 г. Фердинанд обявява война на Сърбия. На 16 октомври 1915 г. Англия и Франция обявяват война на България, а няколко дни след това Русия също обявява война на България. Така България загубва своя неутралитет и възможността да запази земите си с българско население. И то по вина на Фердинанд.

266. Уолтър Рънсиман - английски политик и водач на Либералната партия, който е изпратен в Чехословакия през лятото на 1938 г. за политически сондажи, но Англия решава да жертвува Чехословакия и да се споразумее с Германия с цел да я насочи на изток, в което сполучва. Целта е да отклони готвещия се удар срещу нея, като го изпрати към Русия.

267. Невенка е Невена Неделчева, приятелка на Лулчев, детска учителка. Тя е имала проект да се намерят даровити деца - музиканти, художници, математици и др. и да се обучават в отделно училище със специална програма, за да си доразвият талантите. Тази идея я реализира Людмила Живкова, дъщеря на Тодор Живков, управлявал България 35 години по време на комунистическата власт. Такова училище се откри в Горна Баня.

268. Екатерина Каравелова - родена през 1860 г. в гр. Русе, съпруга на Петко Каравелов. Завършва в Москва, учителка по литература, деятелка на женското движение, публицистка, русофилка, преводачка на класици от френски и руски. Активна общественичка срещу консерваторите и диктатурата в България, привърженичка на либерализма. Останала в паметта на българите като надарена жена в служба на народа си.

269. Княгиня Евдокия - дъщерята на Фердинанд, е срещу неговото завръщане в България, както и всички от децата му, заради неговата властническа натура. Той се страхува от «дъновистите» - последователите на Учителя Дъ-нов, защото всичко, което му бе казано, не изпълни и му бе предречено, че ще напусне България и никога вече няма да се върне. И накрая това се сбъдна. Вж. «Изгревът», том I, стр. 441-443.

270. Фердинанд е изгонен от България, а децата му са в България, като синът му е цар Борис III. Той още не може да си прости, че не е цар, макар че е жив. Всичката си омраза той насочва към Евдокия и Борис и те в никакъв случай не го допускат да се върне, защото знаят какво ще последва - абдикация на цар Борис III.

271. На всички е правело впечатление, че въпреки безобразното поведение на Фердинанд към министри и депутати и макар че не са го понасяли, в негово присъствие направо са треперели и са били в подчинено състояние. Това е правело впечатление на всички. Но не се знае на какво се дължи това. Ето тук дъщеря му Евдокия говори за магиите, с които той си служи. За мнозина това са глупости, на за онзи, който е хванат чрез магия в мрежата, няма отърване и накрая бива продупчен и неговата жизнена сила е изпита и накрая остава като една празна мидена черупка на брега на морето. Така че той е бил вещ в магиите.

272. Клементина Орлеанска, майка на Фердинанд. Тя е дъщеря на френския крап Луи-Филип Орлеански, родена през 1817 г., починала през 1907 г. След смъртта на Мария-Луиза - майката на Борис, през 1899 г., до 1907 г. за него се е грижела баба му Клементина. Цар Борис върви по рода на баба си Клементина - по рода Орлеански, само 25%, а останалите 75% - по рода на Бурбоните. Дори и Фердинанд го е наричал Бурбон.

273. Проект на Невена Неделчева за създаване на училища за даровити деца. По това време върви една теория за децата-чудо - «вундеркинд», която много добре върви с провъзгласената чиста немска раса - т.нар. арийска раса на богоизбраните. Учителят Дънов е бил против такъв проект, понеже е знаел, че той ще бъде атакуван политически. На процеса на 29-30 декември 1944 г. срещу Лулчев обвинителят остро е критикувал този проект за създаване на «фюрерчета».

274. Какви са личните сметки на това предложение? Понеже Невена Неделчева е приятелка на Лулчев и чрез този проект е искала да докаже себе си. А тя е една обикновена детска учителка в прогимназията, изпратена в едно от най-затънтените села в Свогенския район - с. Брезе, кацнало навръх планината.

275. Лулчев пише писмо до цар Борис, понеже е знаел, че той от своя страна ще го изпрати до Фердинанд, да разбере какво е мнението на «дьно-вистите». А Учителят Дънов е наредил на Лулчев да му се пише писмо в никакъв случай да не идва в България. А защо идването му в България би било погрешка? Всички са живи свидетели, че той е причина за двете национални катастрофи на България и идването му тук ще възбуди тези духове, които искат с война да коригират Версайския договор от 1919 г.

276. Според Учителя Дънов България в този момент - 1939 г. - трябва да пази пълен неутралитет, да се държи за мира и чрез него ще получи онова, което е загубила. Но това не послуша синът на Фердинанд - Борис III, и се дойде до Трета национална катастрофа. А това, че за България ще има благоприятни условия чак след 60 години, се отнася до едно изказване на Учителя, че условията на 1939 г. ще се повторят през 1999 г. А какво се случи през 1999 г.? Дотогава беше публикувано за 4 години оригиналното Слово на Учителя Дънов в 59 томчета. Вж. «Изгревът», том XVI, стр. 885-905. И бяха издадени 12 тома от «Изгревът» и бяха организирани над 20 концерта с музика на Учителя Дънов и четени мисли от Словото Му.

277. Категорично на цар Борис III му се казва какви ще бъдат последиците, ако баща му Фердинанд се завърне в България, защото всички съображения бяха давани чрез злия му гений, който провали България. Той не послуша нито един от съветите на Учителя Дънов, а се подиграваше с тях. И накрая, през 1917 г. го интернира във Варна.

278. Неутралитетът, който обявява цар Борис III, е идея на Учителя. Но идва момент и царят се отказва от него и се присъединява към оста Рим-Бер-лин-Токио, за което заплаща с главата си. Фердинанд може да бъде полезен отвън, но идването му би било катастрофа за него и за България. И понеже никое от децата му не го иска също, той накрая трябва да миряса.

279. Само чрез неутралитета, който трябва да спазва, могат да се поправят грешките на двете национални катастрофи. Ако дойде тук, ще предизвика съдбата. Коя съдба? Тази европейска карма на Кобургите, Бурбоните, Орлеан-ците и Савойците. И тя ще смаже България.

280. Плановете на Провидението са неизменни. Но делата на хората се променят. Със своя ход да се присъедини към Германия и да настъпи със своите окупационни войски в Гърция, Македония и Сърбия, цар Борис III предизвиква съдбата. Той почина скоропостижно на 28 август 1943 г. и след това дойде Третата национална катастрофа.

281. На 6 май е денят Гергьовден, който е патронен празник на Храбростта на българските войски и който се празнува винаги с парад. А главнокомандуващият цар Борис III трябва да приеме лично парада.

282. Царица Йоана Савойска е дъщеря на италианския крал Емануил III и кралица Елена, дъщеря на крал Никита от Черна гора. Представителите на Савойската династия са водили борби за независимост на Италия срещу Бурбоните, т.е. срещу рода на майката на цар Борис III - Мария-Луиза Бурбон-Парма. И тази карма се прехвърля да се разрешава в България, при нозете на Учителя Дънов, за сметка на българския народ. Затова царица Йоана е тук барометърът на политическа Италия и понякога предвещава бури, урагани. И това е причината за големите скандали и разправии между царицата и царя. Кармата е тази, която ги кара да се мразят помежду си.

283. Лулчев му дава съвет да остави царицата да се грижи за Симеончо като дете и юноша, а той ще се грижи за сина си, когато стане на 21 г. и встъпи в пълнолетие и тогава трябва да го обучава като бъдещ цар. Но това не става. Симеон е роден през 1937 г. + 21 години е 1958 г., а това е годината на победилия социализъм в България. От 2 до 7 юни 1958 г. е седмият конгрес на БКП - на който българските комунисти приемат, че това е конгресът на победилия социализъм.

284. През април 1939 г. на път за Анкара в София пристига Потьомкин, заместник-комисарят по външна политика на СССР. Среща се с цар Борис и с министър-председателя Кьосеиванов. На връщане от Анкара отново се среща с тях и запитва готова ли е България да влезе в Балканската антанта срещу отстъпването на Южна Добруджа. Българската страна настоява да се върне Западна Тракия до линията Мидия-Енос. Потьомкин казал, че трябва да се решават въпросите с мирни средства. В момента според Учителят Дънов България е в «отлив» - това е термин, който означава, че е в пасивност и всичко трябва да се решава с мир.

285. В момента Учителят на Бялото Братство Петър Дънов е в България и Неговото присъствие сваля духовна енергия, която трябва да се използува за образование, за духовен градеж, за просветно и морално повдигане на народа. Ако се използува тази енергия от Черната ложа, както през подема на Балканската война, то България ще се бие и нищо няма да сполучи. Духът е, Който държи българите, а това е Духът, Който е в Учителя Дънов. Но това цар Борис изобщо не приема. То минава покрай ушите му. Той е чужд на всичко това, което му се говори.

286. Златният век на България се определя от присъствието на Всемиро-вия Учител Беинса Дуно между българите и отварянето на Школата на Великото Всемирно Бяло Братство на земята, както и от Неговото Слово, което Той дава за човеците на следващата Шеста раса, които ще имат отворени сетива и центрове на мозъка и с тях ще бъдат във връзка с Невидимия свят.

287. Княз Симеон II се ражда на 16 юни 1937 г. Според Учителя Дънов това е прероденият Симеон Първи, но е закъснял и се ражда много късно. За него виж «Изгревът», том IV, стр. 91-92, стр. 472-473. Той трябва да върви по духовния път, определен от Словото на Учителя. Но това не става. Бяхме свидетели, че той нямаше никакво отношение към Учителя Дънов и към учението Му, след като се върна в България и през 2001 г. стана министър-председател (2001-2005 г.).

288. България е освободена от Белия Цар. А това е дадено в Откровението на Йоана, гл. 19, стихове 11-16. А това става от Руския Император Александър II, руския народ и помощта на Небето, с помощта на Духът Беинса Дуно. И неслучайно на Руския паметник в София е издълбан стих 9 от псапом 115: «Не нам, Господи, не нам, но на името Си дай слава.» Но на руски език звучи много по-силно и убедително. България е освободена за мисията на Бялото Братство и неговата Школа. Но цар Борис това не може да приеме, понеже няма развити мозъчни центрове и сетива, за да възприеме тези истини и идеите на Словото на Учителя. Той няма вътрешна изградена духовна инсталация и не може да поеме тази енергия. А и няма крушки електрически, които да светнат в него. В дома ви ако няма електрическа инсталация и крушки, електрическата енергия не може да премине през тях и да ви освети жилището. Същото е и тук.

289. Бащата на цар Борис е Фердинанд Кобург-Гота, роден във Виена от баща княз Август Сакс-Кобург-Готски, по народност немец. А майка му - Клементина Орлеанска, е дъщеря на френския крал Луи-Филип Орлеански. Та, цар Борис изплаща родовата карма на французите с ишиаса, а тази на германците - с подаграта. Освен това майка му Мария-Луиза Бурбон-Пармска е с кръвна връзка с френската кралска фамилия - Бурбоните.

290. Принц Павел е син на румънския крал Карол, той е далечен роднина на цар Борис по линия на румънската кралица Мария и дядото на цар Фердинанд.

291. Понякога Лулчев дава малки брошурки със Словото на Учителя Дънов на цар Борис, да ги прочете. Но той не ги чете, защото, както е признавал по-късно, изобщо не е разбирал за какво говори Дънов.

292. По внушение на църквата, на Синода и на други военни, полковник Радойков нарежда на капитан Харлаков с войници да разгони събора на Бялото Братство в гр. Търново през 1915 г. Виж «Изгревът», том XI, стр. 617-618.

Учителят Дънов бил арестуван и после освободен. Това е на 8 август 1915 г. А за Божие наказание цар Фердинанд на 24 август 1915 г. подписва акт за военно нападение срещу Сърбия заедно с Германия, след което се идва до Възмездието и до втора национална катастрофа.

293. Това разпъждане на събора на Бялото Братство и арестуването на Учителя е престъпление пред Духът Божи и пред Бога. Всяко едно престъпление пред Духът Божи се изплаща до тисящи поколения, според Учителя Дънов. Така на 16 април 1925 г. при атентата в църквата «Св. Неделя» генерал Радой-ков е убит, жена му е ранена и после умира от раните си. А Ангелина, жената на Лулчев, е убита при кражба на златни бижута. А Лулчев се е опитал да спаси жена си от предстоящото убийство, но тя не е приела нито съветите му, нито е послушала. За нея той е бил «дъновист» и мъж в леглото, и нищо повече.

294. Погледът на човека е отражение на външна светлина и на вътрешна светлина, съградена от неговата духовна природа. Има погледи, които въздигат, понеже в тях има светлина и лъчи на слънцето, и други погледи, които са свързани със земята, водят до слизане надолу. Числото 22 е слънчев цикъл, толкова е продължила Школата на Учителя Дънов - цели 22 години, от 1922 г. до 1944 г. Като се каже 22, значи човек трябва да се свърже със светлината, която иде от слънцето, да поемеш някой слънчев лъч в себе си и по него да се изкачиш нагоре в духовните висини.

295. След завършване на Междусъюзническата война, дошла като първа национална катастрофа, съгласно Букурещкия мирен договор от 28 юли 1913 г., Румъния получава Южна Добруджа в размер на 7525 кв. км.

296. На 15-16 септември 1918 г. е осъществен пробивът на Добро поле, което води до загуба на войната. На 29 септември 1918 г. е подписано Солунското примирие. Съгласно подписания Ньойски договор в Париж на 29 ноември 1919 г., Западна Тракия се предава на съюзниците от Антантата и те я окупират, след като българските войски и администрация я напускат. В нея от 28 септември 1919 г. до 26 май 1920 г. е установено междусъюзническо управление, което се командва от генерал Шарпи, главнокомандващ съюзническите войски на изток, който е управлявал Западна Тракия. На 20 април 1920 г. конференцията на Съглашението, състояла се от 19-26 април 1920 г. в Сан Ремо, Италия, предава Западна Тракия на Гърция. По-късно това е потвърдено със Севърския договор от 10 август 1920 г. и с Лозанския договор от 24 юли 1923 г. Така България загубва Западна Тракия.

297. На 22 септември 1908 г. в Търново, в присъствието на правителството, Фердинанд обявява независимостта на България, която е била подкрепена само от Австро-Унгария. По-кьсно Турция я признава, след като Русия се намесва да се компенсират претенциите на турската страна за изплащане на обезщетение на железниците и за турските имоти.

За тази канара и голяма скала може да прочетете в «Изгревът», том III, стр. 136-138, том V, стр. 422-423. На тая канара и скала за пръв път се срещат Учителят и цар Борис - но Учителят не разговаря с него и стои на 10-15 метра от Него.

298. Иван Стаменов - роден през 1893 г., впоследствие пълномощен министър в Москва през 1940-1941 г. - по време на най-важните събития на Балканите и в СССР.

299. НОВОЮ В ЖИВОТА: Лекция от Учителя, държана на 9 октомври 1929 г., София - Изгрев. - В: Естествен ред на нещата: Лекции на Общия окултен клас на учениците от Всемирното Бяло Братство, г. IX (1929-1930), том I. София, 1939, стр. 110-123.

Ето един цитат от онова, което Лулчев е чел на царя (стр. 115):

«За да не се разочарова, човек трябва да живее идейно, да гледа на живота като нещо цяло, неразделно. За идейния човек е все едно къде ще живее. Дали е на земята или на небето, той все живее, но при различни условия. И в богатството, и в сиромашията той вижда условия за живот, за работа и за развитие. Идейният човек носи в себе си Духа. Където отиде, той се чувствува пълен с радост и готов за работа. Неидейният човек очаква Духа да дойде отвън, да го импулсира, да му даде подтик за работа.

Днес вие носите в себе си свещената идея да служите на Бога. Обаче, ако не живеете идейно, тази идея ще остане неразбрана. Някой казва: «Едно време много се въодушевявах, но сега вече от нищо не се въодушевявам.» -Защо? - «Защото остарях.» Който на младини се въодушевява, а на старини губи въодушевлението си, той не е идеен човек. Истински идеен човек е онзи, който и на младини, и на старини се въодушевява. Идейният човек никога не остарява, той винаги е млад.»

300. Злото и Доброто са две космически сили в природата. Злото работи в корените на космическото дърво на живота, а Доброто - в клоните му. Досега Злото е управлявало в света, но в бъдеще Доброто ще управлява чрез Злото, като го накара да работи. Да не се поощрява злото и да не го допуща човек в себе си, но да го накара да работи, да го впрегне в ярем и да почне да оре земята. А онзи, който отзад ще държи ралото, е умът на човека. Ето какво Лулчев е прочел на царя от горната лекция, но от стр. 117-118:

«Следователно, като е дошъл на земята, човек трябва да расте. Не може ли да расте, той се разочарова, става недоволен от живота. Недоволният гледа отрицателно на всичко. Той не вижда доброто, но вижда само злото в света. Наистина, има зло в света, но не е достатъчно само да се вижда. Човек трябва да знае къде се крият корените на злото и да го избягва. Една от причините на злото се крие в желанието на човека да владее чуждото благо. Законът на злото се изразява чрез стиха: «Разделяй и владей!» Може ли смъртният да владее един човек? Ще каже някой, че иска хората да го слушат. Щом е смъртен, хората не могат да му се подчиняват, нито да го слушат. Всеки човек трябва да бъде свободен, да изпълнява това, което Бог изисква от него. Щом изпълнява волята Божия, всички ще го слушат и ще му се подчиняват. Само онзи може да изправя хората, който себе си е изправил. Как ще проповядвате на хората, ако вие сами не сте убедени в това, което проповядвате? В който ден човек пожелае благото на брата си за себе си, той е внесъл злото в своя живот. В който ден реши да пожертвува своето благо за ближните си, той е внесъл доброто в живота си.»

301. За Недялко Атанасов виж бел. №38. Като земеделски министър щели да го убият на 9 юни 1923 г.

Рашко Маджаров е роден през 1874 г. в Копривщица. 1889-1898 г. - следва право в Петербург, Париж, Лион. В 1918 г. е министър на земеделието. Той е един от ръководителите на преврата на 9 юни 1923 г. 1924 г. - министър на правосъдието и като такъв внася в Народното събрание Законопроект за защита на държавата (ЗЗД). 1924-1926 г., 1928-1930 г. - министър на железниците и пощите.

302. Костадин Муравиев - роден през 1893 г. в Пазарджик. 1910-1915 г. -завършва лицей в Цариград и Военно училище в София. Участвува във войните - 1918 г. Член на БЗНС. 1919-1920 г. - началник на Обществената безопасност. 1923 г. - министър на войната в правителството на Александър Стамболийски. Арестуван след Деветоюнския преврат и съден. През 1924 г. е амнистиран. 1926 г. - ръководител на БЗНС «Врабча-1», след разцеплението на БЗНС. 1931-1932 г. - министър на народното просвещение. 1944 г. - министър-председател от 2 септември 1944 г. до 9 септември 1944 г. - всичко седем дни. Осъден на доживотен затвор. Освободен през 1955 г. по време на унгарските събития и изпратен в Белене за 5 години.

303. Иван Багрянов е роден в с. Воден, Разградско. Там има чифлик и от 1923 г. до 1938 г. се занимава със земеделие в Разградско, след като цар Борис го отстранява от политиката. След Ньойския договор Южна Добруджа е дадена на Румъния и границата е от Тутракан до Балчик. Понеже е отстранен, започва да прави контакти с румънците от Южна Добруджа, за да се присъедини към тях. Ето защо Христо Калфов, който от 1923г. е министър на външните работи в правителството на Цанков, е ходел при него да го ликвидира, ако не проумее и не се откаже и скъса с румънската кауза. За Христо Калфов виж бел. №219.

304. Цар Борис признава, че не е разбирал съветите, които е получавал чрез Лулчев. Но по-късно, когато съветите се преобръщат в предсказани събития, той си променя мнението. Една част от съветите са лично от Лулчев, а друга част трябва да са от Учителя. Обикновено Лулчев не е запомнял всичко, каквото му е казвал Учителят и не всичко е изпълнявал, а понякога е правел точно обратното. И така царят не е получавал точния съвет. И накрая царят си е правел каквото му хрумне. И така се е идвало до провал.

305. Обикновено, когато се срещнат на Рила, то Лулчев е готвил, сварявал е вегетариански боб по своя рецепта. Царят е страдал от ишиас и са му препоръчали да не яде боб. А защо точно боб? Не се знае, знае само онзи, който го е препоръчал. Вероятно по причина, че отделя газове, издува червата и те притискат Шгуиз !зсЬ1адюиз, който причинява болката на крака.

306. За владиката Стефан виж бел. №255.

Народът е виждал много добре упадъка на морала у свещениците и е изкарал много пословици, които и днес се употребяват. «Не гледай ме какво върша, а слушай ме какво ти говоря.»

307. Майката на царица Йоана Савойска е кралицата на Италия Елена, дъщеря на краля на Черна гора - Никита. Тя е черногорка, които са властни жени. А бабалъкът, т.е. тъстът му, е кралят на Италия Виктор Емануил III.

308. Това е една много важна черта на италианците - още са в обсега на представите, на непосредственото възприятие на нещата. А да преминеш да си служиш с понятия, това е друга, по-висша област на ума. Трябва да се премине от конкретния ум и да се отиде в абстрактния ум.

309. Политическият живот в страната е един театър, чиито сценарий е записан горе, в Невидимия свят, от духовете на Черната ложа. Те намират подходящи актьори, влизат в тях и играят по командата на суфльора. Актьорите са разделени, те воюват, но целта е една - да те оберат вътрешно, духовно и да ти приберат духовния кредит. С него те се хранят. Така си делят печалбата. Това е всъщност политиката.

310. Фердинанд има четири деца. Кирил и Евдокия вървят по бащина линия, като представители на родовата верига на Фердинанд. Евдокия върви по линия на баба си Клементина Орлеанска, а Кирил - по линия на принц Август Сакс-Кобург-Гота. Надежда и Борис вървят по майчина линия на Мария-Луиза. А тя е представител също на две родови вериги. Така цар Борис върви по линия на Мария-Луиза Пиа Бурбонска, родна дъщеря на френския крал Карл X. Неслучайно баща му Фердинанд често го е ругаел, че е Бурбон. А Надежда върви по веригата на Пармския дук, баща на Мария-Луиза. Това се вижда на снимките на рода им, които прилагаме накрая - снимки №77-80.

311. Фердинанд е имал много проблеми с децата си, като представители на четири кралски рода и дошли от Европа, за да си разрешават родовата карма при българите. Той затова ги е държал много строго, дори тиранически. От своя страна децата му са го мразели и това най-добре си личи от факта, че те всички имат еднакво решение - баща им Фердинанд след абдикацията изобщо не трябва да идва в България. А когато те му гостуват, едвам го издържат и веднага бягат да се върнат на спокойствие в България.

312. Събранията на общество Бяло Братство във Варна се забраняват от властите след настояване на църковните власти. Учителят Дънов нарежда на Лулчев да направи постъпки пред царя да се разрешат тези събрания. Списъкът на ръководителите на Братството към 1949 г. виж в «Изгревът», том III, стр. 343-345. А за по-предните поколения виж в «Изгревът», том VI, снимки N96 и №7. За първите събори във Варна виж в «Изгревът», том XI, стр. 370-444. Първите разкази са на Юрданка Жекова - виж «Изгревът», том VII, стр. 584-627. Следващите разкази виж в «Изгревът», том VI, стр. 724-747.

313. Велизар Багаров, депутат, търговец, който е скандализирал рода си и обществото с личния си живот. Лулчев отказва да дава съвет, без да има данни за тях - за нумерология и френология, с които много добре си е служел. Обикновено царят му е давал снимки и рождените данни и Лулчев е правел своето заключение, което е било много сполучливо, а също и вярно.

314. Леон Блум, лидер на френската социалистическа партия и министър-председател на Франция през 1936-1938 г. в правителството на Народния фронт. Той е за ненамеса в гражданската война в Испания от 1936-1939 г., когато е имало манифестации на левите сили за подкрепа на комунистите в Испания. А през 1946-1947 г. е отново министър-председател в правителството на социалистите и започва колониалната война във Виетнам, която завършва с пленяването на френския гарнизон при Диенбиен фу през май 1954 г. Ето какво означава еволюция, преминаваща през манифестация, демонстрация, ненамеса, агресия и капитулация.

315. «Потайната религиозна философия на Индия» от Браман Чаттер-джи. Превод на Иван Момчилов от английски език. Издава книжарницата на Димитър Голов от София. Има предговор от преводача, който показва, че е запознат с теософията и източните учения. Съдържа: А. 1. За строежа на човека. 2. За анализа на нещата. 3. Как се проявява вселената. 4. Превъплотяване. 5. Карма. Б. 1. Ясновидството на индуските мъдреци или пътят към съвършенство.

316. За Наполеон виж «Изгревът», том XV, стр. 263. Учителят за музиката - виж в том XV, стр. 666-750. Наполеон в 1804 г. съставя Гражданския кодекс, след като премахва властта на папата. В 1808 г. съставя Търговския кодекс, след като разрушава феодализма в Европа. А за да разруши съсловието на клерикализма и роялистите, през 1811 г. излиза Наказателният кодекс. Той беше окултен ученик на Бялото Братство и една от задачите му бе да обедини Европа чрез Европейски щати, но бе подведен и тръгна на поход и война срещу Русия. И това му бе най-голямата грешка, защото искаше руският император Александър I да му се поклони, а не знаеше, че двамата в Невидимия свят са в един и същи клас на Бялото Братство. Клерикализъм - господство на църквата в политическия и културен живот на страната. Роялисти - монархисти, привърженици на кралската власт; термин, употребявал се по времето на Наполеон. И в резултат, като противодействие на всичко това се създава класическата музика, която се сваля от духовния свят.

317. Църквата от 1900 г. до 1922 г. и от 1922 г. до 1944 г. води война срещу Учителя Дънов по суша, по вода и по въздуха и не подбира никакви средства и обвинява за всичко Учителя Дънов. А Той пък приема, че главната опасност за българския народ са духовенството и свещеничеството, които в настоящия етап са служители не на Христовото учение, а на Черната ложа. Вж. «Изгревът», том XVII, стр. 896-901.

318. Цар Борис III трябва да се самоопредели вътрешно кому да служи. И той се определя. Остава с германците и се опитва да хитрува, като заблуждава всички, че ще спазва строг неутралитет, така както Учителят Дънов е наредил на Лулчев да му предаде. И баща му не спази неутралитета през 1915 г. и провали България и не послуша съвета на Учителя. Идва време, когато Учителят нарежда на Лулчев вече да не се дават никакви съвети на царя. Но Лулчев не спазва това. И това той го признава на процеса срещу него на 28-29 декември 1944г.: «Господин председателю! Ако бях слушал Учителя, нямаше да бъда тук. Учителят от две години насам ми казваше: «Никакъв съвет няма да даваш на този човек.»

319. На 14 март 1939 г. с помощта на Хитлер се създава независима Словакия, която се откъсва от Чехословакия. На 15 март 1939 г. Хитлер окупира останалата част от Чехословакия и тя престава да съществува. Те преминават неслучайно през страдания и неслучайно замесват България в страданията. Дължи се на това, че в древна Великоморавия, когато Кирил и Методи са им дали азбука и богослужение на славянски, то след смъртта на Методи на 6 април 885 г., започва гонението на учениците и на всичко това, което са създали. Започва го моравският княз Светополк, който попада под немско влияние и под властта на немците, и те разрушават всичко. Ето защо сега те изплащат кармата си, като този път немците ги газят.

А румънците ще опъват каиша заради нарушение на Божествения план, когато през 1913 г. окупираха Южна Добруджа. И понеже Хитлер е съдебният пристав на Господа, постепенно Румъния е прегазена от Хитлер и дори германците принуждават румънците да изпращат войски да се бият срещу СССР. България е в златния си век, понеже тук е Великият Учител, който дава Словото на Бога.

320. Всемировият Учител на Вселената е между българите и славянството и дава Словото на Бога. Който използува условията, дадени от Бялото Братство, ще се въздигне, като чете и прилага Словото на Учителя. А онези, които го отхвърлят, ще бъдат предоставени на личната си карма, на родовата си карма, на обществената карма, на народностната карма и на кармата на човечеството. А това е дадено в Откровението на Йоана, гл. 20, стихове 1-3 - за злите хора и стихове 7-10 - за възмездието. А за добрите хора е дадено в гл. 20, стихове 4-6.

321. НА ТОЗИ КАМЪК: Беседа от Учителя, държана на 17 февруари 1929 г., София - Изгрев. - В: Учителю благи: [Неделни] беседи, серия XII, том I. София, 1934 г., стр. 61:

«Казвам: човек трябва да бъде умен, да знае какво да говори. Той трябва да прояви своята интелигентност и чрез нея да разреши мъчнотиите си. Мъчнотиите са задачи, дадени на човека да ги разреши. Това не значи, че той ще разреши всички задачи - част от задачите си ще разреши, а една част ще останат неразрешени. Тях той ще разреши в бъдеще. Каквото днес разреши, ще остане за основа на бъдещето. Всеки опит, колкото малък да е, никога не остава без последствие. Някой казва: «Какво печеля, ако мисля за доброто?» -Ако само по един час на ден мислиш за доброто, за великото в света, този час ще създаде в твоя бъдещ живот условия за гениалност. Ако отделяш на ден само половин час да мислиш за Бога, Той непременно ще те възнагради. Колкото малко, колкото грешно да е едно същество, достатъчно е да отдели за Бога най-малкото време, с което разполага, Той ще го възнагради щедро. Бог никога не забравя да отдаде всекиму нужното, но ние не трябва да се налагаме. Той не може да върви по нашия ум и казва: «Да мислите за Мене, това е добре за вас, но ще знаете, че Аз ще ви дам всичко, каквото ви е нужно, когато намеря благоприятни условия. Кога ще бъде това, то е Моя работа.»

322. Светослав Поменов, пълномощен министър в Италия - 1934-1940 г. В срещата си на 6-7 май 1939 г. в Милано външните министри на Германия и Италия - Рибентроп и Чано, се уговарят, че Оста (Италия-Германия) трябва да подкрепя България във всяко направление. А на 22 май 1939 г. се сключва т.нар. стоманен* пакт между Германия и Италия. Италианското правителство настоява България официално да влезе в Оста.
_____________________

* Стоманен пакт - така са го нарекли създателите му. (бел. на съставителя на «Изгревът» Вергилий Кръстев)


323. Граф Чано е министър на външните работи на Италия от 1936 г. до 1944 г. Той е зет на Мусолини, женен за дъщеря му Еда.

324. Тодор Христов - пълномощен министър в Германия -1935-1936 г., в Турция -1936-1940 г. На 15 май 1939 г. Христов се среща с турския министър на външните работи Сарочооглу, който му казва, че ако България влезе в Балканската Антанта, ще получи Южна Добруджа, но да се откаже от Западна Тракия и от излаз на Егея.

325. Григор Гафенко - външен министър на Румъния, 1938-1940 г. На срещата на министрите на външните работи на Англия и Румъния, Халифакс и Гафенко, на 24-25 април 1939 г. в Лондон се настоява Румъния да отстъпи Добруджа на България, защото пътят към помирение на Балканите преминава през България. През месец февруари Гафенко е в Белград, а през месец юни - в Анкара.

326. Димитър Шишманов - роден през 1889 г. в гр. София. 1908-1913 г. -завършва право в Женева. 1935-1940 г. - пълномощен министър в Атина. 1940-1943 г. - главен секретар на Министерството на външните работи. 19431944 г. - министър на външните работи в правителството на Божилов.

327. Янко Пеев е посланик в Тирана. Той се развежда и бившата му жена се омъжва за Кьосеиванов. След окупацията на Албания от Италия Пеев се завръща в София. Благодарение на бившата му жена Наталия от Велес,

Македония се оказва по-силна и съдействува да бъде назначен за посланик в Кайро на 27 април 1940 г. На 4 април 1942 г. е назначен в Токио, а през 1943 г. е посланик при китайското прояпонско правителство в Нанкинг. Заминава за Китай, след това се завръща в Турция. Оставен без средства, ослепява и умира през 1947 г.

Янко Пеев се запознава с Наталия, когато е бил консул в Солун. Оженва се през 1912 г., а през 1913 г. му се ражда син. През 1914 г. е преместен в Цариград като първи секретар, а трети секретар е Кьосеиванов. Наталия се влюбва в Кьосеиванов, напуща Пеев и се оженва за Кьосеиванов. И чрез нея започва главоломната кариера на Кьосеиванов като министър-председател. Наталия е най-красивата жена във висшето общество. През 1939 г. Янко Пеев се свързва с братовчед си Александър Пеев и става шпионин за СССР.

328. Любомир Стоянчев, полковник, войвода на Върховния македоно-одрински комитет (1902-1906 г.), командир на Девета Бележка дружина в Ма-кедоно-одринското опълчение през Балканската война и командир на 28-и пехотен Стрелски полк и дружинен командир на 64-ти пехотен Македонски полк.

329. Данаил Крапчев - роден 1880 г. в гр. Прилеп. Журналист, директор на вестник «Зора» (1919-1944 г.). Води борба срещу правителството на Александър Стамболийски, подкрепя деветоюнския преврат и монархо-фашистка-та диктатура. Стои на националистически, антикомунистически и антисъвет-ски позиции. По времето на войната 1939-1945 г. застава на страната на хитле-ризма.

330. Петко Пенчев - роден през 1882 г. в гр. Варна. Журналист, юрист, завършва докторат в Брюксел. Деец на Македоно-одринското революционно движение. През 1903 г. участвува в Илинденско-Преображенското въстание, секретар и сътрудник на Яне Сандански. Избран за член на ЦК на ВМРО. След Балканската война е активен член на Демократическата партия, по-късно преминава към «Звено» и участвува в преврата на 19 май 1934 г. През 1942 г. приема платформата на Отечествения фронт на Георги Димитров от Москва. Председател на съюза на българските журналисти - 1931-1934 г., 1944-1945 г. Сътрудничи в много вестници.

331. Тодор Паница - роден през 1879 г. в гр. Оряхово. През 1903 г. участвува с четата на Пушкаров в Илинденско-Преображенското въстание в Скоп-ско. През 1904 г. от Варна организира чета и заминава за Серския окръг, свързва се с Яне Сандански и влиза в четата на драмския войвода Даев. Той е представител на левицата. През 1907 г. изпълнява смъртната присъда върху Борис Сарафов и Иван Гарванов, осъдени от ръководителите на «Серската група». След младотурската революция през 1908 г. се легализира и се установява в Драма. Турското правителство освобождава всички политически затворници от Одринско и Македония. През 1909 г., със своята чета, Тодор Паница участвува в потушаване на контрапреврата в Цариград. От 1914 г. до 1918 г. застъпва позиции за федерация на Балканите. След преврата на 9 юни 1923 г. е подгонен от дясното течение на ВМРО и емигрира в Югославия и оттам отива във Виена. Участвува в образуването на Обединена македонска революционна партия. Убит е от своите противници на 8 май 1925 г. във Виена в Бургтеатър по време на представление.

332. Борис Сарафов - роден през 1872 г. в с. Илинден, Благоевградски окръг. Завършва Военното училище в София през 1893 г. Участвува в четничес-ка акция през 1895 г. и на 12 юли превзема гр. Мелник. От 1899 г. до 1901 г. е председател на Върховния македоно-одрински комитет (ВМОК). През януари 1903 г. влиза с чета в Македония. През 1903 г. е избран за член на щаба на въстанието в Битоля. През 1903 г. участвува в сражението срещу турците. Представител е на десницата. След 1906 г. заедно с Иван Гарванов и Христо Матов образуват Задграничното представителство на ВМРО в България. Убит е в София във връзка с борбата на левицата и десницата.

333. Александър Малинов - роден през 1867 г. в Бесарабия. 1880-1891 г. -завършва гимназия в Болград (Бесарабия) и право в Киев. От 1903 г. е ръководител на Демократическата партия. 1908-1901 г. - министър-председател. 1918 г. - министър-председател на двупартийния кабинет между демократи и радикали. През 1923 г. е съден като един от виновниците за двете национални катастрофи. След преврата на 9 юни 1923 г. е амнистиран. 1931 г. - ръководител на Народния блок и министър-председател. След преврата на 19 май 1934 г. застава на антифашистки позиции. На 20 март 1938 г. умира по време на предизборен митинг.

334. Евтич - югославски министър.

335. Иван Попов - роден през 1890 г. в гр. Свищов. 1909-1915 г. - следва Романска филология във Франция и Германия. 1920 г. - завършва право в София. 1924г. - директор на печата в министерството на вътрешните работи. 1933-1935 г. - посланик в Будапеща. 1936-1940 г. - пълномощен министър в Белград и Прага. 1940-1942 г. - министър на външните работи в правителството на Богдан Филов. По негово време на 7 септември 1940 г. в Крайова е подписан договорът за връщане на Южна Добруджа от Румъния на България. На 1 март 1941 г. във Виена България се присъединява към Тройния съюз на страната на Германия. На 22 юни 1941 г. Германия напада СССР. На 13 декември 1941 г. България обявява «символична» война на Англия и САЩ, което довежда до англо-американските бомбардировки над София през 1943-1944 г.

През 1944 г. Иван Попов е посланик в Букурещ. На 29 октомври 1944 г. се самоубива в Букурещ, след като разбира, че ще бъде съден от Народния съд. Така той изпълнява едно свое изявление - често е казвал, че по-скоро ще се самоубие, отколкото да сложи подписа си под Тристранния пакт. Не заминава за Виена за подписването на 1 март 1941 г. и се прави на болен. На 1 март 1941 г. 600 000-на армия на Хитлер навлиза в България.

336. На срещата на Лулчев с Учителя Дънов на 14 юни 1939 г. той получава нареждане: «Да следва неутралитета!» Но това не се спазва от цар Борис, понеже нито баща му, нито той могат да слушат Учителя. Те са Кобурги, чужденци и врагове на този народ.

337. Херберт фрайхер фон Рихтхофен, пълномощен министър на Германия в България от 21 май 1939 г. Той присъствува във Виена на 1 март 1941 г. при подписване на Тристраният пакт от България.

338. Август фон Макензен, германски военен, генерал, фелдмаршал. По времето на Първата световна война от 1914-1918 г. командва австро-герман-ските войски на Балканския фронт, които в 1915 г. окупират Сърбия, а през 1916 г. ръководи настъпващите в Добруджа обединени съюзни сили срещу Румъния и е главнокомандващ окупационните сили в Румъния.

339. Андрей Тошев - роден през 1867 г. в гр. Стара Загора. От 1890 г. до 1895 г. е учител. 1903-1905 г.-търговски агент в гр. Битоля; в Черна гора-1905 г.; в Гърция - 1906 г.; в Сърбия - 1908 г. Пълномощен министър в Сърбия - 19091913 г.; в Австрия - 1919-1920 г. През 1930-1934 г. издава двутомния труд «Балканските войни». От 1935 г. е министър-председател - служебен кабинет на цар

Борис, утвърждава безпартийния режим, засилва ролята на царя и обезличаването на партиите. През лятото на 1935 г. те разгромяват «Военния съюз».

340. Димитър Бъров - роден през 1887 г. в гр. Търново. 1905-1907 г. - следва право в София. 1907-1910 г. - завършва право в Гренобълския университет във Франция. 1912-1918 г. - командирован на фронта към военно-съдебната част. 1919-1926 г. - адвокат в Свищов. 1926-1931 г. - депутат. 1936 г. - основател на Висшето търговско училище в Свищов. 1937-1938 г. - министър на търговията, промишлеността и труда. Председател на Българска земеделска кредитна банка. Бива назначен за министър във второто правителство на Кьосеи-ванов, чрез застъпничеството на Генчев.

341. Ханс Франк, държавен министър, председател на Академията за немско право, генерал-губернатор на окупираната от Хитлер на 1 септември

1939 г. Полша.

342. Българският народ не позна времето на Учителя Дънов. Той не Го прие, защото в него бяха преродени всички еврейски души, които навремето разпънаха Христа. Последователите на Учителя Дънов също не Го приемаха за Учител и не изпълняваха това, което им казваше. Едните Го отхвърляха, а другите Го използуваха да си разрешават личната карма и да преживеят по-добре. Виж «Изгревът», том XIX, стр. 907-933.

343. Царят е представител на Бурбоните от Франция, които нямат качеството на постоянството и все отлагат. А по линията на баща му - Кобурга, то накрая форсират нещата и всичко се разваля.

344. Учителят Дънов за пръв път в света дава нагледно ролята на Злото и Доброто чрез едно обикновено дърво - корените представляват Злото, а клоните са Доброто. Едното без другото не може. Сега трябва да се обърнат нещата, защото епохата на 13-ата сфера на Кали Юга е приключила. Сега Доброто ще ръководи, а Злото ще изпълнява. Така че в тази епоха Злото ще работи и него ще виждаме навсякъде около себе си.

345. Митрополит Стефан Софийски - за него виж бел. №255.

346. За Паневритмията виж в «Изгревът», том XV, стр. 911-918, 919-927. Проучете всички отбелязани страници за справка. Виж «Изгревът», том XVI, стр. 752-758, и особено стр. 756.

Паневритмията в общ смисъл се състои от три части:

а. «Паневритмия», която има 28 упражнения;

б. «Пентаграм»;

в. «Слънчеви лъчи».

Учителят Дънов съветва за въвеждане на Паневритмията в основните училища до «Евера», т.е. първите 10 упражнения, а за прогимназиите - от 11-о до 28-о упражнение. А «Пентаграмът» и «Слънчевите лъчи» са за гимназиите.

347. Появяването на змията в палатката на Лулчев започва от посещението на генерал Недев, който е министър на вътрешните работи от 1938 г. до

1940 г. Учителят Дънов е говорил с Недев, но му е казал постановката на Черната ложа. А защо? Защото той е неин представител пред Учителя. А вътрешната борба на Лулчев се дължи на това, че самият той също е служител на Черната ложа, а идва при Учителя, получава съвети от Него, които трябва Черната ложа да ги изпълни, но те не се предават от Лулчев. Той е разколебан в съветите на Учителя. Ето защо се появява змията, а тя е пристав на Черната ложа.

348. Царят сънува змия, която иска да го ухапе на два пъти. А същата змия се явява наяве на Лулчев и той я убива. Черната ложа не е доволна и от двамата и затова изпраща своя пристав, да им изпълни присъдата. Ами как е възможно това да стане на Рила, когато там е Учителят? Учителят Дънов е Мировият Учител. А Мировият Учител управлява и двете ложи - и Бялата ложа, и Черната ложа. Непослушанието се наказва и от двете ложи. За Мировия Учител виж в «Изгревът», том I, стр. 642-643.

349. Христо Статев - роден през 1887 г. в гр. Русе. 1908-1913 г. - следва право в София. 1910-1923 г. - журналист. 1914-1923 г. - деец и водач на Нацио-наллибералната партия. 1923-1934 г., 1940-1944 г. - депутат. 1931 г. - министър на земеделието в правителството на Ляпчев. 1944 г. - емигрира във Виена и участвува в националното правителство на проф. Ап. Цанков, като изгнаници.

350. Атанас Бендерев - военен деец, генерал-лейтенант, русофил. Роден през 1859 г. в гр. Горна Оряховица. След 1878 г. завършва военно училище в София и военна академия в Русия. През Сръбско-българската война от 1885 г. като командир допринася за победата при Сливница. Той е един от главните организатори на детронирането на Александър I Батенберг през 1886 г. След това емигрира в Русия и служи като офицер в руската армия. Участвува в Рус-ко-японската война от 1904-1905 г. и в Първата световна война от 1914-1918 г., след което се връща в България. Автор на исторически трудове: «История на българското опълчение» и «Освобожде нието на България, 1877-1878 г.»

351. Царица Йоана ненавижда Лулчев. Тя не го мрази за това, че дава съвети на царя и се занимава с политика, а за това, че научава от царя какво е казал Лулчев за нейната фамилия, че Савойците и Бурбоните са смъртни врагове в Италия и в Европа и са дошли да си разрешават кармата в България чрез нея и цар Борис III. Тя знае, че това е разкрита истина и не може да се примири с това, че тя се знае. Това е основната причина. А другото са приказки и спомени, които тя написва и се издават в София през 1991 г.

352. Цар Борис подарява радио на Лулчев на Рила, за да слуша речите му при откриване на Юнашкия събор в София и ж.п.-линията Якоруда-Белица. Той не е трябвало да взема радиото и дрехите, които му подарявал царят, за да не се свързва с него. А освен това слушането на речи и музика в палатката от Лулчев, и то на Рила, е нарушение на окултните закони. Така той създава дисхармония в лагера. Това е причината, поради която Учителят му прави забележка. А да има човек радио в София е било голяма рядкост тогава - може да се купи само от богати хора. А да се занесе на Рила, трябват батерии или акумулатор, за да може да се слуша.

353. По време на летуването през 1939 г. на Рила идват изпратени лица от общината на гр. Дупница и от Сапарева баня, да искат такса за летуването на 7-те рилски езера. И двете общини са имали претенции, че тази област е на тяхната община. В спомените на последователите на Учителя Дънов се споменава за тези срамни сцени. Елена Андреева в «Изгревът», том IX, съобщава за тези неща.

354. Борбата между Черната ложа и Бялата ложа се вижда в жестоките политически борби в България. Но Всемирното Бяло Братство, което управлява и двете ложи, ще се справи с Черната ложа. Според Учителя тези от Бялата ложа знаят устройството на нервната система на човека и могат само за секунди да приспят милиони хора. И така ще обезвредят Черната ложа.

355. През 1939 г. французите, изпратени от Михаил Иванов от Франция, пристигат на Рила и донасят една френска палатка като подарък за Учителя. Те я разпъват, устройват я с осветление, но Учителят не влиза в нея, като казва, че е дошел за българите, а не за французите. За историята на тази палатка виж «Изгревът», том III, стр. 173-174; в том IV, стр. 618-621, както и съответните снимки в том IV - №2 и №3. А разговорът не върви, защото от едната страна е френската палатка, а от другата е Лулчев, който се е разколебал в Учителя.

356. На 8 и 9 август 1939 г. в Москва е пристигнала българска парламентарна делегация начело със заместник-председателя на Народното събрание Георги Марков, която е трябвало да посети Всесъюзната стопанска изложба. Докладът на Георги Марков за посещението в Москва е включен в спомените на Стойчо Мошанов «Моята мисия в Кайро», издание: София, 1991 г., стр. 184197. Той много добре изразява руско-българските връзки и отношенията на двете славянски страни. А след завръщането на тази делегация в София научава, че на 23 август в Москва е сключен германско-съветския договор за ненападение от Рибентроп и Молотов.

357. Радко Димитриев - роден през 1859 г. в с. Градец, Сливенски окръг. Участвува в Руско-турската война от 1877-1878 г. Завършва Академията на генералния щаб в Русия -1884 г. Участвува в Съединението на България - 1885 г. Един от инициаторите за детронирането на княз Александър I Батенберг -1 886 г. След 11 г. емигрантство се завръща от Русия. 1904-1907 г. - началник на армията. 1907-1912 г. - началник на Трета военно-инспекционна област. През Балканската война, като командващ Трета армия, спечелва сраженията срещу турците при Лозенград; при Люлебургас-Бунархисарската операция, като командващ обединените Първа и Трета армия, спечелва сраженията по време на Междусъюзническата война. 1913 г. - помощник главнокомандващ действува-щата армия. В 1913 г. е назначен за пълномощен министър в Русия. През 1914-1918 г. подава оставка в знак на несъгласие с Фердинанд и постъпва в действуващата руска армия, като воюва срещу австрийските и германските войски. Поддържа войнишките комитети в армията и е уволнен от правителството на Керенски през 1917 г. След това служи в Червената армия. Разстрелян при контрареволючионен метеж на есери и меншевики.

358. Българското правителство е заявило чрез своите дипломати в Лондон, Берлин, Москва, че иска връщането на Южна Добруджа, излаз на Бяло море и да се върне границата на Мидия-Енос. Но в този момент никой не желае да се занимава с този въпрос.

359. Общественото мнение, създадено от политици, журналисти, църква, е имало отрицателно отношение към Учителя и към последователите Му. И когато искат да отстранят някого, му лепват етикета, че е «дъновист». По времето на Учителя няма нито един политик, който да е последовател на Учителя, нито един журналист, учен или нещо подобно. Само четирима офицери са били негови последователи и те са описани в «Изгревът». Това са Минчо Сотиров, Никола Гръблев, Тодор Божков и Илия Младенов, съпруг на Мария Младенова. Всички са полковници.

360. Крум Колев - полковник, началник на Военното училище в София, член на Военния съюз.

361. Атанас Буров - роден през 1875 г. в гр. Горна Оряховица. 18931897 г. - завършва правни и икономически науки в Париж. 1913 г. - министър на търговията и промишлеността в правителството на д-р Данев. 1919-1920 г. -министър на търговията и промишлеността в коалиционното правителство на Ал. Стамболийски. Водач на Народната партия, банкер. 1920-1922 г. - емигрант в Западна Европа заради конфликти със Стамболийски. След 9 юни 1923 г. се завръща в България, участник в Демократическия сговор. 1926-1930 г. - министър на външните работи в правителството на Ляпчев. От 1899 г. до 1934 г. -депутат. От 1931 г. до 1944 г. - политик, банкер, англофил, заема антифашистки позиции. 1944 г. - министър без портфейл в правителството на Муравиев от 2 до 9 септември 1944 г. Заради тези седем дни, от 1944 г. до 1954 г. е многократно интерниран, а в 1952 г. е осъден на 20 години затвор и умира в Пазарджишкия затвор през 1954 г.

362. На 1 септември 1939 г. Германия напада Полша и я прегазва. Англия и Франция обявяват война на Германия. Цар Борис III е предвиждал войната през септември, защото всички войни започват през есента - чакат да се прибере селскостопанската реколта. Лулчев знае кога ще почне войната, но не казва на царя, за да не отпадне той духом и да предприеме погрешен ход. Учителят Дънов има записано в тефтерче още от 1900 г., че войната е астроло-гически определена за 1939-1944 г. и че през 1944 г. руснаците ще влязат в България и ще сменят строя, което и става на 9 септември 1944 г. Виж «Изгревът», том IV, стр. 478-479.

363. На 28 юни 1914 г. в Сараево е убит австро-унгарският престолонаследник Франц-Фердинанд от сръбската националистическа организация «Черна ръка». Австро-Унгария поставя ултиматум на Сърбия, с който иска да подчини Сърбия. Ултиматумът е отхвърлен. На 28 юли 1914 г. Австро-Унгария обявява война на Сърбия. А ето каква е ролята на Англия. През време на ултиматума Англия и Германия водят преговори, като английският министър на външните работи заявява, че ако избухне война между германско-австрийския блок и

Франция и Русия, то Англия ще остане неутрална. Само след един месец Англия заявява, че ще подкрепи Русия и Франция. Така Англия подтиква започването на войната, за да може воюващите страни да се самоунищожат и да остане само Английската империя. На 1 август 1914 г. Германия обявява война на Русия, на 3 август обявява война на Франция. На 4 август Англия обявява война на Германия. Така че Англия трябва да поправи грешката си, да не тикне света към нова война. А точно това тя го прави и през 1939 г.

364. Съглашението от 1914 г. побеждава през 1918 г., а при Версайския мирен договор няколко империи се разрушават: от Австро-Унгарската империя се образуват нови държави - Австрия, Унгария, Чехословакия. Германската империя се разрушава - загубват се колониите в Африка. Руската империя се разрушава - войната предизвиква революцията в Русия - февруарската от 27 февруари 1917 г. и Октомврийската от 25 октомври 1917 г. и идването на болшевиките на власт. През 1939 г. Съглашението е в отлив, а Германия е в прилив към 19 септември 1939 г. Виж «Изгревът», том I, стр. 443-449.

365. Учителят Дънов чрез няколко лица предупреждава Фердинанд да пазят пълен неутралитет и да не влиза във войната, но той отхвърля съвета, като казва, че не слуша ясновидци. На 18 септември 1918 г. е пробивът при Добро поле и България е разгромена, след което подписва на 29 септември 1918 г. Солунското примирие. А предупреждението отпреди шест месеца е за това, че германците ще бъдат разгромени и това наистина става на 23 февруари 1918 г., когато германските войски биват спрени при Псков и Нарва, на 3 март 1918 г. е сключен Брестко-Литовският мир. По времето на този мир президентът на САЩ Уилсон предлага да се сключи мир между Съглашението и Централните сили, което е отхвърлено. Това е времето, когато България трябва да излезе от войната.

366. Учителят Дънов предупреждава, че Англия трябва да поправи грешките си от Първата световна война, да се установи мир в Европа, защото ще се дойде до голямата война. И тя идва и започва на 1 септември 1939 г., след като Германия напада Полша. На 9 май 1945 г. Германия капитулира. След войната Англия загубва колониите си в Далечния изток, Франция също ги загубва. Япония капитулира също пред СССР и САЩ. По-късно с помощта на САЩ тя се въздига като голяма икономическа сила от 1970 г. до 2004 г. Китай се оформя като голяма болшевишка военна и икономическа сила.

367. Причината за Берлинския конгрес през 1879 г., когато Англия разделя България на Северна - Княжество България и Южна - Княжество Румелия, подвластно на турците, е работа на Черната ложа, която се бори срещу Учителя. Учителят идва да работи при условията на обединен български народ, а те го разпокъсват. Черната ложа работи и в Германия, която предизвиква Втората световна война.

368. Учителят Дънов съветва да се пише писмо до Англия и да се поправят грешките от 1914 г. и, разбира се - несправедливият и грабителски мир от Версай и Ньойския договор срещу България от 1919 г. А каква е Уилсоновата програма - тя е програма за мир без присвояване на територии. За нея виж в «Изгревът», том XV, стр. 638-640, 640-642, 643-644 и снимка №144.

369. Трябва да се пише писмо до Хитлер. А защо? Англия пожертвува Чехия и Полша, за да насочи Германия на изток и да имат обща граница със СССР. Пожертвува Австрия и Хитлер прави аншлуса, т.е. я присъединява до Германия, за да може да граничи с Италия и да я подтикне да бъде по-смела и да воюва. Целта на Англия е да насочи войната на изток - срещу СССР, с което сполучва. На 22 юни 1941 г. Германия напада СССР.

370. Четейки по немските вестници как ударни части на фашистите разбиват еврейски магазини в Полша, то тук също се организират такива набези. Министърът на вътрешните работи нарежда да се хващат евреите и да се изпращат в каменните кариери да чукат камъни, да правят чакъл за пътищата, които се строят. Когато на 24 декември 1940 г. се гласува Законът за защита на нацията, в него се посочва, че главната причина за бедственото положение в страната са евреите, защото в техни ръце е частната търговия и дребната индустрия. И започват да ги изпращат в концлагери да чукат камъни.

371. Обикновено Учителят казва някои неща на Лулчев, за да ги предаде на царя веднага. Но Лулчев ги задържа или ги преработва в ума си и ги излага по друг начин. Лулчев сам признава, че няма добра памет, но може добре да анализира нещата. А от друга страна, това, което цар Борис научава, че е от Учителя, то също не го изпълнява, защото се интересува само от своята политика - да държи хора на сцената, а той да дърпа конците и после да се оправдава, че това не е от него, а от непослушните и самоволни министри, които си правят каквото си искат. А това е хитро скроена лъжа.

372. Избиването на комунистите след 9 юни 1923 г., след Септемврийското въстание от 1923 г. и след атентата на църквата «Св. Неделя» от 16 април 1925 г., е работа на английската политика и на онглийското разузнаване, което подтиква и подкупва фанатизирани комунисти за акции. Учителят Дънов разкрива една тайна - че всички амбиции и всички идеали на Хитлер не са негови, а са на Фердинанд. Напущайки и абдикирайки България, той със своето присъствие в Германия внася бацила, които носи в ума си. Постепенно тази психическа зараза се пренаса върху всички политици и Германия пощръклява от новите идеи на Фердинанд, а това са желанията за ревизиране на Версайския договор чрез война. Има едни големи мухи, наричаме ги «щръклици», които като ухапят говедата, те пощръкляват, бягат, скачат, търкалят се.

373. Учителят Дънов дава съвет да се вкара министър, който да е ляв и да защитава работническите интереси, както е в Англия, и да има пост за равновесие между десните сили и левите сили. Но в България това е невъзможно - заради безбройните убийства на комунисти, с хиляди. А идеологията на комунистите е срещу експлоатацията на бедните от богатите и че трябва да се вземат богатствата на богатите и да се раздадат на бедните. Но това царят не го прави. А го правят комунистите след 9 септември 1944 г., когато идват на власт. Аз бях свидетел, че това го направиха.

374. За Данаил, гл. 2, виж бел. №179. Идването и явяването на знамението на Човешкия Син, т.е. Христос, е предречено от памтивека.

Виж: Иоил, гл. 3, ст. 15: «Слънцето и луната ще помръкнат и звездите ще оттеглят светенето си.»

Виж: Исая, гл. 13, ст. 10: «Защото небесните звезди и съзвездия не ще дадат светлостта си. Слънцето ще помръкне в изгряването си и луната не ще сияе със светлината си.»

Виж: Евангелие от Матея, гл. 24, стих 23-31: «И тутакси след скръбта на онези дни слънцето ще потъмнее и луната няма да даде светенето си и звездите ще паднат от небето и силите небесни ще се поколебаят. И тогаз ще се яви знамението на Сина Человеческого на небето и тогаз ще заплачат всички племена земни и ще видят Сина Человеческого, че иде от облаците небесни със сила и слава голяма.»

Преди 2000 години дойде Синът в лицето на Исус Христос, сега е дошъл Бащата в лицето на Петър Дънов, Всемировият Учител на Вселената.

375. Учителят Дънов споменава, че нарочно Полша е оставена да бъде разгромена, за да може да бъде разделена на две между Германия и СССР. А това става чрез тайното споразумение между Рибентроп и Молотов от 23 август 1939 г., по силата на което СССР окупира Латвия, Литва, Естония, прибира към себе си земите на Западна Украйна и Белорусия, които са завзети от Полша след Първата световна война с Рижкия договор от 1921 г. Така Германия и СССР дойдоха една до друга и се сбиха, като на 22 юни 1941 г. Хитлер нападна СССР. А Хитлер бе, според Учителя Дънов, съдебният пристав на Бога, който трябваше да приведе решението на Бога към Англия. Но те го подлъгаха и го препратиха на изток, за да нападне СССР и да се отклони подготвеният удар към Англия.

376. След като е приключила Балканската война от 1912-1913 г. и е сключен Лондонският мирен договор от 17 май 1913 г., то Фердинанд на 16 юни 1913 г. нарежда на българските войски да атакуват армиите на Сърбия и Гърция. А според Учителя Дънов това са бесовете, които обсебват Фердинанд и го карат да ликвидира България. Тогава Небето внушава на Румъния да навлезе на 27 юни 1913 г. в България и да стигне до София с войските си, за да умири бесовете. Така те се явяват като съдебен пристав на Бога, да изпълнят решението Му и да изгонят бесовете от Фердинанд. Така се идва до Първата национална катастрофа с подписването на Букурещкият мирен договор на 28 юли 1913 г. България се лишава от придобивките от Балканската война от 1912-1913 г.

377. Според изказванията на Хитлер и нацистката пропаганда по радиото славяните били тор за германските ниви и трябвало да бъдат победени и земите им - приобщени към вековния Трети Райх. Когато това съобщават на

Учителя Дънов, той така се ядосал, че веднага казал: «Ще видим накрая кой на кого ще бъде тор!» Виж «Изгревът», том IV, стр. 470-472.

След капитулацията на Германия на 9 май 1945 г. германската територия бе разделена между съюзниците: Франция, САЩ, Англия от една страна, и СССР от друга страна. Столицата Берлин беше в съветската територия и зона, но бе разделена на две - на Източен Берлин и Западен Берлин, където бяха съюзниците. Съветската зона бе оформена като Източна Германия с името Германска демократична република (Г.Д.Р.) и просъществува до 9 ноември 1989 г. когато падна Берлинската стена. Така в продължение на 45 г. Източна Германия бе в територията на Съветската империя и стана тор на тази империя.

378. Според договора между Рибентроп и Молотов от 23 август 1939 г. Латвия, Литва и Естония преминават към СССР. Те стават отделни съюзни републики, като между тях и СССР е сключен пакт за взаимна помощ. Това става през месец август 1940 г. През месец юли 1940 г. са свалени бившите буржоазни правителства в трите страни и е установена съветска власт.

379. Англия е виновна да се вземат от Русия част от тези земи на запад -Украйна и Белорусия, а също и Далечният изток. И по този начин я оголват и я правят уязвима за нападения от жълтата раса. А това са представители на Япония и Китай, с които СССР граничи. Така Русия се оставя беззащитна към жълтата раса. И ако стане там пробив, те ще навлязат в Русия и ще дойдат до Европа и ще я завладеят и ще върнат човешката цивилизация назад. Виж «Изгревът», том VII, стр. 43, ред 4 отгоре

380. Вячеслав Михайлович Молотов, съветски държавен и партиен деец. Бил е член на революционния съвет, който ръководи Октомврийската революция в Петроград. Председател на народните комисари - 1930-1941 г. и народен комисар по външните работи - 1939-1949 г. и 1953-1956 г. През 1957 г. е свален от власт, накрая е изключен от КПСС от противниците си. Невероятен, изящен, изтънчен и непредсказуем дипломат, за изненада на Запада. Когато през 1949 г. се създаде НАТО от западните държави с цел да се запази мирът в Европа от СССР, то Молотов предложи и СССР да влезе в НАТО, та да бъде сигурността на Европа по-голяма. Беше голям дипломатически удар на Молотов. Всички се смяха на НАТО. А НАТО отхвърли предложението на Молотов. И бяха разобличени - разбра се, че НАТО не е за мир.

381. Максим Максимович Литвинов - съветски държавен и партиен деец. От 1921 г. е заместник-народен комисар, от 1930 г. до 1939 г. - народен комисар по външните работи. Представител на СССР в Обединените народи (ОН) през 1934-1938 г. 1941-1943 г. - посланик на СССР в САЩ и Куба. 1943-1946 г. -заместник-народен комисар по външните работи.

382. С договора между Рибентроп и Молотов от 28 август 1939 г. Германия взима земи от Полша, а СССР си взима своите земи от Западна Украйна и Белорусия. Виж бел. №375 и №378. На 28 септември 1939 г. между Германия и СССР се подписва договор за западната граница на СССР, която е «линията Кързън.»

383.1) Български депутати начело със заместник-председателя на Народното събрание Георги Марков посещават СССР. На 8 и 9 август 1939г. българската делегация е приета от Молотов. Според Учителя Дънов те отиват точно навреме и това е намесата на Провидението. На банкета депутатите са викали: «Да живее Сталин!», което изумило самия Молотов.

Учителят Дънов много често споменава за разкъсването на България на Берлинския конгрес през 1879 г. от Англия. С това тя нарушава Божествения план, според който Всемировият Учител трябва да работи при условията на обединен български народ.

2) От 1 юни до 1 юли 1878 г. в Берлин под председателството на германския канцлер Бисмарк се е състоял този конгрес, на който Англия и Австро-Унгария разпокъсват България натри части: Княжество България, Източна Румелия и Македония. Целта е да намалят границите на България, да я разпокъсат и да попречат на Божия план, според който Учителят трябва да работи при обединена и цялостна България. И до днес, 2004 г., България граничи със съседите си чрез окупирани български територии. Ако беше обединена България, то щеше да бъде в услуга на Англия, защото щеше да има излаз на Бяло море и според Учителя Дънов този излаз на Бяло море щеше да даде възможност на английския търговски флот да търгува с България и с Балканите. През Първата световна война Англия и Турция са противници и английските войски са разбити на Проливите.

384.1) В германския народ има много претопени славяни, които не си знаят произхода. Според Учителя всички големи немски композитори са славяни - Бах, Бетовен, Хендел, Моцарт, Шуберт. Виж «Изгревът», том VII, стр. 393394. Българските външни министри непрекъснато изискват връщането на Южна Добруджа от Румъния, като се спазва неутралитет към Англия, Германия, Франция, СССР и към балканските страни. Те поставят условие България да влезе в Балканският пакт. Но България иска с това влизане да получи Западна Тракия и излаз на Бяло море. А те не се съгласяват. Учителят настоява да се пази неутралитет и че така без война България ще получи Добруджа.

2) Българските дипломати непрекъснато настояват за връщането на Добруджа, както пред Германия, така и пред СССР, така и пред съседите - Сърбия и Гърция. Те им поставят условие България да влезе в Балканската Антанта и тогава ще се преценява. Накрая, под натиска на Германия и със съгласието на СССР се подписва договорът в Крайова на 7 септември 1940 г., с което се връща Южна Добруджа на България по мирен път, без война. Става задължителна размяна на българското население от Северна Добруджа и на румънски коло-нисти, заселили се в Южна Добруджа след 1913 г. Това е ролята на двата съдебни пристава - германският и руският.

385.1) Цар Борис посещава Англия и има среща с английския крал Джордж VI от 12 до 14 септември 1938 г., като гостува на английското кралско семейство в Болморал. На 14 септември 1938 г. се среща с министьр-предсе-дателя Чембърлейн. На 25 септември 1938 г, се среща с Хитлер. Способствува за отлагане на войната през 1938 г., защото на 28-29 септември е Мюнхенската конференция, с която чехословашката област Судет се предава на Германия. Сега английският крал уверява, че ще спазват неутралитета на България, но ще воюват с Германия до победа.

2) Английският крал Джордж VI изпраща писмо до цар Борис III и го подсеща, че трябва да пази неутралитета си. Контактите между двамата са още преди Мюнхенската конференция от 28-30 септември 1938 г., когато Судетска-та област е взета от Чехословакия и предадена на Германия. С този ход войната се забави с една година и германците бяха насочени в своя поход на изток.

386. Виж бел. №155. Книжката «Големият брат» е издадена през 1939 г. и вътре има две беседи - за големия и за малкия брат.

387.1) Един от най-активните последователи на Учителя Дънов е Начо Петров, политик и общественик. Той непрекъснато е събирал и подреждал всички политически изказвания за събитията, правени от Учителя при частните разговори с последователите Му. Начо Петров ги издава в малка брошурка, която не е дошла до нас. Освен това той е изрязвал непрекъснато от вестниците всички нападки срещу Учителя и ги е съхранявал за доказателство за българското отношение към Божия пратеник. Но всичко това се загубва след неговата смърт. Непрекъснато е цитирал отпечатани пасажи от Словото на Учителя на последователите Му и ги е предупреждавал, че ако не ги изпълняват, ще им се случат много беди. И те се случват. Заради това са го мразели.

2) Лулчев се съмнява в предсказанията на Учителя Дънов. Тръгва към Учителя, но го посреща голяма буря и трясък. Това е отговор на Небето за съмненията на Лулчев. За доказателство Учителят му дава една малка брошура, напечатана и подготвена от Начо Петров за предсказанията на Учителя през Първата световна война, за събитията от 1919 г. до 1939 г. и за онова, което трябва да се случи. Лулчев е изненадан и е хванат натясно. Тази книжка днес я няма, не е запазена. Но за нея знаеха възрастните приятели, които заварих живи.

388.1) Все пак Лулчев се коригира и извлича някои изречения от тази книжка на Начо Петров и ги поставя в своя дневник, като отбелязва, че не е от него. Жалко, че е загубена тази книжка.

2) Това са извадки от онази книжка, която Учителят е подарил на Лулчев, за да му докаже, че той го е казал пред онези, които са го запомнили, записали и отпечатали. И че не може да се твърди, че цар Борис си го е предсказал сам или че Лулчев го е налучквал. А те не знаят, че Всемировият Учител управлява събитията не само в Европа, в България, но и в цялата Вселена чрез Духът Беинса Дуно. Не са знаели тогава, не знаят днес и едва ли ще го разберат и утре. Трябва да им се отворят умът и съзнанието за тези неща.

389. Никола Антонов-дипломат, пълномощен министър в Турция (19331935 г.), СССР (1936-1940 г.), Швеция (1940-1949 г.), Турция (1945-1946 г.). Неговите доклади са били най-неочаквани и нелогични, но впоследствие неговите предположения са се сбъдвали. Това е ядосвало много царя и накрая той го праща в «глуха линия» - на незначителна мисия в Швеция, а в Турция го оставят заради опита му като дипломат.

390. Йоахим фон Рибентроп - министър на външните работи на Германия от 1938 г.

391. Шюкрю Сарачооглу - турски държавник, дипломат, министър на външните работи - 1938-1941 г., министър-председател на Турция след 1942 г.

392. Васил Бойдев - полковник, а след това генерал, командващ Пета армия през Втората световна война, комендант на Скопие, участвуващ в българско-германските преговори.

393. Деканозов - посланик на СССР в Германия.

394. Учителят многократно настоява пред Лулчев да предаде на царя да се пази строг неутралитет. Това нещо го е казал и на баща му - Фердинанд, но той не послушва и прекарва България през две национални катастрофи. Накрая и цар Борис не послушва Учителя Дънов и докарва България да обяви война на САЩ и Англия, и до трета национална катастрофа.

395. Петър Троянов - пълномощен министър в Полша и Латвия -1936-1939 г.

396. Сотир Янев - депутат, председател на комисията по външните работи в Народното събрание.

397. Съветите, които цар Борис получава от Лулчев, са идеи от Учителя, които невинаги се предават на царя точно. И когато ги получи, той не ги възприема, не може да ги възприеме, защото неговата глава не е българска. Няма орган, няма център в мозъка си, за да ги възприеме. Времето минава и той изостава от онези идеи, които му се дават и които трябва да реализира точно и на място. И накрая всичко се загубва, изпускат се времето и условията да се приложи съответната идея.

398. Това е един окултен закон, в който се казва как може да работи Доброто при лошите и зли хора. Може да работи само чрез маската на Злото, положена върху Доброто, за да не реагират злите хора.

399. Латвийците присъствуват през 1939 г. на 7-те рилски езера. Учителят ги изпраща внезапно. За тяхната защита от страна на Учителя виж в «Изгревът», том I, стр. 79 - «Латвийската риза».

400. Учителят Дънов в едно Свое изказване пред Свои последователи: «Давах съвет и на Хитлер, и на Сталин какво да правят. Хитлер не ме послуша. Но Сталин прояви послушание.» Това е ръководството на Русия от Невидимия свят чрез Учителя Дънов.

401. След подписания договор между Рибентроп и Молотов на 23 август 1939 г. и след подялбата на Полша от Хитлер и Сталин, то двете държави вече имат обща граница, граничат една с друга, защото Полша като държава не съществува.

402. В Берлин през 1878 г. Англия, Франция, Австро-Унгария разделиха България на три части и нарушиха Божествения план. Според него Русия трябва да освободи България, защото в България през 1864 г. е роден Учителят Петър Дънов и Той трябва да работи в освободена и обединена България. И точно в Берлин става разделянето. И на 15 октомври 1939 г. Учителят Дънов заявява, че Берлин ще понесе наказанието си. И на 9 май 1945 г. Германия капитулира и бе разделена на две, от 1945 г. до 1989 г. - цели 45 г., за да изплати Божието наказание. И то от комунистическа Русия, която стана голяма империя.

403. По времето на Първата световна война Русия е в Антантата, заедно с Англия и Франция. След като й оставят болшевизма с Октомврийската революция през 1917 г. (защото това е английска идея, това е незаконно роденото дете на монархизма според Учителя Дънов), с договорите след 1919 г. се отнемат земите на Русия - западна Украйна и западна Белорусия.

404. Любомир Лулчев е тежко ранен по време на Европейската война от 1914-1918 г. Години наред е бил полу-инвалид, но постепенно се възстановява и възвръща здравето си и силите си.

405. Гела е съпругата му Ангелина Радойкова. За нея и за нейното убийство сме включили един самостоятелен раздел - репортажи от в. «Зора». Той ще бъде публикуван в том XXI на «Изгревът». Лулчев е предсказал убийството на жена си и я е предупредил години преди то да се случи, но тя не го е послушала. Била е вироглава.

406. Петър Габровски - роден през 1898 г. в гр. Разград. 1916-1918 г. — завършва школа за запасни офицери. 1924 г. - завършва право и е адвокат до 1939г. 1939-1940 г. - министър на железниците, пощите, телеграфите. 19401943 г. - министър на вътрешните работи. Осъден на смърт от Народния съд на 1 февруари 1945 г.

407. Славчо Загоров - роден през 1898 г. в гр. София. 1916-1919 г. - следва право в Берн, офицер от Първата световна война. 1919-1922 г. - следва държавни науки в Лайпциг. 1933-1937 г. - следва правни науки в САЩ, Женева, Лондон. 1934-1942 г. - главен директор на Статистиката. 1939-1942 г. - министър на търговията, промишлеността и труда. 1940-1944 г. - депутат. 1942-1944 г. -пълномощен министър в Берлин, а след това - емигрант. Осъден от Народния съд задочно на смърт.

408. Димитър Василев - роден през 1883 г. в гр. Шумен. 1905-1915 г. -завършва педагогическо училище в Шумен, а след това - технически науки в Мюнхен. 1928-1939 г. - директор на водоснабдяването на редица градове. 19391944 г. - министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството. Осъден на смърт от Народния съд през 1945 г.

409. «1_а V^е роиг 1е ТоиЬ - «Живот за Цялото», отпечатана през 1939 г. Съставена е от беседи на Учителя, извадени части, които оформят една основна идея. Подготвил ги е Георги Радев и ги е превел на френски език. «Репзе!» е главата «Мисли!» от стр. 80 от българското издание.

410. Тодор Александров - роден през 1881 г. в гр. Щип - Македония. Член на ръководството на ВМРО. Под негово ръководство се извършват атентатите в гр. Щип през 1911 г. и в Кочани през 1912 г., станали повод за Балканската война от 1912-1913 г. През 1912-1918 г. е бил в услуга на двореца на Фердинанд. 1920 г. - възглавява ВМРО. Обявява се срещу Стамболийски, понеже се сближава с Югославия. Взел участие на страната на военния преврат от 9 юни 1923 г. и в потушаването на Септемврийското въстание. Под натиска на левите сили във ВМРО подписва майския манифест от 1924 г., но после се отказва от подписа си по искане на Демократическия сговор. Това се приема за предателство от левите сили във ВМРО, които го убиват през 1924 г. Правителството започва кървава разправа с тях.

411. Срещу Любомир Лулчев се правят няколко атентата, и то все несполучливи. Когато на Изгрева споделят с Учителя Дънов, Той им казва: «Лулчев е един от тези, който се моли усърдно и молитвите му отиват и достигат дотам, откъдето отменят атентатите срещу него. Моли се и има отговор за себе си.»

412. Пенчо Златев - роден през 1883 г. в гр. Елена. 1903 г. - завършва военно училище. 1912-1918 г. - офицер в Балканската и Европейската война. 1919-1928 г. - командир на конни полкове. 1919-1935 г. - ръководител на Военния съюз. Монархист. 1928-1934 г. - генерал, инспектор на конницата. 19341935 г. - министър на войната. 1935 г. - министър-председател и министър на войната. Оттегля се от политическия живот.

413. Димитър Гичев - роден през 1893 г. в Перущица. От 1914 г. - член на БЗНС. 1922-1923 г. - окръжен управител в Пловдив. 1926-1944 г. - ръководител на БЗНС «Врабча-1». 1931 -1933 г. - министър на земеделието. 1933-1934 г. - министър на промишлеността, търговията и труда. 1934 г. - интерниран в Клисур-ския манастир след преврата на военните от 19 юли. 1939-1945 г. - министър без портфейл, участник в опозиционния блок на БЗНС «Никола Петков». 1948 г. -осъден на доживотен затвор. 1959 г. - амнистиран.

414. Вергил Димов - роден през 1901 г. в село Аязлар, Търговищко. От 1920 г. - член на БЗНС. 1923-1924 г. - секретар на Младежкия земеделски съюз. 1924-1926 г. - емигрант в Югославия и Чехословакия. 1926-1931 г. - един от организаторите на БЗНС «Врабча-1». 1929 г. - завършва право в София. 1931-1932 г. - секретар на «Врабча-1». 1932-1934 г. - министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството. 1937 г. - адвокат в София. 1939-1944 г. - обявява се срещу въоръжената борба на Отечествения фронт. Министър на вътрешните работи в правителството на Константин Муравиев само за седем дни -от 2 септември до 9 септември 1944 г. когато идват комунистите на власт, заради което е осъден на затвор. Вергил Димов и Димитър Гичев са баджанаци -водят за съпруги две рождени сестри.

415. Стоян Костурков - роден през 1886 г. в Панагюрище. 1885-1890 г. -завършва духовно училище в Лясковския манастир. 1890-1891 г. - учител в Панагюрище. 1891-1892 г. - следва право в Женева. 1893-1906 г. - учител в различни градове. 1905 г. - един от основателите на Радикал-демократическата партия. 1918-1919 г. - министър на просвещението. 1931 г. - участник в образуването на Народния блок. 1931-1934 г. - министър на железниците и пощите. 1945 г. - ръководената от него Радикал-демократическа партия се обединява с Отечествения фронт. 1945-1946 г. - министър на народното просвещение.

416. Спас Дупаринов- роден през 1892 г. в с. Чешмединово, Софийско. От 1908 г. - член на БЗНС. Завършва право с докторат в Брюксел. 1918-1922 г. -редактор на в. «Земеделско знаме». 1923 г. - министър на правосъдието. Арестуван след 9 юни 1923 г. и жестоко изтезаван. Убит край с. Вакарел на 10 ноември 1923 г.

417. Михаил Маджаров - роден през 1854 г. в гр. Копривщица. 18671877 г. - учи в Роберт колеж в Цариград. 1877-1879 г. - учител в Пловдив. 18791885 г. - редактор на в. «Марица». 1882-1885 г. - директор на финансите в Източна Румелия. Русофил. 1886-1889 г. - емигрира в Одеса. 1894-1899 г. - министър на обществените сгради и пътищата. 1894-1899 г. - редактор на в. «Мир». 1912-1914г. - пълномощен министър в Лондон. Подготвя Лондонския мирен договор. 1914-1915 г. - пълномощен министър в Петербург - противник на присъединяването на България във войната на страната на Германия. 1919 г. - военен министър. 1919-1920 г. - министър на външните работи. 1935-1944 г. - застава на антифашистки позиции.

418. В България е най-голямото Добро и най-голямата Светлина и Виде-лина в Света от Словото на Учителя Дънов. Останалото е в тъмнина. И всички, които са в тъмнината, се упрекват помежду си, че всеки един от тях е «тъмният център на България». Христо Маджаров е съвременник на борбите за освобождаване от турско робство, участник в Съединението на България през 1885 г. и съвременник на двете национални катастрофи - 1913 г. и 1919 г. Той не е случаен човек, помни всичко и разказва всичко. Такъв човек не е удобен на никого. Знае много, разказва, поучава много, но накрая никой не го слуша. Не им изнасят съветите му.

419. Славейко Василев - роден през 1879 г. в с. Ветрен, Пазарджишко. 1900-1912 г. - завършва военно училище и Генерал-щабната академия в Петербург. 1912-1918 г. - офицер във войните. 1919-1922 г. - ръководен деец във Военния съюз, един от организаторите на Народен сговор. 1920 г. - началник на Военното училище. Участвува в подготовката на преврата на 9 юни 1923 г. 1926-1930г.- министър на обществените сгради, пътищата и благоустройството. 1939-1944 г. - организатор на профашистки младежки организации «Христо Ботев» и «Отец Паисий». На 2 септември 1944 г. се самоубива.

420. Боян Смилов - роден през 1885 г. в гр. Лом. 1902-1911 г. - завършва право в Женева. 1912-1918 г. - офицер във войните. 1923 г. - участник в преврата на 9 юни 1923 г. Министър на правосъдието в правителството на Александър Цанков, но се оттегля поради разногласия във вътрешната политика. 19271934 г. - депутат. 1931 г. - министър на търговията, промишлеността и труда.

421. Георги Петров - роден през 1886 г. в гр. Харманли. 1915 г. - завършва право в София. 1927-1939 г. - депутат. 1929-1933 г. - ръководител на Национала ибералната партия. Министър на търговията, промишлеността и труда през 1931-1933 г.

422. На 18-19 май 1934 г. политическият кръг «Звено» и Военният съюз извършват държавен преврат. Налага се военна диктатура по фашистки образец - отменя се Конституцията, забраняват се политическите партии и организации, разпуска се Народното събрание, отнета е свободата на словото и печата. Чак през 1938 г. се провеждат избори за депутати в Народното събрание. Според Търновската конституция цар Борис може да разпуска и да свиква Народното събрание, да назначава и да уволнява министри. На 21 май 1938 г. са избрани 150 депутати за 24-ото народно събрание.

423. Черната сянка между царя и Лулчев се дължи на това, че Лулчев изобщо не изпълнява това, което му казва Учителят. Второ, той не предава точно думите му. Трето, той съобщава други неща, идващи от онзи, който ръководи отвътре Лулчев. Това е основната причина, а второстепенната е, че Лулчев си спечелва врагове, но не го убиват, защото виждат, че е безкористен, живее в барака, не взима пари и не се стреми към държавен пост. Но все пак срещу него правят няколко безуспешни атентата чрез бомби.

424. Лулчев е разпънат на кръст отвътре и отвън. Разпънат е между царя и думите на Учителя. Ръцете и краката му са приковани от пироните на онези политически мошеници, лъжци и крадци, за които работи. Нали съветва царя кого да назначава и кого да сваля. Но не желае да излезе от блатото на политическия живот. Харесва му. И някой с въже го е вързал там. Вързал го е онзи, който го ръководи отвътре.

425. Много пъти Учителят му е казвал да не се занимава с политика, но Лулчев е искал да опита дали е способен да съветва, да напътства и да се налага. Правил го е чрез другите. Накрая не може да издържи и иска да се освободи, но не може, защото е вързан отвътре и отвързване няма. Затова накрая доброволно приема смъртта си, за да си разплати кармата.

426. Такава книга ще бъде издадена чрез «Изгревът», но не е още дошло времето за това. Ще бъдат представени действителни лица, събития и развръзки. Според Учителя Дънов с написването на книгата «Бай Ганьо» Алеко Константинов сам си е подписал смъртната присъда, понеже е изнесъл в нея само отрицателните страни на българина, които са го разрушили. А като най-добър разказ с положителни черти на българина Учителят посочва «Митар пророкът» от Михалаки Георгиев. Виж «Изгревът», том XVII, стр. 437-455.

427. Най-големият шпионаж и най-големите подкупи в света са в България. А защо? Защото тук е центърът на Бялото Братство. А непосредствено до него тук е центърът на Черната ложа. Те вървят заедно. Тук, в България, се решават съдбините на света чрез Учителя. А колко са подкупни българските управници, го е казал Учителят още в 1919 г. Виж «Изгревът», том XIX, стр. 931.

428. Учителят Дънов още на 18 ноември 1939 г. забранява на Лулчев да се бърка, да се меси в избора на министри и да ги определя. Забранява му. Но той не се съобразява с това. Иска да командва, да бъде фактор. След време ще понесе Възмездието на Народния съд. Но неговото поведение дава повод да се атакува Учителят.

429. Много пъти са викали Учителя Дънов в Обществена безопасност до Лъвовия мост. Отначало тази сграда е построена от комунистите за работнически дом, но държавата я одържавява. След това я правят сграда на полицията и в нейните пещи изгарят убитите комунисти след преврата на 9 юни 1923 г. и по време на Септемврийското въстание, както и своите противници до 1944 г. След идването на комунистите тази сграда продължи да изпълнява същите функции на сграда на Държавна сигурност до днес, 2004 г.

Учителя са Го смятали за престъпник и са Му измервали черепа, за да видят какъв тип престъпник е. Това представляват българите. За справка виж бел. №426.

430. На Невидимия свят трябват работници на земята, за да реализират своите идеи. Но онези, които са изпратени, след като се родят, биват отклонявани. Най-добър пример е, че тези, които бяха изпратени да бъдат сътрудници на Учителя Дънов, напуснаха страната, други не пожелаха да работят с Него, страхувайки се от общественото мнение, което бе срещу Учителя. Имаше и такива - изпратени от Небето за помощници, а долу ги обръщаха и ги правеха Негови врагове. Всички възможни случаи ги имаше и те са описани в «Изгревът».

431. Иван Петров - депутат от Ябланица. За да се избере като депутат, отива на място Недев, който е министър на вътрешните работи и командва полицията в страната. Това е «демокрацията» в действие в България, която се управлява чрез свободни избори по места. И то под наблюдението и ръководството на полицията.

432. Д-р Дуров, депутат.

433. Серафим Георгиев, депутат.

434. Тодор Кожухаров - роден през 1891 г. в Станимака, днес Асеновград. 1912 г. - завършва военно училище. 1912-1918 г. - офицер. 1921 г. - завършва право в София. 1922-1944 г. - директор на в. «Слово». 1923-1931 г., 1938-1944 г. - депутат. В 1923 г. - активен участник в Деветоюнския преврат. 1935-1936 г. - министър на съобщенията и железниците. 1941-1944 г. - противник на Отечествения фронт. Осъден на смърт от Народния съд на 1-2 февруари 1945г.

435. Хиляди са жертвите сред земеделците и комунистите през Деветоюнския преврат и при Септемврийското въстание през 1923 г. Избиванията са ръководени от Александър Цанков. Тук се посичат 23 000 българи. Аз заварих десетки хора, чиито бащи бяха убити и те бяха отгледани в нищета. После комунистите, когато дойдоха на власт след 9 септември 1944 г., направиха своето Възмездие и бяха избити също хиляди българи. Изобщо, българите се избиват взаимно, за да ги няма на тоя свят. Целта е да изчезне този народ от лицето на земята. А защо? Защото тук е Учителят и всички разрушителни сили работят срещу Него. Искат да не остане следа от Словото Му, от присъствието Му. И разрушават всичко, за да не остане следа от този народ. Засега сполучват.

436. На събора на Бялото Братство на Седемте рилски езера са били към 800-900 души - нещо невиждано и нечувано за онези времена. Последователите на Учителя се увеличават в страната и те са вече няколко хиляди. Те присъствуват във всички слоеве на обществото, като се почне от селянина, занаятчията, учителите, общественици и накрая - военни. Отвсякъде има по малко представители измежду този народ.

437. По онова време последователите на Учителя са смятали, че ако оставят някои книги от Негови беседи и лекции, то българите ще се зачетат и ще станат на крака, за да приложат Учението Му. Това не е възможно, защото за да четеш Словото на Учителя, трябва да имаш специално развит мозъчен център. Само чрез него може да се възприеме Словото. По друг начин е невъзможно. Аз съм пример за това твърдение - чак като станах на 29 години, ми се отвори центърът за това Слово и се родих духовно. И оттогава започнах да изпълнявам програмата на «Изгревът». Ако не беше се отворил този център, отдавна да съм напуснал тази страна и българите. Отвори се и сега съм тук.

438. На 30 ноември 1939 г. започва Съветско-финландската война и приключва на 13 март 1940 г. с поражение на финландците. Съветско-финландска-та граница се измества със 150 км северозападно от Ленинград и това спасява Ленинград, когато бива обсаден от германските войски, защото са успели да укрепят границата му.

439. Лулчев прави опити да накара цар Борис да се срещне с Учителя. Но царят винаги е отказвал. Учителят изобщо не се е срещал с него, освен на една зимна екскурзия, която е описана в «Изгревът», том III, стр. 136-138 и в том V, стр. 422. Но Учителят изобщо не е разговарял с него, а това са правили екскурзиантките жени.

440. Васил Митаков - роден през 1891 г. в село Долно Камарци, Софийско. 1899-1907 г. - завършва гимназия и Школата за запасни офицери в София. 1908-1911 г. - следва право в Русия и завършва в София през 1913 г. 1915-1918 г. -военен съдия и прокурор. 1921-1922 г. - член на Третия държавен съд, който осъжда министрите на В. Радославов като виновници за Втората национална катастрофа от 1918-1919 г. 1923-1939 г. - висш чиновник в министерството на правосъдието. 1939-1942 г. - министър на правосъдието. Осъден на смърт от Народния съд през 1945 г.

441. При различни случаи Учителят Дънов е казвал, че Наполеон е ученик на Бялото Братство, изпратен от Небето с три задачи:

1. Да премахне светската власт на папата.

2. Да премахне феодализма в Европа.

3. Да образува Европейски съединени щати в Европа.

Но вместо това той тръгва да прави династия и тръгва да воюва с Русия. А малцина знаят, че в родословното дърво на Наполеон има един прадядо, който е бил българин, обозначен с фамилията Ви1даго. Накрая, след битката при Ватерло на 18 юни 1815 г., където претърпява поражение, Наполеон е заточен на остров «Св. Елена».

442. Много пъти Учителят Дънов казва, че Хитлер е пристав на Бога, да проведе Божието решение срещу Англия. Но той не издържа, английската политика го насочва на изток за война със СССР - съветска Русия. Така се проваля и не изпълнява ролята си на пристав, и то на Бога.

443. Англия е обещала да се коригира след Версайския договор, чрез който се прекрояват границите на Европа за нейна сметка. Но не го прави и след това идват германски бомбардировки върху английските градове.

444. Идеологията на нацизма е: богоизбраният германски народ, който, обединен в едно като юмрук, да ръководи Европа от подчинени народи. А това всъщност е еврейска идея, която идеолозите на нацизма възприемат, без да се усещат и без да знаят за това. Приемат идеята на евреите и след това ги изгарят в пещите на концлагерите.

445. Учителят Дънов дава пример с човешкото тяло, че всеки народ на земята заема даден уд - представлява даден орган в общочовешкия организъм. За българите казва, че те са представители на черния дроб. А това е най-важният орган, защото през него преминава всичко, което идва от стомаха и червата. В черния дроб се преработва всичко. И българите имат тази служба, техните съзнания трябва да преработват всичко, което става по света, на всяко място и по всяко време. И затова Учителят споменава често, че българите са виновни за онова, което става по света.

446. Много пъти Учителят Дънов е казвал, че идеологията на Хитлер е еврейска. Евреите са смятали, че като са богоизбран народ, то всички народи трябва да им слугуват. Така са смятали, че Христос като дойде, ще работи за тях, но после Го разпнаха. Хитлер иска неговият народ да бъде богоизбран народ и всички народи да работят за него. И дойде онова време, когато го разпнаха заради тези еврейски идеи. Германия капитулира на 9 май 1945 г., а преди това Хитлер се самоуби в бункера си.

447. Всичко, което е казано на станало. Проверили са го и знаят, че също ще стане. Божествената Правда цар Борис и на баща му Фердинанд, е е станало. И сега каквото му се каже, раздава правосъдието.

448. Много пъти са организирали нападение срещу Изгрева и през деня, и през нощта. Това са били платени наемници, изпратени от църквата или от запасните офицери. Но се е случило, че след едно такова нападение, онзи, който е трябвало да им плати, отказва да им плати. Лулчев се е намесил тогава, след като открил онзи, който заплаща погрома. За едно такова нападение през нощта виж «Изгревът», том II, стр. 290 и том III, стр. 95.

449. Според Учителя Дънов войната е едно наказание, допуснато от Невидимия свят за разплащане на международната карма и заради нарушение на окултните закони, които ръководят живота. А за нарушение на окултните закони от българите и за последствията от това нарушение вижте в «Изгревът», том XIX, стр. 929-934.

450. Село Брезе е в Свогенски район. Слиза се от влака на гара Своге и с автобус се минава през село Искрец и се стига до село Брезе, разположено високо в планината. Там е била учителка Невена Неделчева, приятелка на Лулчев, и е била назначена по негово настояване. Тя ги поканва на гости. Искала е да прави интернат за бедни и способни ученици. Но тази идея я реализират комунистите 30 години след това. Аз бях свидетел, защото работех като лекар в болницата в гр. Своге от 1969 г. до 1986 г. - 17 години.

451. Багрянов дава 500 лв. именно за бедните ученици. В това село може да се садят само картофи и да се косят високопланинските ливади за сено за добитъка - друг поминък няма в селото. По времето на социализма, поради намаление на раждаемостта и липсата на ученици, основното училище бе закрито, а учениците бяха прехвърлени в интернат в гр. Своге, който се намираше на 50 метра от училището. Идеята на Невена бе реализирана от комунистите, но в друго, комунистическо време, около 1970 г. Аз, като детски лекар в гр. Своге, отговарях за училището и за интерната. И проверих по какъв начин се реализира нейната идея.

452. Невена Неделчева е назначена за учителка в с. Брезе. Там работи 2-3 години. Има две запазени снимки с нейните ученици, които ще се публикуват към нейния материал, когато му дойде времето. По онова време до селото се е ходело пеша или с каруца.

453. Цар Борис упорито отказва да се срещне с Учителя Дънов. Има причина за това. Той е представител на Кобургите и Бурбоните от Европа, които са врагове от памтивека на българите и на Бялото Братство. Той е закачен отвътре за друга верига и по нея получава нареждане да отказва.

454. Това е трето предложение на Лулчев към царя да се срещне с Учителя. Но царят отново отказва - по същата причина. Кобургите и Бурбоните не искат да се преклонят пред Великия Учител. Това е причината. Не го признават и воюват срещу него, чрез Фердинанд и чрез Борис III. Така воюват и срещу българския народ, изпратили своите представители да го прекарат през три национални катастрофи.

455. Никола Куртоклиев - офицер, възпитател на Борис като младеж.

456. Лорд Лойд Джордж, председател на Британския културен съвет. Министър на търговията -1905-1908 г., на финансите -1908-1915 г. на Англия. Играл е голяма роля за подготовката на Англия за Първата световна война от 19141918 г. Той е един от главните автори на Версайския мирен договор през 1919 г. На Парижката мирна конференция е изиграл главна роля за разпокъсването на България и Русия. Неговото правителство организира антисъветска интервенция и икономическа блокада на съветска Русия. Той е инициатор за свикване на Генуезката конференция през 1922 г. по стопански и финансови въпроси с цел да упражнят натиск срещу съветска Русия и да се възстанови капитализмът в Русия.

457. Григорий Распутин, влязъл до царското семейство в Русия като лечител на престолонаследника на император Николай II, който страдал от хемо-филия - наследствено заболяване, предаващо се по женска линия. Оказвал голямо влияние на външната и на вътрешната политика на царското правителство. Бил е омразен на всички. И накрая дворянското съсловие организира убийството му. След неговото убийство стават февруарската и Октомврийската революции в Русия през 1917 г. Лулчев го възприемали като новия Распутин. Не само по времето на цар Борис, но и след това - по комунистическо време, от 1945 г. до 1990 г., че дори и сега. Но с излизането на този том ще го възприемат по друг начин. Той стои много, много над Распутин.

458. Противниците на Лулчев го заплашват, че ще издадат книга за него, в която ще го оприличат на модерния Распутин в двореца на цар Борис. Но разбират, че позицията му е силна и че с това само ще му направят реклама, затова се отказват. Това по-късно го прави Народният съд, който го осъжда на смърт като модерния Распутин. Осъждат го комунистите. А по фашистко време е спасил от смърт към 100 комунисти. Това число не е преувеличено, а действително. Познавах някои от спасените.

459. Лулчев бива реабилитиран от Стамболийски. По време на преврата срещу Стамболийски, Лулчев се спасява по една случайност, че през нощта преспива при една своя любовница и не е намерен в дома си от полицията и войската. Ако е бил намерен, е щял да бъде застрелян на място. Спасява го една случайност. И привилегията, че е бил голям любовник. А такива жените ги охраняват.

Лулчев като офицер е публикувал свои материали в ръководното списание «Борба» на Георги Бакалов, който е бил социалист, комунист. Ето защо е уволнен от войската от Константин Тошев, който е министър на вътрешните работи от 27 юни 1921 г. до 9 октомври 1921 г. и министър на войната от 9 октомври 1921 г. до 9 февруари 1923 г.

460. Много пъти Учителят съветва, че за едно общество трябва да има отходен канал, за да се оттичат през него каналните води от всичките - човешка мръсотия и извержения. Тази роля поемат вестниците. А в една къща трябва да има и комин - тази роля я поема парламентът с депутатите.

461. Димитър Греков - роден в Бесарабия през 1847 г. Завършва право във Франция. Министър на правосъдието- 1879 г., 1879-1880 г., 1882-1883 г., 1891-1892 г. Министър на вътрешните работи - 1879 г. и на външните работи -1890-1894 г. 1889 г. - министър-председател. Противоречията по финансови въпроси между Греков и радославовистите довеждат до оставка на Греков, която съвпада по дата със смъртта на майката на цар Борис III - 1 октомври 1899 г.

462. Екатерина Каравелова - родена през 1860 г. в гр. Русе. Съпруга на Петко Каравелов, русофил, участвува в борбите на либералите срещу консерваторите. Тя пише статии срещу Берлинския конгрес от 1878 г. и срещу клаузите на Ньойския договор от 1919 г. Редовна делегатка на всички конгреси на Международната лига за мир. Обявява се срещу фашисткия терор през 1923 г., срещу арестите и убийствата след атентата на църквата «Св. Неделя» през 1925 г. Превежда от френски и руски езици произведения на класиците. Развива голяма обществено-политическа кариера.

463. Иван Стоянович (Аджелото) - роден през 1862 г. в гр. Стара Загора. След Освобождението от 1878 г. е телеграфист. 1882-1885 г. - секретар в Дирекцията на правосъдието в Източна Румелия. В ръководството е на Българския таен централен революционен комитет (БТЦРК) в Пловдив за Съединението през 1885 г. с Княжество България. Пълномощен министър в Букурещ - 1917 г. Редактор на няколко вестника: «Глас» - 1887 г., «Народна воля» - 1887 г.

464. Касае се за една брошура на теософите, написана от Ани Безант: «Великите учители и теософското общество», която я има преведена на български. Изпраща му я на английски, за да го впечатли. Но това изобщо не може да стане - той има череп на Кобургите и това не го засяга. По това време е популярна «Великите посветени» на Едуард Шуре. Тя е за Рама, Кришна, Хер-мес, Мойсей, Орфей, Питагор, Платон, Исус.

465. По това време се печатат на циклостил резюмета на беседи и лекции на Учителя. Обикновено в половин лист, дори до цял лист се включват най-интересните изказани мисли от Учителя. Има запазени до днес от тези резюмета. В бъдеще те трябва да бъдат издадени чрез «Изгревът».

466. «Вечният извор», издание 1939 г., от Любомир Лулчев. В този том сме поместили глави от тази книга.

467. Тук Учителят Дънов разкрива, че английската политика е тласкала Финландия във война със СССР през 1939 г. Виж бел. №438. А всички обвиняваха, че това е политиката на Сталин. За възнаграждение от Невидимия свят се получи, че границата между Финландия и СССР при Ленинград се премести на 150 км на северозапад и това спомогна много при отбраната на Ленинград, когато германците наложиха обсада и блокада на града от месец ноември 1941 г. до 12 февруари 1943 г., когато бе разкъсано германското обкръжение.

468. Атаките срещу Учителя Дънов са много големи и Го обвиняват, че е богохулник, че е самозванец, че е престъпник, че разрушава държавата и обществения морал. Но след 9 септември 1944 г. идват комунистите на власт и се явяват като бич Божий и раздават Божията правда на всички онези, които воюваха срещу Учителя. Аз бях свидетел на това възмездие. То бе Велико!

469. По границата между Финландия и СССР започват провокации, предизвикани от финландците. Но никой не вярва на Сталин. А Финландия е в състава на Руската империя до 1918 г., когато получава независимост от Ленин, понеже финландският полк спасява болшевиките от метежа на меншеви-ките. За благодарност Ленин им дава независимост.

470. По време на Октомврийската революция от 1917 г., която идва в името на идеите за мир на земята, земята на селяните, цялата власт на съветите, за равенство и братство, за премахване на дворянството, аристокрацията и експлоататорите капиталисти.

471. Онези, които гониха богомилите в България и издигнаха първата клада срещу богомилите, бяха при цар Борил през 1211 г., след което прогониха богомилите на запад. Но те помогнаха на Асеновци да освободят България от Византийско робство през 1185 г. Същите сили на разрушение се явяват и по времето на Учителя. Сега те трябва да платят за грешките си. Това става след като комунистите идват на власт след 9 септември 1944 г. и за няколко години избиват всички бивши управници, изпращат по затворите и лагерите онези, които са крепили предишния царски режим. Това беше Възмездието на Небето, раздадено чрез комунистите, които се явиха като бич Божий. Бях свидетел на това възмездие!

472. Тези думи на Учителя Дънов са много важни. За да Го приемат българите за Учител, трябва да изминат още 2000 г., за да се пробуди съзнанието на българите за духовната светлина на Словото на Учителя. Оценяването на Учителя е дълъг процес. То не е за обикновеното човешко съзнание. А само за пробуденото човешко съзнание чрез Светлина и Виделина. Светлината е за физическия свят, а Виделината е в духовния свят.

473. Атаките на Българската православна църква и духовниците срещу Учителя са големи. Ето защо Той допуска да дойде възмездието за тях. И то идва, след като комунистите идват на власт. Аз като дете съм виждал как режат брадите на поповете със сърп, с който се жънат пшеничните класове. А той много трудно може да отреже косъм от брада. Режеха ги и с ножове, но никак не с ножици. Разпопваха ги, горяха иконите и църквите. А всички онези свещеници, които поддържаха предишната власт, платиха с живота си. Бях свидетел на такива случаи. И го запомних. И свидетелствувах за Възмездието.

474. Иван Петров - виж бел. №431. Серафим Георгиев - депутат.

Данчо Костов (Дени) - роден през 1897 г. с. Локорско, Софийско. 1924 г. -

завършва докторат по агрономство в Хале, Германия. 1926-1929 г. - специализира генетика в Харвардския университет в САЩ. През 1932-1939 г. живее в СССР. Работи в Института по генетика в Ленинград. През 1939 г. е в София. Преподавател по обща биология в медицинския факултет в София, завежда катедра по дарвинизъм, генетика в Агрономическия факултет - 1946-1949 г. в София.

475. За Кенет де Кореи вж. бел. №110.

476. В българската история продажността на политици и държавници е всеизвестна. В историята на Първата българска държава и на Втората българска държава на всяко едно велико дело, сътворено от народ и държава, съот-ветствува едно голямо предателство, направено от българи. Така България пада за 500 години под турско робство. Сега се повтарят същите събития, защото действуват едни и същи сили, проводници са продажните българи. Виж «Изгревът», том XIX, стр. 929-934.

477. Лулчев разбира, че неговата дейност няма полза за него и за държавата. Споделя с Учителя, Който му казва, че се дължи на това, че не е поставен на мястото си и е седнал на чуждо място. Но той си го е искал, за да се реализира като политик, макар че Учителят не е одобрявал това. Искал е да опита. И е опитал и е заплатил след това с живота си.

478. Духовете на тъмнината ръководят днешната политика. А духовете на светлината движат живота на хората, те осветляват пътя им с идеите на Словото Божие.

479. Австро-Унгария на Франц-Йосиф разруши Балканското споразумение между България, Сърбия, Гърция, за да вземе Босна и Херцеговина от Сърбия и да властвува. Сега същите сили си служат с други народи. Те сега действуват по същия начин, но други са поставени на политическата сцена като актьори. Една такава роля играе Англия.

480. Възходът на Англия се дължеше на това, че Библейското дружество в Лондон отпечатваше Библията на различни езици и с нея искаше да разпространи християнството. Това бе нейната мисия и затова Британската империя бе на върха си. Учителят споменава, че на британските кораби отпред са носели Библията, а отстрани са гърмели оръдията им. И това е опропастило мисията им. Гърмели са оръдията, за да се създаде Британската империя.

481. Денят Господен включва един дълъг процес на изплащане на дълговете на хората към Бога. Това изплащане става чрез страдания. А войната е метод за ликвидация на тези спешни и отсрочени плащания. По време на Първата световна война германските подводници с торпилите потопяват стотици английски кораби. Това е т.нар. подводна война на германците.

482. Учителят отново споменава, че онези, които накарват Финландия да воюва срещу СССР през 1939 г., са самите англичани, които не позволяват на руснаците да излязат на бреговете на океана. Но след 9 май 1945 г. СССР се разраства като империя от Берлин до Владивосток, като просъществува до 1989 г. А защо? Това е решението на Учителя, за да раздаде Божията Правда чрез възмездието на Божия съд и да се обедини славянството. Но то не можа да се обедини чрез болшевизма. То може да е обедини само чрез Словото на Учителя.

483. Обикновено цар Борис изпраща портрета и почерка на някое лице, което го готвят за висок пост. Лулчев му прави анализ и му го изпраща. Всички анализи са точни и цар Борис никога не е възразил, че не са точни. Но въпреки анализите на Лулчев, царят си постъпва както си иска. И няма никаква полза от труда на Лулчев за царя и за държавата. А има полза само за Лулчев - той вижда, че знанията му са точни и верни.

484. Лулчев се е наел да чисти политическия нужник на България. Но към този нужник го отпраща и самият цар заради неговата непоследователна политика, с която настройва хората едни срещу други, за да може чрез интригите да ги владее. Но те не се усещат. Единствено накрая това прозира Лулчев. Но накрая. Но вече е много късно, както за Лулчев, така и за държавата.

485. Отклонението на Англия от определения й път - с Библията да разпространява Християнството, за което бе създадена Британската империя. Тя се отклонява от своя път, като разпокъсва Сан-Стефанска България и поддържа Турция. Целта е унищожение на славянството и Русия.

486. Разпокъсването на България на три части: Княжество България, Източна Румелия и Македония, е работа на английската политика. Насочено е към това да се затрудни работата на Учителя, да работи с разпокъсан народ и стеснени условия. По-късно предизвикват Първата и Втората световни войни, за да Му попречат на Школата, отворена от Него през 1922 г. и съществувала до 1944 г.

487. Страданията на България се дължат на английската политика - тя беше насочена срещу славяните, срещу Русия. Целта е да не бъде обединен българският народ и да се ограничат условията на Учителя, Който е дошъл в рамките на освободена България. И то обединена. И всичко това го казва нееднократно Учителят, за да се вразумят българските политици. Но това не достига до ушите им и до ума им. А защо? Защото си запушват с две ръце ушите и не искат да четат Словото на Учителя.

488. От Учителя научаваме, че Англия е тази, която тласка Фердинанд към Германия през войната 1914-1918 г. Те правят втората погрешка след разпокъсването на България на Берлинския конгрес през 1878 г. За наказание няма да бъдат победители след Втората световна война. След 1945 г. започна разпадане на Британската империя, като нейните колонии си извоюваха свобода и независимост. Тя се сви в Британския остров. Това бе наказанието й.

489. В Англия се раждат идеите на комунизма, той се ражда там и се препраща в Европа и след това - в Русия, като болшевизъм. Този незаконно роден син на Англия се изпраща в Русия и чрез Октомврийската революция той идва на власт. Октомврийската революция довежда до два милиона жертви в Русия - и то славянско население, за да може да се възкачи на власт английският незаконен принц като болшевик.

490. Понеже не изпълни мисията си за разпространението на християнството чрез издаването на Библиите и разпространението им, то Англия се отклонява. Ако беше създала обединена България в рамките на Сан-Стефанска България, щеше да има благословия. Тя работи срещу славяните и ги насъсква една срещу друга.

491. Дервишката могила е височина от 687 м по югоизточните възвишения на Сакар планина. Там има наблюдателен пункт за наблюдение на българо-турската граница, която минава през Сакар планина, отива на изток и преминава и Дервенските възвишения на Странджа планина. Ако хвръкне Дервишката могила, означава, че е почнала войната между Турция и България.

492. Метаксас е гръцкият генерал Йоанис Метаксас. Участвувал в Балканската и в Междусъюзническата войни през 1912-1913 г. От 1913 г. до 1917 г. е началник на генералния щаб. От април 1936 г. е министър-председател и военен министър. На 4 август 1936 г. извършва фашистки преврат с помощта на крал Георги II и управлява като диктатор. Укрепва границата с България, наречена «Линия Метаксас». Смятали са я за непревзимаема, защото е била осеяна с минно поле. Германците на 6 април 1941 г. я атакуват с хитрост, с необикновена тактика я превземат, като пускат магарета, които са заобикаляли мините, и чрез тях са се добрали до крепостта. Разрушена с оръдия отвън, а подземията са изгорени с «огнепръскачки» - военен уред, който под налягане изхвърля бензин, който се запалва и изгаря всичко на 20-30-50 м. Гърция е официално окупирана на 1 юни 1941 г.

493. Спазването на строг неутралитет от страна на България е идея на Учителя, предадена на Лулчев и възприета от царя. Впоследствие я приемат и англичани и германци. И дори англичаните настояват на това. Това е Божия милост, но царят не издържа и накрая на 1 март 1941 г. България, чрез министър-председателя Филов и министъра на външните работи Попов, се присъединява към Тристрания пакт. В същия ден германските войски навлизат в България и след това, на 6 април 1941 г., през България нападат Югославия и Гърция.

494. Учителят Дънов е забранил на Лулчев да дава съвети за назначаване на министри. Виж бел. №428. Това е разговор с Учителя на 18 ноември 1939 г.

495. Никола Михов - роден през 1891 г. в гр. Велико Търново. През 1911 г. завършва военно училище. 1912-1918 г. - офицер във войните. 1919-1928 г. -офицер към Военното училище и Четвърти артилерийски полк. 1933 г. - командир на Седми артилерийски полк. 1938 г. - началник на Военното училище, генерал-майор. 1941 г.-командир на Пета армия. 1941-1942 г.-командир на Първа армия - генерал-лейтенант. 1942-1943 г. - министър на войната. 1943-1944 г. -регент в Царство България заедно с принц Кирил и проф. Филов.

496. Непрекъснато по адрес на Учителя се пускат слухове, срещу Него се говорят лъжи. Повод за тези нападки дават последователите на Учителя със своите постъпки и Лулчев с това, че се занимава с политика. Един дребен факт го надуват и «от иглата правят копие, а от конеца - въже», с което искат да обесят всичко, което мирише на «дъновизъм».

497. Книгата «Благословение» излиза през 1940 г. Част от тази книга сме публикували в този том. Тя е трета част от трилогията «С Христа».

498. «Новият ден» е брошура, излязла през 1940 г., от 46 страници. Това е лекция от 17 януари 1941 г. и е от Общия окултен клас. Лулчев се опитва чрез тази книжка да внуши на царя някоя мисъл от Словото на Учителя. Опитът показва, че царят не чете тези книги. Просто не може и не иска. Не приема Учителя Дънов за Учител. Това се дължи на Бурбоните от Франция и на Кобур-гите от Германия, които са създали тялото му и които са в него и го управляват.

499. Много пъти Учителят Дънов посочва, че Освобождението на България от турско робство чрез Русия през 1877-1878 г. е дело на Бялото Братство. А договорът от Сан Стефано от 3 март 1878 г. е Божие дело и България трябва да бъде обединена в рамките на този договор. Но Англия се намесва и проваля този план на Небето. Освобождението на България е акт на Бялото Братство. Виж «Изгревът», том XI, стр. 36-159,160-346.

500. През 1914 г., когато Учителят говори за пълен неутралитет, никой не Го слуша. Англия насочва България да отиде към Германия, за да пресекат излаза на Русия към Дарданелите. Погромът през 1918 г. и пробивът на Добро поле се дължат на английската политика, а не толкова на тяхното оръжие. Ако не се поправи грешката, Англия ще плаща. И ние заварихме и доживяхме времето, когато бе принудена да заплати с разрушение на Британската империя.

501. Учителят съветва да се сключи мир, да не използуват Русия, защото Англия ще плаща накрая. След свършването на войната през 1945 г., английската империя се разрушава. А как става това - виж «Изгревът», том I, стр. 446447.

502. Опитите да проведе и въведе Паневритмията в училищата е описан много добре в «Изгревът», том I, стр. 494-507.

503. Ролята на цар Борис е да предаде идеите на Учителя чрез съвети на чуждите посланици или владетели. Идеята е приятелство, мир и неутралитет на България. Той дава само съветите. Понякога успява да ги предаде, понякога не ги предава. А това са идеи и решения на Божествения свят. За тях трябва време, за да влязат в умовете на управляващите и воюващите. И тогава ще се преодолеят с Волята Божия, което представлява една реализирана Божия идея.

504. Американският президент Уилсън предлага 14 точки за мир в Европа и света. Но Англия ги отхвърля. За него и за тези точки виж «Изгревът», том XV, стр. 638-640, 640-642, 643-644. Тогава той се връща в САЩ и американските дипломати, заради претърпяното унижение от англичаните, се заклеват да разрушат Английската империя и никога повече да не дават на англичаните ръководна роля. Това те го осъществяват по време на Втората световна война и след войната. Ние бяхме живи свидетели. От 1945 г. до 1989 г. и от 1990 г. досега САЩ са суперсилата на света.

505. След капитулацията на Германия, във Версай на 28 юни 1919 г. се взимат територии в Европа, както и нейни колонии. Определени са 132 милиарда златни марки контрибуции за победените. На България са определени два милиарда и 250 милиона златни франка контрибуции. Това е цената за пролятата кръв, според Учителя. И сега, през 1940 г., Учителят казва, че ще им турят на тогавашните победители контрибуции и за руската, и за немската кръв. Това е казано преди 22 юни 1941 г., когато Германия напада СССР. Русия заплаща за победата си над Германия с 20 милиона убити. Голяма цена.

506. Учителят отваря невидимата завеса, покрила главите на европейците. Войната не се води само на земята. Тук тя е само проекция между борбата на двете ложи. Адептите на източните народи са тези, които подтикват и разпалват войните чрез внушение и обсебване. Целта е да се освободят от Англия. А това може да стане, като се разруши Британската империя чрез война в Европа. А за нея заплащат с кръв европейските народи, включително и България.

507. Ганди е завършил право в Лондон. Става лидер на Индийския национален конгрес в подема на националноосвободителното движение в Индия през 1919-1922 г. Неговото учение е пасивна съпротива, да не се противи на злото. Бива арестуван от англичаните, но Учителят им казва да го пуснат. Как им е казал, това не знаем. Може чрез посланик, може чрез внушение, може да се е излъчил и да е отишъл в Индия и да им го е казал. Но го е казал. И те са го изпълнили - пуснали са Ганди на свобода.

508. Ето това е ролята на английската политика спрямо България. Това го казва Учителят. А България плаща с три национални катастрофи, разрушение на страната, избити българи от войните и помежду им, след 1923 г. до 1945 г. Виж «Изгревът», том I, стр. 443-446.

509. Лулчев е причината да се вдигне този вой срещу Учителя и последователите Му. От една страна е отпечатаният роман «Благословение», който е спрян от полицията, но след намесата на царя отново се пуска за продажба. От друга страна политическата дейност на Лулчев му довежда врагове. И накрая всичко това се прехвърля върху Учителя. Тези политически гонения от тази власт се прехвърлят и срещу «дъновистите», след като идва и новата комунистическа власт след 1945 г. Всичко е свързано, заради Лулчев се гонят последователите на Учителя след 9 септември 1944 г., когато идват на власт за 45 години, определени от Учителя Дънов.

510. Наистина тази година е критична за него. Той политически добива слава, след като на 7 септември 1940 г. в гр. Крайова, Румъния, се подписва спогодба, според която Румъния връща на България Южна Добруджа, откъсната след Междусъюзническата война през 1913 г. Слова на победител чрез мир.

511. Д-р Любен Дюкмеджиев-роден през 1882 г. вгр. Шумен. През 1905 г. завършва право с докторат, участвува в няколко партийни конгреси на БКП. Участвува в защитата на редица процеси срещу комунисти -1923-1939 г. Депутат и секретар на парламентарната група на БКП - 1939-1941 г. Като депутат води борба в Народното събрание срещу присъединяването на България към Тристранния пакт. 1941-1944 г. - въдворен в концлагер от цар Борис III.

512. Никола Захариев - роден през 1898 г. в с. Лесичери, Търновско. 1916-1920 г. - завършва Търговска гимназия, следва в Историко-филологичес-кия факултет в София. 1920-1923 г. - частен секретар на министъра на железниците и на вътрешните работи. 1924-1927 г. - завършва Висш кооперативен институт в Прага. 1931 -1934 г. - депутат и подпредседател на 23-ото ОНС. 1934 г. -министър на обществените сгради и пътищата. 1934-1935 г. - министър на съобщенията. 1940-1944 г. - първи подпредседател на 25-ото ОНС. 1942-1943 г. -министър на търговията, промишлеността.

513. Цар Борис е имал няколко незаконородени деца. Аз лично като лекар от «Бърза помощ» бях изпратен да прегледам една девойка на 18 години, която още с влизането ми се похвали, че майка й е незаконородена дъщеря на цар Борис. Аз стоях като втрещен. Те не се срамуваха, не се плашеха, а се гордееха с това. Запитах майка й вярно ли е това. Отговори ми, че е дъщеря на цар Борис. «Ами как ще делите царството с цар Симеон?» - «Ще го делим някак си.» Дойде това време, цар Симеон се върна и е вече министър-председател на България от 2001 г. до 2005 г. И като такъв той незаконно си върна всички царски резиденции от времето на баща му цар Борис III. И в очите на българите това го провали окончателно. А дали ще даде от имотите на незаконно родените си братя и сестри? Едва ли.

514. «Дъновистката треска» се състои първо в съмненията към Учителя Дънов, дали той е Учител или е самозванец. За цар Борис Учителят Дънов не е Учител, цар Борис не Го приема, но и не Го отхвърля, защото чрез Лулчев приема някои идеи и предсказания на Учителя, които се оказват верни. Това е, което го кара да се справя с «Дъновистката треска». Тогава хората масово са боледували от малария и са знаели какво означава маларийна треска.

515. Духовните закони организират живота на земята. Те се намират в Невидимия свят, недосегаем и невидим за нас, за нашите сетива. Това е организиран свят. Принципите са от Божествения свят, законите са в Духовния свят, а фактите са на земята. Това са стъпалата, които вървят едно след друго отгоре-надолу. Това е, което непрекъснато му се предава на царя, но той не го разбира и не го приема. И да иска, не може. Няма в черепа си сетива и органи за това знание.

516. Невидимият свят кредитира царя, защото Учителят е тук и трябва да има условия, за да завърши Школата, която е открил. Но това изобщо не се възприема от него, че е кредит на Небето. Той смята, че това се дължи на него. А неговата династия опропасти България стри национални катастрофи: 1913 г., 1918 г. и 1945 г. А неговият син Симеон II, дошъл като министър-председател през 2001-2005 г., я подготвя за четвърта национална катастрофа. А това ще си го проверят българите и ще си го прочетат в «Изгревът», том XXI.

517. Невидимият свят не избира нито Германия, нито Англия, а избира трети: това е съветска Русия - СССР. След 9 май 1945 г. тя става голяма съветска империя, до 1989 г. Виж «Изгревът», том I, стр. 333-340, 474-476.

518. Рудолф Щайнер - теософ, антропософ. За него виж в «Изгревът», том I, стр. 245-248; том VIII, стр. 485-492.

519. Учителят говори за личния живот и за общия живот, че се управляват от един духовен закон. Колкото личността се смалява и работи за общото, толкова по-голяма е реализацията на личността. Пример - една дроб 1/10 е малка част. Но ако личността успее да реализира 10 такива малки части, ще дойде до 10/10, което е 1 и е пълна реализация на личността в условията на общото.

520. «В светлината на Учителя» е книга на Лулчев. Тя е отпечатана през 1940 г. А в настоящия том сме я представили в раздела «В светлината на Учителя».

521. Интересното е, че царят не е чел «Благословение», а други са му го чели, а той само е слушал. За втори път изнася това. Какво означава всичко туй? Той не може да чете нито Учителя, нито Лулчев. А защо? Защото няма сетива за тази материя. Но предпочита да го слуша как му говори. И той приема от него само това, което му изнася и което е в интерес на династията му.

522. Иван Михайлов, т.нар. Ванче Михайлов - македонец, член на ЦК на ВМРО. След военния преврат от 19 май 1934 г. правителството на Кимон Георгиев разтуря всички партии и забранява ВМРО. Той емигрира в Турция, после - в Полша, а след това живее на Запад и в Италия. Доживя промените през 1989 г. Приема, че Македония е част от България. Смята се за българин.

523. Никола Балабанов - дипломат, пълномощен министър в Чехословакия - 1938-1939 г., Франция - 1939-1943 г., Турция - 1943-1945 г. Той е син на Марко Балабанов. Завършва право. 1930-1935 г. - секретар на българска легация в Рим. Участвува в контакти със САЩ и Англия за излизане от войната и предотвратяване навлизането на съветската армия през септември 1944 г. в България.

524. Учителят Дънов много пъти говори, че тази война от 1939-1944 г. е духовна война. Тя първо е сражение в Невидимия свят, а тук, на земята, е част от проекцията върху картата. Всички воюващи страни са част и са артисти на земята, на онази драма и трагедия, която се извършва в Невидимия свят от борбата на духовете от двете Ложи - Бялата и Черната.

525. Войната не зависи от хората, защото тази война е духовна, между източните братства и западните братства. А хората са само инструменти, в които влизат тези сили, обсебват ги и вършат чуждата воля. Затова нищо не зависи вече от хората. Други са силите, които ги управляват и друго е мястото, от което се взима решение. Но не на земята, а в Невидимия свят.

526. Навремето евреите вдигат бунт срещу римляните. Тогава легионите на Рим под водителството на Тит превземат и разпъват от Ерусалим до морето към 60 000 (шестдесет хиляди) евреи. Те изпълняват Волята Божия, защото евреите пожелаха да се разпъне Исус Христос и кръвта Му да дойде върху тях. Сега същите събития се повтарят, защото Учителят е на земята и тази война се води, за да Му се ограничат условията за работа и да Му се пречи.

527. Учителят говори отново за Паневритмията. За принципите на Паневритмията виж «Изгревът», том I, стр. 494-495; том XIII, стр. 810-812. А за нарушение на Паневритмията виж том XIII, стр. 812-815, 818-825; том XV, стр. 911-918, 919-922, 922-927.

528. Тази война е на духовете от Невидимия свят. Тя има за цел разрушение на Европейската цивилизация. Крайната цел е разрушение на България и да се попречи на Учителя и Неговата Школа.

529. Учителят Дънов много пъти предупреждава, че тази война може да разбуди «китайския дракон» и жълтата раса да тръгне на запад и да помете европейската цивилизация. Говорил е за войната с жълтите, която има да дойде.

530. Бялата раса е като евреите, които навремето не приеха Христа. А защо? Защото Всемировият Учител е в България, но нито България, нито светът Го приема за Учител. И бялата раса ще бъде разпъната на кръст. От идването и слизането на земята на Учителя Дънов от 1864 г. до 2004 г. Европа 140 г. се разпъва на кръст чрез войни. Проверете колко милиони са избити.

531. Учителят предупреждава Англия, и то когато английският престолонаследник Едуард VIII пристига в София. Но никой не обръща внимание. После той бива изгонен от английския трон заради една простосмъртна жена, в която се е влюбил. Това бе повод. А причината бе, че английската дипломация не бе съгласна с идеите на Учителя и си премахна краля.

532. Защо имаше нужда от комунистите? Защото в Русия са болшевиките на власт. А те имат духовния кредит на Учителя да бъдат съвременен бич на Европа и света. Затова ги търсят, защото усещат, че в тях има сила и идеи. А това е кредит от Небето, даден им от Учителя Дънов, за да изчистят света от покварата.

533. Ето това е най-важната тайна, която Учителят изважда на бял свят. Той разкрива коя е причината за Втората световна война. След 1945 г. Английската империя се разпада и източните народи получават независимост: Индия, Австралия, Филипините, Индонезия и т.н.

534. Генерал-лейтенант Хаджи Петков - началник щаб на българската армия.

535. Генерал Константин Пукаш, началник щаб на българската армия от 1941 г. А преди това е на служба в двореца като флигел-адютант на цар Борис III. През 1944 г. е главен инспектор на войската.

536. Джована на италиански. На български приема името Йоана, българска царица и съпруга на цар Борис III и майка на две деца: Мария-Луиза и Симеон - престолонаследникът.

537. Димитър Янев Станчев - роден през 1863 г. в Свищов. През 1886 г. завършва право във Виена. 1886-1887 г. - с българска делегация посещава Западна Европа за избор на нов княз. 1889-1894 г. - началник на канцеларията на тайния кабинет на Фердинанд. 1895-1897 г. - дипломатически агент в Букурещ и Виена. 1897-1906 г. - пълномощен министър в Петербург. 1906-1907 г. -министър на външните работи и изповеданията. 1907 г. - министър-председател и министър на външните работи. 1907-1908 г. - министър на външните работи. 1908-1915 г. - пълномощен министър във Франция и Белгия. 1915 г. - пълномощен министър в Италия. 1920-1924 г. - пълномощен министър във Великобритания, Белгия, Нидерландия.

538. Този виц е много точен. Интересно е, че всички вицове за немците, Хитлер, войната, пуснати от българите, са много точни. Само в една диктатура може да има вицове, защото няма свобода на печат и слово. От 1945 г. до 1990 г.- по време на комунистическата диктатура, всички политически вицове бяха много сполучливи. Те бяха създавани от българи. Беше невероятно преживяване да ги слушаш. А в България тогава имаше закон, който преследваше и наказваше със затвор онзи, който разказва и разпространява вицове. И Хитлер беше създал закон срещу вицовете и ги преследваше.

539. Фон дер Голц - германски пълномощен министър в Турция.

Франц фон Папен - германски политически деец и дипломат. 1918-1932 г. -

член на католическата партия на центъра. Юни-декември 1932 г. като райхскан-цлер установява полуфашистка диктатура, организира държавен преврат в Прусия. При Хитлер е вицеканцлер - 1933-1934 г., посланик в Австрия от 1934 г. до 1938 г. и подготвя анексията й към Германия. 1939-1944 г. - посланик на Германия в Турция.

540. На 16 септември 1915 г. Александър Стамболийски е задържан от властите за подследствен под стража. На 28 октомври 1915 г. е осъден по настояване на Фердинанд на доживотен строг тъмничен затвор. На 25 септември 1918 г. излиза от затвора. На 25 септември 1918 г. след обяд има среща с Фердинанд. На 29 септември полицията отново го търси да го вкара в затвора.

През септември 1915 г. Съглашението (Антантата) прави поредното си предложение до Фердинанд за влизане на България във войната на нейна страна. Но правителството отклонява. На 23 септември 1915 г. се обявява обща мобилизация. На 14 октомври 1915 г. България обявява война на Сърбия. На 16 октомври 1915 г. Англия, Франция обявяват война на България, а няколко дни по-късно обявява и Русия. На 1 септември 1916 г. България обявява война на Румъния. Българските войски превземат Добрич и Тутракан. В подкрепа на румънските части пристигат руски части. Българските войски ги разбиват и отхвърлят. И най-интересното е, че българската конница разбива казаците и те обръщат да бягат със своите коне. Това го слушах непрекъснато от онези, които бяха от тази българска конница. Гордееха се. А за казаците е било голямо унижение и посмешище по онова време.

541. Лулчев му предлага коренна промяна на икономическия строй и политическия строй, но царят отказва, понеже всичко, което е в България, е в резултат на баща му и на него самия. Предпочита да си замине, но да не променя, за да остави царството си на династията си и престолонаследника си Симеон.

542. Никола Логофетов - председател на 25-ото Обикновено народно събрание.

На 24 октомври 1939 г. е разтурено 24-ото ОНС. Проведени са избори за 25-ото ОНС от 24 декември 1939 г. до 28 януари 1940 г. Това народно събрание обявява война на Англия и САЩ на 13 декември 1941 г. и дава повод на англо-американските самолети да разрушат София и да покажат какво означава «символична война» на българското правителство, народ и държава.

543. Учителят непрекъснато посочва ролята на Англия, която иска да ликвидира славяните посредством Германия. Единствено разрешение е връщането на германските колонии в Африка, Азия, за да може да се намери икономически отдушник. Но доколко Лулчев запомня и записва е едно, а дали предава на царя и какво той запаметява, е съвсем различно. Все пак Лулчев нещо е записал и чрез него знаем за мнението на Учителя Дънов.

544. Финикийците създават колонии по Средиземно море, като най-важната е Картаген. Те са били богати търговци, създали са финикийската азбука, създават паричните знаци за обмен на търговските стоки. Рим превзема Картаген, защото за него той е бил най-голямата търговска опасност. Включва я в провинция Сирия, като колония на Римската империя.

545. Демокрациите стават материалисти и се изпращат Хитлер и Мусолини да ги разрушат с онези сили, които разполагат. В болшевизма има зачатък на нещо Божествено, според което има справедливо разпределение на труда, капитала и благата. Впоследствие идва времето да го реализират, но се провалят поради отклонението от Високия идеал. В България те се отклониха и си въведоха привилегии в обществото, в политическия и в икономическия живот в страната. Тези, които бяха членове на комунистическата партия, бяха с привилегии и облагодетелствувани. И те провалиха идеята на комунизма.

546. Основният лозунг на Октомврийската руска революция през 1917 г. беше «Цялата власт на съветите на работническите и селски депутати». Оттам се казва «съветите» и «съветска власт». Кое е Божественото начало в идеята на съветите? Онези, които създават благата, те трябва да ги управляват. Но формата се изопачава. Начело застава комунистическа партия, която ръководи, а «съветите» остават като фасада и като лозунг, докато съветската империя се разпадна от само себе си през 1989 г. И то отвътре - така, както предсказа Учителят. Виж «Изгревът», том VII, стр. 694-695, №8.

547. По времето на Втората световна война тримата големи бяха: Руз-велт- президент на САЩ, Чърчил - председател на английското правителство, Сталин - ръководител на СССР. Те спечелиха войната срещу Хитлер и Мусолини и Япония. Рузвелт почина на 12 април 1945 г., Сталин - на 5 март 1953 г., Чърчил - на 24 януари 1965 г. И тримата участваха в Техеранската (1943 г.) и Ялтенската (1945 г.) конференции, където разпределиха Европа и предадоха източната й част да се владее от СССР. През 1989 г. СССР се разпадна отвътре и се разруши като империя. Нейният кредит след войната бе за 45 години. Виж «Изгревът», том III, стр. 309-312.

548. Учителят организира една екскурзия от седем души от 13 до 19 август 1940 г. Споменал, че се отива там по духовна работа и трябва да бъде в намален състав. За тази екскурзия виж в «Изгревът», том III, стр. 188-189, 189-190, също и в «Изгревът», том XVII, снимка №22.

549. Учителят многократно казва, че ако Англия работи срещу България, Русия и препятствува на Божествения план, то ще понесе последиците. След Втората световна война Английската империя се разпада. Получават независимост: Индия, Пакистан - 1947 г., Бирма, Цейлон - 1948 г., Судан - 1956 г., Гана, Малая - 1957 г., Кипър, Нигерия -1960 г., Сиера Леоне, Танганайка -1961 г., Ямайка, Тринидат, Тобейго, Уганда - 1962 г.

550. Мирният договор е подписан във Версай на 28 юни 1919 г. Германия загубва европейските си територии, населени с германци, германските колониални територии са взети, плаща 132 милиарда златни марки контрибуция.

През Първата световна война Япония участвува на страната на Антанта-та. Тя завладява важни икономически и политически позиции в Китай и Югоизточна Азия. На нея са предадени бившите германски колонии в Тихия океан и в Китай. Тя завладява пазарите на Далечния изток, без да воюва. След това тя организира злото в света. А как става това? През 1910 г. Япония анексира Корея, през март 1919 г. в Корея избухва антияпонско въстание, което е жестоко потушено. През 1931 г. заграбва Североизточен Китай (Манджурия). През 1932-1936 г. окупира редица китайски провинции. На 25 ноември 1936 г. сключва с Германия «Антикоминтернски пакт». През 1937 г. започва война за завладяване на Китай. На 23 септември 1940 г. японски войски нахлуват в североизточната част на Индокитай. На 27 септември 1940 г. подписва с Германия и Италия «Тристранния пакт». На 7 декември 1941 г. напада военната база на САЩ в Пърл Харбър и предизвиква намесата на САЩ във войната. Ето така Япония организира злото в света, според Учителя Дънов.

551. Убитите войници по време на Октомврийската революция 19171918 г. и дори след това, до 1922 г., не могат да се прераждат, защото е спряна тяхната еволюция. Те стоят в оня свят в един пояс около земното кълбо до 150-200 км., плуват в този пояс с астралните си тела и искат да се разреши войната, за да могат да се освободят и да се прераждат. Затова те са посредници между физическия и духовния свят. Те стоят между тях. Това най-добре се виждаше по времето на Втората световна война след нападението на Германия на 22 юни 1941 г. срещу СССР. Русия даде 20 милиона жертви в цялата територия на СССР. Правеше впечатление на всички, че войските им се водят и носят върху вълната на небето, преминавайки като вълна на победата. Това се дължеше на кредита, на прекъснатия земен живот на тези 20 милиона избити руснаци. Жизнената човешка енергия, която те освободиха, тя създаде тази небесна вълна. Това не се знае и не може да се обясни на мнозина съвременници на тези събития. Аз заварих и видях тази вълна, как премина през България, помете всичко и измете всичко и премина в Европа. След нея вървяха съветските армии на победата. Очите и ушите ми бяха отворени, за да я видя и чуя. Беше невероятен ужас и страх пред Силите Небесни.

552. Георги Димитров - роден на 18 юни 1882 г. в с. Ковачевци, Радомирско. През 1895 г. прекъсва образованието си във Втори прогимназиален клас на 12-годишна възраст и работи като чирак словослагател в София. 1901 г. -член на ръководството на Софийското печатарско дружество. 1902 г. - член на Българската работническа социалдемократическа партия (БРСДП). Марксист. 1909 г. - член на ЦК на БРСДП (тесни социалисти). Ръководител на Общия работнически синдикален съюз. 1913-1923 г. - депутат в XVI-XIX ОНС. 1914 г. -съветник в Община София. 1914-1918 г. - заради активна антивоенна дейност е осъден на три години затвор. 1919 г. - един от ръководителите на Транспортната стачка. 1921 г. - делегат на Третия Интернационал - Третия конгрес на Ко-минтерна в Москва, където се среща с Ленин. Организатор на Септемврийското въстание през 1923 г., емигрира в Югославия. 1933 г. - арестуван в Берлин и обвинен в подпалване на Райхстага, освободен и заминава за СССР. Българското правителство отказва да го приеме. 1935 г. - генерален секретар на Ко-минтерна. 1937-1945 г. - депутат във Върховния съвет на СССР. 1942 г. - създава програмата на Отечествения фронт. На 6 ноември 1945 г., след 22-годишно изгнание, се завръща в България. През 1946 г. Великото Народно събрание го избира за министър-председател до 1949 г. На 22 юли 1949 г. умира в санаториум край Москва.

553. Евгени Филоти, румънски пълномощен министър в България (1939 -1941 г.)

554. На 27 юни 1913 г. Румъния обявява война на България. На 28 юни 1913 г. румънските войски минават българските граници в Добруджа и стигат до линията Русе-Варна. На 2 юли 1913 г. румънски войски преминават Дунава при Оряхово и напредват в посока Враца и София. На 10 юли 1913 г. навлизат в Софийското поле и стигат до село Враждебна.

555. Лулчев съветва, че Добруджа трябва да се получи със съгласието на всички - Германия, Англия и СССР, за да няма впоследствие спорове. И наистина, на мирната конференция след Втората световна война в Париж на 10 февруари 1947 г. Южна Добруджа остана в границите на България.

556. Тази контестация е напълно вярна. Понеже никой не слушаше съветите на Учителя, то Той допусна влизането на руснаците в България и се смени режимът. Виж «Изгревът», том I, стр. 474-476.

557. Тази система на управление я създава сам царят в разстояние на десетилетия. Това е монархизъм и диктатура, в рамките на държава, чийто парламент е разпуснат и партиите са забранени.

558. На 7 септември 1940 г. в Крайова е подписан договорът между Румъния и България за възвръщане на Южна Добруджа. На 21 септември 1940 г. българската войска навлиза в Добруджа. Посрещнати са от местното население с венци и икони. Властта на румънските чукои (феодали) е премахната. А кой истински го подписа - виж «Изгревът», том VII, стр. 71.

559. Идеята за пълен неутралитет на България е дадена от Учителя. Царят възприема идеята, понеже няма друго какво да прави. Идеята за получаване на Южна Добруджа по мирен начин е също на Учителя. Пълният неутралитет не се възприема от царя и той се присъединява към Тристранния пакт на 1 март 1941 г. и германските войски навлизат в България.

560. Още на 16 ноември 1940 г., преди Германия да нападне СССР на 22 юни 1941 г., Лулчев определя, че тук в бъдеще ще бъде Русия, а не Германия. И наистина, от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. - 45 години - СССР бе в България. Бяхме част от Съветската империя. И царя, и Лулчев ги нямаше отдавна. Бяха забравени.

561. Лулчев говори за настъпателния дух на армията и за духа на народа. Тези неща не могат да влязат в главата на царя, защото неговата глава не е българска, а е на Кобурзите, че и на Бурбоните и на какви ли не европейски династии.

562. Последиците от Версайския мирен договор са унищожителни за Германия, Италия. Вътрешното недоволство в тези страни издига своите водачи, които само чрез диктатура и война можеха да си възвърнат заграбените територии. Единственото спасение за България е да се чака, а това става чрез обявяване на неутралитет.

563. Полковник Атанас Пантев, директор на полицията, германофил, покровител на Българските национални легиони, които са фашистки организации. Завършил право, след време става председател на Касационния съд. От декември 1938 г. до ноември 1940 г. е директор на полицията. На 3 май 1943 г. е убит от членове на комунистическа бойна група, понеже е един от ръководителите на крайната фашистка реакция. Полицията прави блокада в София в два дни, задържа 1700 души, от които 50 са изпратени в ареста.

564. Английският крал Джордж VI изпраща писмо, в което приветства присъединяването на Добруджа към България, когато по-рано е отказвал такова присъединяване. Вече и английският крал е за мирно споразумение, но след като е почнала войната и Англия се бомбардира от германските самолети.

565. През октомври 1940 г. в Румъния навлизат хитлеристки войски. На 23 ноември 1940 г. Румъния официално се включва в Тристранния пакт. Германия не нахлува в Англия, а бива отклонена на изток за битка със СССР. Англия настоява на неутралитет на България. Но на 2 февруари 1941 г. в Синая, Румъния, е подписан протокол от представителя на Българския генерален щаб генерал Бойдев и командващия 12-а хитлеристка армия фелдмаршал Лист за евентуално преминаване на германските войски през България. А през януари 1941 г. правителството взима решение за влизане на германските войски в България, но го укрива.

566. Управниците на България винаги са били врагове на народа си, понеже са подкупвани и съзнателно или несъзнателно работят срещу него. Виж «Изгревът», том XIX, стр. 931-933. А обикновените хора вярваха на Русия. Спомням си, че моят дядо Цветко, с четвърто отделение образование, но можеше да чете и да пише, ми разказваше следното: «Германия трябваше да удари Англия и целия остров да го потопи в морето. Хитлер сгреши, че тръгна срещу Русия. Ние сме с Русия, макар че сме срещу комунистите, които искат да ни вземат земята и да ни сложат да ядем на общ казан.» Ето това той го знаеше. В село Комарево, Белослатинско, тогава нямаше нито радио, нито пристигаше вестник, но това се носеше по въздуха. Те го хващаха с антените на своите мозъци и знаеха много по-добре от политиците, че дори и от царя, как ще се развият събитията. Народът знаеше, че ще дойдат руснаците в България. Това го знаех от дядо ми. А той беше обикновен български селянин. Повтаряше ми го, за да го запомня.

567. На 24 декември 1940 г. е гласуван Законът за защита на нацията (ЗЗН), наречен още Закон за защита на държавата (ЗЗД). Като се казваше ЗЗД (Зе Зе Де), хората настръхваха от ужас, вибрациите бяха непоносими за слушане. На 29 декември 1940 г. е прокаран закон за организиране на българската младеж във фашистка организация «Бранник».

568. Генерал Петър Ганчев, адютант на бившия цар Фердинанд I. За него виж бел. №197. Царят отец - Фердинанд, не може да се примири, че не е в България и че е вече извън играта. Непрекъснато при него отиват генерали, които му докладват какво става в България. И той с поведението си не помага на сина си, а воюва срещу него. Затова цар Борис не го допуска да дойде в България. И Учителят Дънов е също срещу неговото завръщане в България. И накарва Лулчев да пише писмо до царя по този важен въпрос. От своя страна царят го препраща на баща си Фердинанд. И той мирясва, но само временно.

569. За всяко действие има свое определено време. Онова, което Лулчев настоява, да се използва това време и да се сложи ред и порядък в държавата, за да си отдъхне народът. Наистина царят не желаеше да разрушава това, което бе създал - бъркотия и безпорядък. И неговото време постепенно отмина. А остана безпорядъкът след него. Тогава след 9 септември 1944 г. дойдоха комунистите и туриха порядък чрез диктатура.

570. Непрекъснато споменава, че няма хора, защото се заобикаля само с най-продажните, за да може след това да се оправдава, че виновни са другите. Лулчев непрекъснато му говори да се освободи от тях, но той не желае да ги сменя. Лулчев отначало се чуди, но идва време, когато проумява, че царят нарочно го прави. Открива тайната игра на двуличие на цар Борис III.

571. Идеалите по време на Балканската война през 1912-1913 г., на Първата световна война от 1914-1918 г. за обединение на българския народ в рамките на едно Отечество преминаха през две национални катастрофи. Присъединяването на Добруджа се дължеше на неутралитета, който се водеше до този момент. То не е заслуга нито на Лулчев, нито на цар Борис. Той бе принуден да го спазва. А идеята и решението бе на Учителя.

572. Тази приказка е истинската история на Руския император Николай II, който бе свален по време на февруарската революция от 1917 г. в Русия, а след като идват болшевиките на власт по време на Октомврийската революция, цялото императорско семейство е разстреляно.

573. Джована Савойска е дъщеря на италианския император Емануил III, на трона от 1900 до 1946 г., наследник на Савойската династия, която обединява Италия. През 1860 г. в резултат на въстания, в Парма, Модена, Тоскана, Романя и Неаполитанското кралство се присъединяват към Сардинското кралство. На 17 март 1861 г. сардинският крал Виктор-Емануил II приема титлата крал на Италия. Окончателното обединение на Италия е след френско-пруска-та война от 1870 г., когато Италия е съюзник на Прусия. Така че Савойската династия сваля Бурбоните от власт в Парма, откъдето е Мария-Луиза - майката на цар Борис III. Тук, в България, е кармичната им развръзка. Цар Борис е цар, а царица Йоана е царица. А българският народ им тегли хомота на кармата и трябва да я изплаща.

574. В разстояние на години Лулчев обучава царя, че събитията в света се решават на друго място, а хората са само актьори и проводници на тази политика. Той се е убедил в това. Това знание го има само в България от Учителя Дънов. И царят вече прави сравнение с германските ръководители, че са много посредствени. Но той като германец все пак ги поддържа. Но не желае да слага ред и справедливост в България, защото тогава неговата власт ще намалее. Неговата власт е силна в този безпорядък.

575. За да има разумност и справедливост, трябва да има хора, които да я провеждат и да я раздават на народа. А такива хора няма и те не се допускат от властта да стават държавни чиновници. Допускат се мошениците.

576. На 23 август 1939г. между Германия и СССР е подписан пакт за ненападение. На 1 септември 1939г. Германия превзема Полша, а на Септември 1939 г. СССР преминава съветско-полската граница и освобождава за-падно-украинските земи и тези на Белорусия, с 6 милиона украинци и 3 милиона белоруси. Това е скрепено с таен договор. Оттогава всеки действува самостоятелно, за да привлече България на собствена страна.

577. Планът на Хитлер е вече разработен - да премине през България и да слезе на Егейско море, за да не позволи на англичаните да направят десант в Солун, за да ги атакуват в гърба. А в ролята на окупационна войска ще бъдат българите. И наистина това се случва.

578. Един от начините на Невидимия свят да спре настъплението на войските е да докара дъждове, да прогизне земята и да дойде калта. Тогава оръдията и обозът се карат от впрягове от коне и волове. А да се спре нападението при Чаталджа има причина друга. Турция предлага примирие на България. Но Фердинанд го отхвърля, понеже си е приготвил златна каляска с шест впряга бели коне, с които трябва да влезе в Цариград като победител. На следващия ден започват дъждовете и пламва холерата и българската армия е спряна от калта и покосена от холерата. Загиналите от куршуми са два пъти по-малко от умрелите от холерата. Това е възмездието от Небето.

579. Аркади Соболев е съветски дипломат. На 25 ноември 1940 г., като помощник-секретар на външните работи на СССР, пристига в България и връчва на българското правителство предложение за сключване на пакт за приятелство и взаимна помощ. Но правителството на Филов скрива това предложение. Тогава то е било отпечатано на листовки и разпространено от комунистите първо в Ючбунар - работническата махала в София, и после - в цяла София. Провежда се т.нар. Соболева акция за одобрение от цялата страна. Явява се като народен плебисцит. Народът е за Русия, а управниците са подкупени и служат на Германия.

580. Голяма част от българската интелигенция през 1920-1940 г. учи в Германия и Австрия, по-малка част следва във Франция. Тя е поначало герма-нофилска, а подкупването е най-лесната работа и това изобщо не е някаква пречка да се случи. И то в България, където всичко се продава - с пари и без пари. Най-важното е да се измени, а това става, като се продаде, дори и без пари. Предателството на българите е на първо място.

581. Ючбунар е махала в Стара София. Тя е заселена с бегълци от Македония след войните от 1912-1913 г. и 1914-1918 г. Тя по състав е работническа и център на сподвижници на комунистите. Пример. Къщата на родителите на Георги Димитров и на него самия е къщата на ул. «Опълченска» №66. Къщата е близнак. От другата страна е живяло семейството на Петко Гумнеров, в чийто дом от 1907 г. до 1926 г. е живял Учителят Петър Дънов.

582. На 10 май 1940 г. Германия напада Франция. На 10 юни 1940 г. Италия обявява война на Франция. На 22 юни 1940 г. Франция капитулира пред Германия. На 24 юни 1940 г. е сключено примирие между Франция и Италия. На 28 октомври 1940 г. Италия напада Гърция през Албания, която я е окупирала през април 1939 г. Италианската армия е разбита от гърците и боевете се пренасят в Албания. За да помогне на Италия, Хитлер на 1 март 1941 г. преминава през България и на 6 април 1941 г. напада и прегазва Гърция и Югославия за две седмици.

583. Учителят предупреждава, че България не трябва да воюва и че трябва да пази строг неутралитет. Не трябва да се свързва с Германия. Но никой не слуша Учителя, защото не Го признават за такъв.

584. Русия настоява пред Англия да върне колониите на Германия, зада се отклони Германия от Европа. Но Англия желае точно обратното - да насочи Германия срещу СССР. И това става на 22 юни 1941 г., когато Германия напада вероломно СССР, въпреки че имат пакт за ненападение от 23 август 1939 г.

585. Всички политици са подкупени в България, и то със злато. Има много шпионски процеси до 1944 г. Когато дойдоха на власт комунистите след 9 септември 1944 г., всички свои шпиони ги обявиха за герои и за активни борци срещу фашизма. На живите дадоха специална пенсия, а на наследниците им дадоха привилегии. А всички немски и английски шпиони бяха избити.

586. По линията на майка си Мария-Луиза, царят е свързан с Бурбонска-та карма, а чрез баща си - с тази на Кобургите. Защо е тежка кармата на Бурбоните? Ето защо. Бурбоните са клон на френската кралска династия Ка-петинги, управляваща Франция през 1589-1792 г., 1814-1815 г., 1815-1830 г. Най-известните от тях са Анри IV и Луи XIV. Бурбоните са управлявали в Испания, Неаполитанското кралство и Парма. А Мария-Луиза, майката на цар Борис, е от Парма. От Бурбоните е Луи XIV (1643-1715 г.) - абсолютизъм във Франция: «Държавата - това съм аз.» В Европа води много войни завоевателни и разо-рява страната.

От Бурбоните е Луи XV (1715-1774 г.), френски крал. Води неуспешни войни за Франция. «След мене - и потоп.» Силни са фаворитките му Мадам Помпа-дур и Мадам Дюбари. Луи XVI (1774-1792 г.) е от династията на Бурбоните. При него започва френската буржоазна революция. На 10 август 1792 г. е свален от престола и Франция е обявена за република. Бива осъден на смърт от Кон-вента и цялото му семейство е гилотинирано.

Ето накратко откъде започва кармата на Бурбоните. А как завършва в България?

Клон на Бурбоните е майката на Борис III, царица Мария-Луиза от Парма. А от друга страна, тяхната династия от Парма е била свалена от Савойска-та династия, чийто представител в България е царица Йоана. И така, цар Борис III е от Бурбонската династия, а царица Йоана - от Савойската династия. И тук трябва да разплетат кармата си върху плещите на българския народ, и той да понесе последиците.

587. Наполеон е ученик на Бялото Братство, изпратен да разруши феодализма в Европа, да премахне светската власт на папата и да обедини Европа чрез Обединени Европейски щати. Това е според Учителя Дънов. Тази роля се дава на Англия през 1918 г. Но чрез Версайските договори, които са несправедливи към Германия, включително и към България, тя се проваля окончателно. Трябва време, за да се разруши и Британската империя.

588. България е в знака на Козирога и Балканският полуостров е под управлението на Сатурн. Това е според Учителя Дънов. Виж Учителя за астрологията в «Изгревът», том XIX, стр. 611-933. През 1939 г. планетата Марс е била най-близо до Земята и започва войната. През 1940 г. се отдалечава. Но Юпитер през 1940 г. помага вместо Сатурн. Затова - пълен неутралитет. За хороскопа на Хитлер виж «Изгревът», том IV, стр. 470-479, 468-470.

589. След 1914-1918 г. и разрушенията в Европа се идва до социалните революции в Русия - Октомврийската от 1917 г. и болшевиките дойдоха на власт. Следват революции в Германия, Унгария. Събитията в България през 1923 г. са резултат от социални революции. След края на войната през 1945 г. социалната революция се налага чрез силата на Съветската армия в България, Румъния, Чехословакия, Унгария, Полша и Източна Германия. И тя трае от 1945 г. до 1989 г. - 45 години. Така, както бе предсказал Учителят. Вж. «Изгревът», том III, стр. 309-318.

590. Войната е астрологически определена и е определено също и как ще завърши. Това се вижда в едно тефтерче на Учителя от 1903 г. За него виж «Изгревът», том IV, стр. 476-479.

През 1975 г. в Хелзинки европейските лидери подписаха декларация, че ще спазват границите на държавите от 1945 г. Но дойде 1989 г. и империята на СССР се разпадна отвътре. И то за броени месеци. Беше им отнет кредитът от Невидимия свят от 45 години. Вж. «Изгревът», том VII, стр. 694-695, №8.

591. Китай бива събуден от самите японци, които окупират китайски територии. Идва времето, когато болшевизмът се прехвърля в Китай и завладява цялата страна. Виж бел. №144.

592. Христо Стоянов - роден през 1892 г. в гр. Оряхово. 1912-1913 г. -офицер в Балканската война. 1914 г. - завършва право в София. 1915-1918 г. — офицер. 1919-1921 г. - окръжен управител в Шумен. 1921-1923 г. - директор Трудова повинност. 1923 г. - министър на вътрешните работи и народното здраве в правителството на Александър Стамболийски. След 9 юни 1923 г. е хванат и осъден. 1924 г. - бяга от затвора, емигрира в Сърбия. 1933 г. - окръжен ръководител на БЗНС в гр. Шумен. 1941-1944 г. - многократно арестуван за антипра-вителствена дейност. 1944-1946 г. - участвува в опозиционен блок БЗНС «Никола Петков». 1946-1949 г. - депутат. Включва се в Отечествения фронт.

593. Иван Багрянов - от 1938 г. до 1941 г. е министър на земеделието и държавните имоти в правителствата на Кьосеиванов и проф. Филов. Виж «Изгревът», том IV, стр. 476-484. За Методи Константинов виж «Изгревът», том IV, стр. 362-545.

594. Учителят Дънов уточнява, че българите вече не могат да вземат Западна Тракия и линията Мидия-Енос. Изминало е това време. Може, но ако Русия превземе Дарданелите. Но това не става. На 9 септември 1944 г. войските на СССР нахлуват в България, но после се насочват в посока към Белград и на Запад. Те гонят посоката Берлин. На техните влакове, които преминаваха през България, на всеки вагон отвън с тебешир бе написано: «Към Берлин».

595. Защо българите ще бъдат последните, които ще гонят евреите? За това си има обяснение. Според Учителя Дънов в България са преродени всички духове от времето на Христа от Палестина. Тук са дошли отново еврейските, израелските преродени духове, за да се срещнат отново с Духа на Христа. И затова българите по плът, които са преродени еврейски духове, няма да гонят евреите по плът. Враговете на човеците ги обсебвят отвътре, но тук, в България, за евреите по плът българите не позволяват да стане гонение срещу тях.

596. Учителят Дънов споменава нееднократно, че днешният свят е обсаден от Невидимия свят. И той е, който взима решения, а личностите и народите трябва да ги приложат. Те са само изпълнителите. Но това може да се приеме само от човек с пробудено съзнание и с отворени очи и уши.

597. Идва момент и враговете на славянството преобръщат съдбата на Сърбия. На 25 март 1941 г. правителството на Цветкович-Мачек присъединява Сърбия към Тристранния пакт. На 27 март военните извършват преврат. Новото правителство с генерал Душан Симович отхвърля Тристранния пакт. На 6 април 1941 г. германските войски, разположени в Австрия, Унгария и България, нападат Югославия и Гърция и ги окупират. А на 19 април 1941 г. цар Борис изпраща окупационни български войски във Вардарска Македония и Беломорска Тракия. Окупирани са земи на Източна Сърбия.

598. Иван Буреш - директор на Царския музей за естествена история. Роден в София през 1885 г. Следва естествени науки в София, в Прага и завършва в София през 1909 г. Специализира в Мюнхен -1909-1911 г. и става доктор на природните науки. Уредник на Естественоисторическия музей в София -1914-1917 г.; 1918-1946 г. - директор на природонаучните институти. Академик.

599. Без да уведоми Хитлер, Мусолини напада Гърция на 28 октомври 1940 г. Но войските на Италия са разбити и отхвърлени чак до Албания. Това за

Хитлер е «срамът Гърция». Наистина, той приключва този срам, като на 6 април 1941 г. напада Гърция и я прегазва. Виж бел. №582.

600. Учителят Дънов непрекъснато говори, че България трябва да пази пълен неутралитет и не трябва да влиза в Тристранния пакт. Лулчев непрекъснато говори това на царя. Но му отговарят, че германците «или с добро, или със зло», или с договор, или без договор, ще влязат в България и ще минат през нея. Учителят казва на царя чрез Лулчев да спазват неутралитета и ако издържи, то ще бъдат възнаградени след войната. Но царят не издържа. И идва време, когато трябва да заплати за лъжата, че той нищо не е знаел за 1 март 1941 г., а министрите били виновни, те са подписали без негово знание.

601. Предварително е било вече решено от царя да се присъедини към Тристранния пакт. И когато това става, царят се крие в Чамкория, в двореца си, и след това се оправдава, че не бил съгласен, но министър-председателят

Филов и министърът на външните работи Попов сами, на своя глава, били подписали пакта. А това е лъжа, на която всички са се смели. Но някои са повярвали. В дневника на Филов е отбелязано, че на 20 януари 1941 г., след осемчасово съвещание на Министерския съвет, единодушно е взето решение България да се присъедини към Германия. Накрая лъжата на царя излиза на бял свят.

602. Лулчев непрекъснато говори, че най-изгодно е мирът. Но царят е закачен отвътре и отвън с дебело въже за Хитлер и германците.

603. Многократно Лулчев му е предлагал да образува работническо-сел-ско правителство. Той се е ужасил, защото превратът на 9 юни 1923 г. и свалянето на селското правителство на Стамболийски е негова рожба. А за работническо - той знае, че комунистите не го признават за цар, а за чужденец и чуждонаемник. Оплаква се на секретарката си Надя, дъщеря на генерал-адю-тант Алекси Стоянов. И тя упреква Лулчев, че това е голяма глупост.

604. Иван Шкойнов, началник щаб на софийския гарнизон по време на войнишкото въстание през 1918 г. Роден през 1874 г. в Габрово. Завършва военно училище в София през 1895 г. и генералщабна академия в София. Участвува във войните от 1912-1913 г. и 1914-1918 г. Уволнен от правителството на Стамболийски през 1920 г. Водач на фашистката организация «Родна защита». Поддържал крайнодесните офицери, участвуващи в разгрома на Септемврийското въстание през 1923 г. Един от създателите на Съюза на запасните офицери. Той е за силна монархическа власт. Участвува в потушаването на Вла-дайското въстание. Той ги описва във в. «Мир», бр. 10 660 от 1 февруари 1938 г.

605. Предлага се на цар Борис да поеме доброволно мисията за посредничество между Германия и Русия. Това е съобщение от Невидимия свят. Това е казано на 13 януари 1941 г. Но той не я приема. Отхвърля я. След това идва 22 юни 1941 г., когато Германия напада СССР най-вероломно, нарушавайки пакта за ненападение от 23 август 1939 г.

606. Това предупреждение на Учителя към царя да внимава да не скара Германия и Русия означава, че горното съобщение от Невидимия свят е преминало през Учителя Дънов.

607. Фон Твардовски - член на делегацията за германска архитектурна изложба.

608. Уилям Донован - полковник, извънреден пратеник на американския президент Рузвелт в България за среща с цар Борис. Той престоява в София от 20 до 22 януари 1941 г. Говорил е с представители на правителството.

609. Макдоналд е английски политически и държавен деец, един от основателите на Лейбъристката партия. Министър-председател в първото лейбъристко правителство от януари до ноември 1924 г., във второто - 1929-1931 г. През 1931-1935 г. възглавява т.нар. национално правителство и скъсва с Лейбъристката партия. Тази идея - за връщане на германските колонии - е на Учителя Дънов, предадена чрез Лулчев на царя. Но никой не слуша Учителя. За тях Той не е Учител.

610. Срещата в Мюнхен е на 28-30 септември 1938 г. и забавя войната с една година. А обратът на войната се състои в това, че Англия и Франция отстъпват Судетската област от Чехословакия на Германия и насочват Германия на изток. После тя прегазва Чехословакия, идва ред на Полша.

611. Полковник Лунин, военно аташе на СССР.

612. Кирил - Пловдивски митрополит от 1938 г. А от 10 май 1953 г. - Български патриарх и Софийски митрополит до 1971 г., когато почива.

613. На 1 март 1941 г. министър-председателят Филов във Виена подписва присъединяването на България към Тристранния пакт. На същия ден германските войски преминават от Румъния през Дунава и през Добруджа и идват като съюзници в България.

614. На 6 април 1941 г. германските войски нападат Югославия от три страни - от Австрия, Унгария и България и за две седмици я превземат.

615. Валтер фон Браухич, генерал-фелдмаршал, главнокомандващ сухопътните войски на Германия след 1938 г. След Сталин граде ката битка и пленя-ването на 300 000 германска армия, той бива сменен от Хитлер, който сам поема командването.

616. Събитията от 25 март 1941 г. в Сърбия с присъединяване към Тристранния пакт и след два дни - преврата на военните и отхвърляне на пакта, са работа на Англия. А защо? Защото тя иска дестабилизация на Балканите и сблъсък на Сърбия и България, за да може да се намесва политически. Но тук нещата взимат друг обрат - германските войски окупират Югославия. Те знаят, че следващият ход на Хитлер е на изток.

617. Никола Генадиев - роден през 1868 г. в Битоля, Македония. 1885 г. -завършва гимназия в Пловдив. 1886-1891 г. - завършва право с докторат в Брюксел. 1903-1904 г. - министър на правосъдието. 1904-1908 г. - министър на търговията и земеделието. 1913 г. - министър на външните работи. Вменяват му вина, че е подбудител на атентата в казиното в София на 1 януари 1915 г., за да стане отново министър. През 1916-1918 г., във връзка с аферата на Клозиер, влиза в затвора. 1919-1922 г. - един от създателите на национап-либералната партия. 1923 г. - формира партията «Народно единство». На 30 ноември 1923 г. е убит в София от македонски автономисти.

618. Лулчев настоява да се задоволи Русия чрез Браухич - главнокомандващ сухопътните войски на Германия, да се даде дори цяла Полша на Русия, за да се избегне сблъсъкът на изток и да се насочи към Англия. Но това не става. Случва се обратното - Германия напада Русия.

619. Още навремето Любен Каравелов е писал, че българските царе са страдали от чуждестранните царици, които са проваляли Българското царство. А пък Сърбия като царство се е опропастявапа заради пиянството. Едните - от жени, а другите - от вино и ракия. Кое от двете е по-опасно? Проверете историческите събития, и ще се убедите, че и двете се допълват, защото са свързани помежду си.

620. Българските войски на 19 април 1941 г. навлизат в Македония, след като германските войски спечелват войната срещу Гърция и Югославия. Те отиват като освободители, но в скоро време стават окупатори. А от затворите се освобождават криминалните престъпници, които отиват в «новоосвободените земи» и които се развилняват като истински разбойници. Баща ми беше изпратен за кмет в Беломорска Тракия към Драма и Серее. Местните българи само след три месеца пропищяват от безчинствата на новата власт, ходели при баща ми и се оплаквали: «Ние ви чакаме като освободители, а дойдоха престъпниците и сега е десет пъти по-лошо, отколкото бе под гръцко.» Това се отнася за всички освободени земи. Само след няколко месеца българите ги възприемат като окупатори и в Македония, и в Тракия. Не само като окупатори, но и като живи разбойници, защото са били такива. Дори и Учителят Дънов споменава за безчинствата на българите в Сърбия.

621. Българската войска окупира и част от Сърбия. През месец януари 1943 г. на България е възложена окупацията на част от Сърбия, а през ноември 1943 г. - отбраната на Егейското крайбрежие от Дедеагач до нос Епаноми. От 3 май 1941 г. от териториите на Западна Тракия, островите Тасос, Самотраки и Егейска Македония е образувана т.нар. Беломорска област под административния и военен контрол на България.

622. По време на окупацията на Източна Сърбия, Вардарска Македония и Беломорска Тракия се извършват много издевателства. Срещу тях говори Учителят Дънов. Това предизвиква омразата на местното население и засилване на партизанската борба срещу българите окупатори. Явяват се гръцки партизани, сръбски партизани, че и македонски партизани, за обща изненада. Но онези, които са в окупационните територии, за тях това не е изненада, а следствие на омраза и вражда, възникнали от българските издевателства от криминалните престъпници и продажни чиновници.

623. Борис Йоцов - роден през 1894 г. в гр. Враца. 1913-1916 г. - завършва славянска филология в София. 1918-1920 г. - завършва право. 1923-1928 г. -специализира славянска филология в Прага, Варшава, Братислава, Краков. 1929 г. - доцент. 1935 г. - професор в Софийския университет. 1935-1936 г. -декан на историко-филологическия факултет. 1936-1937 г. - директор на Народния театър. 1937-1942 г. - секретар на министерството на народното просвещение. 1942-1944 г. - министър на народното просвещение в правителството на Филов и Божилов. По негово време се прави опит за въвеждане на Паневритмията в училищата. Виж «Изгревът», том I, стр. 494-507.

624. На 29 декември 1940 г. е приет закон за организиране на българската младеж в профашистката организация «Бранник». Издръжката се поема от държавата. Ушиват им се полувоенни униформи с колани и ножове - ками. Подчинена е пряко на министър-председателя. Накрая става военизирана организация. За онези, които противодействат на «Бранник», се предвиждат сурови наказания, затвор, глоби. Разтурят я с наредба-закон от правителството на Муравиев от 6 септември 1944 г.

625. От вилата в лозето на гр. Търново, в която са се провеждали съборите на Бялото Братство от 1919 г. до 1925 г., е взета една картина, която представлява цветният Пентаграм. Тя е държана завита на руло в полицията. След намесата на Лулчев пред царя, Пентаграмът е бил върнат. Взет е на руло и повече не е слаган. За Пентаграма виж «Изгревът», том XII. Към този том се дават като приложение два плаката - чернобелият Пентаграм и цветният Пентаграм - копия от оригиналния Пентаграм. Упътванията за работа с него са дадени в «Изгревът», том XII, стр. 520-870.

626. Отново Учителят настоява пред Лулчев да предаде на царя да настоява за мир. Този разговор е от 21 март 1942 г. Германските войски се готвят за нападение към Волга и Кавказ. В края на 1941 г. и началото на 1942 г. германските войски са разгромени пред Москва и отхвърлени назад.

627. Опитът на Лулчев да внуши на царя и да настоява пред Хитлер да започне с 14-те точки на Уилсън за въдворяване на мир в Европа. Но това е препоръка на Учителя. Но това изобщо не се приема от царя, а камо ли от Хитлер.

628. Посочва се, че Англия тика Германия за нова офанзива след разгрома на войските им пред Москва. И този план сполучва и те се насочват към Волга - Сталинград и Кавказ.

629. Лулчев съставя «Ръководни идеи за царя». Те показват какво е състоянието на държавата, къде е причината и кой има сметка това да продължава. Сега са само документ. А царят изобщо не ги е чел, камо ли да ги приложи.

630. Лулчев пише «Работи, на които трябва да се обърне внимание». Целта му е да се сложи ред в държавата от царя. Но това не се прави, защото трябва да се променят управниците. А това никой не иска. И най-вече царят.

631. Полковник Тодор Божков е последовател на Учителя Дънов. Той има много опитности, като част от тях са описани в «Изгревът» от онези, които са ги слушали от него. Накрая той ги описва. Те чакат своето време, за да се отпечатат. Виж «Изгревът», том VII, стр. 117-119.

632. На 28 август 1943 г. цар Борис умира. Назначени са трима регенти за малолетния Симеон II на 9 септември 1943 г. Първият е принц Кирил - рожден брат на цар Борис. Вторият е Филов и третият - генерал Михов. Те са избрани от депутатите на 25-ото ОНС при явно гласуване чрез подпис. На 18 октомври 1943 г. регентите Принц Кирил и Филов са извикани в Берлин за среща с Хитлер. Хитлер е говорил, че ще се бие, докато «изтече кръвта на руската мечка». Към тази дата е приключена Сталинградската битка (1942-1943 г.) с разгром на германските войски, като е унищожена 300 000-на армия. При Кур-ската битка от 5 юли до 28 август 1943 г. руснаците разгромяват германските войски и освобождаватХарков. Стези две спечелени победи се пречупва гръбнакът на германските войски, навлезли в СССР.

Според Лулчев това е английска теза, която му е внушена, за да могат да се изтощават взаимно. А това се потвърждава и от факта, че те още не откриват Западния фронт срещу Германия. Нарочно го забавят, за да се изтощи СССР. А трябва да го отворят до 1 май 1944 г., според предварителните им споразумения. А го отварят на 6 юни 1944 г. Сега е 2004 г. - изминаха 60 години и забравиха всичко.

633. Принц Кирил изобщо не е запознат с окултните закони, които Лулчев е обяснявал на цар Борис, който от своя страна е слушал, но си е правел каквото иска и ги е нарушавал.

634. Учителят Дънов предупреждава Фердинанд през 1914 г. България да спазва пълен неутралитет. Но той това не изпълнява. През 1917 г. казва, че България трябва да излезе от войната. Заради това Фердинанд интернира Учителя Дънов във Варна. Това е описано в «Изгревът», том I, стр. 441-443, том VII, стр. 596-597 с №2, том IX, стр. 229-234.

635. Учителят Дънов дава съвет да се направи автономна Македония. Тогава това не успява. Но след войната на 29 ноември 1945 г. Учредителното събрание ликвидира монархията в Югославия и през 1946 г. е приета конституция с федеративно устройство на 6 републики. Македония е една от шестте републики. След разрушаването на съветската империя, станало от 1989 г. до 1990 г., България първа призна независимостта на Македония, заедно с отцепилите се републики на Югославия. Така в края се изпълниха думите на Учителя. Но го направиха другите, понеже българите не Го слушаха и не Го приемаха за Учител.

636. Това е едно изискване на Англия и СССР, което изобщо в онзи момент не е реално. Към тази дата германските войски са още на територията на СССР и се водят боеве. А англичаните и САЩ още не са отворили втория фронт срещу Германия, който трябва да се отвори до 1 май 1944 г. според Техеранската конференция. Той се отваря на 6 юни 1944 г. На 8 април 1944 г. съветската армия достига държавните граници на Чехословакия и Румъния в Карпатските предпланини, а на 10 април 1944 г. освободи гр. Одеса на Черно море.

637. Германия повтори грешките на Берлинския конгрес, където се раздели България на три части и се отрязаха придобивките на Русия с цел да не превземе проливите на Цариград. Германия на 22 юни 1941 г. тръгна да окупира земи на СССР - това е грешката, която сега повтори. А Англия, която е враг на Русия, на славянството и на България, продължава със същата си политика.

638. Отнася се за Евдокия, дъщеря на Фердинанд, която е имала изключително реална оценка на събития, хора и личности, с които невинаги се е съобразявал и брат й, цар Борис. И накрая е излизала права в оценките си. Тя не е била «дъновистка», не е приемала Учителя, въпреки че нейната вила е била в този квартал. Изобщо Кобургите и Бурбоните не могат да приемат никакъв Учител, Който да стои и да седи над тях.

639. Според Учителя Дънов не трябва да се убиват лошите хора, защото те, като се освободят от телата си, в Невидимия свят са със същото съзнание и имат възможност да си отмъщават много по-сполучливо. Как става това? Те обсебват, влизат в човешките тела на когото трябва и чрез тях си отмъщават. Единствената мярка е да бъдат оставени живи в собствените им тела, да работят и да видят последиците от делата си. Това е най-доброто разрешаване на кармата им.

640. Невил Чембърлейн (1869-1940 г.). От 1918 г. е член на Долната камара. След 1922 г. непрекъснато заема министерски постове. През 1937-1940 г. е министър-председател на Англия. Подписва Мюнхенската спогодба от 28-30 септември 1938 г. (с която предават Судетската област от Чехословакия, а по-късно - и цяла Чехословакия - на Хитлер), като е искал да насочи Германия да завладява земи на изток - и сполучва. Хитлер изпуска случая да се разбере с Чембърлейн да се върнат заграбените колонии на Германия чрез Версайския договор.

Бащата на Невил е старият Джоузеф Чембърлейн, който е бил от 1895 г. до 1903 г. министър на колониите.

Братът на Невил е Остин, многократно министър от 1900 г. От 1924 г. до 1929 г. е министър на външните работи в кабинета на Болдуин. Той прекъсва дипломатическите отношения между Англия и СССР през 1927 г.

Учителят Дънов споменава на няколко пъти, че постъпката на Чембърлейн да спаси мира е Божествен подтик.

641. Идеята за Сан-Стефанска България е Божествена идея. Чрез нея българският народ трябва да се освободи от турското робство и да се обедини в една държава и да обедини българите в един език, в една писменост, в един духовен закон. А защо? Защото през 1864 г. е роден Петър Дънов. През 1878 г. той е на 14 години. Тези условия трябва да има Учителят Дънов, когато дойде времето да се изяви чрез Слово, чрез Дух и чрез дела.

642. След войната бъдещето на европейските народи е във федерация и да се образуват Европейски съединени щати, да отпаднат границите и да бъде Европа един общ организъм. Тази идея на Учителя започва постепенно да се реализира след 1945 г., а след 1989 г. се засилва. Днес всички се стремят да влязат в Европейския съюз. Това е същата идея за федерация.

643. Многократно Учителят е казвал, че Фердинанд не е трябвало да става цар след обявяването на независимостта на България на 22 септември 1908 г. В него се загнездва идеята като цар да излезе на три морета и да влезе като победител в Цариград с каляска и впряг от 6 коня. Ако беше останал княз, тези идеи нямаше да ги има.

644. Според Учителя Дънов в днешната епоха Злото управлява, а Доброто е слугата, който изпълнява. В бъдещата епоха ще бъде обратното - Доброто ще управлява, а Злото ще бъде слуга и ще изпълнява. Ще си сменят само ролите. Но без Злото като сила, проявяваща се на земята, не може да съществува живот в човешката форма.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


НАГОРЕ