НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо на Учителя до Елена и Константин Иларионови, София

12.09.1908г.


София, 12. ІХ.1908 г.Л. К. Иларионов,

Получих отвореното Ви писмо. Приберете всичките миналогодишни пликове. От Иван Дойнов, госпожата му и Стефанка. От г-жа Лещова, от сестрите Досеви, от голямата Стефанка, от г-жа Ватева и майка й , от г-жа Бойнова или майка й и Б. Венета. В замяна на това, нека си препишат тазгодишните четива и да следват същия ред, както и Вий. Пликовете ми ги препратете в София препоръчано.

Мой поздрав на всички и съдействие.

Ваш верен: П.К.ДъновИзточник: Всемировият Учител Беинса Дуно и Велико Търново - том 1, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ