НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

5. ПЛАНЕТНИ ЦИКЛИ

ТОМ 19
Алтернативен линк

5. ПЛАНЕТНИ ЦИКЛИПреди да пристъпим към проблема за планетните цикли, трябва да направим няколко важни бележки относно три въпроса, по които съществуват противоречия между астролозите.

1. Първият въпрос е какво е значението на понятията „благотворна” и „злотворна” планета. Обикновените книги по астрология дават едно доста банално обяснение за тези понятия. В тези книги като благотворни се разглеждат Венера и Юпитер, като неутрални - Слънцето и Луната, в известна степен и Меркурий. Това е позицията на астрологическата традиция. След откриването на планетите Уран, Нептун и Плутон много астролози приемат, че в действието на тези планети преобладават злотворните влияния.

Още в първите страници на настоящия труд изтъкнахме позицията на съвременната астросоциология - позиция, основаваща се върху редица исторически данни. От друга страна, съвременната астросоциология си служи с методи, надхвърлящи геоцентричната представа за света и за явленията в него. Както вече споменахме, от гледна точка на астросоциологията всяка планета има два полюса. Действието на положителния полюс на една планета зависи не само от знака, в който тя се намира и от аспектите, които тя получава, но и от важните процеси, които протичат периодично в живата разумна природа. В живата природа с всичките и аспекти, както и в живота на индивидите, на обществата, на народите, на расите и на човечеството като цяло, съществува тясна взаимовръзка. Тази взаимовръзка се движи в три посоки. Съществува един ритъм на прилив и отлив на тази взаимовръзка.

Приливът е творчески процес, задвижван от силите на Бялото Братство, По време на прилива действат положителните полюси на планетите. Това е период на възход, на нов импулс в природата и във всички области на живота. По време на прилива планетите проявяват висшите си качества, най-хармоничните си вибрации. По своята природа, тези вибрации се намират в специална кулминация, която надхвърля границите на знака и на аспекта.


По време на отлива настъпва упадък на формите и те вече не могат да изразяват новите импулси на живота, формите започват да се разрушават под действието на отрицателните полюси на планетите. В историята, отливите предизвикват упадък. Този ритъм на прилив и отлив се отразява в планетните цикли. Според астросоциологията процесът на еволюция на живота следва правилото:

Колкото по-мощен е приливът, толкова повече възможности съдържа. При съзидателните процеси, приливите в природата имат спокойно и плавно движение, докато отливите настъпват внезапно и неочаквано. В природата отливите се появяват чрез земетресенията и вулканичните изригвания. Този процес силно наподобява смяната на театралните декори. Докато се развива действието в дадения акт на пиесата, определен декор е необходим, а след това бързо трябва да бъде сменен с нов. Както вече казахме, тази смяна се проявява чрез земни трусове и изригвания на вулкани.

Всички тези внезапни промени са записани в историята: става въпрос за изчезването на Атлантида и Лемурия. Тези брутални явления се осъществяват е природата чрез силите на Черната Ложа.

Приливите и отливите стават под ръководството на Космичния Център, който изработва плановете за бъдещето на планетите и на слънцата, планове, които въздействат върху живота на отделните народи и на човечеството.
Тази кратка, но важна забележка, разкрива тайните на законите, ръководещи природните явления, от една страна, и събитията в живота на народите и на обществата, от друга страна.


2. Вторият въпрос се отнася до нехармоничните аспекти. От гледна точка на астросоциологията, тези аспекти представляват фазите на един планетен цикьл.

Планетният цикьл започва със съвпада, минава през секстила, квадрата и тригона и завършва с опозицията. Това е фазата на прилива, на съзидателния процес, когато действат положителните полюси на планетите.

След опозицията, планетният цикьл отново преминава през тригона, квадрата и секстила и накрая достига до новия съвпад, който служи за начало на нов цикъл. Движението на планетите след опозицията представлява отлива на планетния цикъл по време, на който действат отрицателните полюси на планетите.

Според нас съвпадът символизира посятото зърно, което в секстила пуска корени. Колкото до квадрата, ако става дума за идеологическа, философска, обществена или научна система, посятото зърно ще се сблъска с отживелите схващания, т. е. растението пробива почвата и системата добива гражданственост. За да бъдем по-точни, ще отбележим, че квадратът посява семената на идеите, които ще бъдат подложени на изпитание, за да докажат вътрешната си сила, която трябва да надмогне външното препятствие, за да стигне до кулминационната точка на своето развитие. Тази кулминация се проявява чрез тригона. След това идеята кристализира в своята съпротива срещу опозицията; тогава потенциалът се изразява в своята пълнота, т. е. той е изчерпан и настъпва есента, през която се берат плодовете.

Даваме този пример, за да обясним, че аспектите трябва да бъдат разглеждани като фази на процеса на един планетен цикъл. След като отбелязахме това, ще пристъпим към разглеждането на най-важните планетни цикли, а именно циклите на тежките планети: Плутон, Нептун, Уран, Юпитер и Сатурн. Препоръчваме на читателя да направи справка в учебника по Световна астросоциология, в който ще намери точни сведения за всички планетни цикли. В този труд ще се ограничим до разглеждането на циклите, отнасящи се до тежките планети.


Юпитер - Сатурн

Този цикъл, както и циклите на другите тежки планети, има много важна роля за развитието на материалната и духовната култура на човечеството.

Цикълът Юпитер - Сатурн трае 20 години, с орбис няколко месеца. Десет последователни съвпада между Юпитер и Сатурн стават винаги в знаци с еднаква природа (например 10 последователни съвпада стават в огнени знаци, после - във въздушни знаци и т. н.). Така продължителността на този планетен цикъл става 200 години.

Положителен полюс: Вътрешната политика на държавата и международните отношения са във възход. Висшата съдебна власт, дипломатическия корпус, културните и духовните институции - също, от морална гледна точка, а също и по отношение на тяхната компетентност. Накратко, това е период на морален и материален подем.

Отрицателен полюс: Настъпва период на политически и икономически неуредици. Дипломатическите отношения са влошени, често се нарушават спогодби и договори. Народът започва да изпитва недоверие към управляващите среди.


Юпитер -Уран

Този цикъл трае 13 години, с орбис 3 месеца.

Положителен полюс: Този полюс разкрива неограничени възможности пред изследванията на космическото пространство чрез ултрамодерна техника. Това е благоприятен период за изучаване на електричеството, на космическите лъчи, за конструирането на ракети и изкуствени спътници на Земята. Благоприятен период и за астрономията. Юпитер осигурява финансовите средства, а Уран ги влага и ги използва благодарение на възможностите, които му дава новаторският му гений.

Отрицателен полюс: Революционна атмосфера, финансови затруднения, опасност от международни конфликти, спорове и липса на единодушие в научните среди, неочаквани опасности в международната политика и във външните работи.

Юпитер - Нептун

Този цикъл трае 36 години, с орбис 1 година

Положителен полюс: Това е период с историческо значение, най-вече в областта на политиката. Политиците се вдъхновяват от мистичния плам на Нептун. Те предприемат ползотворни инициативи, благоприятстващи земеделието и мините; политиката е умерена и се води под знака на търпението и грижата за благоденствието на народа. Развиват се метапсихичните изследвания, както и проучването на телепатията и на висшите прояви на мистичното.

Отрицателен полюс: Хаос в политиката; посоката на държавните дела е несигурна, засегнати са нравите, религиозни мании, дилетантство в науките.

Юпитер - Плутон

Този цикъл трае 13 години, с орбис 2 години.

Положителен полюс: Висшите законодателни власти стават много активни в международната политика и по отношение на вътрешната си политика. Някои философски учения
добиват гражданственост, макар че са били отречени. В същото време настъпва заздравяване на правителствените финанси.
Отрицателен полюс: Период на тежко финансово състояние и то в световен мащаб; тежко положение и в областите на философията, нравите и съдебната власт. В обществените отношения има разногласия и се извършват тайни машинации.

Уран - Сатурн

Този цикъл трае 45 години, с орбис 2 години.

Положителен полюс: Този съвпад има огромна важност. Той създава благоприятни условия за реформи в политическата, обществената и административната области. Носи реформи в земеделието. Възход на ултрамодерните науки, на ядрената физика, на биохимията, на геологията, на биофизиката и на всички области на обществения живот. Това е период на научни открития и нововъведения, свързани най-вече с електричеството и с различните видове лъчи и радиации. Този период носи успехи в изследването на космическото пространство чрез ракети и сонди. Широко развитие получават профсъюзното и кооперативното движение.


Отрицателен полюс: Опасност от неприятни изненади, размирици и бунтове. Революции срещу правителствата и държавните институции. Всичко е разтърсено: финанси, политически живот, държавен апарат и управляващи среди. Опасност от срутвания в мини, от експлозии в сгради, принадлежащи на държавата, накратко - период на несигурност.

Сатурн - Нептун

Този цикъл трае 36 години, с орбис 1 година.

Положителен полюс: Това е период, който има голямо значение за политиката. Политиците се вдъхновяват от мистичния плам на Нептун. Те предприемат благотворни инициативи, които носят просперитет за мините и за земеделието. Политиката е умерена.


Характеризира се с търпение, постоянство и дълг към народа. Подем на изследванията на психиката. Метапсихичните науки също са в пълен разцвет.

Отрицателен полюс: Политиката е хаотична и несигурна, засегнати са нравите. Период на фалшификации и измами, най-вече във финансовите среди. Мании в религиите и дилетантство в науките. Научни хипотези с кратък живот, нестабилни политически концепции.

Сатурн - Плутон

Този цикъл трае 33 години, с орбис 4 или 5 години.

Положителен полюс: Новаторска политика, промени в политическата и в социалната сфери на държавата. Тези промени се опират на вековен опит. Развиват се геоложките, палеонтоложките и геохимичните изследвания. Конструират се радиопсихични машини и апарати. Окултните науки се радват на голям интерес в обществото. Те са от първостепенна важност.

Отрицателен полюс: Политически размирици, които могат да прераснат в бунтове. Възможно е избухването на конфликти и войни. Управлението на държавата е в ръцете на демонични сили, които се стремят единствено към задоволяване на собствените си желания или желанията на изолирани групи. Народите са в политическа и морална безизходица.

Уран - Нептун

Този цикъл трае 175 години, с орбис 10 години.

Положителен полюс: Рационалният и съзидателен дух на Уран е под импулса на великите мистични вибрации на Нептун. В наши дни, този съвпад открива епохата на Водолея, чийто управител е Уран. Бляскав възход на изследването на космическото пространство. Опити за установяване на връзки с другите планети. Големи обществени реформи за единение на страните в международен план. Условия за сътрудничество посредством мистичното и рационалното у народите.

Отрицателен полюс: Социални борби между двата икономически фактора: капиталът и трудът. Това е период на революции и на международни конфликти. Старите етични и религиозни схващания се разрушават. Борби срещу несправедливостта и измамата.

Уран - Плутон

Този цикъл трае 120 години, с орбис 4 или 5 години.

Положителен полюс: Човечеството се връща към законите на космичната Мъдрост. Тази позиция ще окаже голямо въздействие във всички области на живота. Ще бъдат направени изключителни открития в атомната физика, биохимията, геологията и палеонтологията. Астросоциологията и астрокосмичната синтеза ще бъдат поставени на солидни научни основи. Със средствата на астрофизиката и с помощта на космическите сонди ще бъде открита взаимовръзката, съществуваща между космическите впияния и явленията и събитията в човешкия живот. Човекът прекрачва границите на геоцентричното схващане за света и възприема хелиоцентрично схващане. Благодарение на това, той ще си състави космична представа за света. Създава се нов начин за схващане на нещата. Науката напуска метафизичните области и навлиза в метапсихичните сфери.

Отрицателен полюс: Това е период на разрушаване на всичко отживяло, на всичко, което не може да следва новия ритъм на епохата. Плутон дава енергията, а Уран - реализирането. Разрушителните процеси се проявяват под формата на бунтове, земетресения, вулканични изригвания и наводнения. Често стават наводнения, както и пожари. Опасност от прилагането на откритията на атомната наука.

Нептун - Плутон

Този цикъл трае около 500 години, с орбис 10 години.

Положителен полюс: Създават се благоприятни условия за атмосфера на доверие, за подобряване на нравите и на интелектуалния, духовния и материалния живот на човечеството. Прави се равносметка на нравите и на научните схващания. Прогресът се чувства силно. Ражда се нов свят. Океанографските изследвания стигат до изненадващи разкрития; разкриват се тайните на стратосферата; окултните науки разкриват тайните и законите на природата.

Отрицателен полюс: Опасен период. Създават се благоприятни условия за развитие на псевдо-науки, на политически утопии и на погрешни морални схващания. Религиозният култ е в ръцете на узурпатори. Философията противоречи на вселенската Мъдрост. Това е период на мощен отлив в областите на културата и на нравите.

Този цикъл е най-мощният от всички в нашата слънчева система. Той създава условия за най-големи реформи във всички области на живота в момент, когато се установяват епохите.

план.

Сьвпадите Уран - Плутон и Нептун - Плутон са от първостепенна важност в исторически
Приключвайки изложението си за планетните цикли, които са общо 45 на брой, се надяваме,
че сме представили една обща картина за циклите на тежките планети, които имат много силно влияние върху обществения, научния и държавния живот.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


НАГОРЕ