НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

240. ДЪЖД КАТО ИЗНЕВИДЕЛИЦА И ГРЪМ ОТ ЯСНО НЕБЕ

ТОМ 5
Алтернативен линк

240. ДЪЖД КАТО ИЗНЕВИДЕЛИЦА И ГРЪМ ОТ ЯСНО НЕБЕ


Спомням си трите стенографки бяха решили да направят пролетно и предвеликденско чистене на „парахода", бяха изнесли навън багажа си и почистваха. Беше ясно, хубаво време, тиха приятна пролетна утрин. По едно време ме срещна Учителя и ми каза: „Хайде да отидем да гостуваме на стенографките". Кимнах с глава и го придружих. След двадесет крачки видяхме цялата покъщнина навън, а те трите усърдно почистват бараката си. Учителят ги огледа и каза: „Да си съберете веднага дрехите, времето скоро ще ви изненада". „Ами, Учителю, времето е хубаво, небето ясно, наоколо е приятно, а пък и ние правим Великденско чистене." Учителят мълчи и отново казва: „Да знаете, че дъжд ще ви изненада и всичко ще намокри, което сте изнесли навън." Те се оглеждат и една от тях прошепва: „Виж как Учителят ни изпитва". Учителят поклати глава и ме подкани да тръгваме. Ние тръгнахме и вместо при тях на гости отидохме при една друга сестра, която точно по това време бе сложила масата, чайника вреше и курабиите бяха сложени на масата. Точно се разположихме, чаят беше налят в чашите и сръбнахме един-два пъти и изведнъж навън от небето изгърмя и в следващата секунда се изля проливен дъжд. Аз подскочих и ахнах: „Ами Великденското чистене?" Учителят се усмихна и каза: „Рекох, Великденското чистене сега започва". Изля се проливен дъжд и трая около два часа. Целият Изгрев беше намокрен. След това Учителят с мен излезна и ме подкани да проверим какво е станало с Великденското чистене. Приближаваме до бараката, всички дрехи, черги, завивки са под вода - цяло наводнение. По едно време трите се измъкват от една друга барака, идват и приплакват: „Учителю, настана потоп". Учителят се усмихва и казва: „Какъв потоп, нали това бе Великденско чистене? Как ще възкръсне духа ако не се раздели от тленното си тяло?" Стенографките се поглеждат, някои плачат, защото усилена работа ги чака. Няколко дни след това сушиха завивките си, а преспаха на други места.

След няколко дни отново съм при Учителя за разрешаване на някаква задача. Ставаше въпрос, че трябваше да се помогне от няколко човека на едного, който имаше въпиюща нужда. Учителят каза: „Не може учениците да си помагат един на друг, защото няма такива, които да са си решили задачата. А онзи, който не си е решил задачата не може да помогне на онзи, който тепърва ще я решава".

Стана въпрос отново за нашите търкания между трите съпернички. Учителят каза: „Вие трите и Паша, и Савка, и Марийка вярно е, че сте еднакви. В някои отношения те те превишават, но в други - ти ги превишаваш. Представи си, че трима ученици са ми дали по една цигулка, но едната цигулка е на един виртуоз. Разбира се, че аз ще свиря повече с тази цигулка на виртуоза, защото от нея излизат по-хубави тонове. Така че човек онова, което е изработил най-ценно то се цени и с него се работи и то се приема от Учителя". „Учителю, не обичате ли Савка и Паша повече от мен." „Не, аз всичките еднакво обичам." „А защо отношенията ви са различни към нас?" „Защото така е Волята Божия. Ти трябва да ги обикнеш вътрешно, а не външно." „Учителю, аз ще разреша въпроса за себе си сега, а ще се хармонизираме когато и те се хармонизират с Бога. Две величини равни на трета са равни помежду си." „Тъй е." „Те, Учителю, не обичат да слушат когато аз им говоря." „Има други, които обичат да те слушат, на тях ще говориш." „Аз съм забелязала, мене ме излагате да се събужда в мен чувството на ревност, а тях ги пазите щателно от това и винаги им подчертавате, че те са нещо повече от мен." „Аз така се държа с Паша, защото тя много работи." „Учителю, тези обяснения мене не ме задоволяват. Кажете ми нещо, което да го разбера." „Върху кого работя повече? Нали върху този, от когото може да излезе нещо. И ще те делкат с чука докато направят една хубава статуя от теб. В това време ти гледаш, че към тях съм много внимателен, любезен. То е защото там е работата, че още не съм почнал. Мина край тях, погледна, но си казвам: „Още не е време да ги бутам. Затова съм към тях внимателен, но когато дойде техния ред ти ще видиш как ще дялкам с чука и към тях и няма изобщо да се церемоня." „Учителю, още много ли ще ме дялкате?" „Не, още малко.

Ти ще знаеш, че Бог е Любов. Бог толкова много ви обича, че е пратил Сина Си, най-любимото Си същество да се пожертвува за вас и ви спаси? Знаете ли колко коствува на Невидимия мир да извади една душа затънала в материята?

Господ всякога е при теб. Той ти се изяви, после се скрие и ти се намериш в тъмнина. Но той и в тъмнината присъствува и бди да види как и какво ще направиш. Ако много се уплашиш Той пак ти се покаже.

Аз ще те извадя в сряда на клас на дъската и ще те питам за успоредните линии." По това време Учителят погледна през прозореца и отвън видяхме, че се приближава Савка. Каза ми: „Трябваше да си отидеш по-рано да не стават скандали". „Значи, Учителю, тя ви прави скандали?" „Ти седиш много при мен та другите отвън почват да се вкисват и какви ли не истории ми съчиняват и какви ли не мисли ми пращат." Аз станах да си тръгвам. Не исках да става поредния скандал и сцена на една ревнива жена като Савка, защото в такива случаи тя се изявяваше точно така, а трябваше да бъде ученик. Учителят се доближи до мен и каза: „За да излезнем от туй положение като влезне Савка ще кажеш: „Учителю, защо още от зарана не ми даде туй, което искам ами ме държа досега?" Аз нямаше какво да направя, в следващите секунди Савка почука, влезна в стаята и аз издекламирах туй, което трябваше да кажа, Савка ме огледа подозрително и след това спокойно си излезнах. На следващия ден питах Учителя: „Учителю, падна ли вчера гръб от ясно небе?" Учителят се усмихна и отговори: „Гърмът от ясно небе и дъжда падна сутринта когато трябваше да измокри багажа на стенографките и гръм по едно и също време и на едно и също място не пада." Аз се усмихнах, целунах ръка и се отдалечих. Бях научила урока за чистото небе, за гръмотевицата и за дъжда, падащ изневиделица.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ