НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до д-р Дуков, София

9.11.1914г.


София, 9. XI. 1914 г.


Люб. д-р Дуков,
  Получих вашето писмо с ръкописа ви - Учителя, може да се напечата тъй, както си е. Желая да зная искате ли да го напечатате и къде. Ако искате, тука може да се напечата, но малко по-нататък. Обаче ако имате хартия в Казанлък и имате по-изгодни условия, там мога да ви го изпратя още сега. Аз съм го прегледал. Надявам се да сте всички там добре и да се подвизавате в пътя. Аз ще ви посетя, но само като попривърша своята работа. Сега можете да бъдете доволни. Беседите ви посещават по-начесто. Наскоро ще имате девета, десета, единадесета и дванадесета за „Фарисей и митаря". Има много въпроси зачекнати, идеи в зрънца, които изискват култивиране. По-ясно засега не може да се говори на тоя народ и неговото духовенство. Но бъдещето, което иде, ще осветли нещата. Моят поздрав на всички.

  Ваш верен (Свещеният подпис)Източник: Писма до първите ученици (1889-1906г.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ