НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ТЕКСТОВЕ И ДОКУМЕНТИ ОТ УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Формули 203 - 219 Създание ново

Молитвена хранилница 2009г.
Алтернативен линк

Формули

„Създание ново"

II Кор. 5:17


формула 204

Магическа формула за четирите посоки на света, дадена на връх Мусала на 11 юни 1926 г.

Обръщаме се на юг и произнасяме:

Да се възцари добродетелта и да се разпръснат
всички лоши мисли в света!

Обръщаме се на изток и произнасяме:

Да се възцари Божията правда в света и да изчезне
всяка неправда от живота ни!

Обръщаме се на север и произнасяме:

Да се възцари Божията истина в живота ни и да
изчезне всяко робство от душата ни!

Обръщаме се на запад и произнасяме:

Да се възцари Божията мъдрост във всичките прояви
на живота ни и да изчезне злото от нашия път!

Обръщаме се на изток и произнасяме:

Да царува Господ и да се слави Господ във всичката
Своя любов, мъдрост и истина!
Да се възцари Господ в Своята любов, в Своята
мъдрост и в Своята истина!
И да свършим всичко за Славата Божия на земята!

Амин.

формула 204

Остани с нас тази вечер!

Така кажете сутрин на първия лъч.

формула 205

Любовта ме озари,
душата ми разшири,
духа ми укрепи
и благост в мен всели.
Ще стана светъл и ясен като слънцето.

формула 206

При посрещане изгрева на слънцето трябва да се свържем съзнателно с него, за да могат силите му да протекат през нашия организъм, формулата се произнася и когато изложим гърба си на слънчевите лъчи.

Господи, благодарим Ти за свещената енергия на Божествения живот, който ни изпращаш заедно със слънчевите лъчи. Живо чувствам как той прониква във всичките ми органи и навсякъде внася сила и живот, и здраве. Той е израз на Твоята любов към нас. Благодаря Ти!

формула 207

При пристигане на планинско място казвайте:

Добри и светли същества, пазители на това място,
приемете ни на гости при вас и нека Божието
благословение бъде над нас.

При напускане на мястото се казва:

Добри и светли същества, пазители на това място,
благодарим ви за гостоприемството. Останете си с
мир и нека Божието благословение бъде над нас.

формула 208

При изгрев обърни поглед навътре и кажи:

Господи, благодаря Ти, че има праведни хора в света, за които слънцето изгрява. Щом за тях изгрява, и аз ще се грея на него.
Слънцето ще ме изведе на спасителния бряг!

формула 209

При объркване и психическо натоварване иди да видиш как изгрява слънцето. Ако небето е чисто, без никакви облаци, ще знаеш, че твоята работа ще се оправи. Като поемеш чистия въздух, кажи:

Моята работа ще се оправи.

Когато светлината те озари, кажи:

Всичко в природата ми говори, че моята работа ще се оправи.

формула 210

Аз искам моето сърце да бие ритмично, да се слее с пулса на слънцето и правилно да изпраща енергията си по цялото тяло, по целия организъм, както слънцето изпраща енергията си по цялата слънчева система.

формула 211

Аз и с ума си мога да върша моите работи в съгласие с живата природа.
Аз и със сърцето си мога да върша моите работи в съгласие с живата природа. (три пъти)

формула 212

Господи, благодаря Ти за магнетичната сила на земята, произведена от слънчевите лъчи, която отправям към малкия си мозък, за да се разпръснат всички отрицателни сили в мен.

При тази формула се застава в разкрачен стоеж, тялото се навежда напред и се прави обхващане с ръцете, като дланите са обърнати нагоре и дясната е под лявата. После тялото се изправя, а ръцете минават зад тила, без да са се разделяли, така че дясната длан попада върху лявата. Казва се още:

Господи, подмлади и обнови всяка клетка в моя организъм.

А когато се произнася следващата формула, ръцете се разтварят встрани с длани, обърнати надолу. После отново с леко приклякване ръцете се изнасят нагоре под наклон 45 градуса, а дланите са напред.

Обгърни ме, Господи, с Твоята диамантена мантия, отстрани от мен всички отрицателни сили. Прави се три пъти.

формула 213

Всичко, каквото Бог е вложил във вселената, благото, което Бог е определил за нас, да дойде и да се реализира в нашата душа.

формулата се произнася три пъти, като ръцете с допрени длани са насочени към слънцето. Представяме си, че обхващаме в кръг всички планети в установения им ред (Вулкан, Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, Хано). След това, пак с ръце към слънцето, се казва:

Амин, тъй да бъде!

формула 214

(1) Светлина за ума.
(2) Топлина за сърцето.

формулата се произнася три пъти с подвижен ритъм. При произнасяне на (1) десните крак и ръка се изнасят настрани едновременно, а при (2) — левите крак и ръка.

формула 215

Сутрин като видите, че слънцето е червено, кажете:

Желая сърцето ми да бъде пълно с любов!

Когато го видите светло, кажете:

Желая умът ми да бъде пълен с истина!

формула 216

формула за възприемане на прана.

Господи, аз искам моите ръце да бъдат поляризирани и да възприема любов и мъдрост от великия склад на природата.

Господи, искам да възприема доброто, тази съединителна връзка, която служи между всички хора на земята.

При произнасяне на тази формула ръцете се изнасят напред, като загребват. Когато се казва „аз искам моите ръце да бъдат поляризирани",ръцете се свиват към гърдите, дланите се затварят. А когато се казва "между всички хора на земята",ръцете се изнасят напред и дланите се разтварят. Накрая благодарете така:

Благодаря Ти, Господи, за това голямо благо, с което си ме удостоил.

формула 217

Сутрин, когато изгрява слънцето, кажи си:

Както изгрява слънцето на земята и дава живот и радост на всичко живо, така да изгрее в мен Божието слънце на любовта, мъдростта и истината и да възрастнат всички добродетели в мен.

Обърни се към слънцето и му кажи:

Носи поздрав на моя Баща и Му кажи, че от днес ние сме готови да възстановим хармонията, която сме нарушили Благословен Господ Бог наш, който е изпратил слънцето да се ползваме от неговата топлина и светлина.

формула 218

Сутрин за известно време поставяйте пръстен със скъпоценен камък съответно на всеки пръст и казвайте:

Искам да дам ход на Божественото в себе си,      палец

да бъда благороден,   показалец

справедлив,    среден

музикален, със стремеж към красивото   безимен

и да се отнасям добре към хората. кутре

формула 219

Сутрин направи 20 вдишки и кажи 20 пъти:

Господи, вярвам в Тебе!

Повдигай субективния си ум по-горе от обективния. През лявата ноздра се приема магнетичното (слънчево) течение, което има връзка със слънчевия възел, а през дясната се приема електрическото (лунно) течение, което има връзка с главния мозък.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


НАГОРЕ