НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до всички приятели, Варна, (...) 1918 г.

1918г.


Варна, (...) 1918 г.


(... )




  Земният живот има смисъл само когато човек слугува на Бога и изпълнява Неговата Воля. Дълбоко в неговата душа трябва да лежи тая мисъл. Настоящето е само прелюдия, въведение на бъдещето. Доброто е скрито в Господа, в Неговата Любов, която Той храни към всички свои деца и да живеем и да работим за Него е пълнота на живота. Тук и горе все едно. Връзката е една. И настоящето, и бъдещето е все едно. В Любовта няма страх, и казва Господ, ще събере всичките си овци от четиритях краища на света и ще бъде едно стадо и един пастир. Бъдете добри и крепки духом. Всичко е за добро на Господа. Идат дни светли. Ще се въдвори Царството Божие на земята и тогава всички ще вземете участие в Новия живот, сега се гради и полага Новото Небе и Новата Земя. Старото отхожда, Новото възкръсва. Мъртвите стават, оживяват и възкръсват. Много ваши братя отиват при Господа, Който е от горе. Бъдете всички готови, добри, весели, без страх. Ще изпратим и ще посрещнем. Нека расте душата ви на всички ви в мир и радост и Господ да ви бъде задна стража. Живейте постоянно в Любовта, ходете с Вярата, работете с Надеждата.

  Поздрав на всички добри приятели.

  В. В.

Ж. К. В. О.

  (Свещеният подпис)





Източник: Писма до първите ученици (1889-1906г.)


Писмото е публикувано също така в том 9 на поредицата "Изгрева"




Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 9

По спомени на Елена Андреева – Интерниран в хотел „Лондон“


Същото писмо е публикувано в ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 13 - писма на Учителя, преписани от Паша



, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДА



НАГОРЕ