НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

УЧЕНИЕ ЗА ХІІ-те ЗОДИАКАЛНИ ЗНАКА

Иван Антонов ТОМ 18
Алтернативен линк

УЧЕНИЕ ЗА ХІІ-те ЗОДИАКАЛНИ ЗНАКА
Зодиакалните  знаци  са  образувани  от  милиарди  Слънчеви  системи,  които  се  наричат съзвездия.

Гледани от земята, зодиакалните знаци образуват в небесното пространство един широк пояс, в средата, на който се намира нашата Слънчева система.

По тази именно причина при въртенето на Земята около Слънцето в продължение на една година ние виждаме Слънцето да преминава през всички зодиакални знаци. Поясът, образуван от зодиакалните знаци, се разпростира на широчина от 7 ÷ 8°.

Всяко зодиакално съзвездие заема от небесната окръжност, т. е. от пояса, който образуват дъга от 30°. Следователно всичките зодиакални знаци, които са на брой 12, образуват целия небесен пояс.

Според учението на Учителя и според неговите собствени думи, той нарича зодиакалните знаци 12 Божествени извора на живота както и на всички Божествени сили, необходими за живота.

Едни от зодиакалните знаци са извори на живота и жизнедателните сили от световете на Божествената ЛЮБОВ и МЪДРОСТ, други от зодиакалните знаци са извори на живота и жизнедателните сили от световете на ИСТИНАТА, трети от знаците са извори на живота и жизнедателните сили, изхождащи от световете на Божествената ПРАВДА, и четвъртите знаци са извори на живота и жизнедателните сили, произхождащи от световете на Божествената ДОБРОДЕТЕЛ.

Огнените знаци (Овен, Лъв и Стрелец) са извори на живота и жизнедателните сили излизащи от световете на Божествената ЛЮБОВ и МЪДРОСТ. Тия знаци, както и всичко, което произхожда от тях, са свързани с дейността и проявите на човешкия дух в причинния, умствения, духовния и физически свят.

Въздушните знаци (Близнаци, Везни и Водолей) са извори на живота и жизнедателните сили, произлизащи от световете на Божествената ИСТИНА. Тия знаци са свързани с дейността и проявите на човешкия дух чрез ума и разума на физическия, духовния и умствения свят.

Водните знаци (Рак, Скорпион и Риби) са извори на живота и жизнедателните сили, излизащи от световете на Божествената ПРАВДА. Тия знаци са свързани с дейността и проявите на човешката душа чрез сърцето на физическия, духовния и умствения свят.

Земните знаци (Телец, Дева и Козирог) са извори на живота и жизнедателните сили, излизащи от света на Божествената ДОБРОДЕТЕЛ.

Тия три знака са свързани с дейността и проявите на човешката душа чрез ВОЛЯТА и тялото във физическия, умствения и духовния светове.

Огнените знаци са представители, носители, изявители и изразители на Божествените основи и начала (на Божествените принципи) във физическия, духовния и умствен свят.

Въздушните знаци са представители, носители, изявители и изразители на Божествените мисли и на Божествените закони във всички светове.

Водните знаци са представители, носители, изявители и изразители на Божествените чувства и Божествените жизнедателни сили във всички светове.

Земните знаци са представители, носители, изявители и изразители на Божествените форми, правила и дела във всички светове.

Огнените знаци са основи и представители на най-висшето състояние на материята, а именно светлинното и лъчисто състояние във всички светове. А само материята, която е в светлинно и лъчисто състояние, може да бъде най-добър носител, проводник и изявител на Божествената Любов и Мъдрост.

Въздушните знаци са основи и представители на въздухо-образното състояние на материята във всички светове.

Трябва да се знае, че само въздухообразното състояние на материята е най-добър възприемател, носител, проводник и изявител на Божествената мисъл, проявяваща се във всички светове.

Водните знаци са представители на течното състояние на материята във всички светове, а само течното състояние на материята е най-добър проводник, възприемател, носител и изявител на Божествените чувства и желания във всички светове.

Земните знаци са представители на твърдото състояние на материята във всички светове. А само в твърдо състояние на материята могат да се образуват, да бъдат устойчиви и да изявяват Божествените форми, чрез които действа и се изявява Божията воля във всички светове.

В зависимост от различието на силите, качествата и свойствата си 12-те зодиакални знаци се разпределят и групират по много начини, обаче главните разпределения и групирания са следните:

Всички огнени и въздушни знаци биват наричани мъжки, електрични, положителни и активни.

Всички водни и земни знаци биват наричани женски, магнетични, отрицателни и пасивни.

Чрез всички огнени и въздушни знаци действа и се проявява БОЖЕСТВЕНИЯ ДУХ, а чрез всички водни и земни знаци се проявява БОЖЕСТВЕНАТА ДУША.

С други думи казано чрез огнените знаци и въздушните знаци действат и се проявяват световете на Божествената Мъдрост, а чрез всички водни и земни знаци действа и се проявява Божествената Любов.

Чрез огнените и въздушните знаци действат и се проявяват БОЖЕСТВЕНИТЕ ПРИНЦИПИ И ЗАКОНИ, а чрез водните и земни зодиакални знаци действат и се проявяват БОЖЕСТВЕНИТЕ СИЛИ И ФОРМИ.

Чрез зодиакалния знак ОВЕН действа и се проявява Божественият дух на физическото поле като принципи.

Чрез зодиакалния знак ЛЪВ действа и се проявява Божественият дух в духовното поле като принципи.

Чрез зодиакалния знак СТРЕЛЕЦ действа и се проявява Божествения дух в умственото поле като принципи.

Чрез зодиакалния знак БЛИЗНАЦИ действа и се проявява Божественият дух посредством ума като закони и мисли на физическото поле.

Чрез зодиакалния знак ВЕЗНИ действа и се проявява Божественият дух посредством разума като закони и мисли в духовното поле.

Чрез зодиакалния знак ВОДОЛЕЙ действа и се проявява Божественият дух посредством разума като закони и мисли в умственото поле.

Чрез зодиакалния знак РАК действа и се проявява Божествената човешка душа като чувства и желания чрез сърцето на физическото поле.

Чрез зодиакалния знак СКОРПИОН действа и се проявява Божествената човешка душа като чувства и желания посредством сърцето в духовния свят.

Чрез зодиакалния знак РИБИ действа и се проявява Божествената човешка душа като сили, чувства и желания посредством сърцето в умственото поле.

Чрез зодиакалния знак ТЕЛЕЦ действа и се проявява Божествената човешка душа като чувства и желания посредством волята като форма и дела на физическото поле.

Чрез зодиакалния знак ДЕВА действа и се проявява Божествената човешка душа като чувства и желания посредством волята като форми и дела в духовното поле.

А посредством зодиакалния знак КОЗИРОГ действа и се проявява Божествената и човешка душа посредством волята като форми и дела в умственото поле.

Всички зодиакални знаци са свързани помежду си заедно и влизат в устройството, развитието, дейността и проявите на ТЯЛОТО НА КОСМИЧНИЯ ЧОВЕК, за когото се казва, че е създаден по образец и подобие на Бога, но и за земния човек се казва, че е малка вселена (микрокосмос), т. е. космичен човек, но още в зародиш.

Следователно всички зодиакални знаци също така имат отношение към устройството, развитието, дейността и проявите на телесния земен човек, т. е. на земното човешко тяло, както и на целия човек изобщо.

Както на космичния човек (макрокосмоса), също така и на земния човек (микрокосмоса) зодиакалните знаци извършват една и съща работа и служба.

Така например, както в тялото на космичния човек, така и в тялото на земния човек огнените зодиакални знаци имат отношение към устройството, развитието, дейността и проявите на главната нервна система, както и към лъчистата, светлинната материя, която влиза в устройството на човешкото тяло изобщо.

Въздушните зодиакални знаци, както в космичния човек, така и в земния човек имат отношение към устройството, развитието, дейността и проявите на дихателната и кръвоносна система, както и към въздухообразната материя, която влиза в устройството на гореказаните системи.

Водните зодиакални знаци, както в космичния човек (макрокосмоса), така също в земния човек (микрокосмоса) имат отношение към материята и силите, които образуват устройството на симпатичната нервна система, състава на кръвта, на лимфата и на течностите изобщо в организма.

Следователно водните зодиакални знаци имат отношение към устройството, развитието, дейността и проявите на тези системи.

Земните зодиакални знаци, както в космическия човек (макрокосмоса), така и в земния човек (микрокосмоса) имат отношение към твърдата материя и силите в твърдата материя, която материя и сили влизат в устройството на костната и мускулната системи, на стомашната и храносмилателната системи и на други органични части. Следователно, земните зодиакални знаци имат отношение към дейността, развитието и проявите на гореказаните системи.

Огнените зодиакални знаци са извори на Божествената Любов и Мъдрост, от които знаци както космичния човек, така и земният човек възприемат (черпят) живот, така също и всички жизнедателни сили.

Въздушните зодиакални знаци са Божествени извори на Истината, от която както космичният човек, така и земният човек непрестанно възприемат всяка разумност, знание и светлина, всяка свобода, красота и щастие.

Водните зодиакални знаци са извори на Божествената Правда, от която човек непрестанно възприема времето, трайността и Божествения порядък, както в себе си, така и вън в природата.

Следователно Божествената Правда е, която поддържа Божествения порядък и Божествените закони, както в космичния човек, така и в земния човек, също и в цялата природа.

Земните зодиакални знаци са вечни извори на Божественото Добро, от което както космическият човек (макрокосмоса), така и земният човек (микрокосмоса) непрестанно възприемат всяка храна и всички блага за тялото си, за сърцето си, за ума си, за душата и духа си.

Трябва да се знае и всякога да се помни, че земният човек (микрокосмоса) влиза като клетка в тялото (организма) на космичния човек (макрокосмоса).

Следователно, каквито са силите и законите за живота, дейността, развитието, проявите и постиженията на космичния човек, такива са и за земния човек (микрокосмоса).

Земният човек (микрокосмосът) трябва непрестанно да изучава силите, законите и порядъка в устройството и развитието на космичния човек, в неговия целокупен живот, защото същите сили, закони и порядък важат и за земния човек (микрокосмосът).

Огненият зодиакален знак ОВЕН е извор на Божествената Любов и Мъдрост, от които изтичат живота и жизнедателните сили и на всяка светлина и топлина за материалния и физически свят.

Огненият зодиакален знак ЛЪВ е извор на Божествената Любов и Мъдрост, от които непрестанно извират живота и жизнедателните сили на всяка светлина и топлина за всички духовни светове.

Огненият зодиакален знак СТРЕЛЕЦ е извор на Божествената Любов и Мъдрост, от които непрестанно извират живота и жизнедателните сили и на всяка светлина и топлина за всички умствени светове.

Въздушният зодиакален знак БЛИЗНАЦИ е извор на Божествената Истина, от който извор както космичният човек, така и земният човек непрестанно възприемат силите и законите за живота, развитието, дейността, проявите и постиженията на човешкия ум в материалния, физически живот.

Въздушният зодиакален знак ВЕЗНИ е извор на Божествената Истина, от който извор непрестанно черпят силите и законите всички духовни светове за дейност, развитие, прояви и постижения на духовния ум.

Въздушният зодиакален знак ВОДОЛЕЙ е извор на Божествената Истина, от който извор непрестанно извират всички Божествени условия и благословения за дейност, развитие, прояви и постижения на разума във всички умствени светове.

Водният зодиакален знак РАК е извор на Божествената Правда, от който извор изтичат всички Божествени условия и благословения за дейност, развитие, прояви и постижения на човешкото сърце в материалния физически свят.

Водният зодиакален знак СКОРПИОН е извор на Божествената Правда, от който извор непрестанно извират всички Божествени условия и благословения за дейност, развитие, прояви и постижения на човешкото сърце в духовните светове.

Водният зодиакален знак РИБИ е извор на Божествената Правда в умствените светове, от който извор непрестанно изтичат всички Божествени условия и благословения за дейност, развитие, прояви и постижения на сърдечния живот в умствените светове, както и на човешкото сърце свързано с умствените светове.

Земният зодиакален знак ТЕЛЕЦ е извор на Божественото Добро, от което непрестанно извират всички Божествени условия и благословения за устройството, храната, дейността, проявите и постиженията на човешката воля и човешкото тяло в материалния физически свят.

Земният зодиакален знак ДЕВА е извор на Божественото Добро в духовните светове, от който извор непрестанно изтичат всички Божествени условия и благословения, всички видове Божествена храна за устройството, развитието, дейността и проявите и постиженията на човешкото духовно тяло и духовната му воля, посредством което тяло и воля човек може да има връзки, отношения и обмяна с всички духовни светове.


Земният зодиакален знак КОЗИРОГ е извор на Божественото Добро в умствените светове, от който извор непрестанно изтичат всички Божествени условия и благословения и Божествена храна за дейност, прояви и постижения на умственото човешко тяло и човешка воля, посредством които човек има връзки и обмяна с умствените светове.

Чрез огнените зодиакални знаци човек образува връзки, отношения и обмяна със световете на Любовта и Мъдростта, посредством духа и душата си.

Чрез въздушните зодиакални знаци човек образува връзки, отношение и обмяна с всички умствени светове, посредством ума и разума си.

Чрез водните зодиакални знаци човек образува връзки, отношения и обмяна с всички духовни светове, посредством сърцето си.

Чрез  земните  зодиакални  знаци  човек  образува  връзки,  отношения  и  обмяна  с  всички материални светове, посредством тялото си.

Огнените зодиакални знаци са представители на Божествените светове, от които човек възприема Божествените идеи.

Въздушните зодиакални знаци са представители на умствените светове, от които човек възприема Божествените мисли.

Водните зодиакални знаци са представители на духовните светове, от които човек възприема Божествените чувства.

Земните зодиакални знаци са представители на материалните светове, от които човек черпи материали за устройството на своето тяло, както и силите за дейност на тялото.

Задачата на човека се състои в това, че той трябва от идеите, възприети от огнените зодиакални знаци, да образува правилни мисли.

От правилните мисли да образува правилни чувства, а от правилните чувства да образува правилни действия.

От Божествените мисли, които човек възприема чрез въздушните зодиакални знаци трябва да образува Божествени идеи, а също така правилни чувства, а от правилните чувства - правилни действия.

От Божествените чувства, които човек възприема от духовните светове чрез водните зодиакални знаци посредством сърцето си човек трябва да образува правилни мисли, от правилните мисли трябва да образува правилни идеи, а също от Божествените чувства трябва да образува правилни действия.

От материалите на доброто, които човек възприема от световете на земните зодиакални знаци посредством усетоспособностите си, трябва да образува правилни чувства и желания, от чувствата и желанията да образува правилни мисли, а от правилните мисли - правилни идеи.

Следователно човек е същество, което, за да живее и да се развива правилно в умствено, духовно и физическо отношение, необходимо е Божествените сили и благословения, които получава от материалния свят да ги преработва по законите на доброто и да изпраща плодовете на духовните, умствените и причинните светове.

Божествените сили и благословения, които човек получава от духовните светове, трябва да ги преработва по законите на Божествената правда и да създава и изпраща плодове на умствените, причинните и материалните светове.

Силите и благословенията, които човек получава от умствените светове чрез мислите си, трябва да ги преработва по законите на истината и да създава и изпраща плодове за причинния, духовния и материалния светове.

Силите и благословенията, които човек получава от световете на Любовта и Мъдростта чрез Божествените идеи, трябва да ги преработва в духа и душата си и да образува и изпраща плодове в умствения, духовния и материалния светове.

С други думи казано с и от делата си в материалния свят човек трябва да образува правилни чувства, от правилните чувства - правилни мисли, а от правилните мисли - правилни идеи.

С чувствата и желанията на сърцето си човек трябва да създава правилни действия, а също правилни мисли и идеи.

С мислите на ума си човек трябва да образува висши идеи за Божествените светове, а после правилни чувства и желания за духовните светове, а от правилни действия за материалните светове.

От идеите на духа и душата си човек трябва да образува правилни мисли за разума си, от правилни мисли трябва да образува правилни чувства и желания за сърцето си, а от правилни чувства да образува правилни действия за волята си.

Според учението на Учителя устройството на човека е образувано и представлява две Божествени плодни дървета.

На едното дърво корените са в причинния свят, т. е. в огнените зодиакални знаци. Дънера, стеблата са в умствения свят, листата и цветовете са в духовния свят, а плодовете се раждат в материалния свят.

На второто дърво корените са в земните зодиакални знаци, т. е. в материалните светове, дънера, клоните и стеблата са в духовните светове, т. е. във водните зодиакални знаци, листата и цветовете са в умствените светове, т. е. във въздушните зодиакални знаци, а плодовете биват в причинния свят, т. е. в огнените зодиакални знаци.

Следователно, от соковете от храната, които човек придобива в материалния свят по законите на доброто, необходимо е част от тия сокове да изпрати в клоните и стеблата, и цветовете, и плодовете.

А от благословенията, които човек възприема от Божествените идеи с корените на духа и душата си в причинния свят трябва да изпраща част от тия благословения за стеблата и клоните в умствения свят, за листята и цветовете в духовния свят и за плодовете в материалния свят.

Накратко казано, всичко, което човек възприема с духа и душата си от висшите светове, трябва да даде част на ума, сърцето и волята.

Всички блага, които човек приема от материалния свят чрез тялото си и волята си трябва да се изпрати част от тия блага и за сърцето, ума, духа и душата си.

Следователно, най-важната наука, която човек трябва да знае, е да превръща силите от низшите светове в плодове за по-висши светове. А от силите и благословенията, които човек получава от по-висшите светове да създава плодове за по-низшите светове.

Човек е същество, което едновременно действа, развива се, проявява се и има постижения в четири свята, а именно:

В материалния свят човек действа, развива се, проявява се и придобива плодове посредством физическото си тяло и волята си.

В духовния свят човек работи, развива се, проявява се и придобива плодове чрез сърцето си и волята си.

В умствения свят човек работи с ума си и волята си и придобива плодове от мисли.

В причинния свят човек работи с духа, волята и душата си и придобива плодове от идеи.

Огнените зодиакални знаци служат за връзки, отношения и обмяна на човека със световете на Любовта и Мъдростта, т. е. с причинния свят, който свят дава всички условия и възможности за дейност, развитието, проявите и постиженията на човешкия дух и душа.

Чрез огнените зодиакални знаци световете на Любовта и Мъдростта посяват в духа и душата на човека семената на всички видове Божествени идеи и благословения.

Само чрез огнените зодиакални знаци човек може да познае дейността и проявите на Бога като Л. М. И. П.* и Доброто в духа и душата на човека.

Въздушните зодиакални знаци служат за образуване на връзки, отношения и обмяна на човека с всички степени умствени светове, т. е. на световете на Истината, посредством висшия си разум.

Следователно, въздушните зодиакални знаци са полета, среди, условия и възможности за дейността, развитието, проявите и постиженията на висшия човешки разум.

Чрез въздушните зодиакални знаци умствените светове посяват семената на Божественото знание във висшия разум на човека.

Само посредством въздушните зодиакални знаци човек може да придобие истинско познание за дейността и проявите на Господа като Л. М. И. П. и Добро в умствените светове и във висшия разум изобщо.

Водните зодиакални знаци служат за образуване на връзки, отношения и обмяна на човека с всички духовни светове, т. е. със световете на Божествената Правда посредством сърцето си.

Чрез водните зодиакални знаци духовните светове посяват семената на всички добродетели в сърцето на човека. Следователно, чрез водните знаци човек може да има развитие, дейност, прояви и постижения на сърцето си и придобиване на всички видове добродетели.

Само чрез водните зодиакални знаци човек може да придобие истинско знание за дейността и проявите на Господа като Л. М. И. П. и Доброто във всички духовни светове и в сърцето си.

Земните зодиакални знаци служат за образуване на връзки, отношения и обмяна на човека с всички видове материални светове посредством низшия си ум, усетоспособностите си и физическото си тяло изобщо.

Чрез земните зодиакални знаци всички видове материални светове посяват Божествените семена на доброто в ума и тялото на човека, от които семена се придобиват плодовете за истинското щастие на човека.

Земните зодиакални знаци дават всички условия и възможности за дейността, развитието, проявите и постиженията на човешкия ум и човешкото тяло изобщо.

Само чрез изучаване на земните зодиакални знаци човек може да придобие истинско знание за дейността и проявите на Господа като Любов, като Мъдрост, като Истина, като Правда и Добро в ума, в усетоспособностите, тялото и волята на човека, както и в цялата природа, т. е. във всички материални светове.

Чрез огнените зодиакални знаци човек може да изучава и да придобива истински познания посредством духа и душата си за дейността и проявите на Господа като ПРИНЦИПИ във всички светове и вътре в себе си.

Чрез въздушните зодиакални знаци човек може да изучава и придобива познания посредством висшия си разум за дейността и проявите на Бога като ЗАКОНИ във всички видове светове и вътре  в себе си.

Чрез водните зодиакални знаци човек може да изучава и придобива познания посредством сърцето си, за дейността и проявите на Бога като СИЛИ във всички светове и вътре в себе си.

Чрез земните зодиакални знаци човек може да изучава и придобива познания посредством ума си, усетоспособностите си и тялото си изобщо, дейността и проявите на Бога като ФОРМИ и чрез формите си изобщо във всички материални светове и вътре в себе си.

Чрез огнените зодиакални знаци духът и душата на човека придобива и възприема от световете на Любовта и Мъдростта своята храна, която служи за устройството на причинното човешко тяло, а също така придобива и възприема жизнедателни сили за поддържането на живота, развитието, дейността, проявите и постиженията на причинното тяло.

Чрез огнените зодиакални знаци духът и душата придобиват и възприемат от световете на ЛЮБОВТА и МЪДРОСТТА онази материя, която служи за устройството, развитието, дейността и проявите на системите и органите във физическото човешко тяло, които системи и органи служат за възприемане, обработване и оползотворяване на храната и жизнедателните сили от слънчевата светлина и топлина.

Чрез въздушните зодиакални знаци духът и душата на човека посредством ума и разума придобиват и възприемат от всички умствени светове на ИСТИНАТА онази храна, която служи за устройството, развитието, дейността, проявите и постиженията на умственото човешко тяло във всички умствени светове.

А също така посредством ума и разума духът и душата придобиват и възприемат онази материя и жизнедателни сили, които, служат за устройството, развитието, дейността и проявите на системи и органи във физическото тяло, които системи и органи служат за възприемане, обработване и оползотворяване храната и жизнедателните сили от въздуха.

Чрез водните зодиакални знаци духът и душата на човека посредством сърцето придобиват и възприемат храна и жизнедателни сили от всички духовни светове, която храна и сили служат за устройството, живота, развитието, дейността, проявите и постиженията на духовното, чувственото (астрално) тяло на човека. Чрез което тяло човек може да има връзки, отношения и обмяна с всички духовни светове.

Също така, духът и душата на човека придобиват и възприемат в духовните светове онази материя, която служи за устройството, развитието, дейността и проявите на онези системи и органи на физическото човешко тяло, които системи и органи служат за възприемане, преработването и оползотворяването хранителните и жизнедателните сили от водата.

Чрез земните зодиакални знаци духът и душата на човека придобиват и възприемат посредством петте си усетоспособности от всички материални светове храна и жизнедателни сили, които служат за устройството, живота, дейността, проявите и постиженията на физическото човешко тяло в материалния свят.

Също така чрез земните зодиакални знаци духът и душата на човека придобиват и възприемат от всички материални светове онази материя, която служи за устройството, дейността и развитието на онези системи и органи на физическото човешко тяло, които системи и органи служат за възприемане, придобиване и оползотворяване храната и жизнедателните сили от плодовете на земята, от земята изобщо.

Причинното тяло на човека служи за връзки, отношения и обмяна на човешкия дух и човешката душа със световете на ЛЮБОВТА и МЪДРОСТТА.

Умственото тяло на човека служи за връзки, отношения и обмяна на човешкия дух и човешката душа с всички светове на ИСТИНАТА, т. е. с всички умствени светове.

Духовното  тяло  на  човека  служи  за  връзки,  отношения  и  обмяна  на  човешкия  дух  и човешката душа с всички духовни светове, т. е. със световете на ПРАВДАТА.

Физическото тяло на човека служи за връзки, отношения и обмяна на човешкия дух и човешката душа с всички материални светове, т. е. със световете на ДОБРОТО.

С други думи казано, причинното тяло на човека служи на човешкия дух и човешката душа за изучаване, опознаване и усвояване дейността и проявите на Господа като ЛЮБОВ и МЪДРОСТ, като ИСТИНА, ПРАВДА и ДОБРО в световете на ЛЮБОВТА и МЪДРОСТТА.

Умственото тяло на човека служи на човешкия дух и човешката душа за изучаване, опознаване и усвояване дейността и проявите на Господа като Л. М. И. П. и Добро в световете на ИСТИНАТА.

Духовното тяло на човека служи на човешкия дух и човешката душа за изучаване, опознаване и усвояване дейността и проявите на Господа като Л. М. И. П. и Добро в световете на ПРАВДАТА, т. е. в духовните светове.

Физическото тяло на човека служи на човешкия дух и човешката душа за изучаване, опознаване и усвояване дейността и проявите на Господа като Л. М. И. П. и Добро в световете на ДОБРОТО, т. е. във всички материални светове.
12-те зодиакални знаци са вечни Божествени извори на първични животворни и благодатни сили, от които произхождат милиарди разновидности животворни сили по качество в зависимост от световете, които са преработили първичните сили.
Първичните животворни сили на 12-те зодиакални знаци се подразделят главно на 4 разновидности, а именно:

- електрични положителни;

- електрични отрицателни;

- магнетични положителни;

- магнетични отрицателни

Всички огнени зодиакални знаци са извори на първични живототворни сили, които са носители на положителни електрични сили.

Всички въздушни зодиакални знаци са извори и носители на първични отрицателни електрични сили.

Всички водни зодиакални знаци са извори и носители на първични магнетични положителни сили.

Всички земни зодиакални знаци са извори и носители на първични отрицателни магнетични сили.

Огнените зодиакални знаци са свързани с дейността и проявите на човешкия дух, който  всякога е носител на първични положителни електрични сили, като противоположен полюс на човешкия дух е човешкият ум, който е свързан с отрицателните електрични сили на въздушните зодиакални знаци, защото всеки огнен зодиакален знак като противоположен полюс има въздушен зодиакален знак.

Всички водни зодиакални знаци са извори и носители на първични магнетични положителни сили, чрез които зодиакални знаци и сили действа, работи и се проявява човешката душа. Противоположен полюс на водните зодиакални знаци са земните такива, които са извори и носители на първични отрицателни магнетични сили, които сили се възприемат, обработват, видоизменят и оползотворяват от човешкото сърце.

Накратко казано, огнените зодиакални знаци са представители на човешкия дух, поле за дейност на човешкия дух, а като противоположен полюс на Духа бива умът, който е свързан с въздушните знаци.

Водните зодиакални знаци са поле за дейност на човешката душа, която като противоположен полюс има човешкото сърце, което като поле за дейност и прояви имат земните зодиакални знаци.

С други думи казано, човешкият ум, който е производител на светлина, черпи своите живототворни и творчески сили от Духа.

А човешкото сърце, което е производител на топлина и на чувства, черпи своите творчески сили от душата.

Посредством огнените зодиакални знаци човешкият дух се свързва и има отношение с Божествения свят, от който свят черпи живототворни положителни електрични сили.

Чрез въздушните зодиакални знаци човешкият ум се свързва и има отношение и обмяна с умствените светове, от които черпи живототворни отрицателни електрически сили.

Чрез водните зодиакални знаци душата се свързва, има отношение и обмяна с всички духовни светове, от които черпи живототворни положителни магнетични сили.

Чрез земните зодиакални знаци човешкото сърце се свързва и има отношение и обмяна с всички материални светове, от които черпи живототворни отрицателни магнетични сили.

Корените на човешкия дух са въздушните зодиакални знаци, в които той действа и се проявява в ума.

А клоните на човешкия дух са в огнените зодиакални знаци, където той се проявява в своята пълнота и дава плодове.

Корените на човешката душа са в земните зодиакални знаци, от които тя черпи живототворни сили чрез сърцето.

А клоните на човешката душа са във водните зодиакални знаци, където тя се проявява в своята пълнота и дава плодове.

Главният и първичен елемент и представител на земните зодиакални знаци за земната природа, за природата на земята изобщо, е въглеродът, който в най-чистия си вид бива диамант.

ВЪГЛЕРОДЪТ е първичният и най-главен елемент на земните зодиакални знаци, защото той влиза в състава на целокупния органически свят и защото е невъзможен органически живот без неговите съединения. Въглеродът е основа на целокупната твърда материя.

Първичният и най-главен елемент на водните зодиакални знаци за природата на земята е ВОДОРОДЪТ, който е главната съставна част на водата, както и на всички течности изобщо.

Първичният и най-главен елемент на въздушните зодиакални знаци е АЗОТЪТ, който е главната съставна част на въздуха, на атмосферата изобщо.

Първичният и най-главен елемент на огнените зодиакални знаци за природата на земята е КИСЛОРОДЪТ, който е главният причинител на всички видове горения.

Накратко казано, въглеродът е главната съставна част на твърдата органическа материя. Водородът е главната съставна част на течната материя изобщо.
Азотът е главната съставна част на въздухообразната материя и на въздуха изобщо. Кислородът е важна съставна част на огнената лъчиста, светлинна материя.
12-те зодиакални знаци са вечни извори на първични живототворни и благодатни сили, от които впоследствие чрез различни видове изменения и преобразования се получават милиони и милиарди вторични, третични и т. н. разновидности жизнедателни и благотворни сили.

Като проводници, канали, носители и трансформатори на първичните живототворни и благодатни сили, извиращи от зодиакалните знаци, биват всички светила всички тела изобщо на Слънчевата система, включително самото Слънце.

Когато в даден зодиакален знак се намира тази планета, която е представител на този знак и е с хармонични съчетания, тогава тази планета бива най-добър възприемател, проводник, носител, трансформатор и изявител на първичните сили от този зодиакален знак.

Когато планетата в даден зодиакален знак е добре съчетана, тя правилно възприема първичните сили на зодиакалния знак, правилно ги преобразява, правилно ги преработва и ги прави ползотворни и благоприятни за човека.

Когато дадено светило в някой зодиакален знак е в дисхармонично съчетание, тогава тя неправилно възприема първичните живототворни сили на знака, неправилно ги преобразява, неправилно ги преработва, неправилно ги проявява като вторични, третични сили и т. н. и ги прави вредни, неблаготворни за човека.

Когато дадена планета се намира в някой зодиакален знак и е с преобладаващи хармонични съчетания, а отчасти е дисхармонично съчетана, тогава според процента на хармоничните съчетания правилно ще възприема, ще преобразява, ще преработва първичните живототворни сили на знака и ще ги преобръща в ползотворни и благодатни вторични и третични сили за човека.

А според процента на дисхармоничните съчетания неправилно ще преработва първичните сили на знака и ще образува от тях неблаготворни вредни вторични и третични и т. н. сили за човека.

Когато дадена планета е в даден зодиакален знак и е изцяло с лоши съчетания, тогава тя изцяло преработва по неправилен начин първичните сили на зодиакалния знак и създава вторични и третични сили, които са изцяло неблаготворни за човека.

Всяко светило в огнените зодиакални знаци, според количеството и силата на хармоничните съчетания, правилно ще възприема, ще преобразява и преработва положителното електричество, от което ще образува вторични и третични сили и т. н. творчески и благодатни за човека, които сили ще бъдат възходящи.

Светилата в огнени зодиакални знаци и с дисхармонични съчетания според силата и количеството на лошите съчетания, неправилно ще възприема, ще преработва и преобразява първичните сили на положителното електричество, от което ще образува вторични и третични и т. н. сили с низходяща насока и разрушителни прояви.

Всяко светило във въздушните зодиакални знаци, според количеството и силата на хармоничните съчетания, правилно ще възприема, ще преработва и ще пробразува първичните сили на отрицателното електричество, от което ще образува вторични, третични и т. н. сили с възходяща насока и творчески прояви.

А според дисхармоничните съчетания на планетата, тя неправилно ще преработва и преобразява първичните сили на отрицателното електричество и ще образува от тях вторични и третични т. н. сили с низходяща насока и разрушителни неблаготворни прояви.

Всяко светило във водни зодиакални знаци, според количеството и силата на хармоничните съчетания, правилно ще възприема, преработва и преобразява първичните сили на положителния магнетизъм и ще образува от тях вторични, третични т.н. сили с възходяща насока и творчески благотворни прояви за човека.

А всяко светило във водни зодиакални знаци, съобразно количеството и силата на дисхармоничните съчетания, неправилно ще възприема, ще преработва и преобразява първичните сили на положителния магнетизъм, от който ще образува вторични, третични и т. н. сили с низходяща насока и неблаготворни разрушителни прояви за човека.

Всяко светило в земните зодиакални знаци, според количеството и силата на хармоничните си съчетания, правилно ще възприема, преработва и преобразява първичните животворни сили на отрицателния магнетизъм, от който ще образува вторични, третични т. н. сили с възходяща насока и творчески благодатни прояви за човека.

А всяко светило в земните зодиакални знаци, според количеството и силата на дисхармоничните съчетания неправилно ще възприема, ще преработва и преобразява първичните живототворни сили на отрицателния магнетизъм, от който ще образува вторични, третични и т. н. сили с низходяща насока и неблаготворни разрушителни прояви за човешкия живот.

От количеството на светилата, които присъстват в огнените зодиакални знаци и от тяхното хармонично съчетание помежду си и с другите светила, можем да съдим за количеството, качеството, силата, трайността и плодотворността на идеите и вдъхновенията, които човек правилно възприема от Бога и Божествените светове на Любовта и Мъдростта и които идеи и вдъхновения правилно разбира, правилно обработва и правилно оползотворява.

С други думи казано, хармонично съчетаните светила в огнени зодиакални знаци са свидетелства до каква степен и в какво отношение човек правилно възприема небесния хляб и правилно храни Духа и душата си.

Хармонично съчетаните светила в огнени зодиакални знаци означават още до каква степен и в какво отношение човек с духа и душата си е възлюбил Господа и всички Божествени прояви във всички Божествени светове.

Хармонично съчетаните светила в огнени зодиакални знаци са свидетелства още за богатствата на човешкия дух и човешката душа, които богатства са придобити от благословенията, които Господ е дал на човека, заради изпълнението на волята Божия.

Хармонично съчетаните светила в огнени зодиакални знаци, според количеството и силата на съчетанията им, показват количеството и силата на приятелите, които човек си е спечелил от Божествените светове.

Също така светила в огнени зодиакални знаци и хармонично съчетани, свидетелстват до каква степен и в какво отношение човек правилно осъзнава, проумява и чувства дейността и проявите на Господа и на Божествените светове от Любовта и Мъдростта в Духа и душата си.

Накратко казано, количеството на светилата в огнените зодиакални знаци и силата на хармоничните им съчетания показват до каква степен и в какво отношение човек правилно възприема и разбира Божественото слово и Божественото ръководство, което се нарича още ИНТУИЦИЯ.

Светила в огнени знаци и дисхармонично съчетани, според количеството и силата на лошите им съчетания означават обратното на всичко гореказано за хармоничните съчетания.

Общо казано за светилата в огнени зодиакални знаци: от количеството на светилата, от тяхното естество и от силата на хармоничните или дисхармонични съчетания можем да съдим за правилните или неправилни връзки, отношения и обмяна на човешкия дух и човешката душа с Бога и Божествените светове на Любовта и Мъдростта.

Светила в огнени зодиакални знаци според естеството си и състоянието, показват количеството, качествата, силата, трайността и плод отворността на живота и жизнедателните сили на знанието, разумността и техните творчески сили.

От количеството на светилата във въздушните зодиакални знаци, от тяхното естество и от техните хармонични съчетания помежду им, може да се съди до каква степен и в какво отношение човек има правилни връзки, правилни отношения и правилна обмяна с всички умствени светове, т. е. със световете на ИСТИНАТА посредством разума.

Светила във въздушни зодиакални знаци с хармонични съчетания показват количеството, качествата, силата, трайността и плодотворността на жизнедателните и творчески сили, които човек получава от умствените светове.

От светилата във въздушните зодиакални знаци и от техните хармонични съчетания може да се съди де каква степен и в какво отношение човек е възлюбил Господа с ума си, и какви са изобщо умствените богатства, които човек е придобил във всички умствени светове.

С други думи казано, от количеството, естеството и хармоничните съчетания на светилата във въздушните зодиакални знаци, може да се съди за количеството, качествата, силата, трайността и плодотворността на умствената човешка дейност, както и за умствената му светлина, а също така и за благоприятните умствени условия и възможности.

От количеството, качеството и силата на хармоничните съчетания на светилата във въздушните зодиакални знаци може да се съди за количеството, качествата, силата, трайността и плодотворността на умствените дарби и способности, на умствените заложби изобщо, а също така и за благоприятните условия и възможности за развитието, дейността, проявите и постиженията на добротворните умствени дарби и способности.

От светилата във въздушните зодиакални знаци и от техните хармонични съчетания може да се заключи до каква степен и в какво отношение човек правилно схваща и правилно разбира дейността и проявите на умствените светове, а също така до каква степен правилно възприема, правилно обработва и правилно оползотворява всички благословения, които умствените светове даряват на ума си.

Светила във въздушни зодиакални знаци с диехармонични съчетания според количеството и силата на лошите съчетания показват до каква степен и в какво отношение човек е нарушавал Божествените закони с ума си, а изобщо казано означават обратното на казаното за светилата с добри съчетания.

От количеството, естеството и хармоничните или дисхармоничните съчетания на светилата във въздушните зодиакални знаци може да се съди за количеството, качеството, силата, трайността и добрата или лоша плодотворност на мислите и въображението, с които ще работи човешкия ум, т. е., които ще преминават през човешкия ум и ще му създават благотворни условия и възможности за правилна или неправилна дейност, прояви и постижения във всички светове.

Светила във въздушни зодиакални знаци с добри или лоши съчетания са свидетелства до каква степен и в какво отношение човек правилно или неправилно ще възприема и ще разбира дейността и проявите на Бога като мисъл и като образи във всички светове.

Светила във въздушни зодиакални знаци според степента и силата на хармоничните или дисхармоничните им съчетания показват до каква степен и в какво отношение човек в миналите си животи е служил с ума си на Господа или пък с ума си е нарушавал Божествените закони във всички светове.

От количеството на светилата във водни зодиакални знаци и от силата на техните хармонични или дисхармонични съчетания може да се съди до каква степен и в какво отношение човек може да има правилни или неправилни връзки, отношения и обмяна с всички духовни светове посредством сърцето си, т. е. с чувствата и желанията си.

Количеството на светилата във водни зодиакални знаци с хармонични съчетания, според силата на съчетанията им, показват количеството, силата, качествата, трайността и плодотворността на сърдечните добродетели и на правилните ползотворни чувства и желания, които човек е придобил от духовните светове.

Количеството на светилата във водни зодиакални знаци с дисхармонични съчетания, според силата на съчетанията си, ще означават количеството, силата, трайността и вредността на порочните чувства и желания, т. е. на добродетелите, които човек е изопачил.

Светилата във водни зодиакални знаци с хармонични съчетания, според силата на съчетанията си, ще показват количеството, качествата, силата, трайността и плодотворността на радостите, добрите разположения и на щастието, което човек ще изпитва в живота си.

Светила във водни зодиакални знаци с дисхармонични съчетания, според силата на дисхармонията си, ще показват количеството, силата, трайността на скърбите и страданията, сърдечните противоречия изобщо, които човек преминава през живота си докато изправи прегрешенията си със сърцето си.

Светила във водни зодиакални знаци с хармонични съчетания, според силата на съчетанията си, показват до каква степен и в какво отношение човек ще има правилни схващания и разбирания за дейността и проявите на Бога в духовните светове, за духовните светове изобщо чрез радостите, веселието, доволствата и добрите си разположения на сърцето.

Светила във водни зодиакални знаци с лоши съчетания показва заблужденията, които човек има по отношение на духовния свят и заблужденията по отношение на чувствата и желанията си.

От количеството на светилата във водни зодиакални знаци и от техните добри или лоши съчетания може да се съди за количеството, силата на приятелите или враговете, които човек има в духовния свят.

Светила с добри съчетания във водни зодиакални знаци показват количеството, силата и трайността на богатствата, които човешкото сърце е придобило от духовните светове и които богатства са негови благородни семена.

А светила във водни зодиакални знаци с лоши съчетания свидетелстват за плевелите, които човек е позволил да бъдат посяти в сърцето му.

Светила с добри съчетания във водни зодиакални знаци показват до каква степен и в какво отношение човек ще има през живота си благотворните влияния, добро ръководство и благодатни сили, които ще получава от висшите духовни светове.

А светила във водни зодиакални знаци с лоши съчетания според силата на дисхармонията, показват до каква степен и в какво отношение човек ще попадне под злотворните влияния, насилия и заблуждения на низшите духовни светове.

Накратко казано, светила с хармонично съчетание във водни зодиакални знаци свидетелства до каква степен и в какво отношение човек е възлюбил Господа със сърцето си и до каква степен е придобил Божествени качества за сърцето си.

Светила с лоши съчетания във водни зодиакални знаци означават до каква степен и в какво отношение човек е употребявал омраза срещу Господа и доколко с чувствата и желанията си е изопачавал Божествените духовни сили и е заблуждавал себе си и себеподобните.

Изобщо казано светилата във водни зодиакални знаци с всичките им хармонични или дисхармонични съчетания показват добрите или лоши условия и възможности за живота, проявите и постиженията на сърдечния човешки живот, на чувствата и желанията изобщо.

Светила във водни зодиакални знаци с добри съчетания показват жизнедателните и добротворни сили, които човек придобива от духовните светове с добрите си чувства и желания.

Светила във водни зодиакални знаци с лоши съчетания, според количеството и силата на лошите съчетания, показват до каква степен и в какво отношение човек превръща духовните добротворни сили в духовен спирт и отрови, с които трови духовния си живот.

Накратко казано, светила във водни зодиакални знаци с добри или лоши съчетания, според степента на силата на съчетанията си показват печалбите или загубите на човешкото сърце, неговите условия и възможности за щастие или нещастие.

Светилата в земни зодиакални знаци с хармонични съчетания, според силата на хармоничните съчетания, показват до каква степен и в какво отношение човек има правилни връзки, отношения и обмяна с материалния свят.

Светилата в земни зодиакални знаци с дисхармонични съчетания, според силата на дисхармоничните си съчетания показват до каква степен и в какво отношение връзките, отношенията и обмяната на човека с материалния свят не са правилни.

Хармонично съчетаните светила в земни зодиакални знаци показват още до каква степен и в какво отношение устройството, развитието, дейността, проявите и постиженията на човешките усетоспособности са правилни.

Светила с лоши съчетания в земни зодиакални знаци означават до каква степен и в какво отношение устройството, развитието, дейността, проявите и постиженията на усвтоспособностите не са правилни.

Следователно, от хармонично съчетани светила в земни зодиакални знаци и от дисхармонично съчетали светила в земни знаци човек може да познае за себе си и за другите до каква степен усетоспособностите му са правилно устроени и развити, правилно работят и правилно възприемат проявите на природата, а оттам ще знае доколко ще може да има правилни познания за дейността и проявите на Бога е материалният свят, т. е. в природата.

Светила с хармонично съчетание в земни зодиакални знаци показват количеството, качествата, силата, трайността и благотворността на материалните условия и възможности, които ще бъдат дадени на човека.

Светила в земни зодиакални знаци с лоши съчетания ще означават нарушенията, които човек е направил в материалния свят на Божествения порядък в миналите си животи, а също така противоречията, спънките, ограниченията, лишенията, изпитанията, които човек ще срещне през настоящия си живот в материалния свят.

Хармонично съчетани светила в земни зодиакални знаци свидетелстват до каква степен физическото тяло на човека ще бъде здраво и силно, работоспособно и ползотворно, а светила в земни знаци с лоши съчетания, според силата на съчетанията си, ще означават болестите на физическото тяло, както и недостатъците изобщо.


ОБЩО КАЗАНО ЗА ВСИЧКИ ЗОДИАКАЛНИ ЗНАЦИ


СВЕТИЛА в огнени зодиакални знаци според естеството и Съчетанията си показват какви връзки, отношения и обмяна човек е установил в миналите си животи с Бога и Божествените светове посредством духа и душата си.

Същевременно тия светила показват още количеството, качествата, силата, трайността и плодотворността на Божествените идеи и благословения. Такъв човек може да се ползва от Божествените идеи и благословения, получавани от другите човеци.

Светила във въздушни зодиакални знаци според естеството и съчетанията си показват какви връзки и отношения човек е установил с умствените светове посредством разума си и какво количество, качества, сила, трайност и плодотворност на мисли може да възприема от тия светове.

Липса на светила във въздушни зодиакални знаци показва, че такъв човек не може да има пряка връзка с умствените светове и не може от тях направо да получава мисли и въображения.

Такъв човек може да се ползва от мислите, въображенията от човеци, които имат връзки, отношения с умствените светове.

Светила във водни зодиакални знаци според естеството и съчетанията си, показват какви връзки и отношения човек е установил с духовните светове посредством сърцето си в миналите си животи и какви чувства и желания може да възприема от тия светове през настоящия си живот.

Липса на светила във водни зодиакални знаци показва, че такъв човек не е установил връзки, отношения с духовните светове и няма пряка обмяна с тях.

Следователно, такъв човек може да се ползва от чувствата и желанията на другите човеци, които имат връзки, отношения и обмяна с другите светове.

Светилата в земни зодиакални знаци, според естеството и съчетанията си, показват какви връзки и отношения човек е установил с природата, т. е. с материалния свят в миналите си животи посредством своята физическа дейност, т. е. с тялото си.

Липса   на   светила   в   земните   зодиакални   знаци   показва,   че   такъв   човек   още   няма самостоятелни връзки и отношения към природата, поради което няма никакви собствени познания за нея.

Такъв човек може да се ползва от познанията за природата и нейните блага само посредством човеци, които имат връзки и отношения с природата.ОБЩО КАЗАНО ЗА ДОМОВЕТЕ


Всички  домове  над  хоризонта  спадат  в  областта  и  под  влиянието  на  ДУХА  и  на СВРЪХСЪЗНАНИЕТО.

А  всички  домове  под  хоризонта  спадат  в  областта  и  под  влиянието  на  ДУШАТА  и ПОДСЪЗНАНИЕТО.

СЪЗНАНИЕТО има отношение към Асцендента и I, IІ и ІІІ-я домове. САМОСЪЗНАНИЕТО има отношение към Десцендента и ІV, V и VІ-я домове.

СВЪРХСЪЗНАНИЕТО има отношение към човешкия дух, към проявите на духа изобщо.

ПОДСЪЗНАНИЕТО има отношение към човешката душа, към проявите на душата изобщо. САМОСЪЗНАНИЕТО има отношение към човешкото сърце, към всички прояви на сърцето.

СЪЗНАНИЕТО има отношение към човешкия ум, към всички прояви на ума изобщо.Публикувано изображение
Публикувано изображение
ПЪТЯТ


НА ВСИЧКИ БОЖЕСТВЕНИ БЛАГОСЛОВЕНИЯ


ЗА ЧОВЕШКИЯ ЖИВОТ НА ЗЕМЯТАСлънцето е представител на Бога, на Божествения Дух и на човешкия дух.

Луната е представител на Вселената, на човешката душа, на човешката личност.

Меркурий е представител на човешкия ум, на човешкото съзнание и на човешкото знание.

Венера е представител на Божествената, ангелската и човешката любов, на малкото добро и изобщо на сърцето.

Марс е представител на низшия свят, на малкото зло, на неорганизираните сили.

Юпитер е представител на ангелския ум, човешкия разум, на ангелския свят изобщо.

Сатурн е представител на падналите духове, на голямото зло, на всички видове изкушения и изпитания.

Когато Марс се намира между Слънцето и Луната показва, че хубавото се разваля, омърсява от Марс.

Много е важно знакът, който изгрява в Асцендента и светилото, което се намира в изгрев, то дава структурата на тялото и характера на човека.

Асцендента има отношение към ума на човека, Десцендента има отношение към сърцето, горният меридиан - към духа и долния меридиан - към душата.

При новолуние, когато някой добротворец (Венера, Слънце и Юпитер) се намира в същия знак, на същия градус в хороскопа на даден човек, ще му бъде дадено материално благополучие за един Лунен месец.Мъжки ЧИСЛА са: 1, 4, 7, 10, 13 и т. н.


Женски числа са:    2, 5, 8, 11, 14 и т. н.


Неутрални числа са:   3, 6, 9, 12, 15 и т. н.


Благодетелни числа са тези, които съдържат мъжки, женски и неутрални цифри.

В женски хороскоп за възможностите в брака се гледа по Слънцето, Луната, Венера. Юпитер и техните съчетания със злосторниците. Или общо казано - отношението на добротворниците към злосторниците.

В женски хороскоп положението на ума до 7-та годишна възраст се гледа Луната и съчетанията й, тя дава количеството и качествата на семената.

А в мъжки хороскоп се гледа положението на Слънцето и неговите съчетания.

А Меркурий действа върху ума от 14-та годишна възраст, той е градинарят, който обработва семената.

Когато Меркурий е в съвпад със Слънцето или паралел със Слънцето, такъв човек има възможност да се поучи от Господа. Той е под влияние на Божествената мъдрост, а когато Меркурий не е в съвпад или паралел със Слънцето, човек няма възможност правилно да възприема Божествената мъдрост.Публикувано изображение------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Л. М. И. П. Д. = Любов, Мъдрост, Истина, Правда, Добродетел


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ