НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Никола Ватев, София

15.01.1917г.


София, 15.I.1917 г.


Любезна В. Ватева,


Надявам се да сте бодри и весели духом. Новата година носи блага и благословения за верующите. Стига ония, които слугуват на Господа да разтворят своите сърца да възприемат силата на Негова Дух, Който действува за човешкото обновяване. Пълната вяра е необходима в тоя път на възлизането. Желая на всички ви вътрешно обновяване и ободряване да процъфнат всичките плодове на Духа и да имате мирът Божий, Който превъзхожда всеки човешки ум. Моят привет на всички приятели, а така също и на вашите домашни и на вашия Никола.


Ваш верен П. К. Дънов (свещеният подпис)


Вярвам да сте добре. Мирът вече иде бързо. Всичко върви на добре. Как е Стойчев? Той в Русе ли е? Господ ще обърне всичко на добро. Моят поздрав вам и на всички приятели. Като се поуредят времената ще ви посетя.


Ваш верен П. К. Дънов (свещеният подпис)


Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 6, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ