НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ИЗГРЕВЪТ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

5.3. Музиканти и материали за музиката в поредицата „Изгревът"

Вергилий Кръстев ТОМ 31
Алтернативен линк
Намерени са 39276 думи в 0 изречения за : '������������������������������������������������������������������' в текста.

5.3. МУЗИКАНТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА МУЗИКАТА В

ПОРЕДИЦАТА „ИЗГРЕВЪТ"


5.3.1. Галилей Величков (21.XI.1911 - 3.XII.1985)

Виж „Изгревът", том I. (1. изд. 1993), с. 5-18, 21-68.

Виж „Изгревът", том I. (2. изд. 2011), с. 5-18, 23-79.

Виж „Изгревът", том IV, с. 127-137, 190-192, 205-211, 225-233.

Снимки на Галилей: Виж „Изгревът", том I. (2. изд. 2011), №1-16.

Виж „Изгревът", том XXII, № 65-66.

5.3.2. Мария Тодорова (21.II.1898 - 18.VII.1976)

Виж „Изгревът", том I. (1. изд. 1993), с. 109-231.

Виж „Изгревът", том I. (2. изд. 2011), с. 125-267.

Снимки на Мария Тодорова: Виж „Изгревът", том I. (2. изд. 2011), № 17-40, 35-38.

5.3.3. Мария Златева (20.III.1905 - 4.II.1996)

Виж „Изгревът", том I. (1. изд. 1993), с. 341-381. Виж „Изгревът", том I. (2. изд. 2011), с. 395-465. Снимки на Мария Златева: В „Изгревът", том I. (2. изд. 2011), №41-64.

Виж „Изгревът", том XXII, № 60-62. Виж „Изгревът", том XXV, №103-110.

5.3.4. Борис Николов (18.XII.1900 - 22.XII.1992)

Виж „Изгревът", том I. (1. изд. 1993), с. 382-414. Виж „Изгревът", том I. (2. изд. 2011), с. 466-500. Виж „Изгревът", том II, с. 244-265.

Снимки на Борис: Виж „Изгревът", том I. (2. изд. 2011), № 65-88, 90-91.

Виж „Изгревът", том XV, № 53-87.

Обърни внимание от том I. (2. изд. 2011), снимки № 85, 86, 87, особено № 86, и виж бележка към снимките на с. 810 и 812.

5.3.5. Николай Дойнов (18.XII.1904 - 1999)

Виж „Изгревът", том I. (1. изд. 1993), с. 492-507. Виж „Изгревът", том I. (2. изд. 2011), с. 582-598. Виж „Изгревът", том IV, с. 577-579.

Снимки на Николай: Виж „Изгревът", том I. (2. изд. 2011), №89-96.

Виж „Изгревът", том XV, № 53-143.

5.3.6. Нестор Илиев (1915 - 1986)

Виж „Изгревът", том I. (1. изд. 1993), с. 511-519. Виж „Изгревът", том I. (2. изд. 2011), с. 602-612. Снимки на Нестор: Виж „Изгревът", том I. (2. изд. 2011), №97-104.

Виж „Изгревът", том IV, № 12.

5.3.7. Елена Андреева (3.VIII.1899 - 2.III.1990, 23.45 ч.)

Виж „Изгревът", том I. (1. изд. 1993), с. 520-555. Виж „Изгревът", том I. (2. изд. 2011), с. 613-649. Виж „Изгревът", том IX, с. 154-159. Виж „Изгревът", том IV, с. 608-613.

Снимки на Елена: Виж „Изгревът", том I. (2. изд. 2011), № 105—128.

Виж „Изгревът", том IX, № 8-11, 15-43.

5.3.8. Вергилий Кръстев (21.III.1938 —)

Снимки на Вергилий: Виж „Изгревът", том I. (2. изд. 2011), № 39, 85-87.

Виж „Изгревът", том XV, № 49-51, 142-143. Виж „Изгревът", том XIX, № 32-35, 40-43, 58-59. Космогония и Слово на Всемировия Учител Виж „Изгревът", том I. (1. изд. 1993), с. 658-664 - „Великият Учител Беинса Дуно и Космогония на музиката Му".

Виж „Изгревът", том I. (2. изд. 2011), с. 765-772.

Песни на Учителят Дънов - приложения:

„Мирът иде"

„Идилията"

„Писмото"

Виж в „Изгревът", том I. (1. изд. 1993), с. 681-686. Виж в „Изгревът", том I. (2. изд. 2011), с. 817-824.

5.3.9. Драга Михайлова (27.XI.1910 - ?)

Виж „Изгревът", том IV, с. 332-333.

Снимки на Драга: Виж „Изгревът", том IV, №11.

Виж „Изгревът", том XXII, № 58 а,б,в,г.

5.3.10. Илия Узунов (18.XI.1905 - ?)

Виж „Изгревът", том IV, с. 301-305:

1. „Защо не се приложи Паневритмията в българските училища?" - с. 301-302

2. „Мелодията пристигна" - с. 303

3. Песента „Мирът иде!" - с. 303-305 Виж „Изгревът, том I. (1. изд. 1993), с. 681-682

Музика: Учителя Текст: Стоянка Илиева по редакция на Лиляна Табакова Виж „Изгревът", том I. (2. изд. 2011), с. 818-822.

5.3.11. Наталия Чакова (9.Х.1902 - 10.Х.1987)

Виж „Изгревът", том VI, с. 28-29, 38, 44-45, 54-55. Снимки на Наталия: Виж „Изгревът", том VI, № 33. Виж „Изгревът", том XXVI, № 21. Виж „Изгревът", том XXVIII, № 21-25, 42, 46, 47, 51.

5.3.12. Петър Камбуров (1.XII.1899 - 1969)

Виж „Изгревът", том VI, с. 184-185, 190, 211-212, 221. Снимки на Петър: Виж „Изгревът", том VI, № 38-39. Виж „Изгревът", том XXII, № 39-42.

5.3.13. Цанка Екимова (25.IX.1902 - 1984)

Виж „Изгревът", том VI, с. 246, 258-264, 269-272.

Снимки на Цанка: Виж „Изгревът", том I. (2. изд. 2011), № 90, 96.

Виж „Изгревът", том XV, № 77-78, 80-81, 84-95.

Виж „Изгревът", том VI, № 15.

5.3.14. Крум Въжаров (3.IV.1908 - 2.III.1991)

Виж „Изгревът", том VI, с. 351-354.

Виж „Изгревът", том XIX, с. 969-971.

Снимки на Крум: Виж „Изгревът", том VI, № 24, 34.

Виж „Изгревът", том XIX, № 50-63.

5.3.15. Станка Иванова Тотева (2.XI.1920 - ?)

Виж „Изгревът", том VI, с. 377.

Не бяха ми връчили снимки от нея. Не пожелаха.

5.3.16. Симеон Арнаудов (11.IV. 1904 - 1991)

Виж „Изгревът", том VI, с. 435-440, 450^53. Снимки на Симеон: Виж в „Изгревът", том VI, № 25

5.3.17. Райна Стефанова Георгиева (29.V.1909 - ?)

- съпруга на Симеон Арнаудов

Виж „Изгревът", том VI, с. 463-465.

Снимка на Райна: Виж „Изгревът", том VI, № 13

(Райна е в ляво в профил)

5.3.18. Маргарита Рангелова Стратева - Гита (16.VII.1910 - ?)

Виж „Изгревът", том VI, с. 580-581.

Снимка на Гита\ Виж „Изгревът", том VI, № 50 (със сестра й Кина).

Снимка на Кина: виж „Изгревът", том VI, № 14 - тя е в дясно.

5.3.19. Йорданка Димитрова Колева (10.1.1910 - 26.III.1993)

Виж „Изгревът", том VI, с. 598.

Снимки на Йорданка: Виж в „Изгревът", том VI, № 36.

5.3.20. Драган Петков (19.X.1910 - 21.VIII.1992)

Виж „Изгревът", том VII, с. 151-155.

Снимки на Драган: Виж в „Изгревът", том XXII, № 76 - Драган е в дясно с шапката.

5.3.21. Боян Златарев (14.XI.1908 - 22.V.1986)

Виж „Изгревът", том VII, с. 163.

Снимки на Боян: Виж „Изгревът", том VII, № 49;

Виж „Изгревът", том XVIII, № 44; том XXII, № 76.

5.3.22. Гради Минчев (22.VI.1912 - 12.VIII.1992)

Виж „Изгревът", том VII, с. 223.

Снимки на Гради: Виж „Изгревът", том VII, № 62.

5.3.23. Атанас Минчев (08.VMI.1914 - 29.V.1993)

Виж „Изгревът", том VII, с. 307-331.

Снимки на Атанас: Виж „Изгревът", том VII, № 63.

5.3.24. Иван Антонов (19.VIII / 1.IX.1899 - 29.X.1964)

Виж „Изгревът", том VII, с. 393-395.

Виж „Изгревът", том XIX, с. 974-980.

Снимки на Иван: Виж „Изгревът", том XIX, № 64-79.

5.3.25. Стефка Няголова /по мъж/ (1.XI.1903 - 19.II.1995)

Виж „Изгревът", том VII, с. 452-453.

Снимки на Стефка: Виж „Изгревът", том XXI, № 31-52.

Тя е Стефка Стойчева.

5.3.26. Йотка Младенова (22.V.1919 - 30.X.1995)

Виж „Изгревът", том VII, с. 484

5.3.27. Ангел Вълков (14.XI.1899 - 1985)

Виж „Изгревът", том VII, с. 552.

Снимки на Ангел: Виж „Изгревът", том I. (2. изд. 2011), № 129

5.3.28. Анина Бертоли (28.I.1912 - 2.VII.1989)

Виж „Изгревът", том VII, с. 660-661. Виж „Изгревът", том XXVI, с. 912-913, 948, точка № 30-32. Снимки на Анина: Виж „Изгревът", том VII, № 40 (първи ред вляво), 46.

5.3.29. Мариета Бертоли (28.VIII.1916 - ?)

Виж „Изгревът", том VII, с. 673-682.

Снимки на Мариета: Виж „Изгревът", том VII, № 34-37, 40, 45.

5.3.30. Стоянка Илиева (27.VII.1899 - 25.IX.1981)

Виж „Изгревът", том VIII, с. 32-35.

Снимки на Стоянка: Виж „Изгревът", том VIII, № 1-3, 45. Виж „Изгревът", том XXII, № 50-51.

5.3.31. Димитър Грива (30.XI.1914 - 24.II.1994)

Виж „Изгревът", том VIII, с. 206-217, 290-292. Снимки на Димитър: Виж „Изгревът", том VIII, № 10-14. Виж „Изгревът", том XXII, № 63.

5.3.32. Катя (Екатерина) Грива (16.IX.1902 - 9.VII.1974)

Виж „Изгревът", том VIII, с. 319-320, 324-325, 334-342. Снимки на Катя: Виж „Изгревът", том VIII, № 15-21; Виж „Изгревът", том XXII, № 63.

5.3.33. Мария Арсова (14.VI.1925 -)

Виж „Изгревът", том VIII, с. 350.

Снимка на Мария: Виж „Изгревът", том VIII, № 40.

5.3.34. Димитрина Антонова (25.Х.1898 - 30.Х.1976)

Виж „Изгревът", том VIII, с. 366-367, 383-384. Виж „Изгревът", том IV, с. 594.

Снимки на Димитрина: Виж „Изгревът", том VIII, № 21, 50. Виж „Изгревът", том XIII, № 122-123.

5.3.35. Веска Величкова (16.XI.1914 - ?)

Виж „Изгревът", том VIII, с. 494-497.

Снимки на Веска: Виж „Изгревът", том VIII, № 22, 51.

5.3.36. Виола Йорданова (Бауман по мъж) (29.03.1911 - ?)

Виж „Изгревът", том VIII, с. 522, 529-532. Къде ще бъде следващия Изгрев? (с. 522). Снимки на Виола: Виж „Изгревът", том VIII, № 52. Виж „Изгревът", том XXII, № 73-74.

5.3.37. Величка Няголова (27.VI.1941 - ?)

Виж в „Изгревът", том VII, с. 465-466.

Виж „Изгревът", том VIII, с. 534-535, 572.

Снимки на Величка: Виж „Изгревът", том XXI, № 28-30.

5.3.38. Юрдан Симеонов (06.III.1895 - 04.VIII.1969)

Виж „Изгревът", том VIII, с. 601-604.

Снимки на Юрдан (Данко): Виж в „Изгревът", том VIII, № 27.

5.3.39. Ружа Кисьова за майка си Ирина Кисьова и дедо си Хенрих Споуста

Виж „Изгревът", том VIII, с. 608-612.

Снимки: Виж „Изгревът", том VIII, № 12, 29, 30, 55-56.

Виж „Изгревът", том XXII, № 71-72.

5.3.40. Тодор Маринчевски (6 /19.II.1915 - ?)

Виж „Изгревът", том VIII, с. 616-622.

Снимки на Тодор: Виж „Изгревът", том VIII, № 33-34, 58.

5.3.41. Филип Стоицев (25.VII.1907 - 2001)

Виж „Изгревът", том VIII, с. 643-645, 649-652, 655-656, 659-660. Монография: „Музиката на Учителя и ние" - с. 661-690. Снимки на Филип: Виж „Изгревът", том VIII, № 28, 37-39, 59.

5.3.42. Жечо Панайотов (13.IX.1893 - 15.III.1984)

Виж „Изгревът", том XV, с. 50; с. 172-175. Снимки на Жечо: Виж „Изгревът", том XV, № 6-51.

5.3.43. Николай Дойнов (18.XII.1904 - 3.Х. 1999) Виж „Изгревът", том XV, с. 334-335.

За Паневритмията и Българския народ (с. 336-344). Снимки на Николай: Виж „Изгревът", том XV, снимки № 53-86.

5.3.44. Дора Карастоянова (7.III.1901 - 8.Х.1991)

Виж „Изгревът", том XV, с. 577-581.

За погребението на тялото на Петър Дънов (с. 581-583).

Снимки на Дора: Виж „Изгревът", том XV, № 96-143.

5.3.45. „Бистрица и бъдната Паневритмия": магнетофонен запис на Пеню Ганев от Вергилий Кръстев.

Виж „Изгревът", том XV, с. 888-890.

5.3.46. „Паневритмията - хармония на Духът чрез мелодия, текст и движение" от Николай Дойнов.

Виж „Изгревът", том XV, с. 911-918.

Снимки за Паневритмията: Виж „Изгревът", том XX, № 6-14, 47-53.

5.3.47. „Как да се запази чистотата на Паневритмията?" от Величка Няголова

Виж „Изгревът", том XV, с. 919-922.

5.3.48. „България гори, запалена от българи по плът, но чужденци и врагове по дух. България се разрушава"

Виж „Изгревът", том XV, с. 922-927.

5.3.49. Още за архива на Анина Бертоли при семейство Гобо

Виж „Изгревът", том XV, с. 928-930.

5.3.50. Пеню Ганев (4.Х.1897-16.V.1992)

Виж „Изгревът", том XVI, с. 71-72, 126-128; „С песните на Учителя" - Виж „Изгревът", том XVI, с. 113-152. „Приложения към песните" - Виж „Изгревът", том XVI, с. 153-196. „Окултна музика" - Виж „Изгревът", том XVI, с. 730-750. „Учителят за Паневритмията" - Виж „Изгревът", том XVI, с. 751-758.

„Бистрица и бъдната Паневритмия" - Виж „Изгревът", том XVI, с.788.

Снимки, направени от Пеню Ганев: Виж „Изгревът", том XVI, №1-96.

5.3.51. Песните на Величка Няголова

Виж „Изгревът", том XXI, с. 837-840, 970-973.

Снимки на Величка: Виж „Изгревът", том XXI, № 65-69, 73-75.

5.3.52. Песни от Елена Казанлъклиева

Виж „Изгревът", том XXI, с. 870-879.

Снимки за Елена: Виж „Изгревът", том XXI, № 77-80.

5.3.53. „Паневритмия от Беинса Дуно" от Светозар Няголов /

Виж „Изгревът", том XXII, с. 354-396.

Виж снимки от Паневритмията: Виж „Изгревът", том XXII, № 113-120.

5.3.54. Песните от съборите на Синархическата верига и кога се изпълняват

Виж „Изгревът", том XXII, с. 791-797.

5.3.55. Милка Периклиева (4.1.1908-22.XII.1976)

„Деветте упражнения на Учителя като гимнастически упражнения за малките юнаци." - Виж „Изгревът", том XXIII, с. 758-775.

Снимки на Милка: Виж „Изгревът", том XXIII, № 97-104.

5.3.56. Николай Дойнов - „Паневритмията"

Виж „Изгревът", том XXIII, с. 775-790.

Забележка: Това е историята на Паневритмията. Съставителят на „Изгревът" лично накара Николай Дойнов, той отиде при Милка Периклиева, разпита я за всичко, записа го и ние го издадохме в този том.

5.3.57. „Къде е Истинската Паневритмия?" от Вергилий Кръстев

Виж „Изгревът", том XXIII, с. 824-875.

5.3.58. „Исторически и политически личности, свързани с опитите за въвеждане на Паневритмията в българските училища (1939-1943 г.)" от Вергилий Кръстев

Виж „Изгревът", том XXIII, с. 878-891.

5.3.59. Весела Несторова (23.XII.1909-?)

За Музиката - Виж „Изгревът", том XXIV, с. 549, 592-594, 605-606,623-625, 632-633, 643-644, 647-648, 650-657, 662, 668-673, 679-682, 696-697,715-716;

Скица на „Изворът на Доброто" - Виж „Изгревът", том XXIV, с. 721, 724, 737-740, 751-753.

Пълномощно за издаване на спомените й - Виж „Изгревът", том XXIV, с. 780, 800-808, 812-813.

Авторски песни - Виж „Изгревът", том XXIV, с. 825-843 („Музикална библиотека Нова песен").

Скица на „Изворът на Доброто" - Виж „Изгревът", том XXIV, с.855.

Снимки на Весела: Виж „Изгревът", том XXIV, № 1-161.

5.3.60. „Дискусия за Паневритмията" от Вергилий Кръстев

Виж „Изгревът", том XXIV, с. 880-898.

5.3.61. Димитър Сотиров (1905 - 1997)

Виж „Изгревът", том XXV:

За 91 Псалом от 1912 г. и „Добрата молитва" от 1914 г. - с. 541, 585-586.

За Песнарката на Мария Тодорова - с. 530.

За Калудов - с. 522. /

„Кирил Икономов" - с. 589.

„Димитър Сотиров като музикант" - с. 588.

„Асен Арнаудов" - с. 589 и 13 Псалом.

„За музикантите" - с. 590-591.

„България и голата врана" - с. 649.

„Българското племе" - с. 707.

„България ще остане 300 000, но ще изпълни закона" - с. 807.

„Българското племе е Юдино коляно" - с. 807.

„Връх Мусала се равнява на духовния Синай" - с. 807.

„От връх Мусала ще се чуе гласа на Господ Саваот" - с. 807.

„Кои са слушателите при Учителя?" - с. 506.

Това са онези, които разпънаха Христа и викаха: „Разпни го!".

Снимките на Димитър: Виж в „Изгревът", том XXV, № 101-114.

5.3.62. Олга Славчева (8.III.1895 - 1967)

Виж „Изгревът", том XXVI:

Паневритмия от Асинета, т.е. от Олга Славчева. - с. 724-736 (сканиран документ).

Малката буболечка - с. 889-890, 894.

За Паневритмията от едно писмо - с. 912.

Малката буболечка не е съгласна - с. 946-947, в точките № 10-14.

Виж „Изгревът", том XXV:

История на песента „Писмото" и уставите. - с. 947-948, в точките № 19-26.

Снимките за Паневритмията. - с. 1007-1008.

5.3.63. Концерт-рециталите на „Изгревът" и тяхното създаване, от Вергилий Кръстев

Виж „Изгревът", том XXVI:

Сценарият, слушателите, фотоизложбите, певиците. Как се създават и провеждат концертите? Как се създават и провеждат концертите? - с. 1018-1031.

Как се създаваха песните на Учителя?

I Концерт от 31 май 2008 г. - с. 1026-1031.

II Концерт от 27 септември 2008 г. - с. 1031-1032.

Компактдисковете на концерт-рециталите от 2007-2009 г. - с.1033.

Списък на концерт-рециталите от 2004 - 2007 г. - с. 1034-1035.

Списък на концерт-рециталите от 2007 - 2009 г. - с. 1036-1039.

Архивните записи на Филип Стоицев. - с. 1039-1042.

5.3.64. Буча Бехар (1903 - 1978)

Виж „Изгревът", том XXVIII:

Музиката-с. 161-169.

Песните на Учителя - с. 191-200.

Движение и гимнастика - с. 200-206.

Паневритмия - с. 206-214.

Снимки на Буча: Виж „Изгревът", том XXVIII, №1-61.

5.3.65. Лиляна Табакова (1/4.I.1906 - 1.IV.1995)

Виж „Изгревът", том I. (1. изд. 1993):

„Талисманът на оперната певица Лиляна Табакова" от Мария i Тодорова-с. 199-201.

„На Изгрева няма примадони - има ученици" от Мария Тодорова -с. 201-204.

Виж „Изгревът", том I. (2. изд. 2011), с. 230-231 и с. 231-233.

„Певицата Лиляна Табакова" от Борис Николов. - том I. 1993, с. 391-392; том I. 2. изд. 2011, с. 475-476.

„Песни на Учителя, дадени чрез Лиляна - Цветана Табакова" от Борис Николов. - Виж „Изгревът", том II, с. 248-252.

Лиляна Табакова: магнетофонен запис от Вергилий Кръстев. -Виж „Изгревът", том IV, с. 595-600.

Снимка на Лиляна: Виж „Изгревът", том XXII, № 31.

Забележка:

1. Проучете добре посочените страници, за да се запознаете с проблема Лиляна Табакова.

2. Аз съм работил с нея 6 месеца и съм записал 40 часа магнетофонен запис. Този запис е прехвърлен от ролки на 40 касетки от 1 час. Бяха предадени на Марийка Марашлиева, и тя месеци наред ги прехвърли на машинописен текст. После бяха въведени на компютър и бе направена разпечатка на листове хартия, и бе направена корекция. Един час разговор се равнява на 15-20 страници машинописен текст.

Разбирате ли какво означава този труд? Да не мислите, че с нея бе лесно да се работи? Напротив - бе невъзможно! А около нея кръжеха хора, които нарочно ми пречеха.

3. Проучете много добре материала от „Изгревът", том IV, с. 595-600, за да се въведете в проблема, който е описан през 1995 г. и отпечатан. А сега е 2014 г. Работил съм с нея от месец декември 1990 г. до края на месец март 1991 г. Накрая тя си поиска обратно материала и аз го върнах с протокол - с. 597-598. И то под въздействието на онези, които я заобикаляха като доброжелатели.

4. Онези, които попречиха нейния архив да дойде при мен, бяха Благовест Жеков и Петър Ганев - с. 600.

Накрая архива й бе прибран в мазето на Петър Ганев към 6 месеца. И там стана някакво наводнение, и той бе намокрен. После го предадоха в „Белата къща" на Райна Калпакчиева, и там престоя към 15 години.

5. Имаше една невероятна случка! Лиляна Табакова бе решила да ми предаде нотната си тетрадка с оригиналните песни на Учителя да я преснемам на ксерокс копие. В замена на това, аз извадих своя паспорт -личен документ и го сложих на масата пред нея.

В това време в стаята влиза Благовест Жеков, вижда и чува всичко, и казва на Лиляна: „Няма да му го даваш. Аз ще го препиша." Тя имаше доверие в него - погледна го и не ми го връчи. След 1 месец го срещам пак там и го запитвам: „Преписа ли нотната тетрадка на Лиляна?" - „Не съм." - „Защо ми попречи тогава да я преснема?" - „Нарочно! - Тя не трябва да идва при теб." - „Нали видя, че само аз съм работил с нея? Тя допусна само мен. Защо ми попречи?" - „Нарочно!"

Това бе март 1991 г., а сега сме 2014 г. Разбирате ли какво означава това? А през 1995 г. организира акция срещу мен. Виж „Изгревът", том lV, с. 615.

6. Оригиналната тетрадка остана при Петър Ганев и Божанка Кралева. Правех много постъпки при тях, занесох им пълномощното от Лиляна и записа на нейния глас. Видяха, чуха, но не ми дадоха тетрадката. Не знаят къде са я сложили. И толкоз.

7. През това време аз издадох „Изгревът", том XVI и XVII за баща му Пеню Ганев. Съдействувах му в концертите, които изнасяше. И накрая направих 3 концерт-рецитала за Пеню Ганев през 2011 г.:

• На 29 май 2011 г.

• На 24 септември 2011 г.

• На 26 ноември 2011 г.

И трите са качени на интернет страница: http://www.izgrevat.com

Предадох му към 30 снимки с формат A3 - (40-45 см.) от баща му за Учителя и Школата Му, направени от Пеню Ганев, за да ги показва на публиката при неговите концерти в провинцията. Но накрая нямаше никакъв резултат. Не ми предадоха тетрадката.

7. Към 2014 г. всички материали за Лиляна Табакова са приготвени, вкарани са в компютъра, направена е корекция и ще бъдат към 2 тома от „Изгревът".

Но те чакат вече към 20 години, понеже не ми се предава тетрадката с нейните записани от нея песни на Учителя. Без тях не мога да ги издам. Това е. Чакам намесата на Лиляна и на Небето. Ще се чака. А докога? Бог знае до кога.

8. В „Изгревът", том II, с. 248-252 Борис Николов много точно дава своите доводи, че песните, които са представени и записани от Лиляна, са песни на Учителя. Проучете я добре.

9. В „Изгревът", том I, с. 199-201 и с. 201-204 Мария Тодорова много добре е разказала всичко, което трябва да се знае. Отново казвам - проучете го добре. Сегашните и предишни музиканти не знаят това. Те отхвърлиха „Изгревът" и се подписаха срещу него. Виж „Изгревът", том IV, с. 614-642.

10. В „Изгревът", том I, с. 391-392 Борис Николов също разказва с каква трудност са се сблъскали, когато е трябвало да работят с Лиляна Табакова.

11. Когато се публикуват двата тома от „Изгревът" за Лиляна Табакова, ще бъдете изумени от предателството, което сега го имаме към нейните материали. Няма го човекът, който да предаде нейната тетрадка. А без нея не може да се издаде. И затова се чака от 1990 до 2014 година. Пресметнахте ли, че това прави цели 24 години? Ще се чака.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ