НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Минчо Сотиров, София

3.11.1916г.


(получено на 9 ноември 1916 г. с Алберт Декалов)


София 3 ноем. 1916 г.


Любезни М. Сотиров,


Изненади човек може да срещне много в живота си. Те си имат своите причини. Те си крият свойто начало в далечното минало. При сегашните условия всички стари дългове трябва да се ликвидират, за да се добие пълната свобода. Пътя е напълно начертан от Христа. Когато този път се напълно разбере и приложи, той ще принесе своите плодове. Когато Правдата, Любовта, Мъдростта, Истината е на наша страна, доброто се явява като плод на нашите усилия. Всичко ще се уреди, всичко ще се преобърне за добро. Само трябват търпение, вяра и стремеж. Сега тъмните и светлите сили в природата са в стълкновение. Едно време злото на Атлантида погуби тогавашния свят. Сега Доброто по същия закон ще създаде Новия. Доброто ще възтържествува! Сега Христос се връща на Земята след като е взел Своето Царство. Бъдещето, което иде е велико, то носи в себе си всички велики начатки на Новия Живот. Сега вече не сте далеч, сега сте при врата на Царството Божие и вън и вътре. Дребнавостите ще опадат както есенните листа, както временните обвивки на орехите.


Изпълнете своя дълг, изпълнете всяка правда разумно и останалото оставете на Господа. Виждам аз злото в света, пред очите ми и причините и следствията стоят ясно. Във вечният закон на нещата няма произвол. Моя привет на всички! Бурното море ще утихне. Мрачното време наближава да се изясни.


Ваш верен.


(Свещеният подпис) П. К. Дънов


Източник: ИЗГРЕВЪТ НА БЯЛОТО БРАТСТВО ПЕЕ И СВИРИ УЧИ И ЖИВЕЕ, Том 25, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ