НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

СЪДЪРЖАНИЕ ТОМ IV

ТОМ 4
Алтернативен линк

СЪДЪРЖАНИЕ

ТОМ IV


I. Призвание към народа ми

1. Призвание към народа ми - 4

2. Молитва за българския народ -10

3. Обяснителни бележки към „Призванието" -12

4. Славянската писменост - освещението от Святия дух -16

5. Небесният знак - - знак Божий -18

6. Заветът на Бога - Елохим, Единнаго Бога - 25

7. Цветове-лъчи за „Призванието ми" от Учителя - 30

8. Цветове лъчи за песните на Учителя с „Призванието" - 33

9. Ели-Бог, Елохим, Елохил - 36

10. Рождената дата на Учителя Петър Дънов - 42

11. Събота - ден за Господа - 44

12. Денят неделя - Възкресение - 45

13. Денят на пролетното и есенното равноденствие - 46

14. Ден на равноденствието - 47

15. Съботната година - 47

II. Галилей Величков

По неговите стъпки, част I

1. И слънцето ни обича - 52

2. Последната Паневритмия с Учителя на връх Мусала - 52

3. Минало, настояще, бъдеще - 61

4. Ученикът Аверуни - 63

5. Банята - 67

6. Лодката - 68

7. Един ден от летуването на Рилските езера - 72

8.Големият въпрос - 75

9. Елате с мен - 76

10. За празника - 78

11. Вие учителите... - 79

12. Добрата оценка - 81

13. Трите изпита - 83

14. Нестинари - 88

15. Златният век - 91

16. Двете ръце - 93

17. В тяхната аура - Швейцария - 95

18. България - 97

19. Бялата смърт - 99

20. Последната кибритена клечка -100

21. Двете свещи за дядо Благо -103 В неговата аура, част II

22. Спите ли... сънувате ли? -105

23. Пратеници от ангелските светове -107

24. Далечни гости -109

25. Планът на небето е такъв -110

26. Кой е автора?-111

27. Бележити прераждания -113

28. Още едно прераждане -118

29. Кучето от село Батак -119

30. Златистият котарак -121

31. Библията -123

32. Приложните изкуства -125

33. Луната -127

34. Лунен химн -129

35. Иде, иде, иде -132

36. Изгревът пее и свири -134

37. Учителят като цигулар -136

38. Едно предложение на теософите -138

39. Спомени за първият събор -140

40. Учителят като преподавател в село Хотанца, Русенско -141

41. Старозагорският адвокат Иван Желязков Сливков, състудент на Учителя в Америка -143

42. Дядо Петър Тихчев -143

Под небесната дъга на Словото, част III

43. Среднощен посетител на Учителя -144

44.Гаранция -145

45. Събрание за осъждане -146

46. Политическа криза -147

47. Заспалите часовои и запазените глави -148

48. Хиромантия и човешката съдба -149

49. Послание към Тита -150

50. Нямаш карма - свободен си -151

51. Часовникът, който не бе курдисан -152

52. Колко трябва да бъде висок на ръст Мировия Учител? -153

53. Длъжност - куриер -154

54. Одеалото на Гръблашева -155

55. Михалаки Георгиев и Иван Вазов -156

56. Чувал брашно за комуната -157

57. Конят и Никола Гръблев -159

58. „Не е от нашите?" -160

59. Спиритисти на Изгрева -161

60. Дъщерята Савка и майката Тереза Керемидчиева -162

61. Как Константин Иларионов не си реши задачата -164

62. На, целувай десницата ми -165

63. Савка и телескопа на Учителя -166

64. Журналисти на Изгрева -167

65. Трите тръна в плътта ми -169

66. Верни и предани приятели -171

67. Човешките флуиди и река Сена -172

68. Учителят като лечител -173

69. Пробудените човешки съзнания -175

70. Светлината за другите -175

71. Хвърчилото закачено за влака -175

72. Екскурзия със салдо нула -176

73. Прераждания и спомени -177

74. Кои бяха моите неприятели в службата -178

75. Народи и личности от историята при Учителя -179

76. Светлото същество -180

77. Братството си е Братство, но сиренете е с пари -181

78. Чистотата на Рила и човешките взаимоотношения -182

79. Кога започват страданията -183

80. Ангелите -184

81. Приемната на Учителя и Посетителите -185

82. Скрижалите на Духа -186

83. Беседите -187

84. Змиярят -

85. Аудиторията на Учителя -189

86. Концерт на квартета в салона на Изгрева -190

87. Молитва -192

88. Съдбата на света и кармата на народите -192

89. Бомбардировките -193

90. Зелената повиквателна -195

91. Топлата питка -196

92. Как ще се разреши световната карма -197

93. Под небесната дъга -198

94. Бурният ден -198

95. Войнишките подаръци -199

96. Времето на Злото и времето на Доброто - 200

97. На път за Голгота - 201

98. Сили на Съзиданието и сили на Разрушението - 203

99. Вълната на злото и търпението - 204

100. Учителят и цигулката - 205

101. Музициране - 206

102. Българската песен - 207

103. Песента „Блудният син" - 207

104. Музикантите на Изгрева - 209

105. Учителят и музиката - 210

106. Задачата с левчето - 212

107. Белия костюм за белия брат - 214

108. Учителят и българите - 217

109. Игнат Котаров - 218

110. Двете необикновени прераждания - 219

111. Мъжът и жената - 220

112. Скъпоценните камъни - 220

113. Разпродажбата на Изгрева - 221

114. Цената на една кореспонденция - 222

115. Писмо на Учителя до Паша Теодорова и Савка Керемидчиева - 222

116. Писмо от Учителя до учениците - 224

117. Писмо от Учителя - 225

118. От къде идваше Учителя - 225

119. Паневритмията - 225

120. Учителя за Паневритмията - 232

121. Спомените на Галилей Величков - 233

122. Декларация - 235

123. Биографични бележки - 236

124. Творчеството на Г. Величков - 239

III. Нестор Илиев - „Божествета партия"

1. Бедното момче става лекар - 242 т 2. Болният фабрикант - 243

3. Богатството и болестта - 244

4. Папа Пий XI и Учителя Дънов - 244

5. Владиката Стефан и Учителя Дънов - 245

6. Обещаното заминаване - 246

7. Оздравяване - 247

8. Болните сливици - 248

9. Цената на вегетарианството - 248

10. Чорапите и бомбите - 249

11. Рудолф Щайнер и Боян Боев - 249

12. На бодлива крава Господ рога не дава - 250

13. Изгонената болест - 250

14. Кой спаси евреите от лагерите на смъртта? - 251

15. Дърводевец и сладко - 252

16. Бръснарите - 253

17. Д-р Стефан Кадиев - 253

18. Събота - денят на Господа - 254

19. Брат Ради и патриарх Ефтимий - 254

20. Дядо Благо и Климент Охридски - 255

21. Пеню Киров -256

22. Брат Темелко иска прошка - 256

23. Болшевиките и България - 256

24. Пистолетът - 257

25. Костилката и вишната - 258

26. Писателят и наградата - 258

27. Пътницата - 259

28. „Бог ни люби" - 259

29. Белите братя - 260

30. Плодното дърво - 260

31. Димитър Звездински - 260

32. Ангели ходят по земята - 261

33. Сутеренът и общото хранене - 262

34. Нестор от село Тресонче идва в България - 263

35. Среща с Учителя - 264

37. Теофана Савова - 265

38. фотографът Васко Искренов - 266

39. френската палатка - 266

40. Македонци на Изгрева - 267

41. Трифон Кунев - 268

42. Мария - захарната - 269

43. Пътят за Латвия е свободен - 270

44. Борис Рогев - 270

45. Георги Томалевски - 272

46. Гуменки за рожден ден - 273

47. Симеон Радев - 273

48. Д-р Миркович - 274

49. Послушание - 275

50. Истинското лекарство - 275_

51. Монсеньор Ронкали и папа Йоан XXIII - 276

52. Нападките срещу Учителя - 277

53. Анатемата и владиката Симеон Варненски - 278

54. Дом за приеми и гости - 279

55. Ненадейни срещи - 279

56. Д-р Дафинка Кьорчева - 280

57. Сава Калименов - 281

58. Кармата на Г. Томалевски - 281

59. Божествената партия - 282

60. Декларация - 284

IV. Илия Узунов - „Вечният Дух и младостта на Учителя"

1. Вечният Дух и младостта на Учителя - 286

2. Укротяване на коня - 287

3. Идеи и дела - 288

4. Дядо Благо - 288

5. Друг път няма - 289

6. Силата на идеите и силата на вярата - 289

7. Общ обяд и нови дрехи за концерт - 290

8. Словото и музиката - 291

9. Пликът с парите - 291

10. Търпението - 292

11. Заблуждение и примамки - 292

12. Къде е Бялото братство? - 293

13. Небето няма да разреши - 294 V

14. Кои работят и кого славят? - 294

15. Великото откритие - 295

16. Една идея и нейната реализация - 295

17. Кредитори и творчество - 296

18. Кредитори и умът на човека - 296

19. Неосъществената идея - 297

20. Невъзможно изобретение - 298

21. Петиция срещу Учителя в град Велико Търново - 298

22. Пещта на обществена безопасност и държавна сигурност - 299

23. Страданията на Учителя и интелигенцията - 300

24. Желязните аргументи - 300

25. Опасни истини - 301

26. Защо не се приложи Паневритмията в българското училище - 301

27. Мелодията пристигна - 303

28. Песента „Мирът иде" - 303

29. На Рила с Учителя - 305

30. Последната екскурзия с Учителя на Рила - 305

31. Декларация - 306

V. Драга Михайлова - „Мигът на вечността"

1. Как хванахме мигът на вечността - 308

2. Небрежност - 309

3. Слънцето на цялата вселена - 309

4. Мълчаливият разговор - 311

5. Да прогледнеш чрез Словото на Учителя - 312

6. Чудесата - 312

7. Кой и как си търси белята - 313

8. Бомбата, която знаеше къде да падне - 314

9. Опитностите на най-духовната ни сестра - 314

10. Ябълка от Учителя - 315

11. Траурът на България - 316

12. Изгревът и духът на Словото -317

13. Бурята и мътната вода - 319

14. Лепта за Господа - 320

15. Голямата заблуда -320

16. Кошница пълна с кайсии - 321

17. Истинският паметник - 322

18. Не коригирай и не възпирай Божественото - 323

19. Савка Керемидчиева и ученикът Аверуни - 325

20. Старият брат - 326

21. Тереза Керемидчиева - 327

22. Как да се играе Паневритмията - 332

23. Братски песни за Учителя - 333

24. Стопанката на Бивака - 334

25. Опит с три показалеца - 334

26. Пръстът на балерината - 335

27. Лечение за славата Божия - 335

28. Защо на Изгрева не се построи дом за Братството - 337

29. Баницата - 339

30. Звездински - 339

31. Цеко-340

32. Симеон Симеонов - 340

33. Ганка Парлапанова - 341

34. Кучето - 342

35. Другото куче - 343

36. Помен за сестра Динова - 343

37. Михаил Иванов - 343

38. Кръстю Христов - 344

39. Молитва за дъжд - 345

40. Закон за изобилието - 346

41. Ученички на Изгрева - 346

42. На разпятие заради Христа - 347

43. Кръстницата - 350

44. Времена и школа за мълчание - 351

45. „Ето колко е добро и колко е угодно да живеят братя в единомислие" - 352

46. Кога пътят е затворен - 353

47. Кой не признава земните закони - 354

48. Историята на една снимка и една шпионка - 355

49. Съдбата на братските ръце - 357

50. По няколко думи - 358

51. Малкото кандилце - 358

52. Вместо заключение - 359

53. Декларация - 360

VI. Методи Константинов - „Човекът по пътя на Космическата спирала"

1. Детски години - 362

2. Великата среща - 363

3. Манастирската килия - 366

4. Решителната среща в бялата къща - 367

5. Първият ден на пролетта - 368

6. Обществото около Учителя - 369

7. Първите идейни насоки - 371

8. Котвата - 373

9. Учителя и четирите категории съзнания - 376

10. Младежките събори - 377

11. Елипсата около котвата - 379

12. Студентският кръг - 381

13. Двата разностранни триъгълници - 381

14. Трите мистерии в битието - 385

15. Космичната вълна на Любовта - 386

16. Звездният свят - 394 '

17. Духовната група около Учителя - 396

18. Едно странно действие - 396

19. Край на първо действие - 398

20. Международната обстановка и България - 403

21. Пътят на посвещението - 404

22. Голямото знание - 406

23. Бялата раса и трансформациите на съзнанието - 407

24. Пред прага на мъдростта - 412

25. Змията ментора - 415

26. Погледът на мъдреца - 417

27. Тесният път на ученика - 421

28. Връзката между самосъзнанието и свръхсъзнанието - 422

29. Светлят салон на Изгрева - 424

30. Пътят на Истината - великото посвещение - 427

31. Няколко бележки - 429

32. Синът на Учителя - 430

33. Третият приятел - 432

34. Астрокосмична синтеза - 434

35. Младежките събори - 438

36. Анархизмът и новото учение - 446

37. Пътят е открит - 449

38. Следването ми в чужбина - 450

39. Равносметката - 454

40. Външният кръг на света, равносметка на личности и съдби - 458

41. Външният кръг на Школата - 458

42. Години на възрастване и възмъжаване - 460

43. Бракът в Школата - 461

44. Мъжът и жената в Школата - 461

45. От всяко дърво свирка не става - 463

46. Цанка Екимова - 464

47. Рене Генон - 464

48. Борис Георгиев - 467

49. Години на изпитание - 468

50. Славянството в опасност -470

51. Цар Борис и Учителят - 472

52. Неизбежният завой - 473

53. Голямата бомбардировка - 474

54. Стефан Кирсанов - 476

55. Тайната на 20 глава от откровението на Йоана - 476

56. Важни моменти в село Мърчаево - 480

57. Вълшебният ключ - 484

58. Бурни аспекти - 485

59. Трудни моменти - 487

60. Балтонът на Учителя - 490

61. Краят на едно велико начало - 492

62. Великата формула - 494

63. Трите ложи и шестата раса - 497

64. Любомир Лулчев - 501

65. Елиезер Коен - 505

66. Литературно творчество на Изгрева - 507

67. Как бе издадена книгата "Учителят"? - 512

68. Самозванецът - 515

69. Кой как посрещна книгата „Учителят"? - 516

70. Михаил Иванов - 517

71. Бертоли- 521

72. Тодор Стоименов - 522

73. Списание „Всемирна летопис" - 523

74. Съновидение преди разкола на Изгрева - 524

75. Разривът - 526

76. Недоразумения - 528

77. Служителите на двете ложи - 530

78. Спасяването на евреите - 533

79. Борби и изпитания - 535

80. Сътрудниците - 537

81. Възпоминание - 540

VII. Вергилий Кръстев - Духът на Истината и Духът на Заблуждението

1. „Разпни го" -546

2. Изгревът и боклуците от Кина Рангелова - 550

3. Пеню Ганев - 554

4. Стоянка Илиева - 558

5. Сава Калименов - 563

6. Мория и „Агни Йога" в България - 566

7. Как и защо се издаде „Агни Йога" - 571 8 . Олга Славчева - 575

9. Николай Дойнов - 577

10. Димитър Грива - 579

11. Илия Узунов -582

12. Никола Нанков - 585

13. Теофана Савова - 589

14. Буча Бехар - 590

15. Ирина Кисьова - 592

16. Наталия Чакова - 593

17. Димитрина Антонова - 594

18. Лиляна-Цветана Табакова - 595

19. Жечо Панайотов - 600 ,

20. Мнимият арестант от Жечо Панайотов -605

21. Елена Андреева - 608

22. Организираната лъжа - 614

23. Отговорът - 615

24. Първородство за паница леща - 618

25. Изгревът и тресавището - 621

26. Моят персонален отговор на подписалите „Отворено писмо" - 631

27. Въпроси, които чакат отговор - 637

28. Защо не се печатат неиздадените беседи на Учителя Дънов - 642

29. Бележки към том II. - 645

30. Бележки към том III. - 646

31. Бележки към том IV. - 646

Съставител и редактор

д-р Вергилий Кръстев

Главен сътрудник и предварителен машинопис Марийка Марашлиева

Предпечатна подготовка Величка Халембакова


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ