НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

III. ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ИМАШЕ ПЛУТОН В ОСМИ ДОМ В ЗНАКА ЛЪВ

ТОМ 16
Алтернативен линк

III. ЧОВЕКЪТ, КОЙТО ИМАШЕ ПЛУТОН В ОСМИ ДОМ В ЗНАКА ЛЪВ


1. Това бе Йоанна Стратева - музикантка и цигуларка. Спомням си, когато бяхме млади, около 1970 г, тя изнасяше концерти - класически репертоар в зала „Славейков". Тогава Цанка Екимова пишеше на пишеща машина по 6 екземпляра на индиго по 5-6 съобщения на листове за датата на концерта. И на мен ми бе предавано. Но аз не отидох тогава, защото работех по моята програма и се пазех да не излизам на открито. Но съм я слушал как свири на други места и много ми е харесвала. Онзи тон, който извличаше от цигулката, имаше сила и Дух, особено когато се свиреха песните на Учителя. И когато влизаше в Духа на песните. А това не винаги се получава. Редки са тези свещени мигове от живота на всеки музикант.

2. След промените през 1989 г., когато комунистическата власт падна, когато се раздвижиха всички да работят за делото на Учителя, то аз се намесих в няколко случая, за да дам друга посока. Тогава дойде при мен Йоанна Стратева и ме питаше какво е моето мнение, по какъв начин трябва да се работи. Пита ме направо. Аз отговорих също направо. Някой отгоре я беше изпратил при мене. Бях при Марийка Марашлиева и работех по поредния том на „Изгревът". Аз диктувах материала на Марийка, а тя го пишеше на пишеща машина. Точно в това време ни завари Йоанна. Идваше, питаше ме и аз отговорях, че мога да съдействувам. Тогава съставихме обзорен план за работа. Денят беше 27 март 1990 г., значи преди 12 години. Този план бе даден от Ръководителят на Програмата, която бе задействувана от Невидимия свят чрез моя милост. Голяма част от него е изпълнен чрез поредицата „Изгревът" том I- XVI. Чрез концертна програма на 20 концерта от 1990 до 1998 г., които организирах и финансирах 80 % от тях. А от есента на 2001/2002 г. до 29 юни 2002 г. бяха проведени 8 концерт-рецитала по спомени от „Изгревът" и изпълнение на музиканти професионалисти, последователи на Учителя Дънов. Ще дойде време, когато ще публикуваме програмите и онези окултни опитности, които сме имали при тяхното провеждане, защотото имаше голямо противодействие, така също и съдействието на Небето. Имаше от всичко по нещо. Присъствуваха и двете ложи.

3. Какво значи Плутон в осми дом в Лъв? Означава, че имаш изключително строг ръководител от Невидимия свят, стигащ до аскетизъм. Съдействие така очебийно и така реално, че всяка помощ, която получаваш чрез хората, виждаш, че друг я ръководи от Небето. Нарочно се показва това, защото този Ръководител наказва всяка една грешка, която правиш, без забавяне. Можеш да вървиш напред, след като си си платил за грешката чрез време и сили, които излизат от теб. Плутон в VIII дом означава, че си преминал през всички окултни школи на човечеството и че винаги си присъствувал във всяка една школа. И не те пускат да преминеш от една Школа в друга, ако не си си разплатил дълговете и кармата.

Ето защо можех да работя с Йоанна. И ето защо дойде при мен и потърси моето съдействие съвсем случайно за някои. Но за мен, който имах също Плутон в VIII дом, не беше случайно. Ето защо помествам този обзорен план. Да не си мислят някои, че всичко, което съм правил, е нещо случайно без цел и без посока. Имах план, имах концепция и по нея съм вървял. Помествайки този обзор, защото както вчера, така и днес, някои си приписват някои заслуги, които изобщо нямат за музикалния живот на последователите на Учителя след 1990 г. до 2002 г. И което е също важно, мнозина ме отхвърлят и отричат. Е, добре, може ли някой да състави план още на 27 март 1990 г. и до края на 2002 г. да го изпълни почти 90 %? Не може, защото нямат знания. А за поучение и доказателство поместваме настоящия протокол, за да се види кой ръководи и кой е ОНЗИ, комуто е даден кредит от Небето.

ОБЗОРЕН ПЛАН за работа с Йоанна Стратева
ул. „Витошки езера" № 48 тел. № 635 19 67 - София, кв. „Симеоново"

I. Опитности от времето на Школата с Маргарита Рангелова Стратева и с нейното обкръжение по идея на д-р Вергилий Кръстев и осъществена от Марийка Марашлиева със съдействието и съгласието на дъщеря й Йоанна Стратева.

II. Опис и история на цигулките на Учителя - Беинса Дуно от д-р Вергилий Кръстев и съставяне на протокол. Описът и историята, и съответният коментар е разглеждан точка по точка от тримата участници: д-р Вергилий Кръстев, Марийка Марашлиева и Йоанна Стратева, като протоколът ще бъде подписан след прехвърлянето на записа от две касетки, като касетките ще бъдат връчени на Йоанна Стратева за съхранение, както и едно копие от описа и историята на цигулките.

III. Работа по Паневритмията.

1. История на Паневритмита.
а) Кога за пръв път Учителят говори за Паневритмията?
б) Кога за пръв път Невидимият свят сваля Панеаритмията? - Виж опитностите на Методий Шивачев от Нова Загора за една от екскурзиите с Учителя на Мусала през ранните години;
в) Кога за пръв път Учителят на изгрева започва да свири и да сваля музиката на Паневритмията и при какви обстоятелства? Виж опитностите на възрастните приятели музиканти и онези съвременници през времето на Школата на Учителя;
г) Кога за пръв път и по чия идея е издадена Паневритмията?
д) Неточности и несъответствия в нотния текст на мелодията според съвременниците на музикантите през времето на Учителя;
е) Несъответствие между описанието на упражненията на Паневритмията и онова, което знаеха и неточно играеха съвременниците на Учителя;
ж) Документация на Паневритмията - виж снимков материал на снимки от времето на Школата с разучаване на Паневритмията в салона - снимки с разучаване Паневритмията на поляната, така също и снимки при игра на Паневритмията на Изгрева, Витоша и 7-те Рилски езера;
з) Уточняване на упражненията от снимковият материал. Сравнение и опис;
и) Опит на Сашо Берендеев за проучване на някои несъответствия между движенията и музиката. Несъответствията според Галилей Величков и Илия Узунов, които познаваха Паневритмията, се дължаха на това, че не се познаваше Паневритмията като упражнения и по-точно като движение, музика, ритъм и такт;

2. Работа върху Паневритмията от съвременници на Учителя.
а) Описание от Милка Периклиева на упражненията и гимнастиката, публикувани през 1938 г.
б) Работна група, създадена от Мария Тодорова, Ярмила Менцлова и Елена Андреева и др., при което се дава уточнение и разширено описание на движенията на Паневритмията. Същият текст е преработен допълнително от Елена Андреева, като заангажирва един художник, който прави скици на отделните движения. Това е най-подробното описание на съвременници на Учителя, работили в работна група;
в) Документация на Паневритмията, направени от фотографа Васко Искренов с модели - Мария Тодорова и Ярмила Менцлова. Според данни на Мария Тодорова всички характерни упражнения са заснети, но са разпръснати на различни места. Необходимо е да се намерят снимките и негативите и да се подредят в албум. Това е най-точната и сигурна, и автентична документация. Допълнително могат да се добавят снимков материал, заснет по време на Школата при игра на Паневритмията;
г) Публикация на Виола Бауман, направена в Съединените Щати, но при публикацията на луксозното издание, изпратено до Галилей Величков, се оказа, че има много грешки и пропуски в нотния текст на Паневритмията на издадената книга, за което Галилей Величков и Филип Стоицев бяха направили коректури и бяха изпратили до нея в САЩ, за да се направи второ издание. Понататък нямаме сведение какво е направено;
д) Работа по Паневритмията на Ярмила Менцлова. Да се провери от Йоанна Стратева и направи коментар за всичко онова, което знае за задачата, дадена на Ярмила от Учителя за работа по Паневритмията и да направи сравнение с другите издания на Паневритмията и доколко описанието е най-точно и достоверно.

3. Създаване и история за текста на Паневритмията. Текстът на Паневритмията от Олга Славчева.
а) Опити да не се признае за автентичен текстът на Олга Славчева през време на Школата, поради незнание, че Учителя лично е поставил задача за написване на текста, която задача е свързана с доста случки и истории по този въпрос. От друга страна ревността и на други лица с поетическа нагласа и перо да променят текста още през времето на Учителя;
б) Опити за промяна на текста след заминаването на Учителя, като се цитира изказване на Учителя, че Паневритмията още не е свалена и че в бъдеще ще има нов текст. Въпросът се отнася за друга епоха и за непознаване истинското значение на Паневритмията, че тя е в състояние на хармоничното състояние на онези души от Бялото Братство, които са в невидимя свят и чийто поле на изява се намира в света на Мъдростта, което е поле на проявление на Виделината, която е проекция на Божествената Слава или Божествена Светлина, намираща се в света на Истината. Затова се смята, че Божествената Слава от света на Истината влиза в света на Мъдростта, чиято светлина се нарича Виделина и чието поле е в състояние на хармония на формите в света на Мъдростта. Като начална проекция се явява музиката, която е следствие от движението на формите и проекцията на това музикално съчетание на форми слиза в Словото на Мировият Учител Беинса Дуно. Затова Паневритмията е изява на Божествения Дух и проявление на Словото на Мировият Учител. Тя е свързващо звено между Духа и Словото на Мировият Учител. Поради непознаване на Космогонията на Божествения Дух, Господния Дух, Христовия Дух, Святия Дух и цялата тази проекция, намерена в беседите на Учителя, се идва до мнението на обикновените човешки съзнания, че могат да коригират и променят Словото на Мировият Учител.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ