НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя дава песента "Махар Бену Аба"

3.12.1922г.


Учителя дава песента "Махар Бену Аба"

 

 

Махар Бену Аба

 

Махар Бену Аба, Веют
Биладер Адер Бену шела,
Бену шела, Бену шела,
шела, шела, шела,
Биладер Адер Бену шела.

 

 

 

3.XII.1922г
Окултна музика 1, Общ Окултен Клас
3 декември 1922 година. (Общ окултен клас, II година, 10 лекция, "Окултна музика").
Това упражнение Учителя е нарекъл „Молитва на ученика". Трябва да се пее концентрирано, изразително и с мекота.
Махар значи Великият,
Бену Онзи, Който благославя.
Аба — Баща на всичко.
Идеята за Махар Бену Аба Учителя е дал образно така:
„Махар е естествено движение надолу. Бену е възлизаме нагоре. Аба значи, че си се изкачил вече на мястото, към което се стремиш. Там е равно, има простор и можеш да се движиш. Това означава, че има три положения: слизане, изкачване и естествено движение, където препятствията могат да се премахнат. Препятствията произлизат от слизането и изкачването. При Аба ходът става естествен. То означава, че отиваш на работа.
Махар е най-приятното място, където можеш да слезеш. Бену е най-приятното високо място, където можеш да се изкачиш. Аба е най-приятното равно място, където можеш да работиш и живееш. (12 декември 1941 година, Младежки окултен клас, XXI година, 12 лекция)., , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ