НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ТЕКСТОВЕ И ДОКУМЕНТИ ОТ УЧИТЕЛЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Факсимиле на оригиналния документъ

За учениците на Всемирното Бяло Братство (17.09.1920)
Алтернативен линк
Намерени са 4814 думи в 0 изречения за : '������������������������������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������ ������������������������������������������������������������' в текста.

Факсимиле

на оригиналния документъ


Рѫкописътъ се състои отъ два листа съ размѣри 21/34 см.


Публикувано изображение


Публикувано изображение


Публикувано изображение


Публикувано изображение

Благодаримъ на всички души, които съдѣйстваха и съдѣйстватъ, тѣзи скрижали на Духа да стигнатъ до ученицитѣ на Христа!
Книга съставена отъ Учителя на Всемирното Бѣло Братство - Беинса Дуно, прѣзъ 1920 г. въ гр. ТърновоТрето издание форматъ

16/60/84

София • 2011 г., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ