НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

6.3. Новата култура

6. УЧИТЕЛЯТ ЗА СВЕТА, БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ ТОМ 26
Алтернативен линк

НОВАТА КУЛТУРА


Христос иде в света вече, възседнал на бял кон, да проповядва Словото Божие. Гласът Му ще се чува навсякъде по целия свят, като огнен меч ще проникне в сърцата на хората. Иде краят на злото в света. („Все що е писано", с. 39)


Христос е близо вече до Земята, Той носи своето учение, с което е решил да обърне Земята с главата надолу, но да изпъди дявола. Царството Божие иде на Земята! Каквото и да стане със света, Царството Божие ще се въдвори на Земята. Това е решението на Бога, на ангелите, на всички възвишени същества, (с. 40)


Христос иде вече на Земята да донесе Божията Любов за всички хора. Радвайте се! Защото няма смърт. Бъдещето на Човека е велико. Радвайте се, защото идват светли духове на Земята, (с. 92)


Иде времето на възкресението! Преди 2000 години Христос възкръсна, и сега ще възкръснат неговите ученици. („Новият Човек", с. 163)


Новият човек иде в света с Правда, Истина и святост. (с. 288)


Правдата е за душата, за сърцето, за чувствата. Истината е за духа, за ума и за мислите, а светостта е вътрешна връзка между духа и душата, ума и сърцето, мислите и чувствата, (с. 285)


Това, което иде в света е толкова велико, че всички ангели надничат от Небето да видят какво иде и какво става на Земята. Цялото Небе витае и се интересува от това. Велик момент настъпва! Изявяването на Великия Господ се очаква с интерес от всички добри, разумни и възвишени същества. Тия, у които съзнанието е пробудено, ще възприемат Божия лъч и ще възкръснат. („Новият Човек", с. 278)


Сега идват блажени дни - на възкресението, подмладяване. Всички ще бъдат млади на 33 години. (,Дали може", с. 238)


Излезте да посрещнете Христа, който носи Новото. Той иде вече в света. Той иде в своята слава и величие, придружен с много ангели и светли същества, които викат „Осанна! Алилуя!" Той иде на земята и носи възкресение на онези, които са Го очаквали от векове. Мъртвите ще възкръснат, болните ще оздравеят, натъжените ще се развеселят, старите ще се подмладят. Всички ще бъдат млади, весели и радостни. За онези, които очакват Христа, смърт не съществува. (,Дали може", с. 194)


Христос иде вече в света със своята разумност и любов. Той казва на всички: „Мир вам!" Пригответе се да посрещнете Христа, облечете се в нови дрехи, очаквайте всеки ден Христа. („Все що е писано", с. 21-22)


Турете Христа за глава на вашето царство и вървете по Неговия път. Умът ви трябва да се проникне абсолютно от идеята за Бога. („Новият Човек", с. 52)


Христос слиза на Земята и носи друго житно зърно. То е зърното на Любовта. Това зрънце ще бъде посято в мозъка и съзнанието на всички същества и като израсне, то ще измени характера на цялото битие. Христос иде на Земята да донесе за живота, т.е. магията - пръчицата. В сегашния век това е благословението на човечеството. („Който иде, с. 137-138)


Иде вече Нова епоха. Пред вас се открива велико бъдеще. Земята влиза в нови условия. Иде Новото в света, Великото. Народите ще се обединят, ще дойде Шестата раса на земята - Синовете на Царството Божие. Земята ще се превърне в райска градина.


Оста на Земята ще се изправи и човекът ще се изправи. Климатът на Земята ще бъде приятен и здравословен. Формата на човешката глава ще се преустрои. Всички хора ще живеят като братя и сестри, в пълен мир и съгласие помежду си.


До края на този век ще дойдат 8 хиляди адепти, ще се въплотят по всички краища на Земята и ще дадат нова посока на обществения, религиозния, семейния живот, както и на цялата култура. Те ще изненадат света и ще се създаде Новото човечество, каквото никой не е очаквал. („Вехтото премина", с. 230)


Добрите хора ще спасят света, ще се обединят в Името на Божията Любов, Мъдрост и Истина и ще внесат Новата Култура с всички нейни блага и придобивки. Велико е бъдащето на Земята. И затова старите казват: „Ще се подмладим". Младите казват: „Ние ще вършим Волята Божия". („Влизане", с. 118), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ