НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ТЕКСТОВЕ И ДОКУМЕНТИ ОТ УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

1. Пробуждане

Паневритмия - 2013
Алтернативен линк

I. ПАНЕВРИТМИЯ 28 форми (упражнения)


ПЪРВИЯТ ДЕН НА ПРОЛЕТТА (включва първите десет упражнения)


1.ПРОБУЖДАНЕ


Музика: „Първият ден на Пролетта“ №1 - размер 3/4 - 40 такта.

Публикувано изображение


Първият ден на пролетта,
първият ден на радостта,
първият ден на любовта
носят сила и живот,
носят сила и живот.
(2 пъти)

Изходно положение: Всички изпълнители са наредени по двама, с лице, обрат- но на движението на часовниковата стрелка, лявото рамо към центъра. Ръцете на раменете, лакти хоризонтално встрани, пръсти свити (палецът, показалецът и средният пръст се допират) и докосват раменете (Фиг. 1.1).

Публикувано изображение


Ход на движението:

1-ви такт: 1-во време - стъпка с десния крак напред; при 1-во, 2-ро и 3-то време - ръцете се разтварят хоризонтално встрани, длани отворени и обърнати надолу.* (крайното положение на ръцете при разтварянето и прибирането им съвпада със силното време на всеки такт, при което ръцете и краката се движат в синхрон) (Фиг. 1.2)

2-ри такт: 1-во време - стъпка с левия крак напред; при 1-во, 2-ро и 3-то време ръцете заемат изходно положение (Фиг. 1.3).

Публикувано изображение


Тези движения се повтарят до края на музика №1.

В последния такт - стъпка напред с левия крак, едновременно ръцете се свалят на височина на гърдите, длани, обърнати надолу, пръсти, насочени напред, като палците и показалците се допират. (Дланите са обърнати една срещу друга, леко раздалечени, с пръсти, насочени напред и нагоре, с допрени палци, показалци и средни пръсти.)

Обяснение: Това упражнение изразява събиране в себе си и проявяване навън. Ръцете, които са върху раменете, се разтварят настрани. Значи първо даваме. Това е мъжкият принцип, творческото начало. Туй, което имаме, трябва да го дадем навън. След това ръцете отново се прибират на раменете, значи отново възприемаме от Природата онова, което ще ни даде. Това е женският принцип, възприемащото начало. Тези две състояния се сменят. Когато ръцете се простират настрани, те изпращат и приемат енергии. Пръстите са предаватели, през които се пращат енергии, а междините между пръстите са възприемателни антени.

Когато това упражнение се прави с будно съзнание, то подтиква човека към тая идея за възприемане и даване на това, което Природата дава. Чрез тия движения тая плодотворна идея се праща в света.

Публикувано изображение


Това упражнение се нарича „Пробуждане“, понеже когато у човека се роди идеята за даване на възприетото, това вече е признак за пробуждане на съзнанието му. Това е надрастване рамките на ограничения личен живот и влизане в по-широката област на целокупния живот. То е начало на проявата на човешката душа. Тя трябва да се пробуди и прояви в своята красота.

____________________________________________
* Забележка: Това упражнение Учителя първо го е показал с длани, обърнати нагоре, но сам той го е играл и с длани надолу. Първото положение - длани нагоре, е приемане, а длани надолу е даване.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ