НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

26. Вратите при Паневритмията

Драган Петков ТОМ 7
Алтернативен линк
Намерени са 7259 думи в 0 изречения за : '������������������������������������������������������������������' в текста.

26. ВРАТИТЕ ПРИ ПАНЕВРИТМИЯТАДа играеш Паневритмия и да си жив участник в този кръг по времето на Учителя беше невероятно преживяване. Всеки от нас имаше своето лично усещане за въздействието на Паневритмията като музика, движение и като съчетание на хармония в едно поле, което е създадено от „Живата Паневритмия“, която се намира в Невидимата Школа на Бялото Братство.


Когато бяхме наредени по двойки и двойките се завъртят в общия кръг, трябваше да се спазва едно правило дадено от Учителя. Когато двойките се въртят в кръга, трябва да има еднакво разстояние между двойките. Не трябва някъде между двойките да има по-голямо разстояние от два-три метра, а на друго място да са сблъскани един до друг и да си пречат при играта. Между двойките трябва да има еднакво разстояние. Като си разперят ръцете трябва да има най-малко разстояние от половин метър. Понякога Учителят даваше едно упражнение. Караше ги да се хванат за ръце и да направят нещо като хоро. След това си пускаха ръцете, обръщаха се в дясно и това бе разстоянието, което трябва да има между тях. По такъв начин се определяше големината на кръга. В зависимост от числото на участвуващите двойки се определяше диаметъра на кръга. Един път бе по-голям, друг път бе по-малък. Не е важно колко голям ще бъде кръга. Друго е важното - да има еднакво разстояние между двойките. Учителят много държеше да няма голямо разстояние между двойките. Той се изразяваше така:“ Затворете вратите!“ Той определяше тези разстояния като отворени врати. Какво представляват тези врати? Кръгът на Паневритмията е жив кръг от сили и силово поле. Той се създава от играещите двойки. Когато се отвори някоя врата, това означава, че разстоянието не е спазено между двойките и че живия кръг е пресечен. Тогава други сили влизат чрез тези врати,крадат от това силово поле и след това като крадци задигат цялото Благословение от Паневритмията. Понеже са крадци, те взимат каквото им е нужно, взимат този капитал, за да работи чрез него Черната Ложа, а на нас оставят нарушената хармония, т.е. дисхармония. После се чудим защо не ни вървят работите, няма какво да се чудим, а трябва да изпълняваме нещата точно така както ги е казал Учителят. Веднъж Учителят беше недоволен и каза: „Рекох, да затваряте вратите навреме. През тях влизат други сили в кръга. Не бива да се допуска тези сили да влизат между нас и които да развалят хармонията. Носите отговорност пред Небето, че допускате чрез вашето непослушание Черната Ложа да атакува Школата. Тези неща са недопустими и се санкционират от Невидимия свят. Невидимия свят е място на висша разумност, на висша хармония и висша светлина. Това е Светлината на Божествения свят.“ Ние запомнихме това и ви го предаваме. Е, разбира се, че не винаги го изпълнявахме.


Когато играехме Паневритмия по всички правила дадени от Учителя се получаваше такава хармония между нас, че имахме усещането, че не стъпваме по земята. Това е наше усещане, но ние фактически се движехме с краката си по земята. Тогава разбирахме какво означава да се играе правилно Паневритмия при „затворени врати“.


Ето сега 45 години след заминаването на Учителя не се спазва това правило за вратите. Понякога някои от възрастните приятели започват да се обаждат: „Затворете портите!“ Други, които слушат се дразнят от техните забележки. Учителят на времето не казваше врата, а казваше „порта“. Дразнят се, защото не знаят. Дразнят се ,защото са отворили „портата“ на Паневритмията и в тях са влезнали онези същества и сили, които смучат и крадат от Живия кръг на Паневритмията. И затова се дразнят, защото други в тях се дразнят, защото са влезнали там и са се вкопчили като кърлежи и смучат ли смучат енергия. Е, кажете ми как може да се коригират и затворят тези порти с една забележка? Не може.


При „Слънчевите лъчи“ се правят 12 лъча по шест двойки, като останалите двойки в кръг обикалят около играещите. Получава се едно число от 12 лъча по 12 бройки - 144 души. Това е числото, за което се споменава във Библията, че 144 хиляди същества ще слезнат на земята. Числото 144 000 са онези Духове на Бялото Братство, които са работили през вековете. По този въпрос Учителят е споменавал много пъти в Словото Си.


Когато се играе Пентаграмът отпада по една двойка и всеки Пентаграм е съставен от пет двойки. Отпадналите двойки от лъчите, както и останалите двойки, които са се движили в кръг образуват нови Пентаграми. Пентаграмите биват толкова на брой в зависимост от броя на играещите. Няма точно определено число колко Пентаграми да бъдат.


Имам една опитност за Паневритмията на 7-те езера. Партньорът ми с когото играех трябваше да си отиде и аз останах самичък. Казах, пък нека сега няма да вземам участие в лъчите. И като започнаха да пеят: „Ти си ме мамо човек красив родила!“, като ми се отвориха едни други уши, слушам, че отгоре много по-хубаво пеят от нас, но се сливат с нас. Това е моя опитност. Паневритмията е жива и тя се играе едновременно и долу на земята, и в Духовния свят.


По време на Паневритмията започвахме да играем в по-малък кръг, като пазехме да няма врати и порти между нас, т.е. да има еднакво разстояние помежду ни. После Учителят даваше задача да се увеличава диаметъра на кръга постепенно. Това означаваше, че идеите на Учителя трябваше да пулсират и да излезнат от центъра и от кръга и да се разпространят по целия свят. Това означава, че центъра на живота пулсира и ритмично изпраща вълни на хармония в света. Ето това беше един метод на работа на Учителя за разпространението на Неговите идеи. Затова ще намерите в Словото Му един израз: „Моето Слово се разпространява във въздуха. Има същества, които Го поемат и веднага Го разпространяват. Божествените Идеи се разпространяват по такъв начин“. Затова Учителят казваше, че Новото Учение ще дойде отвътре в хората като първо ще възприемат тези идеи като свои и като собствени ще ги реализират. Друг път ни обръщаше внимание, че чрез нашите дисхармонични състояния на Изгрева, по същия начин те се разпространяват в света като дисхармония в умовете на останалите хора. Веднъж беше строг и каза: „Вие тук на Изгрева сте виновни за това, което става в света. Вашите дисхармонични мисли и чувства се разпространяват от този Божествен Център чрез Божествената вълна създала се от идването на Великия Учител. И вместо човечеството да приеме идеите на Словото като хармония и чистота, то възприема вашите недостатъци като дисхармония и несъвършенство“.


Тогава ние разбрахме каква беше нашата роля на Изгрева. В нас имаше Сила, която можеше да сътворява и съзижда Новия живот. Имаше Сила, която можеше да разрушава. Ние опитахме и двете неща. А резултатите ги видяхме., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ