НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Христо Тончев, София

2.06.1915г.


София, 2. VI. 1915 г.

  

Люб. Хр. Тончев,
  Получих вашето писмо. Ний ще дадем упътване. В случай, че стане мобилизация, приятелите ще се съобразят с необходимостта на условията. Духовно ще изпълняват наряда, без да прибягват до буквата на нещата. Госпожата ви може да се ползва от вашата книжка засега. Прочетете 133 псалом и всичко ще се уреди. Има известни съвпадения в живота, които съдействуват за добро. Положителната и разумна вяра всякога дава мир и спокойствие на душата. Казано е, че онези, които Любят Господа, всичко ще им съдействува за добро.

  Моят привет на всички.

  В. В.

  П. К. ДъновИзточник: Писма до първите ученици (1889-1906г.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ