НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

VI. Хороскопи

Светозар Няголов ТОМ 32
Алтернативен линк

VI. Хороскопи / Светозар Няголов

съставил Светозар Няголов


1. БОРИС НИКОЛОВ ДОЙНОВ. – стр.905
Виж „Изгревът”, том 1. 1993, с. 382-491. „Изгревът”, том 1. 2. изд. 2010, с. 466-581. „Изгревът”, том 2, 3. 1995, „Изгревът”, том 31. 2015.


2. МАРИЯ МИХАЙЛОВА ТОДОРОВА.  – стр.925
Виж „Изгревът”, том 1. 1993, с. 109-340. „Изгревът”, том 1. 2. изд. 2010, с. 125-394. „Изгревът”, том 5. 1996, „Изгревът”, том 31. 2015.


3. ГАВРАИЛ ВЕЛЕВ ВЕЛИЧКОВ. – стр.940
Виж „Изгревът”, том 1. 1993, с. 5-108. „Изгревът”, том 1. 2. изд. 2010, с. 5-124. „Изгревът”, том 4. 1995, с. 52-241, Направил справките д-р Вергилий Кръстев


Бележки / Вергилий Кръстев. – стр.953

Спомени и стихове за Светозар / Георги Иванов. – стр.954


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ