НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ТЕКСТОВЕ И ДОКУМЕНТИ ОТ УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

10 август 1911 г., сряда

Страници из духовната биография на Българите- Том 1
Алтернативен линк

10 август 1911 г., сряда


Бъдете верни на своето призвание. Отец мой ще превърне всичко във ваше добро. Имайте пълна, съвършена вяра в Отца на Виделината, от Когото произтичат всички блага на земята. Отец, Който ви е пратил на земята да се учите в послушание, желае да растете в Неговата Истина. Тази Истина ще ви направи свободни. В тази Истина Аз пребъдвам, както и вие пребъдвате. Помнете скърбите, това е Божията вдигаща се ръка за вас; мъчнотиите, това са Божиите Благословения, които ви се пращат. Отец Мой ви люби, бъдете и вие подобни нему. Той е благ и дълготърпелив към всички, старайте се и вие да следвате неговите пътеки. Любовта това е Животът.. Тя е вътрешната връзка на Небето, която ражда здраве, щастие и блаженство. Волята на Отца е вие да бъдете здрави духом, да бъдете щастливи по сърце, за да придобиете блаженството на живота.


Вашите тела са храм на Бога, вашите души това са камъните, които образуват Небето, вашите духове това са Божествените Лъчи, които се пращат за изкуплението и благото на света. Бъдете прилежни и трудолюбиви в живота си. Прилежанието и трудолюбието са потребни на земята. Те са неприятни, но плодовете им са сладки. Имайте мир в душата си не мира в света, а Божествения мир...


Светът може да се вълнува, бурите на живота може да ви обезпокояват и да ви се струва, като че ли корабът, на който пътувате, ще потъне. Помнете: този кораб не потъва. В света могат да станат много промени, много изменения, но Отец, който ръководи всичко това, остава всякога един и същ. Мир на вашите души! Аз ще ви дам този мир, който светът не може да ви даде. Когато завършите вашето поприще на земята, Отец сам ще обърше всяка сълза от очите ви и ще ви даде всяка радост и веселие..., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ