НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя присъства на първия младежки събор, София. Втори ден - 2 юли

2.07.1923г.


Учителя присъства на първия младежки събор,

София. Втори ден - 2 юли

 

Материали:

 

1. Спомен на Мария Тодорова - МЛАДЕЖКИТЕ СЪБОРИ - Програма - покана


 

2. Първи младежки събор, „Разцъфтяване на човешката душа“


23. МЛАДЕЖКИТЕ СЪБОРИ

Школата на Изгрева беше образувана. Бяха оформени Младежкият и Общият Окултен клас. По-късно бе дадена идеята да се съберат младежите на един събор по същия начин, както се осъществяваха съборите на Бялото братство в Търново. Бяха съответно изпратени покани до братските кръжоци в страната и там където имаше младежи бяха уведомени да дойдат на събора. Съответно бяха изпратени покани, в които бяха описани програмата за събора. Ето аз представям една такава програма-покана. Те се пишеха на пишеща машина и отгоре бе обозначено името на онзи, който е извикан на събора. Тази покана, която държа е изпратена до Еленка Цонева от Нова Загора.

Програма-покана

Първи младежки окултен събор, състоял се в град София

 

Ден втори - понеделник - 2 юли 1923 г.

Преди обед (Начало 7 часа сутринта)

1. Песен
2. Молитва
3. Реферат „Толстой и теософията - Предтеча на новото Учение", Пампоров (7 1/2-8 1/2)
4. Реферат „Новото Учение и Анархизма", М. Константинов (81/2-91/2)
5. Почивка
6. Разисквания върху четените реферати (10 до 12 часа)

 

След обед

1. Реферат „Наука и Окултизъм", Б. Боев (3-4 часа)
2. Реферат „Окултни науки" (4-5 часа),.Кузманов
3. Почивка (5 до 5 1/2)
4. Разисквания по четените реферати

 

Изгревът - Том 5

23. МЛАДЕЖКИТЕ СЪБОРИ

(спомен на Мария Тодорова)


Първи младежки събор
„Разцъфтяване на човешката душа“

 

1. Разцъфтяване на човешката душа, 2 юли, 1923 г.
2. Ученичество (Д. Гарвалов) , 2 юли, 1923 г.
3. Братско общежитие (Г. Радев) , 2 юли, 1923 г.
4. Разисквания върху рефератите , 2 юли, 1923 г.
5. Анархизмът и новото учение (М. Константинов) , 2 юли, 1923 г.
6. Теософията и Толстой, предвестници на новото учение (П. Пампоров) , 2 юли, 1923 г.
7. Разисквания върху рефератите, 2 юли, 1923 г.
8. Две думи! , 2 юли, 1923 г.

 

Първи младежки събор, „Разцъфтяване на човешката душа“, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ