НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

1.Предмет на астрологията

Иван Антонов ТОМ 18
Алтернативен линк

1. ПРЕДМЕТ НА АСТРОЛОГИЯТА

Астрологията е наука, която изучава връзките, отношенията, обмяната, взаимодействията и зависимостите между човека и цялата природа (вселена, космоса), защото човек е малката вселена, микрокосмосът и в неговото развитие, устройство, животи съдба взема участие цялата вселена.

Основният астрологичен закон гласи: звездите със своите сили и влияния управляват живота и съдбата на човека, а Божествената Мъдрост управлява звездите.

Следователно, всеки човек, който се запознае с Божествената Мъдрост, може да изменя влиянията на звездите и сам става господар на съдбата си.

Елементи на астрологията. Основните елементи на астрологическата наука са:

1. Дванадесетте зодиакални съзвездия.

2. Светилата от Слънчевата система.

3. Домовете - градини.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ