НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

15. ЕДНА ИСТИНА (бр. 4, 9.ІІІ.1931 г.)

ТОМ 21
Алтернативен линк15. ЕДНА ИСТИНА (бр. 4, 9.ІІІ.1931 г.)(Продължение)


(В. „Ратник на свободата”, бр. 4, 9.ІІІ.1931 г., София, стр. 1)Доктор Трифонов*


Демократичността обаче не трябва да остава празен етикет, който служи да хвърля само прах в очите на народа и води след себе си потисничестбо, трудно финансово-стопанско и социално положение. Такова управление, което не може да даде свобода на мисълта и печата - не е силно. То се крепи чрез насилието - и без да ще създава реакцията, мизерията и безработицата. То е гибелно и води към революция!

Днес изнемогванията на хората действуват страшно заплашително не само върху стопанството, но и върху психиката и политическите тежнения на народа.

Правителството на „Висшата интелигенция” напълни касите на своите приятели за „културни нужди” на гърба на народа и сега не може да посрещне най-елементарните материални задължения на държавата.

Пенсионният фонд изчерпан, чиновническите заплати мъчно се плащат, бюджетният дефицит надминава милиард лева! Всичко това има нужда от един психологически отдушник на днешното положение, но не във вид на нов заем в странство, разбира се...

Промяната на правителствата, когато управниците са честни и съвестни хора, не става само чрез блам в парламента или чрез изгубването на изборите, но и по ред други причини, които налагат това: често пъти смяната на едно правителство облекчава едно обтегнато положение, раздвижва противоположните сили и избягва катастрофи.

Господин Ляпчев със своя бльоф, макар и в Женева сам да отиде, не може да се справи със стопанската финансова криза, защото психологическото му настроение изказа слабите му карти и бльофът се разбра: безсмислено е да се затъва още повече.

Според нас Д.С. не може и не трябва да направи изборите. Разните комбинации, които лансират от отцепниците и опозиционни министри по лични подбуди и цели за коалиции с Демократическия сговор е гибелно, вредно и опасно за бъдещето на страната.

Демократическият сговор трябва да излезе временно от политическата арена, докато страстите са по-заглъхнали и докато народът мисли за своето бъдеще, а не за отмъщение. Новото правителство трябва да направи избори по реда, предвиден в Конституцията, за да се спаси страната и Демократическият сговор. Това е истината - за нас една историческа аксиома, една действителност, която няма нужда от доказателства. Образът на новия кабинет трябва да бъде временен, ползуващ се от народното доверие.

От голямо значение е поне този път изборите да бъдат строго конституционни, по принципите на демокрацията, а след изборите да се образува траен кабинет, в който може с другите партии и с право да влезе и Демократическият сговор, ако има нужната численост. Нека народът му даде пак властта, но не чрез силата и насилието.

Само така ще се извърши една радикална операция - Greff - на подмладяването на властта, която ще може да даде по-добро бъдеще на страната.

Държавният Глава в случая не може да бъде само зрител, но е длъжен да се намеси в тези противоположни политически сили, зле уравновесени, за да получи движение - проява - за народно благо, тъй като знаем, че Той най-искрено мисли и работи за доброто на своя народ, обаче време е и да го прояви.

Ако това не стане, народът сам, който е арбитър политико-партиен, ще се наложи един ден, но по свое разбирание и без оглед на нуждите на момента.

Славен исторически път не се твори без воля и без духовни качества, а Българският народ, знай се, е имал славен произход, и че е бил чудовен и могъщ - и духовно и политически, и не ще търпи да се гаврят с него опиянените от властта – „Властници” – кърлежи. Формата на нещата е границата на дейността на противоположно насочени сили.

Нека не се съмняваме, че такъв вольов народ ще съумее да разкъса обвивките на по-раншните причини, за да стане творец на събитията, за ползотворна - общочовешка - национална дейност!!!


* Д-р Трифонов - псевдоним на Любомир Лулчев (бел. на съставителя на „Изгревът” Вергилий Кръстев).


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ