НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя дава песента "Бог е Любов"

10.12.1922г.


Учителя дава песента "Бог е Любов"

 

Първата част на песента е дадена на 10 декември 1922 г. , Общ окултен клас, ІІ година, 11-а лекция, "Значение на гласните при окултното пеене", а втората, Ний ще ходим – на 17 декември 1922 г. , в следващата лекция на същия клас, "Музиката – средство за концентриране". Това упражнение е картинно, образно. Започва се съвсем тихо. Силата на песента е в преживяването. Човешката душа възприема отгоре вечната симфония, която иде от цялата вселена като славословие на Безграничния. Това е изразено в първата част – Бог е Любов. Тази симфония изпълва човешката душа, преобразява я и тогава тя радостна отправя своя зов нагоре; това е изразено във втората част – Ний ще ходим.
 
Текст на песента:

 

Бог е Любов
 
Бог е Любов, Бог е Любов,
Бог е Любов, Любов, Любов –
вечна, безгранична,
пълна със живот,
живот на Благия Божи Дух,
Дух на благостта,
Дух на святостта,
Дух на пълен мир и радост
за всяка душа, за всяка душа.

Ний ще ходим в тоя път на Светлината, (3)
в която царува Божията Любов,
Божията Любов. (3)

 
Песента в изпълнение на Симеон Симеонов, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ