НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

295. ПИСМО НА УЧИТЕЛЯ ДО ИЗГРЕВЯНИ

ТОМ 5
Алтернативен линк
Намерени са 4084 думи в 0 изречения за : '������������������������������������������������������������������' в текста.

295. ПИСМО НА УЧИТЕЛЯ ДО ИЗГРЕВЯНИ


„Привет на всички.

Мир, в който Любовта цари.

Светлина, в която Мъдростта обитава.

Свобода, в която Истината живее.

От Бога към Духа;

От Духа към душата;

От душата към ума;

От ума към сърцето. От всичко към човека - Синът Божи.

Мирът на вечното благо да бъде с вас!

От Седемструнната рилска арфа."

30.6.1931 г. /Свещения подпис/

Забележка: Поради големият обем на книгата не бяха включени още няколко раздела както и не бе поставено съдържание на книгата, за което се извиняваме на читателите.

Благодаря на онези, които дадоха своята лепта според своите възможности за издаването на том V: Марийка Марашлиева, Мария Арсова -София, Кина Стоянова - гр. Раднево, Жанета Йорданова Новакова - гр. Русе и Величка Няголова - Франция,

*

Съставител и редактор д-р Вергилий Кръстев

Глабен сътрудник и предварителен машинопис Марийка Марашлиева

Компютърен консултант от том I до том V Стефан Кръстев Предпечатна подготовка Величка Халембакова

Тираж том I, II, III, IV по 3000 броя.Том V по 2000 броя.

Печатницата изчислява книгопечата във валута - ОМ, поради което не е поставена цена на книгата и тя се определя допълнително съобразно курса за месеца.


Семейна идилия - съпрузи: Недялка и Михаил Тодорови. Деца: Славчо,

Мария Тодорова и Тодор.

Девойката Мария Тодорова - 1916 г.

Голямото семейство. Съпрузи - Михаил и Недялка Тодорови. Можду тях Владо - на 5 години, •тляво надясно: Станислав. Мария Тодорова, Христо - братовчед. Тодор Тодоров, Михаил и Тодор

(братовчеди).

фамилията - 1930 г. Димитър и Недялка Тодорови. Отляво надясно: Владо - син Мария-Рихи - съпруга на Станислав и Мария Тодорова.

Ученици от Богословското училище в Свищов - 1886 г. (виж "Изгревът", том

V. № 204, стр. 531).

Учителят на Черни връх (виж № 196, стр. БОО).

Семинаристи на Изфвва с Учителя - 1942 г. (виж № 202. стр. 624).

Разговори на Изгрева - 1942 г. Учителят разговаря с Боян Боев и Янка Симеонова, а Мария Тодорова на три

метра встрани очаква своя ред (виж №34, стр. 72).

Латвийци иа Рила (виж № 171, 172, стр. 445-446). Първи ред отгоре (прави): 1 Алвида, 2. Елена, 3. Учителят, 4. Пампоров, 5. Николай Калертс. Втори ред: 1. Мелита. 2. Амалия Вайланд. Трети ред: 1. Рождена сестра на Амалия, 2. 3. 4. Анна Мазурс с бялата рокля, 5. Емилия. Четвърти ред: 1. Озол,

2. Мариана, 3. Емма.

На път към художествената изложба: Мария Тодорова. Боян Боев и Учителят.

На Бивака • 1942 г. Мария Тодорова чато на Учителя приказка от Андерсен по негова молба.

До извора след оздравяваното, Рила, август, 1936 г. Мария (с такето) до Учителя, до нея на първия ред Николина Балтова. над нея с бялата шапка Стоянка Илиева, до нея Боян Боен.

Над Мария - Наталия Чакова.

Песни до извора - 1936 г. (след оздравяванет): Учителят, до него Мария Тодорова, а долу майката с двете деца е Стефка Няголова със синовете си Костадин и Светозар.

Първата разходка слод оздравяваното. Отляво надясно: 1. 2. Олга Славчева. 3. Веско Козарово. 4. Мория Пончева. 5. Катя Грива. 6. Николина Балтова, 7. Мария Тодорова.

8. Учителя, 9. Понка Белева.

Паневритмия на поляната над "Езерото на Чистотата". Рила. Борис Николов (с бялата рубашка), до него - Шиваров. Мария Тодорова (с бялата рокля и шапка), а до ноя Елена Андреева.

Рила, 1972 г. (салоните), Мария Тодорова и Борис Николов. Златната възраст в царството на сломените.

1  Имай повече неща отколкото посочваш, казвай по-малко отколкото знаеш (из „Крал Лир)


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ