НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ТЕКСТОВЕ И ДОКУМЕНТИ ОТ УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

СВИДЕТЕЛСТВА НА ВЕРИГАТА

Страници из духовната биография на Българите- Том 1
Алтернативен линк

СВИДЕТЕЛСТВА НА ВЕРИГАТА


Изпълнете моите заповеди и повеления. Ето, моето Слово пристига, за да заверите свидетелството на Духа ми. Заверете истината на завета ми чрез живота си.


Дайте свидетелство на Духа, което ще се пази пред лицето Божие като залог за вашата верност към него. Засвидетелствувайте истината на Бога чрез изповед, явно, пред неговия свидетел.


Отговорете с пълнотата на сърцето и ума си, и Бог, който вижда и знае всичко, ще ви даде според своята неизмерима благост и вечна милост.


Изповядайте пред Бога и неговото лице истината, засвидетелствувайте я пред небето.


Първо свидетелство: вярваш ли от сърце и душа в единствения, вечния, истинския и благия Бог на живота, който е говорил?


Второ свидетелство: вярваш ли в мене, твоя Господ и спасител, който ти говори сега?


Трето свидетелство: вярваш ли в моя вечен и благ дух, който извършва твоето спасение?


Четвърто свидетелство: вярваш ли в твоя покровител и във всички твои братя и сестри?


Пето свидетелство: ще изпълниш ли волята на единствения, истинския и справедлив Бог без колебание?


Шесто свидетелство: ще се отречеш ли от всичко в света заради неговата любов?


Седмо свидетелство: ще посветиш ли живота, здравето и всичко друго на неговата слава и за напредъка на неговото дело?


Осмо свидетелство: ще слушаш ли моя глас и моите съвети, които ти давам?


Девето свидетелство: готов ли си да изпълниш моите заповеди без всяко колебание?


Десето свидетелство: ще ходиш ли винаги пред моето паство с всичкото незлобие на сърцето си, без никога да ме огорчаваш?


----------------------------------------

На същата среща бяха дадени и СВИДЕТЕЛСТВАТА НА ВЕРИГАТА, които са цитирани в глава "Заветът"., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ