НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ТЕКСТОВЕ И ДОКУМЕНТИ ОТ УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писма до Мария Казакова - 1906

Всемировият Учител Беинса Дуно и Велико Търново - том 1 (1900-1913г.)
Алтернативен линк

София, 28.I.1906 г.

Люб. сестро М. Казакова, Получих Вашето отворено писмо и записа. Имам да привърша една надлежаща работа и след нея мисля да посетя Търново, понеже се пада на пътя ми.

Учете се да разбирате Господните пътища, те са най-добрите. Работите, както се нареждат от Великия Промисъл, така и трябва да станат. Господ е винаги при Вас. Радвайте се на присъствието на Неговия Дух.

На Юрдана не й се сърдете. Всякой според разбиранието си. Времето и опитът учи хората. На първите человеци мястото беше много подобно, но те им се поревнаха големи работи, да са богове и станаха богове, но оголяха. Где знаете, че това е за Ваше добро? Вий има на много неща да се учите, а така също и Юрдана. Бог всички люби и всяко едного води по особен път. Високи са Неговите мисли и неизследими Неговите пътища. В тъмнината се създава виделина. В хаоса — порядък, в ада — спасение. Той е Господ, благословен от всеки. Мъртви въскресява, грешни спасява, болни изцелява. На слепите дава зрение, на хромите — крака. Които чакат Господ, тяхната сила ще се възобнови. Никога няма да се посрамят уповающите на Него. Само Той е вседостатъчен да Велика мелодия. Тогава щяхте да забравите дреболиите на тоя живот, грижите, тревогите, които постоянно ви спъват. Тогава не щяхте да забранявате на децата да идват при техния Учител. Може ли задоволи гладните и жадните. Само Той е, Който просвещава человешките умове и сърца. Прочее, бъдете съвършени както е и Отец Ваш. Животът има двоевелико предназначение. Бъдете и слушатели, и творители на Истината. Онзи, Който Ви ръководи, знае кое е добро за вази. Да се просвети человешкия род. Това е задачата на Небето. Да се научиш да живееш добре. Това е тяхното желание.

Ваш верен: П.К.Дънов


* * *

София, 7.ІІ.1906г.

Люб. сестро М.Казакова, За портретите г-н Граблашев ще Ви пише каква сума да внесете. Нищо да не помрачава вярата Ви! Силата на добрите хора се показва във време на изпитите. Аз ще уредя разбърканите работи. Вий трябва да се учите, знанието не се добива лесно. Пълното съобщение с небето е постижимо само при чистите сърца. Ползувайте се от добрите уроци. Вас и малки неща могат да Ви спънат. Силата е в Духа, не в нас.

Ваш верен: П.К.Дънов


* * *

София, 21.ІІІ.1906 г.

Любез. сестро М. Казакова,

Писмото Ви получих. С днешната поща ти пращам и исканите портрети. На сестра Недялкова кажи: Има два пътя, отворени за сина й: или да му пратят пари да се върне при тях, или да му пратят пари да иде в Съединените Щати, гдето условията са по-добри, гдето може да влезе в някое училище след време да следва и да изучи някое занаятие. Виждам, тя й е много жалко за неговите страдания, но от тях може да излезе велико добро за неговото своенравно сърце. Малкото зло се предпочита пред голямото. Ако тя да можеше да вижда ясно Божиите съдби и благи намерения, не би падала в маловерие. По-малко Любов ли има Вечният Баща? Благият Наш Небесен Баща е Велик и непостижим във всичко. Всички бъдете благодарни на това, което Той отрежда.

Животът не е само тук. Тук е начало, там е завършването. Да бихте знаели, да бихте винаги изпълнявали Волята на Този Благ Отец, колко щастливи щяхте да бъдете, каква неизказана радост щяхте да притежавате. Целият свят за вас щеше да бъде една Велика мелодия. Тогава щяхте да забравите дреболиите на тоя живот, грижите, тревогите, които постоянно ви спъват. Тогава не щяхте да забранявате на децата да идват при техния Учител. Може ли милостивото Око на Благия Баща да гледа към вас другояче. Станете достойни за тая Любов. В Любовта е изпълнението на закона, в нея е вечният живот. Който Люби Бога, пребъдва в Неговата душа. Трябваше отдавна да научите езика на Небето.

Мир Ви оставям, Моят мир Ви давам.

Ваш верен: П.К.Дънов


* * *

Русе, 30.VI.1906 г.

Л. М. Казакова,

Пристигнах. Поздравете всички. Градете добре, за да се благословят трудовете Ви. Схващайте дълбокия смисъл на живота. Първата стъпка, която днес вземате, гледайте да е здрава. Само доброто, истината, правдата и Любовта преживяват всичко. В тях е вечният живот.

Ваш: П.К.Дънов


* * *

Варна, 16.VIIІ.1906 г.

Да не отпада сърцето ти, нито да се колебай душата ти. вярвай в Мене и в Отца и всичко ще изправя за тебе. Няма да остане трудът ти без Моята заплата. Бъди образ по сърце и душа на Твоя Отец. Благост искам, веселие и ясност на ума.

ТВОЙ ПРИЯТЕЛ

ИСУС

(Свещения подпис)


* * *

София, 11.ІХ.1906г.

Люб. Сестро,

Животът е училище, в него много добри уроци са потребни. Всичко, което се отрежда отгоре, има своето предназначение. Покажете чрез своето разумно търпение любовта си. В Любовта няма роптание и недоволство. Как е прекарал Вашият Господ своя живот на Земята? Той е бил преследван, охулван и като агне на заколение не е отворил устата Си. Слушайте Ме, Аз ще Ви изведа на видело. Бъдете готови да прощавате обидите, които Ви правят окръжающите, те го правят това от незнание, не го правят те на други. Най-после, съсредоточете се в себе си, вглъбете се в своя душевен мир. Това са человеци, помежду които живеете. Научете се да ги любите. Ако е въпрос за къща, всякъде може да я намерите. Къщите се освещават от хората, а не хората от къщите. Ако Ви гонят от едно място, идете на друго, що от това. Не се дръж в буквата, но в Духа. За в бъдеще моли се за всички, това е Волята на Отца. Мир, Любов, Благост, Търпение, Вяра. Ти трябва да Ме слушаш, защото само тогава ще изплаваш. Ти знаеш, че колкото пъти си се отклонявала от Моите добри съвети, си пострадвала.

Ваш верен: П.К.Дънов


* * *

София, 21.ІХ. 1906 г.

Любез. сестро,

Всичко, каквото Господ отрежда, е добро. Царува Господ, весели се земята, радва се всяка душа. Нишката на Божията Любов не може да се скъса от никого. Вечността не бърза. Небето не се смущава, надеждата не се обезсърчава. Духът не престава. Вашата вяра, вашата надежда, вашата Любов се опитва. Доброто семе добър плод ще принесе. Господ ще изведе своето стадо. Той ще въздигне всичко. Зад всичко се крие Божието благословение.

Щом желае г-жа Недялкова да остави сина си при вази, приемете го. Ако с вяра работиш, ще приемеш.

Моят поздрав на всинца ви.

П.К.Дънов


* * *

София, 28.XI.1906 г.

Любезна С. М. Казакова,

Получих Вашето писмо навреме. Положението на работите Ви стоят ясно пред мен. Вий добре сторихте най-после, че взехте в съображение, че по-добре да си излезете при стечението на особените обстоятелства и да направите едно добро и на себе си, и на Стефанка. Това трябваше така да стане, да придобиете един Божествен урок, че не са Божествените пътища человешки пътища и Неговите мисли — человешки мисли. Вие се бяхте страстно привързали в омайната Аладинова лампа и мислехте с нея да възкресите старата столица. Колко работи има да учите още. Евреите едно време така мислеха за своя храм, но опитът ги научи, че Господ в храмове и къщи, направени от камъни и кал, не живее, но в души чисти и святи. Чрез тях се освещават външните неща. „Ще се заселя в тях.“ — Ето где трябва да обърнете вниманието си: дали тия храмове са от стени, измазани и осветени, и къщите ви - пригодни за живеене. Дали спазвате основните хигиенични правила. Небето е еднакво взискателно спрямо всички. Божествените пътища са неизменяеми. Всякой, който върши Неговата Воля, Му е благоприятен.

Сега слушай добре и внимавай добре. Моята дума на две няма да стане. Аз съм решил да туря край на всички разпри. И кога дойде време да се гледат сметките, всякой ще приеме своето. Моята душа се отвръщава от злото. Използувайте времето — дните, които ви са дадени да преживеете, са дни на благодат. Не злоупотребявайте с Божието дълготърпение и не пренебрегвайте Божията милост. Вий трябва да сте изпълнени с признателност, че сега Бог ви е изпратил на земята и че ви е облякъл с дрехата на живота, да се радвате и веселите на всичките Негови дела. Какви богатства лежат скрити в дълбините на вашите души, а вие още не съзнавате това. Този свят е създаден за добрите хора и те ще го наследят най-после. Развивайте умовете си, упражнявайте сърцата cи в добро и душите си — в святост и духът ще благоволи във вас. Погледнете на птиците небесни, обърнете внимание на пчелите и земете пример. Най-после, не е ли за ваша полза да се позамислите дълбоко в себе си. Не е полезно человек постоянно да се самоосъжда. Потребно е да се изправя пред себе си, пред Бога, Който внимава на постъпките му. Не е приятно лозето да ражда кисело грозде, добро е да роди сладко. Най-после, надявам се вий ще решите да затворите всичките прелези, да се обградите и си поправите главните входове, и да поставите стражите на мястото им. Мен ще ми е приятно вий да ходите в пълнота, свобода и права, които ви са дадени отгоре. И никой от вас да не нарушава свободата и правата на другиго. Живейте в Мир и бъдете умни, да няма нужда да ви управляват с юзди и бодли. Най-после, бъдете словесни паметници. В доброто има по-голяма сила, отколкото в злото. В Любовта — по-голяма, отколкото в омразата. Бъдете справедливи към всички.

Моят сърдечен поздрав на тебе, на Елена, Костадина и всички други приятели.

П.К.Дънов


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА


НАГОРЕ