НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ТЕКСТОВЕ И ДОКУМЕНТИ ОТ УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

13 август 1911 г., събота

Страници из духовната биография на Българите- Том 1
Алтернативен линк

13 август 1911 г., събота


Сега ще ви говоря върху думите: ИСТИНАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ. Целта на човешкия живот не е само в развитието на душата, но и в придобиването на свободата, която душата е изгубила, следователно свободата е цел. Ако има нещо, от което сега пъшкаме, то е робството, което ражда тъмнината. Сега всички говорят за свобода, всички се стараят да я придобият, даже някои искат придобиването й чрез острието на ножа." При все това обаче всички не са я придобили. А Христос казва: Истината ще ви направи свободни".


Свободата е едно качество на душата, което тя иска да си възвърне една първоначална сила, от която тя се е развързала и е изгубила нишката. И вследствие на тази загуба душата е потънала в материалния свят, който е синоним на страдание и изпитание. И така, за да бъде човек силен, той трябва преди всичко да бъде свободен.


Свободата ли произтича от силата, или силата от свободата? Силата произтича от свободата и е само едно средство за придобиване на свободата. Що е свобода? Да бъде човек свободен, значи да не прави никакъв грях. Да бъде човек свободен, значи да не допуска в себе си никаква лоша мисъл. Да бъде човек свободен, значи да не създава никакво лошо чувство в своята душа. Да бъде човек свободен, значи да не допуска в душата си съмнение. Да бъде човек свободен, значи да има абсолютна любов към Бога, който го е родил. Това са атрибутите на свободата. И само по този начин тя може да се задържи у нас и да създаде онази мощна сила, която ние сега търсим. В този път на придобиване на свобода Истината е посредницата тя е ръководителят, който може да изведе душата към мястото на свободата, да я изведе до извора, от който душата винаги може да се ползува...


Истината е метод в Божествената икономия, чрез който се изправят всички грешки на миналото. В Истината се крие силата, която може да разедини злото от доброто и да развърже връзките, с които човек е свързан. Истината е която може да даде на човека знание и мъдрост и да свърже човека с Божествената любов. Когато вие схванете по този начин Истината, тя ще даде на душата ви онази вътрешна пълнота, от която тя се нуждае. Само Истината е, която внася в душата мир и спокойствие. Когато човек знае причините, от които известни последствия са произлезли, той вече не се безпокои, защото може всички да провери. Поставете например едно дете в тъмнината и то ще започне да се страхува, защото няма как да види обстановката на нещата около него.


И адът не е нищо друго освен липса на Истината. Където Истината я няма там е ад. Там е вечното безпокойство, вечната тъмнина, защото Истината е единствената сила, която усъвършенствува и въздига човешката душа. По този начин стават ясни думите на Христос: Аз съм Пътят към Истината в този живот. Истината е центърът и Христос казва: Аз съм Пътят към тази Истина, която може да ви направи свободни. Аз съм тази Истина, Аз я призовавам в света и живея в нея. Значи Истината е вратата за влизане и излизане от материалния свят в Духовния и от Духовния в материалния. През нея всички влизат и излизат.


За мнозина от вас тези думи не са живи, но те ще оживеят, когато призовете Истината на помощ и тя започне да действува във вашия ум. И ако искате да знаете дали Истината е във вас, запитайте се дали имате мир в себе си и дали не се колебаете. това е мерилото. Истината не е нещо, което се натрапва. В един миг тя се явява и изчезва. При най-малкото неразположение тя се оттегля, а когато отново дойде, ние се успокояваме, обстановката на нашата работа става по-ясна и вече не се плашим от бъдещето. Вие питате какво ще бъде вашето бъдеще. На този въпрос може да ви отговори само Истината. Призовете я и тя ще ви каже какво ще бъде вашето бъдеще. Вие сте написана книга и като прочетете това, което е написано у вас, ще си припомните вашето минало и вашето бъдеще.


Ако искате да знаете какво е било миналото ви и какво ще бъде бъдещето, призовете Истината и тя ще ви обясни. Коя църква е по-добра, кой народ е по-добър, кой човек е по-добър? Призовете Истината и тя ще ви каже. скърбите ли призовете Истината и скръбта ви ще изчезне. Истината е нещо живо, тя е Бог, Който твори и създава и Който иска доброто на всяко свое създание. Когато у вас дойде страданието, Любовта може да ви утеши, но само Истината може да ви направи свободни, да ви доведе при Бога, като даде правилната насока на вашето бъдеще. Истината това е Любовта, която се проявява в духовния свят: Истината това е Бог, Който се проявява между духовете. Туй не е много трудно да се разбере, защото няма нищо по-лесно на света от това да призовете Истината. И то е толкова лесно, че дори малките деца го знаят. И така, ако искате да разрешите въпросите, които са при чинили вашите страдания, призовете Истината, която ще ви ги разясни подробно и обстойно, като ви упъти и опази от бъдещи грешки.


В света има два вида хора: едните са способни да знаят Истината, а другите не. Вие виждате, че когато водните капки падат върху канарите, те отскачат, но когато паднат върху рохкава земя, те попиват. Така е и с Истината. Когато отива у хора, които не я възприемат, тя образува светлина около тях, но вътре в тях е тъмно. А за тези, които я възприемат, навсякъде е светло. Трябва да пуснем Истината да влезе в живота ни. Един човек, който служи на Бога, трябва да пусне Истина та в себе си, да постави себе си на съд и да не се щади. И когато в душата ни остане един малък грях, ще ни бъде мъчно, също както когато в окото влезе прашинка, която може да предизвика истинска тревога в организма. Когато не възприемате изцяло Истината, няма да ви върви нито в Духовния, нито в материалния свят. Както виждате, аз свързвам и материалното облагодетелствуване с възприемането на Истината.


И още едно важно нещо трябва да знаете, а то е, че краят на работата е важен, а не началото. Може да започнете зле, но ако свършите добре, само тогава работата ви се приема. По-добре е да се върнем към Бога като послушни слуги, като послушни чада, които са готови да искат от Бога да им прегледа сметките. Да се стремим всеки ден към Него, като се уединяваме и го търсим с цялото си същество. Ако така действувате, аз ще ви помагам. Мнозина искат моята помощ, но не действуват в съгласие с мене как тогава да им помагам? Затова искам най-напред да дойде Истината между Веригата, да има не само привидно, външно съгласие, а пълно, вътрешно съгласие между членовете.


Ние сега сме в съгласие, защото Господ ни е осигурил тук на събора и храната, и всичко, от което имаме нужда. Щом се разотидем обаче, всеки се скрива в своята черупка. А трябва да имаме вяра, защото светът черпи от нас. Нужно ни е да притежаваме Истината заедно с един свят, който да ни служи като опорна точка в живота, а не да имаме страх, защото страхът е за грешните хора, а добрият човек трябва да бъде благоразумен. Затова вложете сега у вас мисълта, че може да направите много неща. Вие казвате, че само ако сте царе и разполагате с войска ще може да направите нещо. Но като имаме около нас сега царе, защо не виждаме да правят нещо? Даже ако сте министри, ще измените направлението си и ще гледате да бръкнете в някой джоб, а като царе ще наложите данъци...


Има нещо у нас, което ни липсва, а то е, че нямаме сол. А трябва да имаме. Съвременните хора са се обезсолили, защото са изгубили Истината в себе си а знаем, че които се обезсолят ги изхвърлят навън, за да бъдат стъпкани. Сега Истината е киселината, която трябва да реагира в нас, за да причини осоляване. Които изгубят Истината и останат без Бога, тях ги изнасят навън, за да не засмърдят.


Следователно причината за падението на човешките души е, че те са изгубили на Небето Истината. Затова мисията на Христос е да осоли. А човек, под когото не влезе огън, не може да се осоли. Страданията в живота са едно кипене, в което се извършва реакцията, причиняваща осоляването на човешкия дух. Така че сега трябва да ви посолим, но някои от вас казват: Нека поспрат малко страданията. Не, тази реакция трябва да стане, и то да стане напълно, изцяло само до половината няма полза. И ето, сега Христос ви, пита: Мога ли да ви осоля, ако вярвате в мен? (Всички отговарят: Може!) Тогава вярвайте в това и Той ще ви осоли. Ако искате да уплашите един дявол, турете сол. Но ето какво ви пита Христос: Мога ли да ви съдействувам, мога ли да ви изведа в безопасност? Ще се доверите ли на това мое ръководство с цялото си сърце? (Всички отговарят: Може, може, доверяваме се!) Щом така отговаряте, Христос казва: Ще ви изпитам.


Главното е да гледате да укрепнете вътрешно, да имате мир, спокойствие, силна вяра, силна любов и Истината да е с вас. Тогава лесно се говори с духовете няма нищо по-лесно от това. Радостта, омразата, страхът докарват все един и същ резултат. Не бива да се страхувате, защото колкото повече се страхувате от едно нещо, толкова по-сигурно е, че тъкмо то ще ви сполети...


На зададените въпроси г-н Дънов отговори:

Сатаната (лукавият) работи с ума ни, а духовете, които са изпратени от Него и идват при нас, работят в сърцето. Мисълта е формата, а желанието е съдържанието. Когато в някое искане или отправена към Бога молитва вземат участие заедно умът и сърцето, тогава на такава молитва непременно се отговаря. А ако на някоя молитва не се отговори, то е защото е била произнесена само от сърцето или само от ума. Еволюцията е правилна и успешна само когато сърцето и умът, душата и духът действуват в съгласие. Настройка и концентрация с ума и сърцето в молитва това е, което се изисква от всички вас.


През тази година гледайте да снемете излишния товар, който тежи върху вас, и в моменти на съмнение, материално притеснение и пр. започнете да размишлявате и кажете: Ако Господ е искал да нося този товар, иде го нося и донося, ако не мека товарът ми се отнеме..., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ