НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ТЕКСТОВЕ И ДОКУМЕНТИ ОТ УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ЧЕТВЪРТОТО СТЪПАЛО – ЛЮБОВТА

Учителя - обзорна книга
Алтернативен линк
Намерени са 1490 думи в 0 изречения за : '������������������������������������������������' в текста.

ЧЕТВЪРТОТО СТЪПАЛО – ЛЮБОВТА


Над тези три състояния – насилието, правото и Справедливостта – е Любовта. Тя е великата цел на Битието. При Любовта човек служи на Доброто без всякакъв закон. Той помага, работи за издигане на всички същества, съработник е на великия план на Битието. Той живее за Любовта, която е целта на Всемира.

Насилието има отношение към старозаветния свят на тъмнината. Правото има отношение към новозаветната епоха, новозаветната култура – култура на съблазните. Справедливостта има отношение към света на праведния. Любовта има връзка със светогледа на ученика – новия човек, човека на Новата епоха.

Учителя казва:

Правото е винаги на страната на любещия. Който люби, той е прав. Единственото право, с което човек се е родил, е правото да люби, както Бог люби. Това е неговото Божествено право.

Ти нямаш право да искаш парите си от своя длъжник. Ти си му дал известна сума, но парите не са твои. Остави го свободен, той сам да плати дълга си. Човек има право само на Божествените неща, с които се е родил. Човешките права са преходни, временни.

Дръжте се за Любовта като единственото право, с което можете да наредите Живота си.


, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ