НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

1.4.1. Стефан Георгиев Гидиков-баща. - В: Табаков, Симеон Киров. Опит за история на град Сливен.

ТОМ 35
Алтернативен линк

1.4.1. СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ГИДИКОВ-БАЩА

В: Табаков, Симеон Киров. Опит за история на град Сливен.

Т. 2, Политически, духовен и икономически вървеж на сливенци

от старо време до днес.

София: К-т Историята на град Сливен, 1924, с. 569-571.

Стефан Георгиев Гидиков се е родил в Сливен на 11 февруари 1837 г., а умрял на 3 юлий 1871 г. На млади години е бил търговец на вълна, аби и шаяци, а към 1856 г. заминава с другарите си П. Мишков, Н. Борови и др. по търговия и учение в Одеса, след което обиколил Ромъния и Сърбия, дето се запозна с Раковски и става един от първите му почитатели и сподвижници. Най-ревностно е разпространявал съчиненията на Раковски. Стефан Гидиков обикалял цяла България и тайно продавал „Горския пътник”, „О Асеню Първому”. През 1859 г. се завръща в Сливен и първата му работа е била да сгрупира сливенската интелигенция около тъй значущото за онова време културно огнище, каквото на първо време потърсил в основаното от него Сливенско Читалище „Зора”.

Ст. Гидиков е бил във всяко отношение достоен да бъде призван към ролята на това първо тук през робството българско културно огнище: честен, откровен, голям родолюбец, енергичен и с бистър ум, Гидиков се е ползувал с голямо уважение между съвременниците си.

Между 1860 и 1871 г. той прекарвал наполовина в Сливен, наполовина в Цариград, дето е вземал живо участие в черковните ни борби.

Умрял е в родния си град, 3 юлий 1871 г., едва на 34 години, заболял от гръдна болест. От какво значение е бил той за града си и с какво уважение се е ползувал между съвременниците си, се вижда от отправеното писмо на Сливенската община до сливенския представител по черковните ни работи в Цариград Добри Чинтулов, с което сливенци най-трогателно изразяват скръбта си за смъртта, която „немилостиво замахна, откъсна от града ни и от общината ни най-родолюбивия и ученолюбивия, и най-заслужилия ни съотечественик Ст. Г. Гидиков” (писмо на общината от 5-и юли 1871 г.; вж. Юбилеен Сборник на Читалището „Зора” в Сливен, стр. 248; Ср. и спомените на Д-р Д. Минков, id. 28-29).

Ст. Гидиков е бил женен за една от дъщерите на сливенския първенец Русчо Миркович, еднакво родолюбив и събуден сливенец. Син на Ст. Гидиков е интелигентния и енергичен сливенец Стефан С. Гидиков.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ