НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ТРИТЕ ОБРАЗА НА ВЕЛИКИЯТ И ТРИТЕ ВЕЛИКИ ЗАКОНА IV ЧАСТ 1941-1960

Класа на Добродетелите, записани от Мария Тодорова ТОМ 14
Алтернативен линк

Науката.

1941

Служенето на Бога, това е науката на
живота.

Свещеният път.

1942

Люби Истината, тя е свещения път към Бога
на вечната Любов.

Радостта.

1943

Радостта да те съпътствува. Не може твоят
мозък да расте без радост. Не може твоят
мозък да бъде силен, ако нямаш мир.

Ангелите.

1944

Ангелите прилагат търпението, благостта и
милосърдието. Чрез тях се изявява техния
живот. Вярата, красотата и въздържанието са
храна за човешката душа. Тези добродетели
развивайте и прилагайте.

Павла
(I послание към
Коринтяном;
гл.13: 1-2.)

1945

„Ако говоря с человечески и ангелски ези-
ци, а любов нямам, ще съм мед що звънти или
кимвал що дрънка. И ако имам пророчество и
зная всичките тайни и всяко знание, и ако
имам всичката вяра, щото и гори (планини) да
премествам, а Любов нямам - нищо не съм."

Правило.

1946

Щом дойдеш до едно противоречие в себе
си, до една невъзможност за теб ще кажеш:
У Бога всичко е възможно, аз живея в Него
и с Неговата Мъдрост всичко мога да постигна.

Хармония с Бога

1947

Бог работи с нас, за да се прояви и щом ние
работим с Него, ние сме в хармония с Него и
Той ще се прояви в нас.

Уповавай
на Господа.

1948

Който живее при Бога, никога не остарява,
всякога е млад. При Господа има здраве,
щастие, блаженство, светли мисли, светли
чувства. В Него е живота. Той е Любов,
Светлина и Свобода, за всякога уповавай на
Него.

Вяра.

1949

Гледайте малкото, което може да
приложите от беседите, то е великото, не е в
многото. Ще имате вяра. Вярата е основа на
знанието, Вяра, чрез която идат Божиите
блага.

Пътищата.

1950

Светли мисли, топли чувства, добри
постъпки, това душата иска. Блажена е
душата, която се учи с търпение.
Добро, Правда, Милосърдие - това са.
пътищата на човешката душа. Блажена е
душата, която се учи с търпение.

Божиите блага.

1951

Цветът, който цъфти, плодът, които зрее,
светлината, която весели душата, са блага
дадени от Бога. Следвай пътя, в който
провидението те е поставило. Добрите
постижения носят радост за душата.
Любовта дава живот.
Мъдростта - знание.
Истината - свобода.
Животът - радост.
Знанието - сили.
Свободата - простор.

Проявеният
живот на
битието.

1952

Правилата имат сила, когато се прилагат и
дават резултат, когато се обработват.
Фактите прилагай като проверени истини,
законите - като неизменни основи, принципите
- като неизменни изводи на един проверен

живот на Любовта, която е начало и край на
проявеното Битие.

Правилата
на живота.

1953

Люби без страх.
Мисли без противоречие.
Действувай без извращение.
Началото е Любовта.

Без страх.

1954

Не се страхувай от страданията, ако можеш
да ги отклониш - добре, ако не, щом дойдат,
посрещни ги без страх, смело. Щом те е страх
- изгубил си сражението.

Закон

1955

Любовта не търпи бележки - това е закон.

Божествената
философия.

1956

Най-първо трябва да се спрете на Божест-
вената философия, да разберете кои неща са
полезни и кои не са; кои са разумни и кои не
са разумни; кои неща са морални и кои не са.

Правило
за пътя.

1957

На болния дай, а здравия прати на работа.
Когато вървиш към Истината, не се спирай
по пътя, върви направо към нея, смело и без
страх.

Дълготърпението.

1958

Дълготърпението е качество Божествено.
Блажен е, който го притежава.

Любовта.

1959

Любовта е закон за служене на Бога.
К о г а т о обичате някого той трябва да
премине от смърт в живот. Тогава любовта е
Божествена.

Страданията.

1960

Страданията правят човек чувствителен, а
пък чувствителността е необходима за
възприемане и разбиране на любовта.
Страданието развива корените на любовта,
а радостта развива клоните на любовта.
Хората искат живот без страдание, това е
дребнав живот, то е безсмислен живот,
защото в страданията се разрешават великите
въпроси. При страданията се каляват
чувствата.
Страданията са метод за растене.
Страданията се превръщат в любов. Чрез
страданията душата се изявява като любов.

Човек, който не е страдал е груб, а който е
страдал има нежност, мекота, милосърдие., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


НАГОРЕ