НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

244. РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЩЕСТЛАВИЕ

ТОМ 5
Алтернативен линк

244. РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЩЕСТЛАВИЕ


Още не мога да разбера как стана така, че паралелно с отварянето на Школата се оформиха и ръководителите на отделните братства в провинцията, които ръководители така управляваха и ръководеха братствата, че надминаваха някогашните местни феодали. Че бяха предани на Учителя - бяха, че изпълняваха точно разпорежданията на Учителя -изпълняваха, че се придържаха към онзи външен порядък на Школата - изобщо всичко вършеха както трябва точка по точка. Постепенно с годините, а те не бяха малко, цели 22 години, те оставаха несменяеми ръководители и като такива в зависимост от личността на самият ръководител, се въвеждаха и някои порядки, които бяха такива каквито бяха вътрешните подбуди на ръководителите. Но всички си приличаха в едно - те изискваха външно зачитане и почит дори и от Учителя. Много пъти те идваха в София в някоя определена дата и Учителят им държеше специални беседи. Те бяха много доволни, че са зачетени от Учителя, но ако вие прочетете тия беседи държани пред ръководителите на братствата от Учителя, ще си направите много изводи. И трябва да ги направите, защото моят разказ за вас няма да бъде точен. А аз искам особено да бъда точна. Защо ли? Защото постепенно около тези групи се събираха групи от братя и сестри, които ставаха техни поклонници и благоговееха повече пред техните ръководители отколкото пред Учителя. Имаше случаи когато дойдат братя и сестри от провинцията, отсядат при нас на Изгрева и като отворят една уста и като започнат да приказват за този или онзи ръководител, като че ли мед им капе от устата. Това беше толкова необикновено и толкова невероятно, че се чудехме как е възможно такова изопачаване и извращение. Те дошли на Изгрева и вместо да видят и научат нещо от нас, които сме тук непрекъснато около Учителя, вместо да слушат живото му Слово, а те се захласваха по разни личности и ръководители. Беше наистина и смешно и жално. Идва една сестра при мен и захласнато превъзнася един местен ръководител. Аз я слушах и не изтърпях и я прекъснах: „Слушайте, сестра, вие защо не си стояхте при вашият идол там, наречен ръководител и да му се кланяте, а сте дошли тук на Изгрева? За какво сте дошли тук?" „Ама така, да видя братството на Изгрева." „Аз смятах, че сте дошли за Учителя, да го видите, да го чуете, да се срещнете с него." Тя стои, мига, после се усеща, че е сбъркала и започва разпалено да разказва, как над всичко стои Учението на Учителя и така нататък. А тя се кланяше на личности превърнали се на идоли.

Почти всички първи ръководители от братствата бяха поименно посочени от Учителя. Оформиха се много братски кръжоци. После излезнаха и други, които оспорваха мястото на ръководителите и желаеха да бъдат сменени. Идваха делегации от провинцията пред Учителя с искане да се смени този или онзи ръководител, като излагаха и сериозни причини. Аз виждах, че те са прави, но се бунтуваха от местния феодал. Но Учението на Учителя имаше други принципи. За да предотврати непрекъснатото брожение и борби за ръководства, Учителят нареди следното: „Всички ръководители, които са поставени през време на Школата да не се сменяват докато трае Школата". Ние отначало не можахме да разберем какво искаше да каже с това Учителят. След като си замина Учителят на 27.Х11.1944 г. и след като се промениха политическите събития в страната, тогава разбрахме, че Школата бе закрита със заминаването на Учителя. Дойде нова власт в страната и започна да ограничава дейността на братството. Първите ръководители бяха в дълбока старост и един след друг си заминаха. На тяхно място бяха поставени други, но вече бяхме в друга епоха, епоха на гонение срещу братството. Ето така Учителят разреши на времето защо поставените от него ръководители трябва да бъдат несменяеми до края на живота им. Така се елиминираха борбите за ръководство.

На Изгрева имаше какви ли не опити за ръководства и ръководители. Една такава личност бе Лулчев, като използваше братята и сестрите дошли при Учителя, за да си създава собствена аудитория и да се превръща от личност на ръководител, че накрая стана идол за някои. Когато обърнах внимание на Учителя за дейността на Лулчев и за моето неодобрение към неговата дейност в братството, то Учителят ме изгледа строго и ме предупреди: „Да се пазиш от Лулчев и да стоиш настрана от него, защото той работи с Черните сили". Край на цитата. Край на всички умувания, разсъждения относно неговата личност, която отклони много хора от братството, обърка ги и ги насочи в друга посока. Точни и неопровержими бяха думите на Учителя. А след време ние бяхме свидетели как не веднъж Учителят го изобличаваше пред всички, дори има една беседа специално отнасяща се за него от Учителя и за белите, които той направи на Братството. Но после стенографите решиха, че не трябва да се излагаме и трябва да се премахне личният елемент, затова редактираха беседата, не цитираха името му и беседата я смекчиха. Трябвало да бъде блага речта на Учителя за неговите ученици. Какво неразбиране. Учителят дава своето категорично мнение, а те ще променят нещата. А ние знаехме отношението на Учителя към Лулчев. Но какво ще знаят следващите поколения за него? Ще дойде време когато ще почнат да публикуват неговите книги и понеже тези сили съществуват ще намерят проводници в някои от следващите поколения и ще искат да превърнат името му в идол. Да не смятате, че няма да се случи? Помнете ми думата - ще се случи. И тогава вие ще си прецените на коя страда да застанете.

На Изгрева имаше изострени личности, които искаха да се проявяват по начин несъвместим с Школата. Търсеха да се изявят, да се лансират и да завъртят около себе си последователи и да създадат групи. Какви ли не опити се правеха - спиритистите се събираха на сеанси, астролозите бяха много дейни. Изникнаха разни ясновидци, гледачи на кафе, на карти, че накрая и гледачи на боб. Веднъж Учителят за Лулчев ми каза така: „Какво е той? Гледач на боб". С това се изчерпиха неговите претенции за ясновидство и пророчества. По-късно той заплати с живота си за своето отклонение.

Особено бяха дейни ясновидците на Изгрева. Тук всеки се стараеше да показва колко е духовно издигнат, като борави с пророкуване, с предсказания, с ясновидство. А това бяха обикновени личности, които имаха известни долавяния от Невидимия свят, които се усилваха понеже бяха тук на Изгрева в аурата на Учителя, която аура действуваше като трансформатор и засилваше и увеличаваше тези техни долавяния. Аз също бях чутка към тези неща, имах отношение към тях дори до края на живота си и можех много добре да преценявам нещата. Имах възможността да контактувам с всички така наречени ясновидци на Изгрева, с всички, които имаха някакви способности, но те се заключаваха само в известни долавяния и опитвания на някакви сигнали от Невидимия свят. Учителят беше при нас и аз винаги когато имах нужда се отнасях до него, а неговата дума бе закон за мен. А чрез него може да сравнявам тези изяви на ясновидците на Изгрева. Моето заключение бе, че у тях имаше една неорганизираност и биваха подмамвани от тези долавяния в зависимост от кое поле от Невидимия свят идваха тези предсказания. Ясновидството не значи и не означаваше духовност. Духовният живот у човека започва с разумността. По делата им ще ги познаете. Това правило важи и до днес. На времето Учителят даде едно такова доказателство за яснослушането и ясновидството. „Щом науката открие радиото, това означава, че яснослушането и предаването на мисли съществува в Духовния свят. Щом се откри телевизията, това означава, че се реализира един закон на ясновидството, което съществува в Духовния свят". А на изложението в Париж през 1938, г. за пръв път бе демонстрирана телевизията. И след като прочетохме по вестниците за това чудо ние питахме Учителя и той даде своите обяснения, които ви ги предадох. А тогава България имаше радио и мнозина граждани имаха своите радиоапарати. Дори и на Изгрева бе купено радио и бе поставено в стаята на Учителя. Понякога Учителят пускаше радиото, слушаше по няколко минути и след това го затваряше.

Но когато дойде Божествения Дух у нас тогава ще ни се отворят и очите и ушите за Невидимия свят. И тогава ще се родим изново от огън и Дух. А до тогава сме обикновени хора. Затова Учителят препоръчваше на всички ясновидци да изучават Словото на Господа в Библията, както и неговото Слово. Това изявление на Духа чрез Слово бе едно и също, но различно по време.

Понякога на Изгрева идваше някой любопитен от града и все се намираше някой да го хване, че да му стане слушател и му говореше за това и онова, с което го объркваше. Представяше се за много издигнат, за напреднал и го смайваше с познания, с пророчества, със съновидения и с всичко онова, с което трябваше да се смае един непознат. А това бяха хора, които бяха дошли на Изгрева от любопитство, бяха слушали какви ли не истории за дъновистите и бяха решили сами да проверят дали това е така. Те идваха, слушаха ни, гледаха ни и понеже ние не бяхме образци, то те си заминаваха разочаровани от нас обратно. Други пък се срещаха с Учителя, имаха вътрешен стремеж към Словото му и понеже ни сравняваха с Учението му виждаха, че ние сме несъвършени и това ги отблъскваше. А те имаха чист стремеж към Словото на Учителя. Поради нашето несъвършенство те се отдалечаваха. Така ние попречихме с нашите погрешки на мнозина, които имаха вътрешен стремеж да се доближат до Учението на Учителя.

Около Учителя непрекъснато кръжаха десетки братя и сестри, които се смятаха за приближени на Учителя. Някои от тях се забелязваше един подсъзнателен стремеж да изпъкнат над другите и с добитите знания да стоят над останалите. Това поставяше Школата върху хлъзгава почва. Искате пример, ще ви го дам. Ето Савка беше поставена от Учителя да бъде в непосредствена близост до него. Освен че тя беше стенографка и записваше Словото му, то Учителят я постави да записва „Свещените думи на Учителя". Тя имаше материал и програма от Учителя да издаде и други книги, но така те не можаха да се издадат поради нейното щестлавие. А защо ли? Ето как. Тя получаваше свещените Слово от Учителя, записваше ги в тефтерчетата си чрез стенограма. Но след известно време тя изваждаше някои от тези мисли на Учителя, написваше ги на българско четмо на отделни листчета и ги раздаваше на свои близки, които я заобикаляха. Те от своя страна поемаха тези листчета написани с почерка на Савка и ги разнасяха насам-натам и разказваха как Савка им се доверила и им е дала мисъл от Учителя. „Савка ни даде мисъл от Учителя, дадена само на нея." Около нея се оформи една група от почитатели и почитателки, които започнаха да я боготворят повече отколкото Учителя. Повече слушаха нея отколкото Учителя. Да, това бе факт и аз няколко пъти реагирах пред Учителя заради тази работа. Учителят мълчеше и веднъж ми каза: „Савка има работа за три години. Дал съм й работа за три години. То тя се обленява. Вместо да си върши работата, тя ми разнася „Свещените думи" на разни листчета насам и натам". Думата обленявам е един стар израз, който означава, че човек оставя нещата на самотек. Така стана и така се случи, че тя не си свърши работата. Не я свърши именно за това, че се подхлъзна да се заобикаля с поклонници със Скрижалите на Учителя. Това беше една уловка за нея. Тя не я разбра. Не я разбираха и близките около нея дълги години след заминаването й. Спомням си нейните близки, особено сестри Аламанчеви - Люба и Милка, като почнаха да разнасят преписите от нейните тефтерчета насам и натам и с това създаваха идол около името й. Получи се условие да се променят Словото на Учителя. Тогава Борис Николов взе мерки и прибра и скри целият архив на Савка. По настояване на един брат с когото работихме, той от 1970 до 1975 г. дешифрира от стенограмите на Савка Словата на Учителя и подготви следващите книжки от „Свещените думи на Учителя".

И което е най-важното, всички онези, които заобикаляха Савка не свършиха никаква работа както с онези неща, които им бе оставила Савка, така и със Словото на Учителя. Свършиха другите, на които Савка не поднасяше листчета с думите на Учителя. Изводът е, че ученик е онзи, който стои пред Учителя, има послушание към него, към думите му, към Словото му, учи и има стремеж пред Бога.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ