НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

IV.18 ноември, неделя

Записал: ДИМИТЪР ГОЛОВ ТОМ 11
Алтернативен линк

18 ноември, неделя


Бъчваров, Голов, М. Георгиев, Ив. Тачев, Петко и Гина [Гумнерови]. Даде се от Римляном 13; 13, а г-н Дънов добави, че този стих е оръжието, с което можем да победим.
- Лозата в кабалистично отношение значи човечеството. На тази лоза Христос е глава, а пръчките са светът. Ако искате да бъдете силни, трябва да пребъдете на лозата и за да може да се ползуваме от силите, трябва да пребъдем на лозата и за да пребъдем на лозата, в която няма нищо невъзможно. X -означава „изпълнете се".
Един човек, който няма търпение у себе си, има велики слабости. Господ само търпи. Неговите слуги идват и внушават на человека, че известни неприятности за него не са от Бога, а от самаго него. От вас не искат нищо насила да направите, а само ако желаете, тогава искат работа от вас.

Трябва да цените душите си.

Не сте сиромаси, нито онеправдани и Бог не ни прави лошо, но ние сме, които правим лошо на себе си.

Духът, който съм пратил у вас, ще ви направи нещата ясни във вашите умове.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ