НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

6. Великата тайна

Вергилий Кръстев ТОМ 31
Алтернативен линк

6. ВЕЛИКАТА ТАЙНА


1. За да ти се отвори ума, да дойде светлина в него, да се задвижи онзи център в мозъка ти, с който може да се свържеш с Новия Завет и Писанията на 4-те евангелисти, е цяло събитие от космически порядък. Говоря напълно сериозно.

Това се случи и с мен. Много точно, и точно на определеното време. Тогава не го схващах. Смятах, че така ми се е случило. Но днес -12 септември 2014 г. разбирам, че това е избрано и посочено от Онзи, Който ръководи поредицата „Изгревът". Без Него нищо нямаше да го има!

2. Нито дедите ми, нито родителите ми, не са имали у дома си Евангелие или Библия. Могли са да си я купят, но не им е трябвало. Но родиха мен и аз издадох „Изгревът", том ХХ1\/за методистите, евангелистите и цялата история за появяване на Библията в България. Направих го аз, понеже мен избраха и поставиха да свърша тази работа. Друг такова не може да извърши, в никакъв случай!

3. За раждането на Исуса е написано много неща от евангелистите през вековете. На много места Учителя говори за неблагоприятното стечение на планетите, които са определили Неговата съдба. Виж „Изгревът", том XV, с. 549-551 - „Витлеемската звезда".

През годините, когато четях Словото на Учителя Дънов, срещах много Негови изказвания, но не си ги отбелязвах и не ги извадих. Бяха изумителни! Някой ми говореше в ушите: „Извади ги, ще ти потрябват." Не го направих. А сега ми трябват, но ги нямам и не знам откъде съм ги чел.

4. Първото чудо е пристигането на тримата мъдреци от Изтока, водени от звездата на Небето, за да се поклонят на юдейския Цар, Който се е родил. (Виж Евангелие от Матея, гл. 2, ст. 1-3.).

5. Второто чудо е, че Онзи, Който е довел мъдреците от Изток да се поклонят на родения юдейски Цар, предупреждава мъдреците по време на сън, и те се връщат по друг път, и не се връщат при Ирода.

6. Третото чудо е, че ангел от Господа се явява на сън на Йосиф и му нарежда да бяга в Египет, за да се спасят от Ирода. И да останат там, докато е жив.

7. Четвърто чудо е, че Ирод вижда, че е излъган от мъдреците, но вярва на пророчеството им и нарежда да се избият всички новородени деца до 2 години.

Вие знаете ли какво това означава? Означава, че всички са повервали на мъдреците от Изтока!

8. Петото чудо:

След като умира Ирод, то ангел Господен се явява на сън на Йосиф и му нарежда да се върне в Израилевата земя. Изпълнява нарежданията на ангела и се връща в Израилевата земя с майката и детето.

9. Шестото чудо:

Йосиф се връща, но отново е предупреден на сън от ангела Господен да се оттегли и да се засели в Галилейската страна. Заселва се в Назарет. И така небето извършва тази операция, и с това заблуждава всички, и доказва, че Исус е от Галилея. А той е от Витлеем и е чист юдеин, потомък на Давида. Но тогава това никой не знае, защото нарочно е укрито от тях. Има си причина.

10. Седмото чудо:

Когато Исус Се кръщава в река Йордан от Йоан Кръстител, то Небесата се отварят и вижда, че Божествения Дух слиза върху Него като гълъб. И сила небесна влиза в Него, и светлина от Небето кръжи над главата Му, като се претвори в Слово, което има власт и сила. С властта и силата от Духа Божий, Той проповядва новото Си Учение. По друг начин не може.

11. Осмото чудо:

В Евангелие на Лука, (гл. 4, ст. 16-21) оповестява, че в родния Му град Назарет Той посещава в съботен ден Синагогата, и служителят Му дава да чете книгата на пророк Исая. Той намира (гл. 61, ст. 1), и започва да чете: „Духът на Господа е на Мене." Завършва с думите: „Днес се изпълни това писание във вашите уши." Всички се изпълнят с гняв и искат да го хвърлят в пропастта, за да Го умъртвят.

И се запитваме, откъде Исус знае да чете, когато всички Негови ученици са рибари и неграмотни.

Според Учителя Дънов, Той е бил заведен при Есейте и години там Се обучава на четмо и писмо, и е изучавал „Петокнижието на Мойсея".

12. Деветото чудо:

Всички се учудват, че Неговото Слово е с власт и може да командва на духовете нечисти да излизат от обсебените хора. С власт и сила заповядва! Всички виждат, че Сила излиза от Него и изцелява всички.

Деветото чудо е чудото на Силата, която излиза от Него. Това е Сила на Духа Божий, Който е в Него.

13. Десетото чудо:

Фарисейте обвиняват Исус, че изгонва духовете чрез Велзевула (Лука, гл. 11, ст. 15-28). Научават майка Му и братята Му, и идват да се срещнат с Него, и да си Го приберат като луд. Тогава се носи чувал, слага се върху главата, завързват го и така прибират лудия. Майка Му и братята го намират, но Той е в една къща, където проповедвал, а народа Го слушал. Но на една постелка носят паралитик и се опитват да го внесат вътре, но не могат. Тогава го занасят отзад на къщата, качват се на покрива, свалят керемидите и го спускат вътре пред нозете на Исуса. Като им вижда вярата, казва, че му се прощават греховете, и му нарежда да стане, и да си върви. Той става, вдига постелката и си тръгва. Всички гледат и благославят! (Лука, гл. 5, ст. 18-26).

Паралитикът минава покрай майка Му и братята Му. Те само Го гледат и мълчат.

„И дохожда в една къща, и пак се събра народ, така щото те не можаха нито хляб да ядат. А своите му, като чуха това, излязоха за да го хванат, защото казваха, че не бил на себе си. И книжниците, които бяха слезли на Ерусалим казваха, че Той има Веелзевул, и че изгонва бесовете чрез началника на бесовете". (Марка гл. 3, ст. 20-22)

Евангелие на Марка гл. 3, ст. 22-30 отговаря на нападката, ст. 29 „Но ако някой похули Светия Дух, за него няма прошка до века, а е виновен за вечен грях"

Евангелие на Марка гл. 2, ст. 1-12. Докарва паралитик, разкриват покрива, пребиват го и го пускат с постелката „стани вдигни постелката и иди у дома си"

14. Единадесето чудо:

Тогава съобщават на Исуса, че вън Го чакат майка Му и братята Му. Той отговаря: „Майка моя и братя мои са тия, които слушат Божието Слово, и го изпълняват." (Лука, гл. 8, ст. 20-21).

Съобщава се, братята му и майка му го чакат вън.

Евангелие на Матея гл. 12, ст. 46-50. Казват му, че майка му у братята искат да говорят с него „Коя е майка ми и кои са братята ми? И като простре ръце към учениците си рече: Ето майка ми и братята ми. Като върши вплята на Отца, който е на небесатс, той ми е брат, сестра и майка"

Евангелие на Марка гл. 3, ст. 31-35. Съобщават, че са дошли майка му и братята му и са изпратили да го повикат. Отговаря по същия начин.

Евангелие на Лука гл. 8, ст. 19-21. Отговаря им по същия начин, че майка и братя са онези, които слушат Божието Слово и го изпълняват.

Евангелие на Лука гл. 11, ст. 15-26. Говори за Сатана и Велзевул, които са се разделили на две.

Евангелие на Иоанна гл. 17, ст. 41-42. От къде ще дойде Христа; ст. 52 „От Галилея пророк не се издига"

С това чудо отпадат всички възхвали за майка Му и братята Му, защото човек идва и се ражда при враговете си. И той не случайно казва, че никой пророк не е без почит, освен в своята родина, и между своите сродници, и в своя си дом. Това се случва с Него. (Марка, гл. 6, ст. 4-5).

Това се повтаря и по времето на Учителя Дънов, и с Него самия. Описали сме стотици случай в „Изгревът", където българите Го отхвърлят.

15. И сега идваме до най-важното чудо! Това е чудо дванадесето:

В Евангелие на Матея, (гл. 13, ст. 54-58), се описва, че всички се учудват откъде идват у Него тази сила, мъдрост и велики дела. Та те знаят, че е дърводелец, че има 4 братя, на име: Яков и Йосиф, Симон и Юда и неколко сестри. А те са обикновени хора. А при Исус има Сила и Дух. Откъде идва всичко това?

Хайде де, отговорете си. Можете, ако признаете, че Бог не е в Слово, но в Сила. Чрез Сила се влиза в Божието Царство.

16. Тринадесето чудо:

А сега идваме до най-голямото чудо!

Всички евангелисти говорят за непорочното зачатие на Мария от Святия Дух. Възможно ли е това? Това е невъзможно! А защо?

В растителния свят имат цвят, който трябва да се опраши от прашеца, за да се дойде до зачатие и до плод.

В животинския свят имаме мъжкар и женска. Без оплождане, не може да има потомство.

В морето при рибите е същото - мъжка и женска риба, която след това хвърля хайвера си и се излюпват рибите. Аз съм виждал това в рибарника при 7-те Рилски езера.

В човешкия свят е същото. Имате мъжът и жената, която носи плода 9 месеца, и го ражда. За да слезнеш на Земята, трябва някой да те роди. Трябва да преминеш през зачатието, да те износят и да те родят.

17. Четиринадесето чудо:

А непорочното зачатие на Духа при Мария - майката на Исуса? Трябва да се знае, че Духа в еврейския език е от женски род. И така, там може да се ражда. Но в българския език е от мъжки род, и Той не може да ражда. При еврейте и при старите автори на Евангелието това се е знаело, и не е правило голямо впечатление, че Духа ражда. Така че няма непорочно зачатие! Има зачатие от мъжкия пол и раждане от женския.

Това е за Земята. Точно и определено. Друго раждане няма!

18. Петнадесето чудо: ЗА НОВОРАЖДАНЕТО.

В Евангелие на Йоана, (гл. 3, ст. 1-12) се говори, че да се новороди човек^ трябва да се роди от вода и Дух. А защо ли? Трябва да отидеш на река Йордан да те кръсти някой с вода, да си опростиш греховете, и тогава да слезне Духа от Небето, и да влезе в тебе. Това е закона. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е Дух.

На Земята ти трябва плът, за да пребиваваш. А да направиш връзка с Небето, трябва да се отворят небесните порти и врати, и от там да слезе Божествения Дух върху теб, и да влезе в теб. Това е новораждането чрез Духа. Но ти си в плътско тяло, а Духа пребивава вътре в теб.

19. Шестнадесето чудо: ЗА НЕПОРОЧНОСТТА.

В Евангелие на Матея, (гл. 13, ст. 54-58), както и в Евангелие на Марка, (гл. 6, ст. 3-5), са дадени имената на четиримата Му братя и да кажем 2 сестри.

Това прави 6 деца + Исус, всичко 7 деца.

Може ли сега някой да ми отговори за колко години една жена може да роди 7 деца? На две години по едно дете, това прави 14 години на жената в раждане.

Можете ли да си представите 14 години Мария да ражда? Отговорете си. Непорочност ли? Тук има раждане на дете на всеки две години. Тук трябва да бъде бащата и майката. Бащата е Йосиф, а майката Мария с 6 деца.

20. Седемнадесето чудо: А КЪДЕ Е ИСУС?

Най-голямото доказателство е за нас раждането на Петър Константинов Дънов. Той Се ражда от баща Константин Дъновски и майка Му Добра - дъщеря на чорбаджи Атанас Георгиев. И най-важното е, че Той Се ражда като трето дете на Добра и Константин Дъновски.

И Той казва така: „Ако преди 2 000 години Се роди и дойде Синът Божи чрез Исуса, сега Се роди Всемировият Учител като баща, и дойде чрез Петър Дънов."

В „Изгревът", том I. (2. изд. 2011), ние сме публикували от с. 793-798 „Скрижалите на Духа Беинса Дуно", и с това доказваме, че на Земята беше Се родил в плът Всемировия Учител, и беше в Духа на Небесата и Отец на Светлините.

Който приеме това - ще се новороди чрез Духът на „Изгревът" в живот и сила.

Който не го приеме това - ще му кажем: „Довиждане! И оставаш за следващата епоха."

Той ще си загуби времето, за което се е родил при българите по времето на Учителя Дънов и на „Изгревът"!

Бог е Дух и които Му се кланят, в Дух и Истина да Му се кланят!

21. Осемнадесето чудо: НА КОГО ПРИЛИЧА РОДЕНИЯ ОТ НЕПОРОЧНОТО ЗАЧАТИЕ ИСУС?

На този въпрос ние имаме отговор. Отбелязахме, че в „Изгревът", том XI, имаме 2 снимки с леглото на Учителя, и на една се вижда Антиминса, а на другата е Антиминса и Нерукотворния образ на Христа.

В „Изгревът", том XII, на с. 25 и на с. 26 това се вижда най-добре от тези снимки.

За Нерукотворния образ на Исус Христос, който е бил сложен над Неговото легло, Той е казал, че тук художникът се е доближил изключително най-близко до физическия образ на Христа преди 2 000 години. Ние сме го публикували в „Изгревът", том XI, след 144 страница.

Освен това, ние сме го направили на голем плакат, и го раздаваме като безплатно приложение към „Изгревът", том XI. Увити са в руло и „Антиминсът" и Нерукотворния образ, и така ги връчваме.

За Нерукотворният образ на Исуса Христа виж „Изгревът", том XI, с. 152-153, както и с. 153-154.

За истинският лик на Исуса Христа виж в „Изгревът", том XI, с. 155— 156. Имате две описания на образа на Христа, на с. 155 и на с. 157.

От тях се вижда следното. В единият случай Исус е бил със сини очи. Имал е брада, разделена на две. Имал е светло руса коса, и е ходел бос и гологлав.

В другият случай Исус е бил на среден ръст, косата Му на цвят е била като жълта орехова шума, и е била до раменете Му с друг цвят. Очите Му са сини. Той е бил назарянин с коса дълга, която падала на раменете Му.

Ето това е описанието, което съвпада с нашия плакат.

И сега се питате на кого прилича Исус, Който е заченат непорочно, но Се е родил чрез жена. Кой е баща Му? Непорочно зачатие няма. Вие виждали ли сте евреин със сини очи и с руса коса? И да е бил обучаван при есейте на четмо и писмо? Такова нещо няма.

Но кой е бащата? Отговорете си. Трябва да има баща, който да Го е заченал. Нали майка Му ражда след Него 6 деца от Йосиф? Всичко са 7 деца. Хайде де, помислете върху тяхното зачеване, раждане и отглеждане.

Най-точния отговор го намираме при раждането на Петър Дънов като трето дете от баща Константин Дъновски, и майка Добра. Аз имам отговор. Тук трябва да има баща.

А защо е укрит бащата, когато самия Йосиф, когато научава, че е бременна, решава да я напусне? Но после се отказва. А защо? Аз също имам отговор. А вие ще си намерите вашия отговор. Че му се явил ангел. Така е. Но не е описано точно какво му е казал, а е изхвърлено нарочно.

Днес над моето легло виси оригиналния портрет, който е висял и над леглото на Учителя Дънов. Знаете ли какво означава това? Означава, че Се яви Едного, Който ме накара да напиша това изложение, за да разсея заблудите.

Роденото от плът, е плът. А роденото от Духа, е Дух. Тези два закона важат и за Земята и за Небето.

Роденият Исус е роден в плът от жена.

Роденият Исус от Духа става при кръщението Му на река Йордан, когато се отварят Небесата и Божия Дух слиза върху Него, и Той става обиталище и храм на Духа Божий. Той е в Него.

Харесва ли ви този финал? Ще ви хареса. Няма къде да ходите!


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


НАГОРЕ