НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

СЪДЪРЖАНИЕ

ТОМ 1
Алтернативен линк
Намерени са 13630 думи в 0 изречения за : '������������������������������������������������������������������' в текста.

СЪДЪРЖАНИЕ
I. ПРЕДИСЛОВИЕ / Д-р Вергилий Кръстев  – с. 3


II. ГАЛИЛЕЙ (ГАВРАИЛ) ВЕЛЕВ ВЕЛИЧКОВ (21.ХI.1911– 3.ХII.1985 г.)

1. “Изгревът”
2. Учителят като цигулар
3. Лунен химн
4. Иде, иде, иде
5. На концерт с Учителя Беинса Дуно
6. Словото на Великия Учител за Адептите и Учителите от Хималаите
7. Опит за отвличане от Школата
8. Пророческа дарба
9. Дисхармонични състояния сред музикантите
10. Отношението и съзвучието на човешките души към Бога
11. Английската кралица играе Паневритмия
12. Великото преселение на народите и техният парад пред Великия Учител
13. Старинната цигулка на Учителя
14. Великата симфония на теменужките
15. Духът на Истината и часовоят с цигулката
16. Пълководците от миналото
17. Втората Голгота и Възкресението на Духа на песента “Поздрав на Учителя”
18. Кой управлява света
19. В чии ръце е съдбата на света
20. Цигулката на Игнат и запалената клечка кибрит от Учителя
21. Зловещият вой на сирените, бученето на самолетите и тътенът на Преизподнята пред лицето на Бога
22. Военните маршове на немските дивизии
23. Хлябът наш насущний – музика за гладните деца
24. Воят на самолетите, свистенето на бомбите, грохотът на взривовете и реквием за две империи
25. Заключителният акорд на симфонията за плътта и Духа
26. Последните дни на Учителя и последният акорд
27. Кога твоята любов е Божествена?
28. Слово за музиката на Великия Учител
29. Слово за музикалното творчество на Великия Учител
30. Песни от Учителя, дадени с движения: “Фир-Фюр-Фен” и “Аумен”
31. Едно мнение
32. Най-новото в музиката
33. Кристали и бръмбари и мировата еволюция на Духа
34. Цената на всеки ученик в Школата
35. Отклонението от Школата
36. Чистотата на идеите
37. Най-великите пирати от французката енциклопедия
38. Запазената светла точка в съзнанието
39. Ризата на латвийците
40. Заключената врата и стълбата пред лицето на Бога
41. Учителят готви общ обяд за изгревяни
42. Общение на човешките души
43. Архитектурен план за благоустройството на “Изгрева”
44. Времето на Великия Учител
45. Електричеството на “Изгрева” и бунт на изгревяни
46. Съборът през 1926 г. и военната блокада
47. Построяване на братския салон на “Изгрева”
48. Свещените думи на Учителя за ученика
49. Незнайният войн на Бялото Братство
50. Учителят


III. МАРИЯ МИХАЙЛОВА ТОДОРОВА - (8.II./21.II. нов стил 1898, гр. Дупница –1976 г.)

1. Чужди по дух хармонизации
2. Чужди по дух хора
3. Откраднатите хармонизации
4. Росни китки
5. Музиканти и съдби человечески
6. С Учителя на концерт. Божественото не чака
7. На концерт с Учителя. Сламената шапка 3
8. На концерт с Учителя. Божествен концерт на Земята и Божествен концерт за Небето
9. Игнат Котаров и концертът с тенекията
10. Симеон Симеонов и благодарността ни към него
11. На музикален обяд до Учителя с д-р Жеков
12. Христо Дързев
13. На оперета с брат Боян Боев
14. Асен Арнаудов и чистотата
15. Слово за Георги Куртев по случай една година от заминаването му
16. Георги Куртев
17. Истинското подвизаване
18. Изпитът
19. Религиозно и духовно съзнание
20. Души в почивка
21. На балет с брат Ради
22. Със зурли и тъпани – на народни борби
23. Окултната музика на Учителя
24. Еволюционна и инволюционна музика. Окултна музика
25. Музиката на Светлината
26. Музикална дреха и хармонизации
27. Музикални изяви и цената на непослушанието
28. Музикални изяви и търсене на Духа на песните на Учителя
29. Музикални изяви и верността на ученика към Учителя
30. Песните на Учителя в Мърчаево
31. Истинската работа
32. Отворените уши и песните от невидимата Школа
33. Съдба от Небето
34. Заръката на Учителя за песните и изпълнението на Неговата Воля
35. Не коригирай Божественото в песните на Учителя
36. Как се защитаваха оригиналите на песните на Учителя
37. Най-голяма беля от най-големия враг – човека, когото обичам от 50 години
38. Рибарската мрежа на Черната ложа
39. Талисманът на оперната певица Лиляна Табакова
40. На “Изгрева” няма примадони – има ученици
41. Паневримтия в Невидимия свят. Паневритмия в Небето над връх Мусала
42. Паневритмията на “Изгрева”
43. Думите на Паневритмията – на Олга Славчева от “Изгрева” и на Асавита от Божествения свят 0
44. Задачата на Ярмила от Учителя за Паневритмията и разрешението й от трите сестри
45. Бялото Братство и неговото ято бели птици през вековете
46. Новата комисия със старите си възпоминания
47. Бурята на Катя Грива и нейната вяра
48. Ученикът с четирите факултета и отклонението от Школата
49. Десятъкът на Господа и десятъкът за Школата на Учителя
50. Съзнанието на религиозния и на духовния човек
51. Спиритизмът и Школата на Учителя
52. Рудолф Щайнер и Всемировият Учител
53. На път за Америка – в търсене на Христа при розенкройцерите
54. Анархизмът и Новото Учение
55. Учителят и толстоистите
56. Богомилското учение и Дървото на живота
57. Трите клона на Бялото Братство в Школата на Учителя
58. Философията на йогите и Школата на Учителя
59. Теософският конгрес и търсенето на Христа
60. Магдалена и Кришнамурти
61. Каналът през който изтичаше Злото
62. Завързаното Братство на “Изгрева”
63. Новата Голгота
64. Нападения срещу “Изгрева”
65. Женитбата на Михаил Иванов и Кръстю Христов за света
66. Ясновидци и светци
67. Котката, която мижеше
68. Самозванецът
69. Бележки – от частния разговор на Учителя с Лазар Котев, Костадин Иларионов и Димитър Добрев
70. Сватбата на Големия брат
71. Учителят и последните Му дни на Земята. Сватбата
72. Последните дни на Учителя
73. Последни Слова на Учителя
74. Последни разговори и откровения с Учителя
75. Политически събития
76. Из разговорите с Учителя на Седемте рилски езера през месец юни 1942 г.
77. Болшевиките и Всемировият Учител
78. Човек предполага, а Бог разполага със съдбините на света 4


IV. МАРИЯ ХРИСТОВА ЗЛАТЕВА – (20.III. / 2.IV.1905 г. - ?)


1. Любовта е извор
2. Моят Висок Идеал
3. Учение и служение на Високия Идеал
4. На Рила с песните на Учителя
5. Песните на Учителя и вселяване на Духът Божий
6. Паневритмията чрез Духа Божий се оживотворява в Сила и Живот
7. Ученици – музиканти в Школата на Учителя
8. Любовта е песен, но бракът е изпитание и съдба
9. Начало на музикалния живот на “Изрева”
10. Музикалните опитности на учениците
11. Последният концерт пред Учителя
12. Музикална пауза в живота на ученика
13. Фрагменти от музикалния живот на “Изгрева”


V. БОРИС НИКОЛОВ ДОЙНОВ - (30.ХII.1900–1991 г.)


1. Песнопойката на Мария Тодорова с песните на Учителя
2. Теорията на музиката и Учителят
3. Златните копринени нишки на Димитринка Антонова
4. Как се записваха песните на Учителя
5. Певицата Лиляна Табакова
6. Песните на Учителя
7. Закони на музиката
8. Паневритмията на слънцето за “Изгрева”
9. Песни и танци на слънцето
10. Музикални мигове в пътя на ученика. На концерт с брат Руси
11. Блудният син
12. Запустялата кръчма
13. Най-малкото добро
14. Благославяй, душе моя Господа
15. Първият закон
16. Как Учителят даде песента “Идилията”
17. “Идилията” и брат Георги Куртев
18. “Идилията” в село Тополица
19. Краят на войната е близо
20. Войната
21. Мирът иде вече!
22. Диригентската пръчица
23. Сламената шапка и общественото мнение
24. Българската народна песен
25. Колективно творчество
26. Таксата
27. Ще се развеселя премного заради Господа
28. “Изгревът” и Бялото Братство
29. Жабата, която донесе материализма
30. Салонът на “Оборище” 14 и свинете
31. Мястото на Баучер се изкупува за “Изгрева”
32. Своеволия на “Изгрева”
33. Имотите на богатите братя
34. Никакви места
35. Къде е “Изгревът”?
36. Възрастните приятели и нарядите
37. Търпението на Учителя
38. Учителят, Стамболийски и анархистите
39. Учителят за цар Фердинанд и Балканската война
40. Учителят и Духовната верига на Бялото Братство през Балканската война
41. Учителят за Фердинанд и Европейската война
42. Учителят и Английската империя, съгласно Божия план
43. Британската империя и германският парен котел
44. Учителят за Втората световна война
45. Учителят за царуването на цар Борис III
46. Учителят и владетелите на България
47. Продавачът на Библии
48. Окултна литература на “Изгрева”
49. Учителят, Георги Димитров и III Интернационал
50. Как бе открит Бивакът на Витоша
51. Отклонението
52. Не наливайте вода в чужда воденица
53. Учителят пуска руснаците в България
54. Учителят е болен
55. Ето едно хубаво място за почивка!
56. Телеграмата – отговор, който трябваше да дойде
57. Времето на Доброто и времето на Злото
58. Кой спаси българските евреи?
59. Диамантите на евреите и скинията на Мойсея
60. Еврейският равин в София става християнин
61. Кой е ръководителят на Бялото Братство в България?


VI. НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ДОЙНОВ – (18.ХII.1904 - ?)


1. Концерт
2. Кой измисли песните на Учителя?
3. Паневритмията на Учителя и българският народ
4. Мория и Кут Хуми


VII. НЕСТОР ИЛИЕВ

1. С арфа под бомбите в града Мюнхен
2. Бомбите и цената на духовния капитал
3. Защо Учителят даде песента “Писмото”?
4. Да бих Те слушал Господи!
5. Бракосъчетание на музиканти
6. Как Катя Грива разреши задачата си
7. Бомбардираното пиано и разрушеният “Изгрев”
8. Благославяй душе моя Господа

VIII. ЕЛЕНА ЩЕРЕВА АНДРЕЕВА - (21.VII /03.VIII. нов стил/ 1899 г. - 02.III.1990 г. в 23.45 ч.)

1.Песните на Учителя
2. Как се записаха и издадоха песните на Учителя?
3. Симеон Симеонов
4. Музиканти при Учителя
5. Катя Грива – певица и ученик
6. Как и за какво бе дадена песента “Писмото”?
7. Кога и как бе създадена Паневритмията?
8. Откриването на извора “Ръцете” на Рила
9. Молитвеният връх при Седемте рилски езера
10. Побоят върху Учителя през 1936 г.
11. Последните дни на Учителя на земята
12. Братските салони и “Изгревът”
13. Построяване на “Изгрева”
14. Дни и години на драматични развръзки
15. Кои изпълниха Волята на Учителя?
16. Къде беше “Изгревът” на Бялото Братство в София?


IХ. АНГЕЛ ВЪЛКОВ МИХАЙЛОВ (1899–1986 г.)

1. Времето, което не беше дошло
2. Божият огън и Силите Господни
3. Дяволът и неговите два крака
4. Салоните на Бялото Братство
5. Кой бе Учителят?

Х. ПОСЛЕСЛОВ / Д-р Вергилий Кръстев


ХI. КОСМОГОНИЯ И СЛОВО НА ВСЕМИРОВИЯ УЧИТЕЛ БЕИНСА ДУНО / студия върху Словото на Всемировия Учител от Д-р Вергилий Кръстев

1. Всемировият Учител Беинса Дуно и България
2. Всемировият Учител Беинса Дуно и българите
3. Всемировият Учител Беинса Дуно и славянството
4. Кой е Учителят?
5. Кой е Мировият Учител?
6. Кой е Всемировият Учител?
7. Космогонията на Словото на Всемировия Учител Беинса Дуно. Мировата Любов
8. Космогонията на Словото на Всемировия Учител Беинса Дуно. Космичната Обич
9. Исус Христос – Глава на Великото Бяло Братство
10. Всемировият Учител Беинса Дуно – Глава на Всемирното Велико Бяло Братство
11. Великият Учител Беинса Дуно и Космогония на музиката Му
12. Словото на Всемировия Учител Беинса Дуно в Школата на Всемирното Велико Бяло Братство
13. Школата на Всемирното Велико Бяло Братство


ХII. Библиотека “Житен клас”


СЪСТАВИТЕЛ И РЕДАКТОР
д-р Вергилий Кръстев

ГЛАВЕН СЪТРУДНИК И ПРЕДВАРИТЕЛЕН МАШИНОПИС
Марийка Марашлиева

КОМПЮТЪРЕН НАБОР
Екатерина Власякиева
Ирена Канинчева
Наталия Ангелова

КОМПЮТЪРЕН КОНСУЛТАНТ
Стефан Кръстев

София
1993


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ