НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

27. Неделна беседа: 18 ян. 1942 г.

Боян Боев ТОМ 32
Алтернативен линк

27. НЕДЕЛНА БЕСЕДА

държана на 18 януари 1942 г.


За да не се смущава сърцето на човека, той трябва да вярва в Бога.

Ако ти спънеш своя ближен, ще спънеш и себе си. С ближния трябва да се отнасяте добре, за да се подобри пулса на твоето сърце. Има един закон в света: Това, което не обичаш, от него не можеш да се ползуваш.

Можеш да се ползуваш само от нещо, което обичаш. Първото нещо е да се учат хората от любовта. Какво нещо е по-хубаво от любовта, която е образувала Земята? Любовта се проявява в растенията, в плодовете, в течението на водите, във въздуха, в светлината, в движението на звездите. Навсякъде във Вселената, се проявява действието на Божията Любов. Ние схващаме любовта в много тесни рамки. Даже не оценяваме любовта на един наш приятел, на едно същество, което ние обичаме, съзнавайки в себе си онези блага, които всеки ден ни се дават. Като съзнаваш, в това съзнание иде Божието благословение.

Трябва да бъдем носители на онова Божественото, с което сме заобиколени. Ние сме заобиколени от чистия въздух. Лекарството е във въздуха, в светлината, в храната, във водата. Лекарството трябва да се приема чрез храната, светлината, водата, въздуха и чрез други средства. А пък сегашното лекарство е обикване. Божията Любов ще свърши наполовина живота, а пък нашата любов ще свърши другата половина.

Бог действа отвън като условие, а пък нашата любов действа отвътре като възможности. Единственият начин, е чрез любовта. При любовта страданията се превръщат в радост. Без любовта, радостта се превръща в страдание.

Докато ходиш, дробовете ти функционират правилно, престанеш ли да ходиш, дробовете ти са в опасност. За всички, които страдат от дробове, няма по-добро лекарство от любовта. Също така за нервните болести, няма по-добро лекарство от любовта. Също така за стомашните болести, няма по-добро лекарство от любовта. Любовта е мощна сила, която привлича всички елементи на здравето. Лекарите в бъдеще ще лекуват чрез любовта. Ще извикаш един лекар, който те обича и ще му плащаш двойно. Той като дойде в къщи, ще те лекува преди да ти е дал лекарство.

Тези които не обичат, нямат право в бъдеще да идват в света.

В бъдеще ще се раждат само онези, които обичат. Това е позволителното от невидимия свят. Само по този начин ще се промени света. Любовта има едно социално приложение. Любовта ще измени света във всяко отношение. Понеже Бог е Любов, Той Се проявява в любовта. Любовта ще измени света във всяко отношение.

Любовта е мощното проявление на Божествения Дух в света. Ти не можеш да помогнеш на един болен, ако не го обичаш, и никой не може да ти помогне, ако не те обича.

Един учител не може да помогне на децата си, ако не ги обича. Любовта е в сладката дума. Децата разбират, пък и учителя да е строг, те разбират, че той има любов към тях, те вътрешно познават. Любовта е това, което усилва човешкият ум, дава разположение на сърцето и сила на тялото.

Мислите ли, че всичко това, което мислите, че е любов, е любов? Вие обичате някого, и ако един ден се отнесе невнимателно към вас, ти изменяваш своето отношение към него. Тогаз любовта ви е по-слаба.

Всякога в лицето на един човек да виждаш присъствието на Бога, това е Любов. Да отделиш човека от Бога. Като виждаш един човек, в него трябва да му прощаваш, а пък като виждаш Бога в него, да му отдаваш внимание. Като кажеш на някого: „Голям престъпник си!”, ти ще се изложиш на голямо изпитание. - Този човек не е престъпник, той разрешава задачата на престъплението. Ако отидете при Бога без любов, един долар ще ви даде, пък ако отидете с любов, ще ви даде 50 хиляди долара, и ще ви каже: „Заповядайте!”

Ще ви кажа нещо важно: „Радвайте се в страданията си и в радостите си, че сте намерили Господа!”


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ