НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Д. ЛЕТОПИС ЗА БУЧА БЕХАР (6.I.1903-10.II.1978)

Вергилий Кръстев ТОМ 28
Алтернативен линк

Д.


ЛЕТОПИС

ЗА

БУЧА БЕХАР


(6.I.1903-10.II.1978)1. Автобиография: 29.Х.1948 г.
2. Автобиография: 27.II. 1953 г.
3. “Когато зреят житата”: препоръчано издание от Министерството на просветата (Окръжно до училищата №1992 / 4.V.1937 г.)
4. Песен над равнините Казанлък: печ. и книговезница Гутенберг, 1939. 94 с. Отзиви: 15.VII.1939 г., 18.VII.1939 г.
5. “Песен над равнините”: препоръчано издание от Министерството на просветата (Окръжно до училищата № 4207 / 26.VIII.1939 г.)
6. Песен над равнините: закупени 50 кн. от Централната консистория на евреите в България
7. Положителна оценка за творчеството на Буча Бехар от Централната консистория на евреите в България 24.Х.1939 г.
8. Писмо на читател за “Песен над равнините” 30.Х.1939 г., София
9. Писма на Буча Бехар до Учителя Дънов
9.1. Писмо до Учителя: Стара Загора, 25.III.1941 г.
9.2. Писмо до Учителя: Стара Загора, 18.II.1943 г.
9.3. Писмо до Учителя: Стара Загора, 27.II.1943 г.
9.4. Писмо до Учителя: Стара Загора, 28.V.1943 г.
9.5. Писмо до Учителя
9.6. Писмо до Учителя: Търговище, 30.VIII.1944 г.
10. Отговор на Учителя Дънов: София, 17.XI.1923 г.
11. Писмо на Николай Шиваров до Буча Бехар София, 22.IX.1950 г.
12. Последните записки на Буча Бехар


Сканирани документи:

1. “Когато зреят житата"
(Окръжно до училищата № 1992 / 4.V.1937 г.) (с. 1)
2. “Песен над равнините"
(Окръжно до училищата № 4207 / 26.VIII.1939 г.) (с. 1)
3. Положителна оценка за творчеството на Буча Бехар от Централната консистория на евреите в България 24.Х.1939 г. (с. 1)
4. Писмо на Николай Шиваров до Буча Бехар София, 22.IX.1950 г. (с. 1)
5. Последните записки на Буча Бехар (с. 1)


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ