НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ХРОНОЛОГИЯ НА БРАТСТВОТО | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Писмо от Пеню Киров до Учителя, №66
07.11.1902г.


Писмо от Пеню Киров до Учителя

 

№66

 

 

гр. Бургас, 7 ноемврий 1902 г.

 

Любез. ми бр. Дънов,

 

[до] гр. Хасково

 

Писмата ти и двете получих (5 октомври и 1 ноември), а така също и парите – както 16 лева, така и 17 лв., които предадох по принадлежност91.

 

Сега, догдето си в този град, моля, иди до запасния капитан Недялко Балканджиев и при сестрата ни – Тодорка. Виж да ги поутешиш и понаставиш и нарочно от мен [да ги] поздравиш. Направи това за любовта ни от моя страна.

 

Ний тук не дотам сме добре с братята, те някак си поизстинаха. Насила, речи, ги събирам. Така че положението ми с тях е доста трудно. Сам и разбирай.

 

Поздравявам те братски.

 

Твой в Христа Господа: П. Киров

 

Ако искаш, пиши на Мелкон.

 

С[ъщий]

 

_________________________

Обяснителни бележки:

 

91 В общата каса.

 

Източник: Епистоларни диалози - част ІІ (1898–1900г.)

 

 , , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ