НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до д-р Дуков, София

21.09.1912г.


София, 21. IX. 1912 г.


Люб. д-р Дуков,
  Получих двете ви писма. Навярно сега сте занят с много работа. Времената са назрели и носят много важни събития в себе си. От горе действуват за възстановяване Царството Божие. Необходими са повече Любов и повече Мъдрост между хората. Последствията на кармическите закони почват да развиват своите действия. Миналото се завършва сега, а настоящето ще завърши за в бъдеще. Повече вяра, повече надежда, бодрост и самоотверженост. Само Господ е в сила да изведе всичко за добро. То е в сила да разкъса онези вериги на злото, които са спъвали вървежа на человечеството в правия път. Бъдете бодри и весели духом и извършете своята длъжност тъй, както я разбирате и ви се диктува отвътре.

  Моят поздрав вам и на Славка и на всички други приятели. Всичко ще се преобърне за добро. Което става, е Волята Божия и Господните дела са винаги добри. Не гледайте на повърхността, от горе е пяната, а отдолу е същността. Трябва всичко да прекипи, за да се установи действителното. Ще се даде свобода и вам.

  Ваш верен П. К. ДъновИзточник: Писма до първите ученици (1889-1906г.), , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ