НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ДОБАВКИ КЪМ СВЕЩЕНИТЕ ДУМИ НА УЧИТЕЛЯ НАПРАВЕНИ ОТ ГАЛИЛЕЙ ВЕЛИЧКОВ ПО ТЕФТЕРЧЕТА НА САВКА

Савка Керемидчиева ТОМ 14
Алтернативен линк

ДОБАВКИ КЪМ СВЕЩЕНИТЕ ДУМИ
НА УЧИТЕЛЯ
НАПРАВЕНИ ОТ ГАЛИЛЕЙ ВЕЛИЧКОВ
ПО ТЕФТЕРЧЕТА НА САВКА1. Методи за самовъзпитание МОК, г.Х,
1930-31 г., т.2.
2. Път към живота МОК, г.Х, 1930-31, т.1
3. Реалности и сенки ООК, г.Х, 1930-31 г., т.З.
Любовта познава себе си! У.

стр.3

Илрах, преди N 2
Амриха,
Аверуни.Ученици на великия живот.

Най-добрият и най-умен ученик на Учителя.


16.06.1941 г. [Хубав слънчев ден.]


Матей към N4
11:27-30


„Никой не познава Сина, освен Отец; и

Никой не познава Отца, освен Синът."


У: [Учителят]
Синът е обект, към който всяка душа се
стреми, а Отец е силата, която привлича
душите към този обект.
Бог чрез Сина изяви своята Любов към
човечеството, а Синът се пожертвува, за да
изяви Отца Си.


след N 6


Светлината влиза вътре, а чувствата и
мислите излизат навън.Истина
Любов.Истината освобождава,
Любовта възкресява.


към N7


„Само чистите по сърдце ще видят Бога".
Виждането подразбира познаване;
Познаването подразбира вътрешна връзка
с Любовта.


след N 8


Величие и красота
на живота.


Пред Бога и най-възвишените и напреднали

същества са като децата. В този смисъл, човек

никога не може да стигне върхът. В това се
крие величието и красотата на живота.


към N11


Добро.

след N11

Доброто в човека е неговото имане.
Доброто е свързано със закона на
Любовта.
Когато Милосърдието и Любовта действуват
в човека, той е готов вече да прояви доброто,
да прави добри дела.
Вън от Милосърдието и Любовта, доброто
не съществува, т.е. не може да се прояви.


Образ и
подобие Божие.Добрият човек е образ и подобие Божие.


Мото:

след N16

Ние сме живи и разумни души!


Любов
Мъдрост
Истина


след N19

Любовта е най-високият връх в света.
Мъдростта е най-великата сила в живота.
Истината съдържа най-красивия живот в
себе си.


Свещена
формула:Милостиви, Святи, Благи Господи, изяви ми
светлината на Твоето лице, да сторя Твоята
воля.


Помнете това:

след N 21

Вие сте души, а не тела!

след N 23

Само чрез душата Любовта може да се
изрази!


Предназначение.

към N 24


Ученикът не пита какво е неговото
предназначение, защото знае, че това е въпрос
на вечността, който не се разкрива нито в един
ден, нито в един живот.

Молитва.


Само онзи се моли, който се е домогнал до
едно от великите изкуства на живота.
Когато хората научат това изкуство,
Царството Божие ще дойде на земята.
Молитвата е Божествен закон, който
съществува в цялото Битие.


Молитва.


Молитвата е израз на велика хармония.


Молитва.

след N 26

Молитвата въвежда човека в света на
хармонията.


Чистота.

За да се пречисти физически, ученикът
трябва да мине през огън, или да се изложи на
действието на слънчевите лъчи.
Огънят - това са страданията и нещастията.
Ученикът трябва да бъде чист, както са чисти
и ангелите.

Божествена
Любов.


след N 32

Ако искаш да придобиеш великата Любов,
трябва да се свържеш с Бога. Ти ще приемеш
Божията Любов през горната част на главата
си - през темето.

Душата и
Духът.


Когато душата стои вътре, а духът вън и
чакат да се отвори вратата и да се срещнат,
човек ще намери истината, която търси.
Когато сърцето стои вътре, а умът - вън и
очакват да се отвори вратата, човек ще намери
светлината, която ще осмисли живота му.

Идеите.

след N 39

Идеите не се раждат, не растат, нито се
развиват, но само се проявяват.


Щастието.

след N 41

Условията, които определят щастието,
трябва да вървят в хармония с [човека], а не
против него.
Щастието трябва да търси човека, а не
човек - щастието. Човек трябва да бъде
необходим за щастието. Докато щастието ви
търси, вие живеете в благоприятни условия.
Започнете ли вие да го търсите, условията ви
са неблагоприятни.
Щастието подразбира връзката на душата
с първата Причина на нещата.
Дето е щастието, там е вечният живот, там
е Любовта, там е изобилието, там е и
Мъдростта.
Щастливият човек е във връзка с любещи и
разумни същества.
Човек има душа, която иска да люби; Човек
има ум и сърдце, които искат да се развиват
правилно.

към N43

Мисълта.

Мисълта съществува в живота, като външна
проява на Божествения свят.

Най-малкото.

след N 47

Радвай се на най-малките си придобивки, за
да видиш, че там е скрито Великото.
Радвай се на малкото, което има условия да
расте, да цъфти и да зрее.

Името.

след N 52

Каквито промени да правите с името си,
никога не го съкращавайте. Можете да
продължите името си, да внесете в него още
няколко букви, но в никой случай не го
съкращавайте., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


НАГОРЕ