НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Учителя дава молитвата "Хвала" на събора, 1907 - Варна (Годишна среща на Веригата)

19.08.1907г.


Учителя дава молитвата "Хвала" на събора, 1907 - Варна

(Годишна среща на Веригата)

 

Откъс от протокола, воден от Димитър Голев, 19 август, неделя:

....в 6 ч. сутринта се сложи закуска, подир която г-н Дънов ни продиктува следующото:


Хвала
Господи, Боже наш, душата ни има тихо упование на Теб. Открил си ни Пътя Си и виждаме Твоята благост, изявил Си ни милостта Си и виждаме дълготърпението Ти, показал Си ни Любовта Си и виждаме Твоята доброта, посочил Си ни Истината и виждаме Твоята святост, изявил Си ни Името Си и виждаме Твоята Правда, научил Си ни на всяка Мъдрост и знание и виждаме Твоите велики дела, обърнал Си сърцата ни и виждаме Твоето присъствие навсякъде, просветил Си ума ни и виждаме Твоите творения, че всички са добри, опасал Си ни в Силата Си и гледаме Твоето могъщество.

И след всичките добрини и благости, които Си излял отгоре ни, според Твоята вътрешна Пълнота, нашето желание е винаги да гледаме Твоето лице и да се радваме и веселим в пълнотата на Твоята Любов. Ние Ти благодарим за Твоята милост и грижливост, с която Си ни заобиколил.

 

19 август, понеделник

Годишна среща на Веригата - Варна, 1907г.

от книгата "Годишни срещи на Веригата (1900-1915г.)", , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ