НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Наряди за 1945 г.

ТОМ 12
Алтернативен линк

НАРЯДИ за 1945 година

Мисията на Учителя-молитва.
Драги и верен брат в Господа - (наряд за молитва)
Обични братя, януари 1945 г. (за работа с беседите)
Обични братя, 21.I.1945
Програма за 4. II. 1945 г.
Обични братя - наряд за празника на пролетта, 12. III. 1945 г.
Обични братя-наряд по случай 3 месеца от заминаването на Учителя, 12. III. 1945 г.
Обични братя, 20. III. 1945 г. (слово за празника на пролетта)
Обични братя и сестри, юни 1945 г. - наряд за Петровден
Обични братя и сестри, 20. VI. 1945 г. - наряд по случай 6 месеца от заминаването на Учителя
Програма за 12. VII. 1945 г.
Обични братя и сестри, 18. VII. 1945 г.(слово за Петровден)
Обични братя и сестри, юли 1945 г. (за работа по теми)
Любезни брат, 21. VII. 1945 г. (покана за събор)
Обични братя и сестри 18. VII. 1945 г. - наряд за събора
Приветствено Слово, 10. VIII. 1945 г.
Любезни братя и сестри, 27. VIII. 1945 г. - доклад- резюме пред ръководителите
Обични братя и сестри, 3. IX. 1945 г. - наряд за 23. IX.1945 г.
Лично за ръководителите, 3.IX. 1945 г.
Обични братя, 5. IX. 1945 г. - наряд по случай 9 месеца от заминаването на Учителя
Обични братя и сестри, 12. XII. 1945 - наряд по случай 1 година от заминаването на Учителя
Обични братя и сестри, 12. XII. 1945 г.
Любезни брат, 25. XII. 1945 г.
Из живота на Братството, 31. XII. 1945 г. (За фонда „Даровити младежи")

Бележка на редактора: В „Изгревът", том III, настр. 347/357са публикувани:

- „Обичнибратя"от 21.I. 1945г. (N4)

- „Обични братя" от 20. III. 1945 г. („Както днес пролетта пристъпва с тихи стъпки...") (N8)

- „Обични братя и сестри" от 12. XII. 1945 г. („Ако ме любите, ще опазите моите заповеди... ")(N22)

- „Изживота на Братството", 31. XII. 1945г. (N24) Ето защо тук те се публикуват отново за прегледност.

1) МИСИЯТА НА УЧИТЕЛЯ


МОЛИТВА


Господи Боже Наш, Вечна Красота и Виделина на всички ни. Нека съзвучието на Твоя живот да обгърне нашите души.


Отправяме нашите души към Тебе, извор на всяка благодат, Който даваш живот и радост на своите деца и ги утешаваш във всяко време.


Благословен си, Господи, Който ни ръководиш в пътя на Своята Виделина и ни благославяш чрез Духа на Своята безкрайна Милост и безмерна Любов, чрез която се изявява Твоята Слава. Сърцата ни имат тихо упование в Любовта Ти, която ни съживява.


Благодарим Ти за хубавия живот, който си ни дал, за всички добрини, които непрестанно правиш заради нас. Всички блага, с които ни обсипваш и ограждаш, идат от Тебе.

Благодарим Ти за светлите мисли, възвишените чувства и благородните подтици, които Святият Ти Дух ни дарява.


Виделината на Твоята Мъдрост да просветли умовете на всички народи, Истината Ти да възсияе във всички души и Любовта Ти да протече през всички сърца, за да влязат народите в света на Любовта и да познаят, че животът иде от Тебе.


Стори това, което си казал, че всички ще Ти се поклонят и ще прославят Твоето Име.

Подкрепи ръководителите на народите да възприемат началата на Всемирното Бяло Братство и да вземат решения в съгласие с Божествения план за братство и обединение на народите.


Нека цялото Небе да работи с Учителя и Неговата мисия да се увенчае с успех. Словото на Учителя да озари всички съзнания, да бъде възприето и приложено навсякъде в света.

Събуди Духа на българския народ, на славянството и на всички народи, които Ти си призовал, за да изпълнят своята мисия.


Подкрепи всички Свои работници, дай им сила, знание, любов и вдъхновение да работят с радост за великото Ти дело. Изпрати още работници на Твоята нива.


Простри Своето благословение над нас, които нищо не можем да направим без Твоята сила и благодат.


Ние искаме да живеем по закона на Любовта, за да можем чрез нея да разрешим въпросите, които седят пред вратата на нашите души и да ходим в Твоя свят път.


Изпращай ни всеки ден Своя мир и Своята радост. Простри и днес ръката си върху нас. Ти си ни крепил винаги с Любовта Си и ние ще Ти служим с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичката си сила. От Тебе научихме великия пример в живота.

Нека нашият живот да принесе изобилен плод за делото на Господа Исуса Христа и да бъде жертва жива, свята и благоугодна Нему. Святият Христов Дух да се всели в нас, за да ни въздигне и работи чрез нас.


Направи ни избран съсъд за Твоето дело, укрепи ни да работим за идването на Твоето Царство и Неговата Правда на земята. Учи ни да изпълняваме постоянно

Твоята блага Воля и с нашия живот да прославим Твоето Име. Заради Своята Любов извърши всичко. Амин.


2) ДРАГИ И ВЕРЕН БРАТ В ГОСПОДА,


Когато добрият ни и светъл Учител беше видимо между нас (а сега е винаги невидим с нас), нареждаше, когато България минаваше през тесни и опасни завои, преданите на Бога и верни на Учителя ученици да стават в 12 часа по полунощ и да се молят от сърдце да се омилостиви Бог над България и да отстрани всички външни и вътрешни сплетни, да внуши на всички световни и местни управници да приложат във всичките си действия Божията Правда, в която се крият зародишите и гаранцията за действителен мир между всички народи.


Това ще съобщите само на ония ученици, които могат да изпълнят определения за това наряд.

В изпълнението на тоя наряд ние ще влезем в духовна връзка с всички видими и невидими светли духове за съграждане Царството Божие на земята.


Амин, така да бъде!


Ваш верен в Господа старши брат: /п/Т. Стоименов


Изпълнението на наряда ще започне от деня на получаването му и ще трае до свършването на Парижката конференция. Който обича, по свобода може да продължи наряда, докато има вътрешно разположение.


За получаването на наряда съобщете писмено.


НАРЯД

Добрата молитва.
Молитвата на избраните.
Пътят на живота.
Тайна молитва.
„Господи Боже наш, да дойде Твоето Царство на земята, както е горе на небето; и всички народи, които си призовал, да заемат своето място в Царството Ти и да Ти служат с радост и веселие."
Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите Братя в Божията Любов.

3) ОБИЧНИ БРАТЯ,

Братският съвет подхвана работата си от 1 януарий 1945 г. Ние приехме от нашия обичен Учител неоценимо богатство на Словото. В продължение на повече от 30 години Той раздава с щедра ръка от съкровищницата на Божествената Мъдрост. Такова изобилие не е познато досега. Братският съвет винаги се е вдъхновявал да продължи делото на Учителя у нас и в чужбина по методите, по които Той работеше. Затова на първо време той реши да се почне систематично проучаване на беседите и лекциите от класовете, и то, като се почне от началото. Защото знанието, което Учителят ни даде, не е книжовно знание, което трябва да се запамети или заучи. То е живот и път, по който трябва да се върви. Проучването на беседите и лекциите започна в София и в провинцията, както следва:


В сряда Общият клас започна с лекциите от първата година, томчето „Трите живота", след свършването на което преминахме към лекциите от втората година.


В петък Младежкият клас пак се почна с първото томче от първата година - „Двата пътя". След като се изкара цялата година, премина се към втората година - томчето „Допирни точки в природата" и се достигна до осмата лекция. Всички упражнения, теми, задачи, зададени в лекциите, се правят пак, както и резюме на всяка минала лекция.

Неделните утринни слова почнахме отначало с томчето „Ценната дума", след което преминахме към томчето „Учение и работа".


Неделните беседи в 10 часа започнахме с проучаване с томчето „Все, що е писано", след свършване на което преминахме към томчето „Дали може". Своевременно беше съобщено на кръжоците в провинцията, за да се съгласуват и те с работата в София и да има единство в цялата страна.


Братският съвет взема грижата да се съхранят и запазят всички беседи и лекции, които не са отпечатани, но са дешифрирани. Също да се запазят на сигурно място стенограмите на онези лекции и беседи, които не са дешифрирани. Той възложи на стенографите да продължат работата по дешифрирането на същите. Работата в това отношение върви добре. Същевременно Братският съвет възложи на Просветния съвет да продължи издаването на беседите и лекциите и въпреки изключителните времена, в които живеем, можаха да излязат от печат пет томчета досега, а именно: „Събуждане" - I том наХ1 година от Общия клас, и всичко, каквото е говорил Учителят в 1944 година, събрано в три тома „Заветът на Любовта", и тома „Вечното подмладяване" - неделни беседи от 1943 година. Тази работа Просветният съвет изпълни добре.


След заминаването на Учителя Братският съвет реши да се запази обстановката, всред коятоеживяли работил Учителят тъй, както си ебила. И тази работа той възложи на един малък Музеен съвет, който се грижи за това.


По отношение на братското стопанство на Изгрева, направи се всичко възможно да се поддържа добре. И може да се каже, че въпреки сушата тази година, то е в добро състояние, за което най-много трябва да се благодари на нашия отличен работник брат Ради. Продуктите от стопанството се употребяват главно за поддържане на братския стол - една инициатива на Учителя, която Братският съвет взима присърце и въпреки трудните продоволствени условия тази година, поддържа я досега. Този общ стол обслужва братята от Изгрева и ги улеснява твърде много; също и онези гости, които идват от провинцията. То е място, където братята се срещат на общ обед, молитва, песни и разговори. Братският съвет възнамерява и занапред да поддържа братския стол, като умолява братята от провинцията да го подкрепят с каквото им е възможно.


Братският съвет води голяма борба, за да издействува да се положи тялото на Учителя в нашето братско лозе. На това място той направи скромен парк, като планът за него бе изработен от брат архитект по идеи, дадени от Братския съвет.


Братският съвет смята, че връзката с провинцията трябва да се оживи още повече. И занапред ще се работи в това направление. При всеки по-важен случай Братският съвет е изпращал общ наряд за изпълнение от всичките кръжоци, както и специални послания за повдигане духа и поддържане жива връзка с приятелите. Все за поддържане връзката с провинцията допринесоха и посещенията на някои братя из кръжоците, както и няколко братски срещи, които станаха на разни места в страната.


Животът на Братството в София - на Изгрева, се е водил по онези живи и прекрасни методи, които Учителят ни завеща. Правени са редица екскурзии до Витоша, а напоследък и летуване на Рила. Сутринните молитви, посрещането на слънцето, гимнастиките и паневритмията се играят редовно и посещават добре както от приятелите от Изгрева, тъй и от тези от града.


Обични братя, няма да ви отегча, ако се спра малко върху един от най-важните въпроси, върху една от най-съществените задачи, които предстоят пред нас като

ученици на Божествената школа. Светът е погълнат от външни борби и очаква от тях своето щастие. Ние обаче знаем нашето истинско място като работници на Божията нива. Нашият живот трябва да бъде пример във всяко отношение. Нашите мисли, нашите чувства и постъпки трябва да бъдат израз на онзи възвишен живот, за който нашият обичен Учител говори във всички свои беседи и лекции. Между нас трябва да царува любов, мири светлина. Само в тази среда ние може да растем правилно и да бъдем полезни на себе си и на нашия народ. Затова ние смятаме, че главната работа на всички трябва да бъде насочена в това направление. Един от най-мощните методи за работа, които ни е завещал Учителят, е молитвата. Учителят казва: „Аз всякога се моля." Поддържайте връзката с Бога, с невидимия разумен свят, откъдето идат всички добри условия за живота ни на земята. Единична или обща, молитвата е мощна сила. Тя привлича светлите небесни същества и им дава условия да ни помагат. Ние сме едно голямо семейство между всички народи, във всички страни и нашият общ Баща е Бог. Към Него трябва да бъде отправена нашата мисъл, към Него трябва да бъде отправена нашата топла благодарност за всички условия, които ни дава да Го познаваме и да придобиваме живот.


Общият живот на братствата трябва да се поддържа чрез обща работа по изучаване на Словото, чрез общи екскурзии, общи братски вечери, чрез общи молитви. Сега светът минава критични, съдбоносни времена. Трябва да се молим на нашия любезен Баща да съкрати тези страдания, да изпрати светли разумни души да помогнат на човечеството. Молитвата е мощно средство за работа. Ала най-голямата сила е животът на любовта, който трябва да струи през нашите сърдца. Христос казва: „Това е Моята заповед: да имате любов помежду си."


Братя ръководители, това е в общи черти работата, която Братският съвет извърши за времето, за което го бяхте натоварили и което Изтича до този събор. Нека, които желаят от вас, се изкажат по някои въпроси във връзка с работата на съвета. След което ще трябва да изберете нов съвет, който да продължи работата през следващата година.

Божият Дух да ни ръководи във всичките ни дела!

Януари, 1945 г.


4) ОБИЧНИ БРАТЯ,


Учителят каза преди няколко месеца: „Иде пролетта. Божественото Слънце ще изгрее, снеговете и ледовете ще се стопят, цветята ще цъфнат и дърветата ще дадат своите плодове." Иде един светъл ден, иде шестата раса, която ще бъде осъществяване на вечния блян на човечеството за една красива култура на земята. Небето ще слезе на земята. Учителят дойде, за да подготви това светло утро, за което копнее човешката душа.

Учителят каза в беседата от 10 декемврий 1944 г.: „Ние сме вече в демаркационната линия между две епохи - старата и новата. От 1945 година встъпваме в една нова епоха. Всички народи са призвани да бъдат служители на Бога, на Великото."


Нека ние, окрилени и радостни, да продължим красивото дело на Учителя, за да се увенчае с успех Неговата мисия. Делото на Учителя надхвърля границите на България. То надхвърля и днешната епоха. Предстои ни грамадна работа.


Тая работа можем да извършим само когато винаги сме в досег с вечните Божествени извори на живота и когато погледът ни е устремен към светлите Божествени върхове, отгдето общочовешката култура черпи своите животворни сокове.


Нека с отворени души, пълни с любов към обичния ни Учител, да станем възприемчиви към възвишената струя на новото, което иде от горе. Всички чувствуваме Неговото присъствие в нас, Неговата мощна подкрепа. Той сега вдъхновява цялата ни дейност. Всички чувствуваме Неговото вътрешно ръководство. В глъбините на душите си трябва да чувствуваме зова на Небето, зова на Учителя и да работим с вдъхновение за великото дело.


Днешното човечество е безпомощно. То се гърчи в страдания, мъчения, в тъмнина. Светлината на новите идеи на Учителя трябва да озари умовете на всички народи. Чрез нея те ще получат отново надежда и вяра в светлото бъдеще, което ги очаква. Чрез нея те ще строшат оковите, които са свързали техните нозе и ръце. Чрез нея те ще намерят пътя към свободата и радостта.


Важната работа, която ни предстои, можем да вършим само когато сме споени в едно цяло чрез хармонията, чрез любовта. Всички трябва да бъдем годен оркестър, на който Великият Диригент ще свири. Затая цел всички инструменти трябва да са хармонично нагласени. Нека оставим настрана всичко, което противоречи на любовта, на хармонията. Нека всички да почувствуваме вечните връзки, които ни свързват с всички същества. Нека една велика любов, един дух на преданост да минат през нас.


В нашата дейност няма да сме сами; ще имаме подкрепата на Небето. Учителят казва, че Светли Същества от възвишени светове са слезли на земята, за да подкрепят човечеството в днешната тъмна епоха и да го изведат към светли простори. Всеки, който работи за новото човечество, ще има подкрепата на невидимия свят, на всички напреднали същества.

В лекцията от 6 декемврий 1944 г. Учителят казва: „Сега искам да се върнете 25 години назад и да станете такива, каквито бяхте пред 25 години. Трябва да се върнете 25 години назад." Т. е. всеки да има онзи младежки огън, възторг и ентусиазъм, който е имал преди 25 години! Нека всеки да почне да работи с велика вяра в светостта на делото, за което работи.

Учителят е оставил грамаден материал. Това са 600 тома беседи и лекции, в които са изложени принципите, законите и методите на новата култура. В тия беседи и лекции са посочени методите за разумно разрешение на всички противоречия на днешната култура. Всеки ученик, който иска да бъде полезен за човечеството, за Божественото дело, трябва да проучи материала, който се съдържа в тези беседи и лекции. Те се нуждаят от планомерно и систематично проучаване.


Това е вече почнало на Изгрева. В сряда е почнало основно проучаване на лекциите на Общия окултен клас по ред. Например, в сряда, на 3 януарий т. г. се прочете първата лекция на първата школна година (в тома „Трите живота"). В Младежкия клас в петък е почната подобна работа с младежките лекции. На 5 януарий се почна с първата лекция от първата година на Младежкия клас (в тома „Двата пътя"). След прочитането на лекцията в сряда или петък, се избират няколко души, които да приготвят за следния път резюме на прочетената лекция. Това се прави, за да се запечатат основните мисли в душите. В неделя, в 5 часа, на 14 януарий, се почна проучаването на тома „Ценната дума" (утринни слова). Същия ден в 10 часа се почна проучаването на новия том неделни беседи „Великите условия на живота" и на беседите „Езикът на Любовта". Хубаво е подобна работа да се започне и във всички кръжоци в провинцията.


Освен огромния материал, вложен в напечатаните беседи и лекции на Учителя, има още толкова беседи и лекции ненапечатани. Взети са мерки за постепенното им отпечатване.

Жетвата е готова. След днешните страдания умовете на много хора са отворени за новото, което иде. Има нужда от много работници. Нивата се нуждае от жетвари - борци за великата култура на братство и сестринство. Нека влезем в народа, нека работим всред него, да проникнем в широките народни маси и нека светлината, която излиза от идеите на Учителя, да освети света! На работа!


Мото, дадено от Учителя на 20 декемврий 1944 г.: „Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията Любов."


Настоящото се прочете пред братята и сестрите на Изгрева. Всички те горещо ви поздравляват и ви пожелават радостна плодотворна дейност.


Със сърдечен поздрав,


Братски съвет: Тодор Стоименов, Симеон Симеонов, Никола Антов, ПашаТеодорова, Борис Николов, Жечо Панайотов, Боян Боев.


София - Изгрев, 21.I.1945 г.


5) ПРОГРАМА

ЗА 4 ФЕВРУАРИ 1945 ГОДИНА


Сборен пункт 8 часа сутринта в Големия салон, където ще се изпеят няколко песни.

На мястото:

Добрата молитва.
Молитва на Царството.
Отче наш.
Ев. от Матея, гл. 7, ст. 7-14. (Чете Ем. Иванов.)
Ев. от Лука, гл. 10, ст. 1-9. (Чете Жечо Панайотов.)
Ев. от Иоанна, гл. 15, ст. 9-17. (Чете Мих. Стоицев.)
Ев. от Иоанна, гл. 17, ст. 1-10. (Чете Минчо Сотиров.)
„Двигатели на Живота", стр. 204. (Чете Неделчо Попов.)
„Царският път на душата", стр. 4-5. (Чете Цветана Симеонова.)
„Опорниточки в живота", стр. 64. (Чете Славчо Славянски.)
„Опорни точки в живота", стр. 57. (Чете Мария Милева.)
„Свещени Думи на Учителя", стр. 123: „На работа". (Чете С. Симеонов.)
„Пътят на Учителя" в „Свещени Думи на Учителя", стр. 7. (Чете Борис Николов.)
Мото:

„Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията Любов."

А вечерта в 6 часа в Големия салон: Ще се повтори сутринната програма без мотото. Братска вечеря. Обща песен.

„Привет до Учителя" от Мария Тодорова. (Чете Димитър Сотиров.)
„Духът Божий". (Изпълнява хор.)
„Обетована земя". (Дует, изп. Мария и Димитър Сотирови.)
„Вехади". (Соло цигулка, изп. Мария Сотирова.)
„Киамет Зену".
„Буря".
„Хваление за Него". (Отг. Цв. Симеонова. Изпълнява хор.)
Песни от Учителя. (Изпълнява на арфа Асен Арнаудов.)

Почивка. Общи песни.


„Божият глас", стр. 30. (Чете С. Симеонов.)


Общи песни. Завършване с мотото.


6) ОБИЧНИ БРАТЯ,


Праздникът на пролетта - 22 март т. г., четвъртък - ще се отпразднува по следния начин.

Молитвата ще започне точно в 5.30 часа сутринта на определеното досега място, както следва:

Добрата молитва
Евангелие от Матея, 5 гл., 13-17 ст.
Евангелие от Лука, 17 гл., 5-11 ст.
Евангелие от Йоана, 15 гл., 12-18 ст.
Първо послание към Коринтяните, 13 гл., 1 -8 ст.
„Духът Божий".
Молитвата на Царството.
Прочитане на беседата „Единният живот" (из книгата „Майката на времето").
„В начало бе Словото".
Отче наш.
„Господи Боже наш, да дойдеТвоето Царство на земята, както е горе на небето и всички народи, които Ти си призовал, да вземат своет място в Царството Ти, за да Ти служат с радост и веселие."
Гимнастически упражнения.

Братската вечеря ще се състои в 6 часа след обед. На вечерята ще се повтори утринният ред без беседата.


Умоляват се братята-ръководители да съобщат настоящото на всички братя и сестри в града и околията.


Сбратски поздрав,


Братски съвет: Тодор Стоименов, Симеон Симеонов, Никола Антов, Паша Теодорова, Борис Николов, Жечо Панайотов, Боян Боев.


Изгрев, 12 март 1945 г.


7) ОБИЧНИ БРАТЯ,


По случай три месеца от заминаването на Учителя, на 27 март т. г. ще има събрание в 5.30 ч. сутринта за изпълнение на следната програма:

„Духът Божи".
Добрата молитва.
Молитвата на Царството.
„В начало бе Словото".
Евангелие от Матея, 28 гл., 16-20 ст.
Евангелие от Лука, 9 гл., 23-28 ст.
Евангелие от Йоана, 12 гл., 44-50 ст.
Послание към Ефесяните, 6 гл., 10-18 ст.
„Чист и светъл", стр. 3-4.
„Царският път на душата", стр. 99.
„Големият брат", стр. 8.
„Вечното благо", стр. 24.
„Устойчиви величини", стр. 73.
. „Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията Любов."

В 6 часа след обед ще има братска вечеря, при която ще се повтори утринният ред.

Умоляват се братята-ръководители да съобщат настоящето на всички братя и сестри в града и околията.


Със сърдечен братски поздрав,


Братски съвет: Тодор Стоименов, Симеон Симеонов, Никола Антов, ПашаТеодорова, Борис Николов, Жечо Панайотов, Боян Боев.


12 март 1945 г. Изгрев.


8) ОБИЧНИ БРАТЯ,


Както днес пролетта пристъпва с тихи стъпки към нас, така иде една друга пролет в душите и в живота. Човечеството ще влезе в новата епоха, епохата на любовта.


Учителят казва: „Всички се пригответе за любовта! Бъдещето е в нея. Шестата раса ще има един нов морал, който ще почива върху любовта. Слънцето ще изгрее, то няма да закъснее. Каквото и да стане, то ще изгрее. Когато зиме кажеш на тревата да израсне и на черешата да даде плодове, те мълчат. Но когато заговори слънцето, те всички слушат. Сега иде вече това Божествено слънце и всичко ще цъфне и завърже. Сутрин, като изгрее слънцето, светлината идва на власт. Днес властта на тъмнината си отива. Сега светлината ще управлява."


За характера на новото, което иде, Учителят казва: „Сега доброто иде да управлява. Новото учение иде в света да внесе идеята за братство и сестринство между хората, да работят един за друг. Дето съществуват братство и сестринство, там любовта царува. Сега иде един нов порядък в света, който ще се ръководи от любовта. За него всички трябва да бъдете готови. Нови светли дни идат в света. Те изискват нови чисти дрехи, нова светла премяна."


„Слънчевата система, казва Учителят, излиза от тринадесетата сфера. Слънчевата система в миналото е слизала, т. е. е отивала в по-гъста среда, а сега отива към по-възвишени области. Това ще улесни идването на новата култура."


Новият ден се гради. Хиляди работници от всички краища на земята с радостни сърца и с поглед, устремен в далечината, градят новия ден. Той е тъй близо до нас! Въздухът е напоен вече с дъха му, въпреки вихъра на днешните събития, въпреки водовъртежа, през който минава сега човечеството. Днес сме свидетели на едно небивало раздрусване на света. От всички тия страдания, през които минава светът, ще излезе едно възродено човечество, което ще тръгне по съвсем нови пътища. Новото е по-близо до земята, отколкото всеки друг път. В тая красива градежна работа участвуват не само всички решителни и искрени борци на земята, но и цялото небе.


Днес, казва Учителят, се създава един нов тип човек на земята. Представители на шестата раса има вече между всички народи. Цялата природа е затаила дъх, за да присъствува при раждането на новия човек на земята. От сърцето му ще блика бистър кристален извор, който ще напоява всички тревички, цветя и дървета, които ще срещне по пътя си. Над главата му ще блести светла звезда, която ще показва пътя на всички, които са се залутали в пътя на живота. В очите му ще се чете светлината на възвишения свят, отдето иде.


В новата епоха за всички народи се открива велико бъдеще. Учителят казва: „Великото бъдеще на човечеството е поради любовта, която ще се изяви. Защото вълната на любовта иде в света! Близо е времето, когато човечеството ще схване в какво седи великата цел на човешкия живот, а именно в това да бъде човек свободен и да служи на любовта. Да служи човек на Цялото - това е главната задача, която човек трябва да разреши."


Светът днес се нуждае от новите хора, от хората на любовта. Щастието е в любовта. Тя е идеалът, към който човешката душа се стреми. Човек трябва да бъде извор, да дава от изобилието на своя живот, Учителят казва: „Новата култура изисква от човека да обича Бога. Къде ще намери Бога? Във всеки човек!" За любовта Учителят казва: „Любовта изглежда най-малката сила, но тя е най-великата сила. Тя започва със слабите работи и свършва с най-силните. Придобиете ли любовта, вие придобивате помощта на хиляди, милиарди любещи души."


Тук на Изгрева кипи интензивен живот. Работите в Общия клас в сряда в 5 ч., в Младежкия клас в петък в 5 ч., в неделя в 5 часа и 10 часа сутринта продължават радостно и енергично. Продължава се четенето поред на беседите и лекциите от книгите, които посочихме миналия път. Само в неделя в 10 часа се започна четенето на беседи от тома „Все, що е писано", понеже се завърши томът „Великите условия на живота". В школите в сряда и петък всички братя и сестри на Изгрева изучават старателно Словото на Учителя. Всички теми и резюмета се правят редовно. И всички упражнения, давани в школните лекции, се изпълняват съвестно. Сестра Цветана Симеонова разяснява някои от лекциите в сряда чрез художествени цветни картини, които илюстрират някои основни идеи на четената лекция.


Учителят казва: „Сега сме в една от най-великите епохи в човешката история!" Нека ние, вдъхновени от величието на епохата, в която живеем, да работим за красивия ден, който иде. Има какво да се работи. И нека тази работа да ни изпълва с радост.


Всички живо чувствуваме присъствието на Учителя, Неговото непрекъснато съдействие и благословение! Това, за което гладуват днес душите на всички народи, това, което те търсят съзнателно или несъзнателно, това е животът, който излиза от Словото на Учителя!

Нека бъдем благодарни на небето за тази привилегия, която сме имали, че в този живот бяхме в досег със Светлото Същество на Учителя и с Неговите идеи. И нека това съзнание да ни даде нов потик да вложим всичките си сили за проникване на идеите Му всред народните маси! Нека във всички градове, паланки и села, нека до всички души да занесем новата, блага и радостна вест за красивия живот, който иде на земята!


Настоящото се прочете пред братята и сестрите на Изгрева. Всички те горещо ви поздравляват и ви пожелават радостна плодотворна дейност.


Със сърдечен братски поздрав,


Братски съвет: Тодор Стоименов, Симеон Симеонов, Никола Антов, Паша Теодорова, Борис Николов, Жечо Панайотов, Боян Боев.


20 март 1945 г., Изгре в.


9) ОБИЧНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,


На 27 юний се навършват шест месеца, откак нашият обичен Учител си замина. Казваме „замина", но не ни се вярва в това. И така е, наистина - ние Го чувствуваме с нас навсякъде. Неговият Дух обгръща и укрепява нашия дух. Неговото Слово изпълва душите ни със знание за Господа. Той отвори очите ни и ето, виждаме красотата на Божия свят навсякъде. Научи ни да работим, да мислим и да живеем добре.


Добрият живот трябва да се изучава сега. Това трябва на хората. Това знание са изгубили те някога и от това страда цялото човечество. Предстои му отново да го придобие.

Учителят донесе знанието за добрия живот.


Не извика ли ни Той от мрака на времето към светлината? Не показа ли ни Той пътя към Бога? Как да не пеят душите ни, как да не Го благославят за всеки ден, който ни подари? Ще пеем песните Му винаги и хваленията ни ще изпълват земята и небето.


Мнозина се смущават за делото Божие. То е в добри ръце поверено. Бог всякога навреме изпраща работниците Си и не ще остави да пропадне нито едно зрънце. Трябвали да се смущава оня, който има пресния пшеничен хляб? Какво ще стане с хляба? - Ще дойдат гладните от всички краища на земята да се нахранят. Трябвали да се смущава чистият планински извор какво ще стане с водата му? - Ще дойдатжадните от всички краища на земята, да утолят жаждата си. Словото Божие е извор с вода на живот вечен. „Който пие от тоя извор, няма да ожаднее во веки."


Ние принадлежим на делото Божие, защото ядохме от живия хляб и пихме от извора на живота.


Учителят изпълва целия ни живот. Когато посрещаме слънцето, какво ни говори първият лъч? Не говори ли ни за нашия обичен Учител? Не виждаме ли Неговия благ поглед на изток, когато се отваря окото на деня? Когато отправяме молитвата си към Бога, не стои ли редом с нас кротко и смирено нашият обичен Учител? Той е в душите ни и в сърцата ни, когато се срещнем и вдигнем ръка за братски поздрав. Когато възлизаме на планината, Той е с нас, стъпка по стъпка. Неговият кротък глас ни тълкува книгата на живота, разгъната пред нас във всичката си красота. Той е с нас, когато се извисяват песните ни в сините простори. Когато работим, Той е с нас и Неговият тих глас ни нашепва: „Внимавай, работи добре." Неговият благ поглед ни следи с грижата на майка. Той ни благославя, когато спим и когато сме будни. Той е с нас, когато се радваме и когато скърбим. Той, заедно с нас, носи нашето бреме, затова бремето ни е леко.


Вечер, в тишината на нощта, когато звездите трептят в небесата, ние можем да чуем тихия Му глас: „Отче, искам тия, които Си ми дал, дето съм аз, и те да бъдат с мене." Думите на Господа са живи, те не са еднократни като човешката реч. Те са вечни, винаги звучат, винаги се изпълняват - през цялата вечност и за всички души.


Господи, Ти всякога Си бил с нас, укрепвал Си ни в пътя ни, осветявал Си ни с присъствието Си и всякога ще бъдеш с нас през всичките дни на живота ни.


Да се не смущава сърдцето ви:


Силата е в Любовта.

Силата е в Словото.

Силата е в Истината.


Ние сме премного богати поради Словото, Което нашият Учител ни говори.

Ние сме премного богати поради живота, който нашият обичен Учител ни предаде.

Ние сме премного богати поради Неговото присъствие в нашите души.


Обични братя и сестри, така събрани на тая братска вечеря, да споделим хляба с всички наши братя и приятели от тоя и оня свят, според древната традиция на Братството, Да отправим нашата молитва към Бога и да Му благодарим за великата милост, която ни е сторил, като ни е призовал на Своята Божествена трапеза.


Да застанем като добри работници, верни и истинни за делото Божие.


Да бъде животът ни радост на нашия обичен Учител и благодарност към Бога за Неговата велика милост.


И сега шепне тихият Му глас в душите ни:


„Не избрахте вие Мене, но Аз вас избрах."


И неговото благословение ни следва винаги.


„Мир ви оставям, моят мир ви давам. Аз не давам, както светът дава."


Братята и сестрите от Изгрева ви изпращат своя братски поздрав. Предайте го на всички приятели.


Верен, истинен, чист и благ всякога бъди.


И Господ на мира ще изпълни душата ти с всички добрини.


Вечерята ще бъде в 7.30 ч. вечерта със следния ред:

„В начало бе Словото".
Добрата молитва.
Пътят на живота. /
Евангелие от Матея, 4 гл., от 1-17 ст.
Евангелие от Лука, 17 гл., от 20 стих до края.
Евангелие от Лука, 2гл., от 7-24 ст.
Първо Петрово послание, 2 гл., от 1-7 ст.
Евангелие от Йоана, 17 гл.
„Благославяй, душе моя, Господа".
От книгата „Ценната дума", от 300-305 стр.
„Бог е Любов".
„Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят белите братя в Божията Любов."

Забележка: Този ред може да се изпълни и сутринта в 5.30 ч., дето условията позволяваттова.


Със сърдечен братски поздрав,


Братски съвет: Тодор Стоименов, Паша Теодорова, Симеон Симеонов,Никола Антов, Жечо Панайотов, Боян Боев, Борис Николов.


Юни 1945 год., Изгрев.


10) ОБИЧНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,


На 20 юний т. г. се навършват шест месеца от заминаването на Учителя.


Тук приложена се изпр!аща програмата, която ще се приведе в изпълнение тоя ден.

Нека всички братя и сестри, събрани в името на нашия Велик Учител, почувствуват силата на Духа във всичката Му пълнота. Нека и в най-отдалечените краища на Царството се почувствува силата на братския зов, който Учителят пръска по цялата земя.


В беседата „Трите положения" от книгата „Дали може" Учителят казва: „Аз проповядвам едно Божествено учение. Това учение не е секта, както някои го считат, нито някаква религия. То е Христовото учение. То е за ония, които имат дълбоко разбиране за живота. То е за всички хора, за цялото човечество, за всички положения, за всички времена и епохи."


Братя и сестри, това учение е тъкмо за днешната, повидимому мрачна, тъжна епоха, в която страданията на човечеството достигнаха своята кулминационна точка. Но за нас става от ден на ден по-ясно, че именно тия страдания ще послужат като потик за отправяне погледите на цялото човечество към Божествения порядък на нещата, както казва в една своя беседа Учителят.


За всички ни е ясно, че рушенията на един отживял свят, изоставянето на вкостенели от времето идеи, ще донесат противоречия и страдания в света, затова пък изграждането на един нов свят ще донесе радост и благополучие за цялата земя.


„Лошото се свърши, доброто иде", казва Учителят в същата беседа, по-горе цитирана. Той казва това със своя смел език и вярва в него. Повярвайте и вие, братя и сестри.


От обиколката, която направи брат Симеонов в някои градове в провинцията, както и от тая на брат Боев, още незавършена, се установи един положителен подем в Братствата, един възторг за работа. Възторженият прием, който сте им оказали, говори за вашето добро желание за обща работа. Ще направим всичко, за да се продължи обмяната на много идеи между София и провинцията и в бъдеще.


Културният живот на Братството в София се поддържа на нужната висота. Продължаваме редовното четене на беседи в братския салон. Посещението от страна на братя и сестри е добро, а в неделен ден не липсват и посетители от града, които идат да чуят Словото на Учителя, както това са правели и по-рано.


Във връзка с работата на Изгрева, съобщаваме следното: За да има единство и съгласуване, в неделя в 10 часа, 24 юний, ще се чете беседата „В истия час" от книгата „Дали може" и ще се продължава по-нататък всяка неделя по една беседа.


В сряда, на Общия клас, на 27 юний, ще се чете лекцията „Влияние на музиката, пението и движенията", трета лекция от втората година на Общия клас. След това ще се продължава всяка сряда по една лекция до прочитането на всичките 35. Тия лекции са печатани в Русе и раздадени на времето на всички приятели. Надяваме се, че някои от вас ще ги имат,и ще услужат за четенето в клас.


В неделя сутрин в 5 часа ще се чете от книгата „Ценната дума". На 17 юний се чете лекцията „Любов и служене". Продължават се по-нататък и останалите лекции до края на томчето. След това ще се четат лекциите от книгата „Учение и работа" - утринни слова, държани 1934-35 г.


В Младежкия клас завършихме лекциите от първата година и преминахме към изучаване на тия от втората годишнина. Започнахме с първата лекция на 8 юний т. г. от лекциите на втората година: „Допирните точки в природата".


Работата за тая година ще приключим на 20 юлий т. г. с петата лекция от същата книга. Следната учебна година ще започнем на 14 септемврий, в петък, с шеста лекция от същия том „Допирни точки в природата".


Лекциите на Общия клас приключват на 18 юлий и започват на 19 септемврий

т. г.


Всяка сутрин на красивата изгревска поляна се разнасят Божествените мелодии на Паневритмията. Братя и сестри изпълват кръга и двама по двама отмерено играят гимнастическите упражнения. Особена красота е постигната в „Слънчевите лъчи" и „Пентаграма", които все повече и повече се усвояват от всички. В сряда, петък и неделя сутрин, като школни дни, посетителите са още повече, оживлението е по-голямо и по лицата на всички личи ободрителното въздействие на Паневритмията - музиката, завещана от Учителя, както и влиянието на тоя утринен час, прекаран в задружен братски живот.


Музикалният живот на Изгрева е интензивен. Изнасят се сказки и музикални вечери от братя и сестри. Заслужава да се спомене цикъл сказки върху велики композитори, илюстрирани с части от тяхната музика. Досега са изнесени сказки за Бетовен, Чайковски и др., придружени от тълкуванията на братя, завършили музикалната академия.


Братският хор възобновява изучаването на братски и други песни. Вие знаете какво място заема песента в нашия братски живот.


Красивата Витоша не е преставала да ни подканва за излети, още повече като в душата на всеки от нас се таят множество спомени от близкото минало и от екскурзиите, правени заедно с Учителя. Ето защо, в свободните празднични дни предприемаме общи екскурзии до нашия бивак „Ел-Шадай", намиращ се на височина около 1200 метра надморското равнище. Излизайки от Изгрева в 4 часа в ранно утро, за 3-4 часа всички са горе; следва закуска, пием изобилно топла вода, към 10 часа „Паневритмия", прочитане някоя беседа, а след това - приятелски разговори и отпочиване под благодатните лъчи на слънцето. След общ братски обед и още няколко часа почивка, малки разходки и разговори, завръщаме се с добро разположение, с нови мечти за бъдеща разходка.


Братският стол -трапезария на Изгрева, идеята за който се поддържаше от Учителя и до последните Му часове, прекарани между нас, продължава да съществува и сега; трудностите в набавяне на продукти са значителни, обаче ще се преодолеят било от производството, което очакваме да получим от добре обработените тая година братски градини, било от това, което ще постъпи от приятелите от провинцията. Затова умоляваме братята от провинцията, когато дохождат в София, или по пощата, да изпращат някакви продукти, особено мазнини, които ще се заплащат на редовни цени. В това Учителево начинание виждаме известна красота и идейност, а плюс всичко имаме и практична изгода за братя и сестри, които нямат свое домакинство.


След казаното дотук, няма да се поласкаем, ако кажем, че културният живот на Братството е гордост за идейните хора в София; не липсват съвети от тия наши приятели да продължаваме нашия задружен братски живот. И други идеалисти, които се приближават до нас, остават приятно изненадани от възможностите ни да изнасяме организиран обществен живот. Това, разбира се, се дължи преди всичко на идеите и примера, завещан ни от Учителя, както и на даровитите братя и сестри между нас. Нека и ние сами да ценим хубавото, което вече другите виждат в нас!


Със сърдечен братски поздрав,


Братски съвет: Тодор Стоименов, ПашаТеодорова, Симеон Симеонов, Никола Антов, Жечо Панайотов, Боян Боев, Борис Николов.


Изгрев, 20 юний 1945 г.


11) ПРОГРАМА ЗА

12 ЮЛИЙ 1945 ГОДИНА


Събрание в салона в пет часа сутринта.

Добрата молитва.
„Духът Божий".
Евангелие от Йоана, глава 17 (Н. Антов).
Учителят (четиво) (Сим. Симеонов).
Стълбата и пр. (поеми в проза) (Катя Зяпкова).
Към Мусала (четиво) (Неделчо Попов).
Към езерото на чистотата (Аня Теодорова).
Учителят за музиката (Дим. Сотиров).
„Мусала".
„НаУчителя покорен".
Отче наш.

12)ОБИЧНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,


През есента на 1944 година Учителят каза: „Иде пролет в историята на човечеството."

Напредналите същества, които ръководят човечеството с голяма любов и велико знание, работят усилено, за да подготвят новата култура. Обширният план, който е изработен от тях, ще се приложи тук на земята.


Нека всички братя и сестри с радост и светла надежда да гледат на бъдещето, което иде. Учителят казва: „Пътят на бъдещето е светъл."


Днешните страдания на човечеството са като изораване на една нива, която с това се подготвя за посяване. След тия страдания човечеството ще изпита гладуване и жадуване за новото. Защото много от ценностите, с които то е живяло досега, са разбити, разрушени и човечеството ще почувствува един дълбок копнеж към един нов път, към осмисляне на живота. Близка е една епоха, която ще донесе пробуждане на съзнанието.


Светът днес има нужда от работници. Нека всички станем съработници за реализиране на онзи красив план, за който работи цялото Небе. Всички могат да бъдат съработници за тая красива и радостна работа.


Важната работа днес е пробуждането на душите. За една пробудена душа, която е намерила светлия път на новите идеи, се радва цялото Небе.


Учителят казва, че днес можем да бъдем полезни чрез изпращане на хубави писма към всички човешки души: това е изпращане на хубави мисли, хубави чувства към всички народи, към всички култури. Това е изпращане на един молитвен зов за любов, за братство, за топлота, за разумност, за чистота и служене. И всяка красива молитва, всяка такава мисъл към човешките души ще допринесе за великото дело!


Най-великата работа, която може да свърши един съзнателен ученик на Божествения път, е да излъчва любов. И човек, който излъчва любов, той навсякъде работи, даже и когато не говори, даже и когато не проповядва - със самото си присъствие, защото любовта, която минава през него, действува благотворно на околните, съдействува за тяхното разцъфтяване, както цветята сутринта се разцъфтяват, когато бъдат помилвани от нежните и топли слънчеви лъчи.


От друга страна всеки брат и сестра може да бъде полезен чрез някоя книжка, дадена на някоя по-готова душа или чрез няколко думи, които ще й каже. Всяко усилие, макар и най-малкото, в това направление не отива безследно.


В днешната епоха една вълна слиза към земята. Това е вълната на космичната любов. Всяка душа, която възприема тая вълна, влиза в новия живот; тя е вече подготвена за влизане в шестата раса. Нещо повече. Една такава душа отсега е вече представителка на шестата раса на земята. И лесно могат да се познаят тия души, когато ги срещнем в живота. В тях има една привлекателна сила. Навсякъде тяхното присъствие внася обнова, радост, хармония, музика и красота.


При изграждането на новата култура славянството ще изиграе една важна роля; тя ще допринесе за раждането на шестата раса на земята.

Сега ще възникне една нова култура, която ще надмине всичко, което човечеството е дало досега в своята история.


Учителят казва: „Всички да бъдем радостни, доволни, бодри и пълни със сили за работа!" Желанието на разумната природа не е да страдаме, да бъдем нещастни, а да бъдем щастливи и радостни. Когато през човешкото сърдце протекат кристалните, чисти и свещени струи на любовта, човечеството ще влезе в царството на радостта, на щастието, на силата и светлината.


Ще завършим с няколко мисли от Учителя:


„Любовта представя абсолютния Божествен свят, отдето произтичат всички радости в света, всичко хубаво и красиво. Правите мисли и чувства са скъпоценните камъни, които ще образуват една огърлица - най-красивото украшение на човешката душа. Всеки човек, който обича и когото обичат, се ползуват. Няма нещо по-велико от любовта. Да обича човек, това е най-великото нещо, което може да направи. Всички хора, които те обичат, ти носят известно благо от Бога. Щом влезе човек в любовта, всички противоречия, които съществуват в живота, ще се уредят. Тя е единственото място, дето се примиряват нещата. Когато говорим, че хората трябва да се примирят, подразбираме, че трябва да влязат в любовта. Пътят на любовта е осеян с всички възможности и постижения. Единственото нещо, което обединява всички души, това е любовта. Всеки човек, който ви обича, ви показва пътя към Бога!"


Петровден, именният ден на обичния ни Учител, тук се отпразнува с голяма сърдечност и красота.


На работа!


Настоящото се прочете пред братята и сестрите на Изгрева. Всички те горещо ви поздравляват и ви пожелават плодотворна дейност.


Със сърдечен братски поздрав,


Братски съвет: Тодор Стоименов, Паша Теодорова, Симеон Симеонов, Никола Антов, Жечо Панайотов, Борис Николов, Боян Боев.


18. VII. 1945 година Изгрев - София


13) ОБИЧНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,


Учителят в своите беседи, лекции и разговори ни остави мъдростта си, която хвърля обилна светлина върху много въпроси из всички области на живота.


Ние, Неговите ученици, които първи имахме привилегията да чуем Словото Му, за щастие, записано в по-голямата си част, имаме и най-голямата отговорност и дълг да се погрижим за това неизмеримо духовно наследство, което Той ни завеща.


Пред нас стои задачата: от една страна, самите ние да опознаем из основи великото дело на Учителя и от друга, да направим всички усилия да запознаем с Него както сегашните, така и бъдните поколения.


Тази задача е много сериозна, но тя е най-благодарната, която бихме могли да си поставим в нашия живот. За нея ще се изискват много усилия, но те ще се дадат с обич. Ще трябват много сътрудници, но те не ще липсват. Защото Учителят казва: „Много хора са определени да свършат Божията работа и те ще дойдат."


Една от задачите, които Просветният съвет си постави на първо време и за която ще се изискват задружните усилия на значителен брой приятели, е:


Да се издири и събере всичко онова, което Учителят е казал за всеки отделен жизнен въпрос, за да се даде възможност отпосле да се разработят систематизирани трудове върху тях. Тия трудове ще бъдат неоценимо полезни както за нас, тъй и за всички ония по света, които дирят Истината. Защото по такъв начин ще може най- добре да се обхване и изясни широкият духовен поглед на Учителя върху тъй многоликия, но в основата си единен живот.


Но тъй като тази задача е извънредно голяма и изисква много време и сили, ние ще трябва да започнем по метода на Учителя - с най-малкото и постепенно да вървим нагоре, към по-голямото. След многостранни проучвания Просветният съвет се спря на първо време върху следните седем теми: БОГ, УЧЕНИК, ЛЮБОВ, МЪДРОСТ, ИСТИНА, МУЗИКА и ОКУЛТНИ НАУКИ.


Ето как се поставя задачата за ония, които желаят да сътрудничат в това хубаво начинание:

Всеки един от сътрудниците ще трябва да извлече всички мисли, изказани от Учителя, върху горните седем теми из един том беседи, който ще му бъде изпратен допълнително.

Трябва да отбележим, че в случая ще се вземат под внимание не само ония места, в които се споменава изрично интересуващата ни тема, а и всички други текстове, които по смисъл и подух спадат към нея. (Виж поясненията в приложените листа за работа.)


Томчето се прочита систематично отначало до край и щом се срещне мисъл, която се отнася към някоя от посочените теми, ще трябва да се подчертае с отвесна черта отстрани на текста.


Към тая черта се отбелязва съкратено за коя от темите става дума. Например, ако мисълта се отнася към темата „Бог", отбелязваме буквата Б; темата „Ученик" - с У; „Любов" - Л; „Мъдрост" - М; „Истина" - И; „Музика" - муз.; „Окултни науки" - о. н.


Подчертаванията и буквите да бъдат написани с черен молив, а не с мастило, химически или цветен молив, а нанасянията върху листовете да стават с мастило.

Ако в една мисъл се засягат повече теми, всички тия теми се отбелязват със съответните букви към отвесната черта.


Така отбелязаните места на мислите в тома трябва да се нанасят в изпратените за целта разграфени листа, като в първата графа се отбелязва страницата, а във втората - от кой до кой ред.


Да се внимава щото всяка мисъл да бъде нанесена в листа със съответната

тема.


За улеснение, при отчитане на редовете, използувайте приложеното картонче, като поставите цифрата 1 върху горния пръв ред на страницата.


Ако една мисъл има отношение към повече от една тема, тя се вписва поотделно във всеки от листовете на темите, за които се отнася.


От практиката се оказа, че най-лесно ще бъде нанасянето в листовете да става наведнъж, след като сме отбелязали вече текстовете в цялото томче.


Добре е, преди да се приключи работата, да се прочете томчето още веднъж, за да се види дали не е пропусната някоя мисъл и дали всичко е нанесен правилно в листовете.

Сътрудниците да запазят за себе си по един препис от попълнените със сигнатури листове. Оригиналните листове, както и книгата с подчертаните текстове, снабдени с подписа и адреса на сътрудника, се изпращат препоръчаното Б. Боев за по-нататъшно използуване.

Умоляват се братята-ръководители да прочетат настоящото пред общото събрание на приятелите, като подканят присъствуващитеда запознаят с въпроса и ония, които не са били на събранието.


Братята-ръководители се умоляват, по възможност, в най-скоро време или най-късно след изтичане надве седмици от получаване на настоящото писмо, да ни съобщят кои братя или сестри имат желание да работят върху задачата, с оглед тя да бъде завършена най-късно до 30 октомври т. г. Разбира се, желателно е ония, които имат възможност да я завършат преди горния срок, да изпратят веднага готовия материал в София.


Ще бъдат от полза още някои сведения, които по възможност да се изпратят ведно с горните или малко по-късно, а именно:


а. Кои лица са извличали вече материали из беседите.

б. На какви теми са извлечените материали, из кои беседи точно са взети те и по кой начин се е работило, и

в. Правени ли са по-нататъшни опити за систематизиране на извлечените материали, на кои теми, из кои беседи и по какъв начин се е работило.


Ако има неясности, могат да се поискат допълнителни пояснения.

Нека си пожелаем да завършим със задружни усилия предстоящата работа, изпълнени с радостта, че ще допринесем нещо за едно светло дело.


С братски поздрав,

за Просветния съвет: Боян Боев

Изгрев-София, юлий 1945 г.


Забележка: Тъй като първите седем теми, упоменати в настоящото писмо, се поеха от приятелите в София, Просветният съвет избра нови 7 теми за братята и сестрите от провинцията. Те са: Живата природа, Христос, Всемирното Бяло Братство, Човекът, Новото учение, Възпитанието, Легенди, анекдоти, примери.


При попълването на графите, страниците и редовете се попълват последователно отгоре надолу.


14) ЛЮБЕЗНИ БРАТ,


Изпращаме Ви тук приложени програмата за братската среща, един позив до братята и сестрите и една брошура, която съдържа между другото и четивата, които ще се прочетат на братската среща.


Позива може да раздадете още сега на братята и сестрите. Програмата за братската среща им съобщете най-късно до 5 август, а брошурата раздайте през дните на братската среща. Изпращаме Ви повече екземпляри от брошурата за по- широко разпространение между обществото. Брошурата се дава на братята и сестрите безплатно - за задачата, а другите да внесат кой колкото обича или да им се дава даром.


Братските срещи ще се състоят в местните кръжоци.


А братята и сестрите, които силно желаят да посетят Изгрева по случай братската среща, да си носят по едно одеало.


Дните на братската среща, това са едни от светлите дни в живота на учениците. Тая среща има значение не само като условие за уреждане на някои външни въпроси, но преди всичко тя е важна като условие за духовен подем, за привличане на една духовна вълна и подкрепа отгоре.


Нека работим с радост и гореща вяра в светостта на великото Божествено дело. Нека продължим делото на Учителя, за да се увенчае то с успех. Нека вложим всички сили на ума, сърцето, душата и духа на работа.


Великите идеи, които носи Учителя за обнова на човечеството, трябва да проникнат в човечеството, в народите. Нека всички в единомислие, в хармония, с дух на самоотричане, на жертва, на преданост към обичния ни Учител, работим за красивия нов ден, който иде в живота на човечеството. И нека с отворени умове, сърца и души да приемем вълната на новото, което иде.


Учителят каза, че въпреки големите страдания и катаклизми, през които минава човечеството, има най-благоприятни условия днес за възход и подем, защото Невидимият свят сега най-усилено работи върху човечеството и изпраща една мощна вълна към земята.

Навсякъде в братските срещи, които ще се състоят, да има мистичен дух, единение, връзка с Божествения свят, защото тази постоянна връзка с Невидимия свят, със светлите същества е необходима. Отгоре идат идеите, вдъхновението, благородните подтици, ръководството. Нека се разраства мистичният живот на всички братя и сестри.

Братският съвет поканва Вас, като ръководител, непременно да присъствувате на Изгрева на братската среща, понеже присъствието Ви ще бъде от голяма полза както за братството, така и за вашия кръжок. Очакваме Ви.


С братски поздрав: БРАТСКИЯТ СЪВЕТ

21 .VII. 1945 г.

Изгрев - София


15) ОБИЧНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,


Съобщава ви се, че тазгодишната братска среща ще стане в съответните кръжоци на Братството по следния начин:


ПЪРВИ ДЕН, 10 август 1945 г., петък


В 5 часа сутринта - събрание в салона на Братството:

Добрата молитва.
Пътят на живота.
„Духът Божий".
Евангелие от Матея, 12 гл., 18-22 ст.
Евангелие от Лука, 6 гл., 27-39 ст.
Евангелие от Йоана, 13 гл., 31-36 ст.
Размишление: „Аз затова се родих и затова дойдох на този свят, да свидетелствувам Истината. Всеки, който е от Истината, слуша гласа Ми."
Четене беседата: „Мога да постигна" (из тома „Заветът на любовта, трети том).
Молитвата на Царството.
„В Начало бе Словото".
„Учителят" (четиво).
Отче наш.
„Благославяй, душе моя, Господа".
Гимнастически упражнения.

ВТОРИ ДЕН, 11 август, събота


Часът и редът, както в първия ден, само че ще се чете беседата „Двоен дял" (из тома „Събуждане") и четивото „Ученикът".


ТРЕТИ ДЕН, 12 август, неделя


Часът и редът, както в първия ден, само че ще се чете беседата „Заветът на новото" (из тома „Заветът на любовта", том първи) и четивото „Любовта".


На третия ден, в неделя, в 10 часа, ще се прочете беседата „Вечно подмладяване" (от тома със същото заглавие).


След обед свободно събиране по групи и обмяна на мисли. През трите дни ще има общ обед. В неделя, на третия ден, ще има братска вечеря, на която ще се повтори утринният ред без беседата, с трите четива.


Всеки да послужи на Господа, както разбира и да Му принесе своя принос, тъй, както му се открива.

Молим, съобщете настоящето на околните села, дето има кръжоци. „Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията Любов."


С братски поздрав, Братски съвет: Тодор Стоименов, Паша Теодорова, Симеон Симеонов, Никола Антов, Жечо Панайотов, Борис Николов, Боян Боев.

18. VII. 1945 г. Изгрев - София


16) ПРИВЕТСТВЕНО СЛОВО


четено от Т. Стоименов на събора -10. VIII. 1945 г. - на учениците на Великото Всемирно Бяло Братство, София - Изгрев


„Бъдете съвършени, както е съвършен Отец наш на небесата." Това е зовът на безграничната Любов, да бъдем синове на виде- лината.


Обични братя и сестри, На мен се наложи в един важен момент, при видимото отсъствие на любещия ни и светъл Учител, да открия пред братята-ръководители и всички братя и сестри този наш духовен събор. И като ви поздравявам с „Добре дошли!" от мое име и от името на Братския съвет, пожелавам ви даденото от Бога дело на Учителя да расте чрез учениците от сила в сила, за славата на Божието Име и за благото на всички души по лицето на земята.


Учителят, добрият и светъл Божествен Учител, чийто Дух работи непрекъснато в душите на своите предани ученици, ся семето на безграничната Любов, Мъдрост и Истина близо половин век и вкуси от ранните плодове на своето Боговдъхновено Слово по върховете на Витоша, Мусала и Рила, заедно със своите ученици.


Той излъчваше от себе си топлота, светлина и любов към своите ученици. И те, вдъхновени от Неговото Слово за вечния живот, проникнало в клетките на техния духовен организъм, Му се отзоваваха с нежно чувство и преданост. По Божие повеление добрият ни и светъл Учител на 27 декемврий миналата година, в ранни зимни зори напусна плътта, облече се Той в светлата дреха на безсмъртието, която е имал преди създание мира, за да работи с по-голяма сила за Великото Всемирно Бяло Братство, на което глава е Христос.


Обични братя и сестри, всички ние, които сме слушали и възприели Неговото Божествено Слово, виждаме неговата величина и грандиозност; то е предназначено за всички души по лицето на земята, безразлично от каква народност са. Преди войната още, неговите ученици от различни народности и страни пропътуваха хиляди километри и дойдоха в България да се срещнат с Учителя си. Колко мила и красива бе тази среща в свещените дебри на тайнствената Рила! За нас е радостен фактът, че Невидимият свят - Божият Промисъл- е избрал България като огнище на тия висши общочовешки духовни идеали.


Ако не беше войната, днес България щеше да се залива с пробудени души от всички народи, идващи да проучат Словото в страната, дето е говорил Учителят. Това пак ще бъде. България е била и ще бъде духовен център, защото е кръстопът на невидимите светли сили, облечени във властта да обновят и просветят душите, предназначени да влязат в йерархията на шестата светеща раса.


Човек е преди всичко духовно същество. Той ще не ще, по закона на разумността или по закона на необходимостта, ще влезе в релсите на своя духовен възход, защото природните закони не търпят дисхармония. Всичко, що е обмислено, е дело на плътските пожелания. Затова се казва: „Да се не похвали нито една плът", защото духът е творческата сила - той носи победа. Плътта, според степента на своето развитие, може да послужи като орган за проява на духа. Без духа плътта е най-жалката останка от човека; и добрите му приятели, баща или майка, брат или сестра, мъж или жена казват: „Махнете го по-скоро." Духът е разумната проява, правата мисъл и същина на човека. Без него човек е жив умрял. Духът - това е любимецът на човешката душа. Те не могат един без друг.


А плодовете на Духа са: Любов, радост, мир в Божествения свят; търпение, благост, милосърдие в ангелския, в духовния свят; вяра, кротост и въздържание във физическия свят. Следователно учениците на физическото поле, като първа стъпка в духовната йерархия, трябва да се отличават с вяра, кротост и въздържание. Чрез вяра ученикът се приближава към своя Създател, отдето черпи сили и всички възможности - красота, доброта, разумност за своя възход. Чрез кротост той неуморно гради своето духовно тяло. Чрез въздържание той разходва само лихвите от своите духовни капитали. А капитала той пази за по-големи бъдещи предприятия на духа, като несъкрушима сила, при важни и съдбоносни моменти.


Човек може да предаде само онова, което сам е постигнал, т. е. онова, което носи в душата си. Само плодовете, които е отгледал в градината на своята душа, може да предложи. С чужди дарове той не може да се натовари и да ги раздава. В реалния свят на душите това е невъзможно. Тъй щото, който има любовта, който има Духа, ще носи плодовете на Духа, които споменах преди малко.


Великият Дух изпи в Гетсиманската градина горчивата чаша и каза в Христа: „Затова се родих, за да свидетелствувам за Истината." Великият Дух в Ян Хуса каза: „Ако щат в Констанц (мястото, дето го изгориха) всички керемиди дяволи да станат, аз ще отида за Христа."


Великият Дух се прояви в майката на благородния Симфорин, когото караха на кладата, защото устоял на своите убеждения. Майката, вървейки след него, насърчаваше го с думите: „Сине мой, върви напред, да се не поколебаеш; днес ще влезеш в истинския, красив живот!" Това е майката, дала сърцето си наХриста.


Човек има една свещена задача в своя живот. Една свещена работа има да извърши той. Тя е: да се подготви Бог да се изяви чрез него. На тази работа съдействува цялатажива природа. Всички условия, през които минаваме, всички изпитания, радости и скърби имат за цел да ни подготвят да служим на Бога. Това е пътят на съвършенството.


От незапомнени времена Бялото Братство работи между народите, да ги подготви и постави в пътя на тяхното върховно предназначение. И ако проследим историята на кой да е народ, ще срещнем светлите образи на Божествените пратеници, които са работили всред него, пробуждали са го от неговия дълбок сън, сочили са му великото предназначение и са му предавали даровете, които Бог му изпращал чрез тях. Тези пратеници не всякога са бивали облечени в багреница и пътят им най-често е бивал стръмен и трънлив и често е завършвал с една голгота, ала този път, който води през страданията и смъртта, е пътят на възкресението. По този път са минали всички Божествени пратеници, пророци, апостоли и Учители, за да възкръснат в душите на човеците като живи сили, като светли водачи на вечни времена към Царството Божие.


И днес Бог изпраща своите благословения на всички души чрез своите служители. Такъв е законът на жертвата, законът на възкресението. „Ако житното зърно не умре, остава само; ако умре, принася плод 30- 60 -100." Бялото Братство работи по Божествените методи. Те са методи на светлината, на чистотата, на Истината, на Любовта, на красотата. От най-дълбока древност и до днес те се предават като свещена традиция, която се е пазила ревниво през всичките времена.


Ще споменем някои от древните традиции на Братството, следи от които са запазени всред всички народи, дето то е работило. Някои от тия традиции водят началото си от преди 10,000 години, както казва нашият обичен Учител.


Една от най-древните традиции на Братството е посрещането на слънцето с молитви и песни. Правило в Братството е всяка работа да се започне и свърши с молитва и песен. Тая традиция Учителят възстанови и освети между нас. Друга от свещените традиции на Братството е братската вечеря. Хлябът и виното са емблема нажертвата, а жертвата е пътят към възраждането на човешките души. „Ако не ядете плътта ми и не пиете кръвта ми, нямате живот вечен." Това е пътят на пратениците Божии. Учителят ни посочи и освети този път за нас.


Друга свещена традиция е възлизането на планината. Планината винаги е символизирала Божествения свят - светът на Истината. Всички знаем с какво свещено чувство ни е извеждал Учителят на планината. Там ние влизаме в общение с великия Божествен свят, от който черпим сили и вдъхновение, за да изпълним мисията, за която сме дошли.

Друга от свещените традиции на Братството, една от най-красивите - това са братските срещи. Те се устройват всяка година в определени дни. Това са срещи на работниците Божии, на учениците от този и онзи свят, под ръководството на върховните ръководители на Братството. На тези срещи учениците идат да получат наставления и упътвания за работа от своя Учител, както и неговото благословение за през цялата година. Това са свещени дни за ученика, незабравими по своята красота, мир и светлина. Те събуждат спомена за светлите небесни селения, които душите са напуснали, за да дойдат и работят на земята.

Това са методи за работа, които възстанови и освети между нас нашият обичен Учител. Ала Той ни завеща най-мощния от всичките - великият пример на своя живот. Той раздаде себе си нам и неговият светъл образ живее в душите ни. Той ни вдъхновява, Той ни дава сила да следваме пътя, който ни посочи. Неговият живот всякога ще стои пред нас. Неговият жив пример казва: „Следвайте пътя, който ви показах." Учителят живя с нас. Той ни показа примера на любовта, примера на търпението, примера на милостта, примера на свободата, примера на жертвата, примера на силата; даде ни примера на трудолюбието и на издържливостта, на постоянството, на добротата, на вярата и примера на любовта към Бога.


Сега, когато търсим методи за работа и желаем да продължим Неговото дело, Той казва: „Следвайте пътя, който ви посочих." Нека всеки носи в душата си образа на нашия обичен Учител, да черпи сила и пример в своя път. Нека всеки, по вдъхновение, свърши работата, за която Бог го е призовал и както Духът го научи, така да работи.


Ниеживеем в моменти на велики, епохални събития. От сцената на великия космос се събарят хилядолетни, стари култури, негодни да вместят новото. И от трясъка на това събаряне иде суматохата и страданието, както за отделния човек, така и за всички народи.

Спасението на човека е в силата на неговия дух; иначетой представя жалка останка, носена от бурите на живота из широките степи, в непознати на него пустини.


Силните, пробудените души са авангардът - те знаят, че след тях идат велики архитекти от Невидимия свят, които ще построят новото. Те ще донесат онова, което е нужно за безграничната еволюция на човешкия дух: топлина за сърцето, светлина за ума, благородство и широта за душата и сила на духа, и всичко, що е потребно за общия живот в 4-те царства: минерално, растително, животинско и човешко.


Нашето присъствие в тези моменти не е случайно. Във великия Божествен план за човешката душа няма нищо случайно. Сега Духът иде да се всели в най- вътрешните глъбини на душата. И като намери Божествените заложби в нея, изчиства ги от наслоените непотребности, шлифова ги, за да придобият първичната си чистота и светлина, и украсен с тях, човек излиза на повърхността смел и бодър за нови подвизи.


Христос казва: „Ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, не можете да влезете в Царството Божие." И на друго място казва: „Така да просветне вашата виделина пред човеците, че като видят добрите ви дела, да прославят Отца вашего, Който е на небесата." физическият баща обича всички свои деца, но тайно, незабелязано той храни по-особена любов към онова дете, което иде по неговата линия. Защо? Защото чрез него ще се продължи родът му. Но и това дете носи в себе си нежни чувства към своя любещ баща.

И за тези унизени, заробени души Бог жертвува Сина Своего Единороднаго, Възлюбенаго, за да не погине, който вярва в Него, но да има живот вечен. Но формите и съдържанието, това са лабораториите, в които работи човешкият дух, за да намери смисъла на всяка проява, и обогатен със сила, знание и любов, той поема стръмния път на Христа, за да изпълни върховната воля на своя Създател. А това е идеалът на светлите духове - да бъдат съвършени, както Отца си.


И кой баща не би се радвал, като види въжделените желания на благородното си сърце, отразени в неговия отрок?


В този момент светът представя, както за отделния човек, така и за обществата и народите, едно развълнувано от дъното море. Несгодите, болестите, международните недоразумения и смъртта са опасните бушуващи вълни. Под техните удари неминуемо ще загинат разглобените кораби на непредвидливите самонадеяни капитани. Но корабите на предвидливите и гениални капитани, запасени с всичко необходимо, ще излязат невредими на предназначените пристанища.


Преди години от Бургаското пристанище, в едно много бурно море, излизат два парахода: единият голям презокеански, а другият малък, със самонадеян капитан. Още с излизането им от пристанището, посрещат ги вън свирепите морски вълни и бреговата стража наблюдава, как свирепите вълни се разбиват в здравата конструкция на големия параход и как малкият параход, тласкан като треска от тези вълни, изчезва безследно, заедно с всичко в него.

Човек, в когото бушуват отрицателните сили на духовната поквара, неминуемо ще загине под вълните на живота, защото в него няма сила на съпротива, няма морал. Той е разлагащ се труп, а човекът на разума, благородството и труда, който живее в цялото, ще изплава на блаженото пристанище, защото това е човекът на духа, това е човекът, който носи в себе си всестранна безсмъртна култура. За него няма нещо невъзможно, защото той не живее сам за себе си. Той съчетава в себе си подсъзнанието със свръхсъзнанието. В неговата фина прозорливост се виждат следствията, преди да са произведени причините. Това е човекът - авангард на шестата светеща раса.


Обични братя и сестри, днес трябва да благодарим на Бога чрез нашия мил и светъл Учител, че Той ни е качил на Божествения параход, изкован от най-силните материали на Неговите Любов, Мъдрост и Истина. Параходът е неуязвим, капитанът му е нашият Учител. Той ни е запасил с всички духовни блага и ще ни изведе на блаженото пристанище.

Сега на този първи събор, при видимото отсъствие на Учителя, а невидимото присъствие - ще издържим ли генералния изпит като достойни приемници на Неговото епохално дело? Да, всички, които любим Бога и Учителя, ще издържим.


Христос казва: „Да се не смущава сърцето ви. В света скръб ще имате, но дерзайте. Аз победих света." Тези думи се отнасят за духовните герои, чиито капитали грижливо са запазени там, дето ни молец, ни ръжда ги разваля.


Днес сме в теглилката на Божествените везни. Всеки сам себе си ще определи на коя ложа принадлежи. Аз ви моля, братя и сестри, в името на Бога, в чието име сме се събрали и заради светлата памет на добрия ни и светъл Учител, който ни отвори златните двери на красотата и величието на безграничната Божия Любов, Мъдрост и Истина, да пристъпим с любов и взаимно доверие към разрешаването на сложните въпроси и мероприятия. Защото към нас са устремени погледите на видимите и невидимите наши доверители и с трепет следят нашето държание.


Божият Дух носи всичките блага на живота. Той присъствува в нашите души и Той ни е довел на това място да извършим Неговата света Воля като Негови достойни работници.


17) София-Изгрев,27август 1945г.


ЛЮБЕЗНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,


Братският съвет счита за свой приятен дълг да сподели с всички интересуващи се братя и сестри впечатленията си от преживяното на тазгодишната братска среща, да съобщи идеите, които ни занимаваха през тия дни, както са изразени в прочетените доклади пред ръководителите и водените с тях разговори.


Първото отрадно впечатление на всички бе радостта, с която мнозина се оказаха готови да дойдат в София, на прекрасния Изгрев, за да присъствуват на братската среща. Така, начело с братята-ръководители, надошли от всички братски кръжоци от цялата страна, ние видяхме между нас засмените и жизнерадостни лица на много познати братя и сестри, а заедно с тях и някои нови, които за пръв път идеха да вкусят от духовното общение на душите, обединени в светлите идеи на Учителя за братски живот и за подвизи. Имаше и една група братя и сестри, които една седмица преди събора посетиха върха Мусала. Изпитали там всичките блага, които първенецът на Балканите и любимецът на нашия светъл Учител обилно им е поднесъл, те пристигнаха освежени на Изгрева, като вляха между всички струя на радост и веселие.


Работата на братската среща се започна на 10 август, 5 часа сутринта, както бе обявено в програмата. Голямо насърчение и разположение внесе духовното слово, прочетено от старшия брат Т. Стоименов, с което се обрисува състоянието на Братството, както и идеите, които ни въодушевяват като ученици на Учителя и работници за идване Царството Божие на земята. Понеже се изказа желание да го прочетат и отсъствуващите от събора, Братският съвет реши да напечата това слово.


След наряда, изпълнен в братския салон на Изгрева, всички заедно, с благоговейно чувство в сърцата, посетихме мястото на Учителя, дето в тайна молитва и песен приобщихме душите си към светлата памет на Учителя. Там мнозина наново дадоха обет да работят за своето усъвършенствуване по пътя на Любовта, Мъдростта и Истината, за да станат достойни граждани на Царството Божие.


Отдавна полянката на Изгрева не бе виждала такъв наплив от изпълнители на Паневритмията; отдавна кръгът на участвуващите в упражненията не е бил тъй сгъстен от ученици. И през трите дни на братската среща паневритмичните упражнения бяха един от красивите номера на програмата. Братята и сестрите оркестранти особено усърдно извличаха от цигулките и другите инструменти мелодиите на Паневритмията. Така се редуваха: „Първият ден на пролетта", „Евера", „Аум", „Запознаване", „Рано ти стани"; най-после се построиха 12-те слънчеви лъчи, образувани от животрептещи братя и сестри, като пееха: „Ти си ме, мамо, човек красив родила, умен да стана, добре да мисля". Разви се и Пентаграмата със своите вълшебно-подвижни фигури, правилното изпълнение на които, според думите на Учителя, показва и правилния ход на еволюцията на участвуващите.

Някои ще запитат: „Не скърбите ли, че Оня, Който ни събираше и поучаваше толкова години, не е между вас и тези дни?" Отговаряме: „Ние непрестанно чувствуваме присъствието Му между нас; не преставаме да виждаме Неговия светъл образ на катедрата и да чуваме Неговия кротък и любещ глас. Мощта на Неговото Слово не престава и няма да престане да звучи в ушите ни. Неговите ритмични и хармонични стъпки в центъра на полянката остават паметни и за далечното бъдеще. Споменът от Него и за Него е не само минало, но и настояще, и бъдеще. Всеки да каже в себе си: „Дерзай! Духът Му и наяве и тайно всякога е с теб."


Присъствуващите на събора братя ръководители, както казахме, дошли от цялата страна, използуваха свободното време за решаване множество важни за братския живот въпроси. Първия ден бе изслушан докладът на финансовия и домакински братски съвет. Ето някои от мислите на този доклад:


„Датата 27.XII. 1944 г. донесе нови задачи за всички ученици: да преповторим и приложим в живота си знанието, което Учителят ни предаде в течение на 25 години. На около 20 души братя и сестри се възложи трудната задача да се грижат за правилния ход на братските работи: от тях се съставиха братският, финансовият, домакинският и просветният съвети. От 1 януарий т. г. до деня на събора, всички, с особено старание, достойно изнесоха своите задачи. През всичкото време ние чувствувахме Духа на Учителя да ни нашепва и вдъхновява със своите светли идеи. Първата стъпка, която се направи във вътрешния живот на братството бе постигнатата хармония между братята и сестрите, живущи на Изгрева, които вътрешно разбраха, че със заминаването на Учителя делото продължава и ще ни се дадат всички добри условия да се подвизаваме и занапред, както това ставаше при Учителя.


Известно е на всички, че заминаването на Учителя стана във време, когато някои обстоятелства от нашия обществен живот косвено засегнаха и Братството и го злепоставиха пред мнозина наши съчувственици, па и между по-широк кръг на обществото. Разпръсването на тая неблагоприятна атмосфера бе не малка грижа на Братския съвет и благодарение на някои щастливи стечения на обстоятелства, в кратко време корабът на Братството пое своя правилен ход. Делото на Учителя запази своето право на живот - братята и сестрите на Изгрева и в цялата страна продължихме да слушаме Неговото Слово; започнаха да прииждат към нас всички, които жадуваха за новото, красивото - за знанието, вложено в беседите на Учителя.


Нашите даровити братя и сестри - художници, музиканти, общественици, бяха призовани да дадат своя принос за съграждането основите на Нова България, за внасяне повече ред и справедливост в живота. В много прояви около нас виждаме подчертаната почит към Братството, за реализираните между нас идеи на новото време.

Застанали в нужната спокойна атмосфера, Братският съвет се отдаде на творчество, направлявайки братските работи с нужната опитност, запазвайки интересите на Братството както в София, така и в провинцията. Изпратените ви шест тома беседи и лекции са също така един задружен подвиг на всички ни, в това число и братята от Просветния съвет и сестрите стенографки. С тия беседи и лекции имаме възможност да изпълняваме ежедневната ни задача, завещана ни от Учителя, която всякога ни е донасяла духовна радост.


Налага се вече Братството да се обзаведе със своя печатница, дето и в бъдеще да се отпечатват беседите и друга полезна книжнина за духовна просвета на народа ни. Подобна книжнина представя изпратената ви брошурка „Към новата култура", която съдържа идеи на Учителя тъкмо за настоящия момент. Нека всеки брат и всяка сестра да я поднесе на своите познати. Словото, което разнасяме между народа, е истинска работа, според думите на Любезния ни Учител.


Имуществото на Братството е в добър ред - недвижимите имоти около Изгрева се използуват за зеленчукови и овощни градини. Салонът използуваме за беседи, концерти, събрания и др.; полянката - за паневритмия и отдих, а една голяма част от мястото на Учителя е отредено за парк, построен по план, който с течение на времето ще стане най-красивото място на Изгрева. Разполагаме със свой домакински инвентар, който използуваме за братската кухня и трапезария, и за други нужди на общия ни живот.

Музеят на Учителя е подреден и запазен в същия вид, както Той си е служил, а към него се проектира и братска библиотека-читалня. Музеят можем всички да посещаваме и през съборните дни - да се отдадем там за няколко минути на пълно съзерцание.

След заминаването на Учителя между нас се яви идеята да се учреди при Братството един фонд за поддържане даровити младежи, да завършват образованието си. Проекто-правилникът за този фонд ще се попълни и обработи, за да имаме възможното най-добро приложение на идеята. Съществуващият подобен фонд към женското дружество на Изгрева автоматически преминава към новообразувания, приет от братята ръководители като дело на Братството в цялата страна. Така именно бедни и даровити младежи от братски семейства ще завършват университети и академии, за да бъдат полезни на народа ни.

Забележка. Идеята за фонда „Даровити младежи" се възприе възторжено от братята ръководители, като се възложи на Братския съвет в София да изработи и утвърди правилник за функционирането му. С отделно писмо ще изпратим този правилник на всички кръжоци.


Известни ви са грижите, които Учителят полагаше за преуспяването и поддържането на братската трапезария на Изгрева, в която има вложени доста духовни елементи - безкористно трудолюбие и организирана самопомощ. Желанието ни е и в бъдеще столът да се поддържа и развива в духа на Учителевите идеи, така че чрез приятната братска обстановка, чрез музиката, изпълнявана на обедите, да стане назидателен фактор за външния свят. Ние разчитаме на обща подкрепа с продукти и др., срещу заплащане, за да имаме и в тази област добри постижения.


Покрай другите въпроси, дотук разгледани, заслужава вниманието ни и тоя за предсказанието и ясновиждането. Между братята и сестрите, както на Изгрева, така и в провинцията, има такива с дарби и способности в областта на ясновиждането - Божествена дарба, която изисква Божествено отношение към нея. Желателно е, както за тия, които я притежават, така и за ония, които се ползуват от нея, да подлагат всичко на щателна вътрешна критика, пресяване и преценка. Кой човек със здрави физически очи и със здрав поглед за нещата, със здрави уши и добро чуване говори за всичко онова, което чува и вижда? Нека не забравяме великия пример, завещан ни от най-големия ясновидец в света, как се говори и на кого се говори. Изкуство е не само да виждаш и да чуваш, но и да знаеш да мълчиш. Още по-голямо изкуство е всичко да разбираш, да носиш Мъдростта на вековете в себе си и да бъдеш тъй смирен и малък, за големите и силните да бъдеш невидим, за малките и слаби - вечен идеал на живота. Нека всеки се стреми и работи да стане ясновидец, но да знае да мълчи; да слуша ясно и да знае с кого да споделя видяното и чутото. Кой човек, като разглежда един предмет, може да каже, че напълно разбира смисъла и съдържанието му? Затова Великият Учител на човечеството казва: „Изпитвайте духовете."


Да се вслушваме в тихия глас, който говори на душата ни като най-добър съветник и ръководител в живота ни. Нека остане паметна за нас мисълта, казана от обичния ни Учител: „Истините, идеите, които изнасям пред вас, са резултат на хиляди опити. Щом в резултатите на опитите ми няма нито едно изключение, казвам, че идеята е абсолютна, т. е. Божествена." Питаме се: Ако Великият Учител прави хиляди опити, за да изнесе пред света една идея или една мисъл, какво трябва да прави ученикът, чийто живот, външен и, вътрешен, е изложен всеки момент на изпитания, изкушения и проверки?

Ще завършим нашия доклад пред ръководителите, като изложим разбирането ни, че Братството и занапред трябва да обърне внимание на колективния живот, тъй както това ни се налага отвън. Хората искат да видят приложени нашите идеи и познание на организирано общество. Това ни подсказва, че братските кръжоци навсякъде трябва да станат образец за новия живот. Предвиждаме, като културна връзка между София и провинцията, при настъпване нормални времена и условия, да си послужим с братския хор и оркестър. Поне един път в годината братският хор, подсилен със солисти, певци и цигулари, да прави обиколка по градовете, дето има братски кръжоци и да дава публични концерти за популяризиране Братската музика между народа. Тази сериозна работа за подготовка на хора Братският съвет е възложил на опитния диригент брат Симеонов, като вярваме, че със съдействието на всички ни, а най-много със старанието на хористите, ще имаме добър успех.


Като казваме, че трябва да бъдем образец, специално за Изгрева, напомняме, че той трябва да бъде израз на красота и хармония пред цяла България, както и пред външния свят. Да излезем вече от бараките, разхвърлени тук и там. Да се съобразим с модерното градоустройство. Заедно с новия план на София да се изработи такъв и за Изгрева, за който план имаме идея от Учителя. Така щото, в близкото бъдеще, като идвате тук, да видите на изток, още при входа от шосето, разположени стопанските заведения на Братството: кооперация, складове, фурна, баня и пр. След това центърът - с братския салон, трапезарията, музея, библиотеката, а на запад - научните институти: игрището за паневритмия, университет, обсерватория и пр. Всред всички братски имоти да личи като бисер парка на Учителя. От центъра на юг ще водят лъчи-алеи през красиви обществени градини, към подновените удобни жилища, в установен архитектурен тип, разположени във вид на подкова от единия до другия край на Изгрева. Да пожелаем всички в душите си да се изпълни това за слава Божия и за слава на Учителя! Завършваме доклада на финансовия-домакински съвет.


Пред ръководителите бе прочетен доклада на Просветния съвет, съдържащ освен отчет за дейността на съвета, още и редица полезни идеи и начинания. По технически причини не можем да дадем резюме от този доклад, но си запазваме правото да направим това при друг случай.


В едно от събранията си братята ръководители, в качеството си на Върховен Братски съвет, преизбраха седмочленния Братски съвет в София като постоянно присъствие - пожизнено, да продължават да се грижат за запазване интересите на Братството и в бъдеще. Всяка година през дните на събора, Братският съвет ще дава своя отчет пред ръководителите.

Върховният Братски съвет намери, че едно от условията за процъфтяване на Братството въобще, е да се спази пълно единство в работите на Братството в цяла България. Преди всичко събранията трябва да се водят при пълен ред. Всички беседи и школни лекции да се почват точно навреме; да се чете препоръчаното в изпратеното вече окръжно; да се почва винаги с няколко песни, молитва и да се приключва с песен и молитва. Да не се допущат никакви тълкувания и обяснения на прочетената беседа, защото с това се засенчва дълбокият смисъл на беседата, губи се връзката с общата мисъл, а често се идва и до пререкания и недоволство от изказаното.


Учението на Учителя е изложено в повече от 7000 беседи. Ако този огромен материал се проучи основно и се приложи поне част от даденото, това е предостатъчно и за най-просветения ученик.


Гореказаното не изключва изнасянето на ред сказки от просветени братя и сестри, но то трябва да става в часове и дни вън от определените за Словото на Учителя - сряда, петък, неделя сутрин и неделя 10 ч. преди обяд.


Там, дето няма определен брат ръководител, управлението на Братството става от Братски съвет - трима избрани души, утвърдени от седмочленния Братски съвет в София.

На втория ден на събора брат Боян Боев говори в братския салон на Изгрева на тема „Мисията на Учителя", изслушана с голям интерес от присъствуващите братя и сестри.

Третият ден - неделя, премина все тъй с добро и повишено настроение на съборяните. Редът бе изпълнен идеално добре, а вечерта - братска вечеря, последвана от концерт с подбрани музикални творби и четива.


През следващите дни гостите от провинцията започнаха да се разотиват по местата си, със силното желание идната година да имаме още по-добри условия, за да се съберем отново в по-голям брой. Да пожелаем да дойдат ония, които тази година не можаха да бъдат между нас.


Със сърдечен братски поздрав:


БРАТСКИЯТ СЪВЕТ


18) ОБИЧНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,


Съобщава ви се, че есенното равноденствие ще се отпразнува в неделя на 23 септемврий.

Молитвата ще почне в 5 ч. сутринта, както следва:

Добрата молитва.
Пътят на живота.
„Духът Божи"
Евангелие от Иоанна, 14 гл., 1-10 ст.
Евангелие от Матея, 5 гл., 1-12 ст.
6.1-во посл. Коринт., 13 гл., 1-13 ст.
„Заветът на новото" (из тома „Заветът на любовта", т. I).
„Бог е Любов".
Отче наш.
„Господи Боже наш, да дойде Твоето Царство на земята, както е горе на Небето и всички народи, които Ти си призовал, да вземат своето място в Царството Ти, за да Ти служат с радост и веселие."

След това ще се направят гимнастическите упражнения.

При братската вечеря в 7.30 ч. ще се повтори утринният ред (без беседата).

Тази програма важи само за 23 септемврий, а не за цялата година.

През годината при всекидневната молитва ще се произнася и мотото само веднъж.
Ще се проучават през годината Библията и беседите по следния начин: Всеки ден ще се прочитат с размишление посочената страница от беседите

и след това ще се почете по свобода известно място от Библията.

В другото свободно време проучаване на Библията и беседите по свобода.
Почивка всяка седмица - от четвъртък на обед до петък на обед. Настоящето да се съобщи във всички околни села, където има кръжоци. За получаването на настоящото, моля, отговорете с отворена картичка. Поздрав на всички братя и сестри.

Със сърдечен братски поздрав,


Братски съвет:

Тодор Стоименов, Паша Теодорова,

Симеон Симеонов, Никола Антов,

Жечо Панайотов, Борис Николов, Боян Боев.

3. IX. 1945 година Изгрев - София


19) София (Изгрев), 3 септемврий 1945 г.


ЛИЧНО ЗА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ


Любезни брат,


Изпращаме ви настоящото с молба да го прочетете пред братята и сестрите в събранието Ви.

По случай новата духовна година - 22. IX., нека си припомним следните три

неща:

Да поддържаме редовно внасянето на приноса, чрез който Учителят ни е поставил под благотворното влияние на един мощен закон за духовно и материално преуспяване. Чрез приноса Братството ще бъде материално добре поставено, за да може да реализира редица задачи на физическия свят.
Да сме редовни със задачата за книжнината, годишната вноска за която остава и занапред 365 лв. (събирани по 1 лв. на ден); въпреки общото поскъпване, нарочно оставяме в сила свещения размер, определен от Учителя. Мнозина братя и сестри закръгляват вноските си за книжнината на 500, дори и 1000 лева. Оставяме всеки сам, според силите си, да разрешава този въпрос, имайки предвид, че поднасяните всяка година беседи и лекции струват три пъти повече от сумата, внасяна досега.
Нека да поставим датата 22. IX. 1946 г. като начало за вноски по фонда „Даровити младежи" при Братството. Братята и сестрите да си спомнят при всеки радостен случай в живота и да предават на ръководителите своя скромен дар за фонда. Надяваме се още тази година да се наберат средства и да се започне издържането на някои младежи.
Всички тия три вида суми, постъпващи като принос, за книжнината и за фонда „Даровити младежи", да се изпращат по следния начин:

Ръководителят, заедно с двама или трима души като комисия, съставя протокол в два екземпляра, в който се изброяват лицата, носители на сумите, с обозначение внесената от всеки едного сума.


Протоколите, заедно със сумата, се изпращат до члена на Братския съвет в София - брата Боян Боев, който издава квитанция и като завери единия екземпляр от протокола, връща го заедно с квитанцията до ръководителя за оправдание на последния.


По такъв начин всеки ще е спокоен, че внесената сума е отишла по предназначението си; ще е оправдан и оня, чрез когото се изпраща сумата, а общата ни отчетност всякога ще може да даде справки по вноските.


Сърдечно ви поздравяваме:

БРАТСКИЯТСЪВЕТ


20) ОБИЧНИ БРАТЯ,


Денят 27 септемврий, по случай девет месеца от заминаването на любимия ни Учител, ще се отпразнува от 5 ч. сутринта по следния начин:

Добрата молитва.
Пътят на живота.
„В начало бе Словото".
Евангелие от Йоана, гл. 17.
Евангелие от Йоана, гл. 14, ст. 1-10.
Евангелие от Йоана, гл. 15, ст. 1-12.
Деяния на апостолите, гл. 1, ст. 4-8.
„На Учителя покорен".
„Дом на блаженството" (из том „Опорни точки на живота").
„ Красота и благост" (из същия том).
„Лъчи на живота (из том „Лъчи на живота").
Отче наш.

От Братския съвет

5. IX. 1945 г

Изгрев - София


21) ОБИЧНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,


На 27 декемврий, по случай годишнината от заминаването на любимия ни Учител, точно в 5 ч. с., ще се състои братска среща, в която ще се изпълни следният ред:

Добрата молитва.
„В начало бе Словото".
Пътят на живота. -
Евангелие от Лука, 10 гл., 17-24 ст.
Евангелие от Матея, 10 гл., 5-13 ст.
Евангелие от Йоана, 14 гл., 10-21 ст.
Евангелие от Йоана, 17 гл.
„Духът Божий".
„Възможности за щастие", стр. 112, от първия нов ред до края на страницата.
„Големият брат", стр. 37, от първия нов ред до стр. 38, до първия нов ред.
„Опорни точки на живота", беседата „Красотата на живота" (стр. 62-63).
„Вечното благо", стр. 203, от последния нов ред до стр. 205, до първия нов ред.
„Към новата култура", стр. 35, от предпоследния нов реддо края на книгата.
„Свещени думи на Учителя", четивото „На работа", стр. 123.
„На Учителя покорен".
Отче наш.
„Да се прослави Бог в Бялото Братство и да се прославят Белите братя в Божията Любов" (З пъти).

Братската вечеря почва точно в 6 часа вечерта. На братската вечеря ще се повтори същата програма.


Молим, съобщете настоящето и на околните села, дето има кръжоци. За получаване на настоящето, молим, отговорете с отворена карта.


Със сърдечен Братски поздрав,


Братски съвет:

Тодор Стоименов, Паша Теодорова,

Симеон Симеонов, Никола Антов,

Жечо Панайотов, Борис Николов, Боян Боев.


12. XII. 1945 год. Изгрев - София


22) ОБИЧНИ БРАТЯ И СЕСТРИ,


„Ако ме любите, ще опазите моите заповеди.

И Аз ще поискам от Отца, и ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас в века. Духът на Истината, Когото светът не може да приеме, защото Го не вижда, нито Го познава. Вие Го познавате, защото Той пребъдва с вас и във вас ще бъде. Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас." Ев. от Иоанна. гл. 14, ст. 15-18


Днес сме в едно преходно време между една стара култура, която си отива и друга, която се ражда. Винаги в такъв преходен период има големи сътресения, катаклизми, страдания и пр. Те се явяват, за да се стопят всички стари, неправилни мисли, схващания и разбирания на човека. И след това изгрява тихата, красива зора на новия ден.


Винаги в началото на всяка нова култура седи един нов потик, даден от Всемирното Братство. Идването на Учителя дойде в зазоряването на Новата култура, за да даде новия потик, новите идеи, които ще легнат в основите на идващата култура.


Ние сме живи свидетели на един велик живот, на едно мощно творчество в България и в света. Това е делото на Учителя. Творчеството Му е разнообразно.


Той е държал 7,000 беседи, дал ни е оригинална нова музика, дал ни е методи, извлечени от разумната природа, методи за разрешение на всички индивидуални, обществени, народни и международни проблеми. Безкрайно сме признателни всички, че сме били в досег с Учителя през време на земния Му живот. Предстои ни грамадна работа.


Тази работа е вътрешна и външна. Учениците на Великото Божествено учение, от най-малките до най-големите, знаят закона, чрез който се поддържа връзката с Учителя, независимо от това дали Той е в този или онзи свят. Това правило гласи така:


Пригответе умовете, сърцата и душите си, за да чуете гласа на вашия Учител. Божият Дух работи в чистота, светлина, мир и доброта. Още когато нашият Учител беше между нас, това правило беше необходимо, за да приемем Словото Му. Това правило е необходимо и днес, за да поддържаме връзката с нашия обичен Учител. То ще бъде необходимо всякога. Това е най-малката работа, която се изисква от ученика - да бъде достоен за своя Учител. Духът не търпи никаква нечистота, никаква небрежност, никаква немарливост.


Христос казва: „Ако имате любов към Мене, опазете заповедите Ми."


Ние сме поставени в този свят да се учим. И ако този, външният свят, е достъпен за нас чрез петтях ни сетива, които трябва да поддържаме в изправност, за да го познаваме, то в духовния свят ние познаваме чрез ума, сърцето и душата си.


Как да обновим живота си, как да развием ума си, как да очистим сърцето си, как да развием душевните си сили, знанието за това нашият обичен Учител ни е дал в лекциите на класовете. И методите за работа ни е дал пак там.


Мнозина от вас сте слушали лекциите. Сега предстои те да се проучат и прилагат.

Учителят разправя следния случай. Един човек дошъл при Учителя и Му казал: „Запознах се с Вашето учение." - Как? - „Прочетох всичко, което сте говорили." - Приложихте ли го? - „Не." - Тогава не сте разбрали учението. - Какво ползува хлябът, ако не се вкуси? - Знанието трябва да се приложи и опита. Правилото на Божествената школа гласи: Знанието се придобива по закона на Любовта. Ако придобиеш знание без любов, няма да те ползува. За да ходим в пътя, който Бог ни е отредил, това знание трябва да придобием тук на земята. Това знание е и за трите свята: физически, духовен и Божествен. Чрез добрите постъпки ученикът работи във физическия свят; чрез добрите чувства - работи в духовния свят; чрез молитва, съзерцание и уединение - в Божествения свят. За молитвата препоръчваме беседата от Учителя „Общение с Бога" (тя е изчерпана, но скоро ще излезе във второ издание).


Учителят казва: „Като мислите, чувствувате и постъпвате правилно, вие изправяте погрешките си." Има идеи човешки, има и идеи Божествени, които стоят по-горе от човешките. Ученикът трябва да ги познава и да знае на кои служи.

Учителят казва: „Вън от Истината животът няма смисъл." Тя дава потик на човека за работа и внася в сърцето и душата му радост и веселие, в ума - светлина и знание. Който има тези неща, той се чувствува свободен. Затова е казано в Писанието: „Истината ще ви направи свободни."


За да бъде проучването на беседите и лекциите систематично, планомерно и плодотворно, най-добре е човек да изважда в тетрадки при четенето им по-важните закони, правила и методи, наредени по отдели.


Вътрешната работа на ученика да върви паралелно с външната му работа. Външната работа е разнообразна и в каква форма ще се изрази, това зависи между другото и от местните условия. Трябва да се направи възможното за проникване идеите на Учителя всред народа.


Ще завършим със следните думи от Учителя:


„Съвременните хора се намират пред светло бъдеще. Всичко лошо ще изчезне. Бог ще сътвори нов свят, нови условия. Нови, светли дни пристигат. Иде нов порядък в света, за който всички трябва да бъдете готови. Новото изисква приложение на всичко добро, което човек носи в себе си.


Пред вас, пред всички народи се открива велико бъдеще. Велико е бъдещето на човечеството поради любовта, която ще се изяви. Вие живеете в един свят на щастие и сте нещастни поради вашето неразбиране. Любовта е един огън с 35 милиона градуса и когато този огън влезе, той внася живот; и тогава твоята душа ще трепне, както душата на един ангел. Този огън всичко старо събаря. Този огън иде в света! - Ако можеш да любиш всички хора, всичко е възможно. Когато дойде в душата ти това чувство - аз го наричам прозрение - такава сила ще получаваш, че всичко ще превръщаш в добро.


Окултната наука казва за такъв човек, че е станал маг. Истинската Любов прилича на вадичка, която ще внесе нещо ново в живота ти: умът ти ще стане светъл, душата ти свежа и волята ще стане мощна."


Всички братя и сестри ви поздравляват и ви пожелават радостна ползотворна дейност за Великото дело.


Със сърдечен братски поздрав,

Братски съвет:

Тодор Стоименов, Паша Теодорова,

Симеон Симеонов, Никола Антов,

Жечо Панайотов, Борис Николов, Боян Боев.

12. XII. 1945 год.

Изгрев - София


23) София, 25 декемврий 1945 г.


ЛЮБЕЗНИ БРАТ


Заедно с настоящето Ви изпращаме правилника за фонда „Даровити младежи", основан при Братството. Правилника е одобрен в тази му форма от Братския съвет в София, съгласно мандата, даден му на събора тази година.


Надяваме се, че през настъпващите празници ще ви се отдаде случай да поканите братята и сестрите от кръжока Ви (както и в кръжоците из селата в околията) да внесат по някоя сума за засилване средствата на фонда. Доста подходящи дарители за фонда се указаха нашите братя и сестри, които празнуват свой имен или рожден ден: вместо да изхарчат суми за прекалено тържествено празнуване, отделят и по една сума за фонда „Даровити младежи". Също и тия, които имат някакъв радостен случай в живота си (женитба, родено дете, нова служба, материална сполука и пр.).


Разчитаме, че и Вашето Братство ще бъде винаги в подкрепа на тази идея на взаимопомощ в Братството ни, като по този начин ще можем към идния Великден, например, да видим, че са се събрали достатъчно средства и да Ви поканим да посочите и Вашия кандидат, ако имате такъв. Добре е Братството ви да си определи ден в годината, когато всеки да внесе каквото може за фонда „Даровити младежи".


Когато се реши избирането на кандидат, ще ви изпратим формуляр за попълване данните, които трябва да се знаят за всеки едното.


Приемете поздрав от всички ни.


За БРАТСКИЯ СЪВЕТ:

/п/Т. Стоименов /п/С. Симеонов

/п/Н.Антов

/п/Ж. Панайотов


24) ИЗ ЖИВОТА НА БРАТСТВОТО


През време на Братската среща тази година в доклада на Просветния съвет се разгледа в подробности нашето организиране и разпределяне на работата в Братството. Нашата дейност може да се сведе засега в следните точки:

Изработване беседите.
Книгоиздателство и печат.
Домакинство.
Музика и паневритмия.
Литература.
Изобразителни изкуства.
Връзки с чужбина.
Академия.

Всички тия отдели, малко или повече, действуват в своя обикновен ход, но ще се спрем повече върху последния споменат отдел - Академия като нещо ново в живота на Братството.

Засега това са редица сказки на окултни и научни теми, изнесени в братския салон на Изгрева от наши братя. Сказките се предшествуват от малко музика - изпълнение на братски песни от наши цигулари, пианисти или певци. С течение на времето тия сказки добиха интерес не само за нашите братя и сестри от Изгрева, на живущите в града, но също така са посещавани и от множество граждани, наши съидейници от по-рано и въобще интересуващите се от идеен живот. Затова виждаме салона пълен с посетители, които жадно слушат новите съвременни идеи - насъщния хляб за всяка душа.

Сказките започнаха към края нам. септемврий. По-долу изброяваме имената на сказчиците, темите и някоя основно мисъл от всяка сказка.

Г. Томалевски - „Знакът на новото време". Ще ви говоря за една категория хора, които изучават света, живеят и промишляват проблемите на живота. Това са смирените духовни, съзнателни люде в света. Като изучаваме явленията на живота, ние изключваме суеверието, което е голям враг на вярата. Признаваме същевременно, че науката е един непрестанен прогрес. Ние твърдим, че както науката, така и човешкият усет, са продукт на Божествения замисъл и продължение на развитието.

При наличността на всички днешни изнамирания, привидно нищо не ни липсва; изглежда, че ние живеем много щастливо; ние сме близо до щастието, но трябва да открием и още нещо, което ни липсва, за да бъдем наистина щастливи.  

Между хората съществува голямо противоречие, когато дойдат до въпроса какво е предназначението на човека.

Всички Учители на човечеството са вярвали в безсмъртието на живота; същото може да се каже и за хората на науката.  

Човек отвреме навреме е хващан за ръка и повеждан напред. Отделните религии не са нищо друго, освен опит за извеждане човека на пътя на неговото издигане. Човек не се ражда на земята, за да прекара един безсмислен живот, а съзнателно да преживее известно време на земята.  

Ние искаме да осъществим идеите на Великите Бели Братя, които представят всички добри и съзнателни светли люде. Един ден техническият човек, който създаде днешната култура, ще дойде да се покори на духовния човек.  

Носителят на новия живот ще дойде, както идва пролетта. Сред разочарованието на епохата, в която живеем, ще се надигне новият божествен човек, който ще има волята да не върши насилие и да впрегне всичко, за да осъществи Царството Божие на земята!
Боян Боев - „Инволюция и еволюция". Инволюцията е слизане на човешката душа от Бога към материалния свят, а еволюцията е изкачване от  
материалния свят към Бога. В XIX век човечеството беше слязло най-ниско в материалния свят. Потик за издигане към Бога даде Христос. От днес нататък човек, при своето издигане, ще развие най-първо колективното съзнание, после космическото и най-после Божественото. А чрез това става подготвянето на една нова култура и побратимяване на всички народи.
Кирил Икономов - „Граници и възможности на музиката". След основната тема на Учителя - Любовта, Той е говорил най-много за Музиката. Учителят казва, че човек е още в началото на своето музикално развитие. Въз основа на устройството на вътрешното ухо и на музикалния център в мозъка, Учителят твърди, че човек в бъдеще ще може да възприема 3000 октави - около 25000 тона. Особено в славянската раса, музиката в бъдеще ще дойде до висок разцвет.

Музиката прониква цялата природа. Истинският музикант, чрез вдъхновението, сваля музиката от Божествения свят и я предава на човечеството. Тази музика, която Учителят ни дава, има магическото свойство да организира силите на ума, сърцето, волята, душата и духа и да ги насочи към възходящо направление. Един ден музиката ще бъде молитвата на душата.
Влад Пашов - „Идеите на Бялото Братство през вековете". Културата в света е плод от дейността на Бялото Братство. Дето се е установявал центърът на дейността на Бялото Братство, там се е развивала и културата. В развитието на петата раса Бялото Братство е дало четири велики импулса, от които са се развили - пет култури: древноиндуската, персийската, египетско-халдейската, гърко- римската най-после западноевропейската. Сега се подготвя шестата култура, която ще се развие между славянството. Първият импулс създаде древните култури и изнесе основните принципи на Божественото учение. Вторият импулс подготви условията за идването на Христа на земята и подготви хора, които да разнесат учението по цялата земя. Третият импулс, минал през Мала Азия, се разви в България, даде азбуката на славянството и достигна кулминационната си точка в Богомилството, което се разпространи по цяла Европа и подготви Ренесанса, като произведе цяла революция в духовния живот на човечеството. На запад Богомилството се превъплоти в Розенкройцерството и създаде западноевропейската култура. Четвъртият импулс идва чрезУчителя и има за задача да даде методи за приложение на Божественото учение. Новото, което Учителят внася в света, е пътят на ученика и учението на Любовта, като прави Божествената светлина достояние на цялото човечество. Учениците, приели вече тази светлина, сме квасът, от който ще се закваси цялото човечество. Ние сме на пост, от който зависи съдбата на България, славянството и цялото човечество. Животът на света е отражение на нашия живот. Затова ние трябва да реализираме братството помежду си и да възстановим хармонията в себе си, за да послужим като образец и стимул на света, както Учителят, който е живо въплощение на Божествения живот на земята, е образец и стимул за нас.
Иван Антонов - „Майката и съдбата на човека, според Учителя". Животът и идеите на майката, особено през време на бременността, определят съдбата на човека. Сказката бе подкрепена с множество мисли и примери от Учителя. Имаме и един пример от Библията - Яков, който роди много синове, но Йосиф бе роден от любимата Ревека, затова неговите качества бяха съвършени.
Д-р Илия Стратев - „Хармония и дисхармония на организма". Човешкото тяло е един нежен инструмент, необходим на душата. Голяма част от болестите се дължат на тревогите и безпокойствата, с които обременяваме нашия живот. Трябва да бъдем спокойни и жизнерадостни, тъй като доброто духовно разположение дава и хармонично развитие на тялото, здраве и устойчивост в живота.
Инженер Д. Кочев - „Атомната енергия". Науката доскоро твърдеше, че атомът е нй-дребната частичка, на която се дели материята. Но в научните изследвания се стигна и до делението на атома. Частиците на атома са в постоянно движение около едно ядро. Това доведе до заключението, че атомът е един микрокосмос, подобен на макрокосмоса, че няма материя, а само движение на енергията. Колкото по-силни трептения на енергията имаме, толкова тя е по- възвишена. Тук е допирната точка на науката с окултизма, който твърди, че освен материалния свят има етерен, астрален, ментален и пр. - светове, различаващи се по своите трептения. Тия въпроси за материята, разпадането на атома и атомната енергия са разгледани от Учителя в беседите му през 1925-26 г. Още тогава Той е предвидил, че науката ще стигне до днешното напредничаво разбиране и ще признае твърденията на окултизма.
Тодор Симеонов - „Идея и число". В творчеството на природата съотношенията на числата взема голямо участие. В неорганическата природа преобладава числото 6 (снежинки, минерали, раковини и др.), а в органическия свят - числото 5 (цветовете на растенията и др.). Красотата на античното изкуство, изразено в постройки, статуи, вази и пр., както и всички възвишени форми в изкуството на всички времена, носят отражения на тия съотношения на числата. Числото 5 е изразител на развитието на новата култура, която иде. Това е „Пентаграмата" на окултизма, предадена на Братството ни от Учителя.
Антон Петков - „Педагогическите идеи на Учителя, приложени в моята учителска практика". От приложението на педагогическите идеи на Учителя в училището добих чудесни резултати. Това показва, че новото училище трябва да бъде съградено върху идеите на Учителя. Приложих Любовта като най-важен възпитателен фактор и с нея преобразявах най-развалените и покварени деца. Приложих идеите на Учителя за трудовото училище - трудът на децата сред природата: посаждане и обработване на зеленчукови, овощни и цветни градини. При тази идейна работа детето събира много знания и опитности, които после ще служат за изходна точка при обучение по геометрия, смятане, роден език, рисуване, пение и пр. Приложих и Паневритмията в гимназията. Цялата гимназия се промени чрез нея. Немирства, буйства и прочее престанаха. Учениците станаха съвсем нови хора. От това се вижда, че Паневритмията трябва да се въведе във всички училища в България и в света. И учителят, когато влиза при децата, трябва да остави своите семейни, обществени, политически и други грижи, защото той влиза да работи в една свещена област. Както и Господ каза някога на Мойсея при къпината: „ Изуй обущата си, защото мястото, на което стоиш, е свято!"
Г. Томалевски - „За изкуството". Човек понякога върши неща, които не всякога са потребни. Когато нашият пра-прадядо е правил в пещерите разни изображения, това са били първите опити да се създаде изкуството. Историците никога няма да забравят цъфтящата елинска култура, няма да забравят и усмивката на Ренесанса, който върна радостта на човека. Изкуството е една деятелност, която ни посочва величието на вековете. То е създадено за преобразяване на човека. Творческите импулси идват извън човешкото, извън тоя свят. Истинският творец вижда бъдещето. Изкуството е общочовешко.

Музикалният гений слуша музиката в небесните сфери и я предава в нейната красота. Човек трябва да се научи да живее музикално, както казваше нашият Учител. Музиката трябва да се счита за най-първия закон на възпитанието. Бялото Братство е построено на музиката. Като изброи всички видове изкуства, сказчикът заключи:


„Изкуството е път към Мъдростта и Истината, която ще освободи заробения човек. Непобедимият човешки дух намира своя път. Майките, които родиха децата на красотата, пак ще ги родят и ще донесат на човечеството оная радост, която му е обещана."


Според съобщената по-рано програма, четенето на беседите в братския салон продължава четири пъти в седмицата. Всички братя и сестри тук се подвизават добре, посещават редовно тия беседи, а в неделен ден имаме посетители и външни хора, съмишленици на Братството.


Съобщава ви се за сведение, че на 2. XII. т. г., сутринта, се прочете от тома „Учение и работа" беседата „Причинният свят", а в 10 часа - от тома „Дали може" беседата „Дух Господен"; в сряда, 5. XII. т. г., се прочете от лекциите, II година на Общия окултен клас, беседата „Съмнение и воля", а на 7. XII., петък, се прочете „Педагогическата лекция" от тома „Добри навици".


Всекидневните молитвени събрания на Изгрева продължават редовно в 7 часа вечер.


Освен тия сказки, братският салон се указа удобен и на неколцина видни музиканти от града, които дадоха безплатни концерти пред наши братя и сестри, и поканени гости. Такива бяха концертите на братя Янкови (цигулка и пиано), съпровождани с флейта от техния баща; същата вечер взе участие и певицата - сестра Л. Табакова.


По-късно слушахме твърде хубавия концерт на квартета Владимир Аврамов, който изпълни музикални творби от Бетовен, Чайковски и други композитори.


Третият концерт, който ни се даде, бе от госпожа Недялка Симеонова, известна наша цигуларка, прекарала последните 6 години в странство. С чистотата на своите тонове и извънредно добро изпълнение тя затрогна всички присъствуващи на концерта, а особено с изпълнението на Учителевата песен „Вехади".


На 9.XII. нашата млада сестра Ветка Жечкова - виртуозка цигуларка и пианистка, даде последния концерт за тази година, изпълнен с вещина и разбиране. Тя изпълни няколко композиции от Шопен и „Жоконата" от Бах.


Като съобщаваме всичко това на любезните ни братя и сестри, живущи навсякъде в страната, ние им пожелаваме добро здраве и усърдно подвизаване в духа на това, което Учителят ни научи. Изгревът продължава да бъде духовен център и всеки брат или сестра, които биха пожелали да вкусят от настоящия наш братски живот, се считат добре дошли между нас.


Ще ни бъде особено приятно, ако братята ръководители из цялата страна се отзоват на молбата ни (повтаряме тази молба и сега), отвреме навреме да ни пишат подробно за живота на кръжока им. Знаем, че се устройват братски срещи, посещават ги братя и сестри от съседни градове; има братски вечери и вечеринки - всичко това е интересно да ни се описва, за да го прочитаме и пред софийското Братство. Ще очакваме да ни пишете по-често.


ЗА НОВАТА ГОДИНА


Всякога сме се интересували каква е новата година, която идва и затова Учителят в беседата си при традиционното й посрещане казваше нещо, за да ни задоволи.


Ако си послужим със символичния език на Словото на Учителя, можем да оприличим тази нова година на един млад момък, който пристига от път и ни носи новото в живота. Поради суровите условия навън той добре се е загърнал с връхната си дреха, а главата си обвил с гугла. Похлопва на пътната врата - излизате да го посрещнете и приемете това, което носи. С десницата той ви подава един лист - стенен календар за 1946 година, прегънат на четири. Нищо не ви проговаря, само забелязвате, че лицето му е осенено от една блага усмивка. Единственият упрек, който сте готови да му отправите, е защо е сгънал календара и така - малко смачкан, ви го поднася. На упрека ви не отговаря с нищо, а усмивката продължава да грее на лицето му... С нея той като че ли иска да ни каже: „Ето, съдбата на света за идната 1946 година е написана в този календар. Знаете да четете, поглеждайте на него отвреме навреме и ще разберете „времената и събитията", които Бог е начертал."


Запитваме се: Как ще четем тия събития? Да видим какво ни говори Астрологията, според един брат, владащ тази наука. Той тълкува хороскопа на идващата 1946 година.


Астрологични предвиждания за 1946 година


тази година е под влиянието на планетите Юпитер и Венера. Това е много благоприятно за благоденствието на света, във всяко отношение. Те ще спомогнат за успокояването на положението, а така също и за стопанското и политическо възстановяване на Европа. Ще донесат и желания мир между народите. При все това, в началото на годината, даже до пролетта, ще има неизясненост в световното положение, което астрологически се установява от съвпада на Сатурн и Марс. Тяхното влияние обаче се неутрализира от съвпада на Юпитер и Венера, които, както казахме в начало, ще надделяват с благоприятното си влияние.


Пак под влиянието на планетите Юпитер и Венера може да се очаква добро плодородие, предимно за житните растения, но не по-малко това важи и за другите култури.


Общо погледнато, според хороскопа на 1946 г., през нейното течение не се предвиждат природни катаклизми и стихии.


Разгледана и кабалистично, числото 6, с което завършва годината, е число на любовта.


През тази година има изгледи за пробуждане на ново съзнание в човечеството, което ще допринесе много за разрешаване на всички световни проблеми чрез физически, умствен и духовен труд. Ще благоприятствува за разпространяване на новите идеи, които ще проникнат по-дълбоко в съзнанието на хората. Добрите и духовните хора ще имат инициативата в ръцете си за омиротворението и оправянето на света. Това съвпада и с мнението на Учителя, че от 1945 г. светът върви към оправяне.


Братският съвет, по случай Новата 1946 година, благопожелава най-сърдечно на всички предани приятели, братя и сестри всичко най-хубаво в живота!


Със сърдечен братски поздрав,


Братски съвет:

Тодор Стоименов, ПашаТеодорова,

Симеон Симеонов, Никола Антов,

Жечо Панайотов, Борис Николов, Боян Боев.


София - Изгрев


31 декемврий 1945 г., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


НАГОРЕ