НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

205. ДИМИТЪР ГОЛОВ

ТОМ 5
Алтернативен линк

205. ДИМИТЪР ГОЛОВ


Димитър Голов беше известен софийски книжар, който продаваше окултна литература. В началото на века първо излезна литература за йогите, след това за спиритистите, после за теософите и накрая започнаха да излизат беседите на Учителя „Сила и живот". Димитър Голов беше съмишленик на Учителя и беше един от първите му ученици. На него дължим и едни протоколи от първите събори. Какво е мнението на Димитър Голов за Учителя можем да прочетем от неговите показания цитирани в „Духовна култура", кн. 11-12 от 1922 г., стр. 38.

Разпитан, Д. Голов, казва:

„Личността на г. П. Дънов ми е позната от много години. Той е човек с висше образование, а специално се занимава с френология, философия и теология. От много години покрай своите френологически изучавания държи и известни беседи с чисто религиозно съдържание, които се посещават от широка публика: учители, офицери, чиновници, търговци и др., между които има хора с голямо обществено положение. В беседите на г. Дънов досега не съм намерил или чул нещо противохристянско или да противоречи на православната църква. Тълкува св. Писание в неговия истински смисъл, според моето разбиране, което никакъв разкол или ерес не би внесло в православната църква. Относително излизането на някои негови слушатели вън от града, то е следствие на неговите наставления, че който иска да бъде здрав през годината, през м. май да става рано и да прави разходка. Друго по тоя въпрос няма що да кажа, освен че събранията стават публично и са достъпни на всеки, който би желал да отиде."

(п.) Д. Голов.

Ст. София, 11.У1.1917 г. Показанията написал сам.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ